Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska
Czytaj codziennie portal -

Dołącz do nas na Facebook -                             Obserwuj nas na Twitter -

ZAPROSZENIA

Od stycznia 2018 r. nowa siedziba ITS POLSKA
Szanowni Państwo, Członkowie ITS POLSKA,
Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. ITS POLSKA zaprasza do nowej siedziby, która mieścić się będzie w biurowcu przy ul. Elektronowej 2, budynek D, II piętro.
Adres do korespondencji:
ITS POLSKA
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa

Spotkanie Zespołu KASI
27 lutego 2018 r., Warszawa

Szanowni Członkowie ITS POLSKA oraz KASI,
Rozpoczęły się prace nad IV edycją Kodeksu Dobrych Praktyk wdrażania systemów ITS. Będzie on dotyczył możliwości rozbudowy istniejących systemów ITS o rozwiązania z zakresu C-ITS (V2V i V2I). W związku z powyższym zapraszamy Państwa od udziału w pracach Komitetu, który działa w ramach Stowarzyszenia ITS POLSKA już od 2014 roku.

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) w siedzibie ITS (ul. Jagiellońska 80, Warszawa, sala konferencyjna - I piętro), o godzinie 10.00 obędzie się kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Więcej>>

ITS POLSKI KONGRES ITS
22-23 maja 2018 r., Warszawa
Szanowni Państwo,
Jak co roku, zapraszamy do udziału w kolejnym POLSKIM KONGRESIE ITS. Na X Kongresie, między innymi, podsumowano wyniki działalności  Stowarzyszenia ITS POLSKA w pierwszej dekadzie jego istnienia. Kolejny, XI Kongres, który odbędzie się w dniach  22-23 maja 2018 roku, stanowi otwarcie  drugiej dekady działalności naszego Stowarzyszenia. Więcej>>

Podobnie, jak w poprzednich latach, kierujemy nasze zaproszenie do uczestnictwa w XI POLSKIM KONGRESIE ITS do sektora publicznego i prywatnego, w tym  świata nauki.  W załączniku przedstawiamy szeroką listę  tematów, które należy brać pod uwagę. Sprecyzowanie programu, w tym podział na sesje, nastąpi po analizie zgłoszonych propozycji referatów i wystąpień. Jak w latach poprzednich, przewidywane są sesje tematyczne oraz dyskusje panelowe. Uwzględniając uwagi i postulaty zgłaszane przez uczestników ostatniego kongresu, zamierzamy przeznaczyć więcej czasu na udział w dyskusji wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy
Wojciech Suchorzewski                                                                                                 Marek Litwin
Przewodniczący Rady Programowej                                                         Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA  
Stowarzyszenia ITS POLSKA  

Proponowana tematyka referatów i dyskusji panelowych:
Szczegółowy program obrad, w tym podział na sesje, będzie ustalony biorąc pod uwagę zgłoszenia referatów.  

1.    C-ITS – „Współpracujące, europejskie inteligentne systemy transportowe” - pojazdy współpracujące, połączone i autonomiczne.
a.    Prace wykonane w latach 2014-2017
b.    Plany  rozwojowe
2.    Rola ITS we wdrażaniu idei  zrównoważonej  mobilności, w tym MaaS (Mobilność jako usługa)
3.    Systemy zarządzania ruchem drogowym, w tym integracja zarządzania drogami krajowymi i samorządowymi.
4.    Transport publiczny:
a. Zarządzanie dyspozytorskie transportem publicznym
b. Systemy informacji dla podróżnych
c. Integracja systemów miejskich i krajowych,
5.    Systemy współkorzystania z pojazdów (carsharing, ridesharing)
6.    Telematyka kolejowa.
7.    Bezpieczeństwo transportu w tym przejścia graniczne.
8.    Automatyczne systemy pobierania opłat   
9.    Prawo i finanse:
a. Prawo zamówień publicznych w obszarze ITS
b. Nowe  źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS
c. Partnerstwo Publiczno Prywatne
d. Normy i standardy w dziedzinie ITS

IX edycja konkursu LIDER ITS 2018
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS zaprasza agendy rządowe
i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w kolejnej, dziewiątek edycji konkursu LIDER ITS 2018. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 16 marca 2018 r.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2018 nastąpi podczas XI Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2018 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.

Katalog Branży ITS 2018, przygotowania do publikacji 4. wydania!
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wkracza w drugie dziesięciolecie działalności i jego cel pozostaje niezmienny: wspieranie rozwoju szeroko rozumianej branży ITS, zwłaszcza w Polsce. Coroczna inicjatywa wydawania drukowanej edycji "Katalogu Branży ITS" służy temu celowi.

Zachęcamy do współpracy przy realizacji publikacji katalogu 2018 zarówno członków ITS POLSKA, jak i przedstawicieli firm niezwiązanych z branżą ITS. Mamy nadzieję na Państwa zaangażowanie poprzez przedstawienie szerszemu gronu projektów i działalności firmy, w szczególności pokazanie potencjału do rozwoju i współpracy.

Przesunięte! Śniadanie członków ITS POLSKA
Gość Honorowy: Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA informuje, że na prośbę członków Śniadanie Biznesowe, którego gościem miał być Pan Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzaci zostało przesunięte na miesiąc luty 2018 r.

Wspólne stoisko członków ITS POLSKA
na 25 Światowym Kongresie ITS
17-21 września 2018 r., Kopenhaga, Dania

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA przygotowało ofertę wspólnego wystawiania się członków podczas 25 Światowego Kongresu ITS odbywającego się w dniach 17-21 września 2018 r. w Kopenhadze. ITS POLSKA chciałoby zamówić stoisko o numerze C3-035 (floorplan.live) o wielkości 24m2. Więcej>>

OSTATNIO ZREALIZOWANE

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Technologie ITS na pokładach pojazdów"
23 listopada 2017 r., Warszawa
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Technologie ITS na pokładach pojazdów”, które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie. Patronat Honorowy objął Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami Merytorycznymi zostali: Kapsch Telematic Services, Sprint oraz V-Traffic. Partnerem została Akademia Doradców Ubezpieczeniowych. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl. Więcej>>

Prezentacje - pobierz

Członkowie ITS POLSKA na Światowym Kongresie ITS w Montrealu
29.10-2.11.2017 r., Montreal, Kanada
Jest nam miło poinformować, że w dniach 29 października-2 listopada 2017 r. w Montrealu odbywał się XXIV Światowy Kongres ITS 2017, w którym udział wzięły polskie firmy - członkowie ITS POLSKA: Neurosoft oraz Dysten. Na kongres przybyli również przedstawiciele zarządu ITS POLSKA i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Światowy Kongres ITS skupia liderów inteligentnego i transformującego transportu, aby przedstawić i ocenić najnowsze, innowacyjne koncepcje, aktywne prototypy i systemy. Światowy Kongres ITS oferuje nowatorskie pomysły i programy edukacyjne, które zostały przedstawione przez ekspertów z branży transportowej z całego świata. Uczestnicy kongresu to: naukowcy, decydenci, przedsiębiorcy, inwestorzy, realizatorzy, prasa – tysiące ludzi z branży transportowej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej i technologicznej – biorący udział się w ciekawych dyskusjach i interesujących debatach na temat szybkiego rozwoju i zmian jakie przynoszą rozwijające się Inteligentne Systemy Transportowe. Więcej>>

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Rozbudowa istniejących systemów ITS - nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”
26 wrzesień 2017 r., Warszawa
ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Rozbudowa istniejących systemów ITS - nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”, które odbyło się w dniu 26 września 2017 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Partnerem Merytorycznym została firma Sprint. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl. Więcej>>

Program - zobacz
Prezentacje - pobierz

10 lat ITS POLSKA - rozmowa z prezesem Stowarzyszenia ITS POLSKA, Markiem Litwinem
Dr inż. Marek Litwin jest dziś dyrektorem ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Poboru Opłat  w Windsor-Detroit Bridge Authority, Spółce Skarbu Państwa Kanady (Crown Corporation, Government of Canada), która została powołana do budowy największego, mostowego przejścia granicznego pomiędzy USA i Kanadą w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czytaj>>

ITS POLSKA wydał III edycję Katalogu Branży ITS 2017
Ukazało się kolejne, już trzecie wydanie publikowanego przez Stowarzyszenie ITS POLSKA Katalogu Branży ITS, w którym można znaleźć zestawianie 12 firm i instytucji działających w branży Inteligentnych Systemów Transportowych. Katalog w wersji on-line można również pobrać z naszej strony. Katalog to wspaniała okazja, przede wszystkim dla firm i instytucji działających w branży ITS, do promowania swojej działalności, a także najskuteczniejszy sposób dotarcia do nowych klientów i kontrahentów. Więcej>>
e-Katalog Branży ITS 2017 - zobacz


Powstał Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) - ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności
Trzecia część Kodeksu Dobrych Praktyk została opracowana przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego. Opracowanie to stanowi trzeci z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Kodeks został opracowany przez wiodące instytucje naukowo-badawcze oraz liderów rynku ITS, wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.
Wszystkie edycje Kodeksu Dobrych Praktyk można pobrać bezpłatnie ze strony "KASI". Więcej>>
Kodeks Dobrych Praktyk (cz. III) - pobierz

Konferencja Ministerstwo Rozwoju: „Zrównoważona mobilność miejska - wyzwania i szanse dla miast”
8-9 czerwca 2017 r., Rzeszów-Jesionka
Ministerstwo Rozwoju zorganizowało konferencję poświęconą zrównoważonej mobilności miejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 8-9 czerwca br. w Rzeszowie-Jasionce. Przedstawiciele innowacyjnych firm, administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego,  oraz eksperci rozmawiali na temat doświadczeń, trendów i możliwości rozwoju ekomobilności. Zapoznaj się z informacją prasową - zobacz


Uroczyste rozdanie jubileuszowych dyplomów z okazji 10. rocznicy działalności ITS POLSKA
Uroczysta Gala, która odbyła się w dniu 16 maja 2017 r. była wyjątkowa nie tylko ze względu na rozdanie nagród LIDERA ITS ale również z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idei organizacji  wydarzenia, które przez te 10 lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży w Polsce - POLSKIEGO KONGRESU ITS. Wśród licznego grona członków ITS POLSKA, którym z tego miejsca dziękujemy za równie mocne zaangażowanie, jest 5 firm i instytucji, które są z nami niezmiennie od 10 lat czyli od dnia powstania.

Jubileuszowe dyplomy z okazji 10-lecia działalności ITS POLSKA otrzymali: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Instytut Transportu Samochodowego (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Egis Projects Polska oraz Elektrotim. Więcej>>

Podsumowanie z jubileuszowego X POLSKIEGO KONGRESU ITS
16-17 maja 2017 r., Warszawa

W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się X jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 350 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Prezentacje dzień 1 - pobierz
Prezentacje dzień 2 - pobierz
Fotorelacja - zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Więcej>>


Wyniki VIII edycji konkursu LIDER ITS 2017
Jury konkursu wytypowało najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2017. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia X Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Więcej>>

Tegoroczna edycja konkursu LIDER ITS 2017 realizowana jest już po raz ósmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło zwycięzców oraz wyróżnionych poszczególnych kategorii tematycznych.
Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Krzysztofa Kondraciuka - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W tegorocznej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przyznano:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2017:
APM PRO Sp. Z O.O./Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej/Synchrogop Sp. J.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej.

Wyróżnienie: Sprint S.A.

za dostawę i montaż systemu ITS w ramach programu budżetowego ”Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

Najlepsze praca badawczo-naukowa:
Lider 2017:
mgr Paweł Gora
za pracę pt. ”Przybliżanie wyników symulacji komputerowej ruchu drogowego przy pomocy sieci neuronowych”.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2017:
mgr inż. Aleksander Jan Dębski

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 Panu Aleksandrowi Dębskiemu za pracę dyplomową pt. „Koncepcja wykorzystania V2I do usprawnienia ruchu w ciągu koordynacyjnym sygnalizacji świetlnych”.

Gala wręczenia nagród
LIDER ITS 2017 odbyła się podczas X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2017 (www.pkits.pl) w dniu 16 maja 2017 r. w Warszawie.

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku"
12-13 stycznia 2017 r., Białystok
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku dziękują za udział w seminarium nt. „Nowoczesny, zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku”, które odbyło się w dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Białegostoku. Partnerem głównym został wykonawca firma: Siemens a partnerami merytorycznymi: Bosch i Pixel. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz Magazyn Autostrady. Więcej>>

Prezentacje - pobierzO ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008