Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Wydarzenia  |  Polski Kongres ITS  |  PKITS 2012
Sprawozdanie z V Polskiego Kongresu ITS
22-23 maja 2012 r., Warszawa


Prezentacje:
Dzień 1 (22.05.2012) - pobierz
Dzień 2 (23.05.2012
) - pobierz

Referaty - pobierz

Wnioski - pobierz

Fotorelacja:
Fotorelacja z kongresu- zobacz
Fotorelacja z rozdania nagród "Lider ITS" - zobaczW dniach 22-23 maja 2012 r. w Warszawie odbył się POLSKI KONGRES ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), który stał się najważniejszym wydarzeniem w polskim sektorze transportowo-drogowym oraz umocnił swoją pozycję na mapie wydarzeń w Europy.

W jubileuszowej piątej edycji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wzięła udział rekordowa liczba ponad 250 osób związanych z tematyką inteligentnych systemów transportowych. Reprezentanci sektora usług stanowili 49%, jednostek samorządowych - 32%, uczelni - 8%, instytutów badawczych i organizacji - 6%, oraz prasy - 5%.

Patronat nad tegorocznym Polskim Kongresem ITS objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Unia Metropolii Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Miejskich, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Partnerem merytorycznym było PSTT - Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu.

Dwa dni kongresu wypełniły prezentacje dotyczące rozwiązań ITS związanych przede wszystkim z transportem drogowym. Podczas tegorocznego kongresu odbyło się 26 prezentacji. Były one podzielone na następujące bloki tematyczne: systemy zarządzania ruchem, krótkoterminowe prognozy ruchu, detekcja pojazdów, interoperacyjność systemów ITS,  rola ITS w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju transportu oraz zastosowanie ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach. Każdą grupę tematyczną kończyła dyskusja.

Znaczącym wydarzeniem dla uczestników był udział licznych decydentów w sesji otwierającej kongres, w której zasiedli: Maciej Jankowski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Paweł Stelmaszczyk z Komisji Europejskiej, Stanisław Żmijan z Sejmowej Komisji Infrastruktury, Andrzej Maciejewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Mieczysław Reksnis z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Jak co roku, pierwszy dzień kongresu uświetniła wieczorna uroczystość połączona z wręczaniem nagród w konkursie „LIDER ITS”, wyróżnienia przyznawanego za osiągnięcia w dziedzinie ITS za 2011 rok. Honorowy patronat objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sponsorem konkursu „LIDER ITS” została firma Hewlett-Packard fundator nagrody dla najlepszej pracy dyplomowej.

W III edycji konkursu statuetki odebrali: w kategorii „Najlepsze wdrożenie” - Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie a wyróżnienie Urząd Miejski w Białymstoku, w kategorii „Najlepsza praca dyplomowa” - Beata Osińska z Politechniki Warszawskiej, zaś wyróżnienie Barbara Spólnicka i Tomasz Palak z Politechniki Warszawskiej, w kategorii „Najlepszy produkt” - Instytut Badawczy Dróg i Mostów i Neurosoft oraz wyróżnienie Synchrogop i APM, w kategorii „Najlepsza praca badawcza” - dr Grzegorz Sabak z Wojskowej Akademii Technicznej a wyróżnienie Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Łączności i Automex.

Drugiego dnia kongres zakończyła debata zorganizowana przez Dziennik Gazeta Prawna wespół z ITS POLSKA, podczas której dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób powinno się trafiać do opinii publicznej, by zyskać społeczną akceptację do realizacji projektów inteligentnych systemów transportowych. Gośćmi debaty byli: Paweł Stelmaszczyk z Komisji Europejskiej, Andrzej Maciejewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Krukowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Jacek Oskarbski z Urzędu Miasta Gdyni, Marek Litwin z ITS POLSKA oraz sponsor rozmowy Marek Cywiński z Kapsch Telematic Services.

Prelegenci reprezentowali następujące instytucje i firmy (w kolejności wystąpień): Siemens, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Politechnika Warszawska, Sprint, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Esri Polska, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Kapsch Telematic Servicies, Trax Elektronik, APM, Telsat, Polis, Alcatel-Lucent Polska, Uniwersytet Żylina, M.A.I.O.R., Hewlett-Packard, PTV, Neurosoft, Trapeze Poland oraz Uniwersytet w Bukareszcie.

Do grona sponsorów wspierających V POLSKI KONGRES ITS należeli: Kapsch Telematic Servicies i PTV (sponsorzy diamentowi), Neurosoft i UTI Grupa Polska (sponsorzy złoci), Alcatel-Lucent Polska, APM, Esri Polska, Siemens, Sprint, Telsat, Trapeze, Trax Elektronik (sponsorzy srebrni) oraz Hewlett-Packard - sponsor konkursu „LIDRT ITS 2012” i Deloitte jako sponsor toreb konferencyjnych.

Impreza została objęta patronatem medialnym przez: Dziennik Gazeta Prawna, magazyny branżowe: ArcanaGIS, Autostrady, Drogi, Euroinfrastruktura, Nowe drogi, Obiekty Inżynierskie, Polskie Drogi, Rynek Kolejowy, Transport Miejski i Regionalny, oraz liczne portale internetowe: Przegląd-ITS.pl,  DobraLogistyka.pl, Edroga.pl, E-myto.pl, E-transport.pl, PRTL.pl i Viabox.pl.

Organizatorem Polskiego Kongresu ITS jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, członek ITS Europe-ERTICO a partnerem organizacyjnym Opensky Systems and Services.

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty