Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Członkostwo  |  Oferta
Członkostwo w ITS POLSKA

Zapraszamy do zapoznania się z:
- ofertą członkostwa w ITS POLSKA - pobierz
- oraz 
pobranie deklaracji dla członka indywidualnego/studenta lub firmy/instytucji dostępnej w zakładce "Deklaracje".

Dla osób zainteresowanych członkostwem w ITS POLSKA przygotowaliśmy 4 zakresy przystąpienia do Stowarzyszenia. Osobom fizycznym oraz studentom proponujemy członkostwo indywidualne a osobom prawnym (firmom i instytucjom) członkostwo zwyczajne lub wspierające.

Członkostwo dla firm: członek zwyczajny i wspierający


Poniżej przedstawiamy korzyści członka zwyczajnego i wpierającego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją i wybór najbardziej optymalnego wariantu dla wzmocnienia pozycji Państwa firmy na rynku transportowych.

Korzyści

Członek zwyczajny

Członek wspierający

Składka roczna
3.120 zł
4.680 zł
lub zadeklarowana wyższa kwota**
Status firmy
firma/instytucja stowarzyszona
firma/instytucja patronacka
Wprowadzenie przez firmę na pracownika-członka
5 osób
10 osób
 Liczba pracowników-członków z prawem głosu podczas
 Walnego Zebrania Członków
 5 osoby
 10 osób
Możliwość aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych
Tak

Tak

Inicjacja działań w organizacji nowych projektów realizowanych wespół ze Stowarzyszeniem przy deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej

 Tak

Tak
Włączenie pracownika-członka do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl
5 osób
  10 osób
Zapisanie pracownika-członka do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem
5 osób
10 osób
50% zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań biznesowych dostępnych tylko dla członków)
5 osób
bez ograniczeń
Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie
Tak
Tak
Umieszczenie w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl nazwy firmy wraz z krótkim opisem, logo oraz danymi kontaktowymi do reprezentanta firmy
tekst do 1000 znaków
tekst do 2000 znaków, prezentacja video lub PowerPoint
Zamieszczenie aktywnego adresu www firmy przy danych teleadresowych na www.itspolska.pl
Tak
Tak
Bezpłatne zamieszczanie na www.itspolska.pl  linków do ogłoszeń o przetargach lub zapytań ofertowychTakTak
Bezpłatne otrzymywanie egzemplarzy publikacji rozsyłanych przez Stowarzyszenie do swych członków  
Umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia krótkiego ogłoszenia (do 250 znaków każde) o naborze pracowników za dodatkową opłatą 200 zł (netto) za pojedynczy wakat-ogłoszenie. Ogłoszenie będzie widoczne przez 1 miesiąc, licząc od dnia umieszczenia
 Tak Tak
Firma będzie miała prawo do jednorazowego nieodpłatnego ustawienia swojego logo na dowolnym seminarium lub konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie z wyjątkiem imprez nie sponsorowanych
 Tak

**W przypadku wpłat składki wyższej, niż 4.680 PLN oferta członkowska może być negocjowana.

Członkostwo indywidualne i studenckie

Korzyści

Osoba fizyczna

Student

Składka roczna
280 zł**
65 zł
Status
członek indywidualny
członek student
Prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków
Tak
 
Zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań biznesowych dostępnych tylko dla członków)
50% zniżki
50% zniżki lub więcej
Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie
Tak
Tak
Możliwość aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych
Tak
 
Inicjacja działań w organizacji nowych projektów realizowanych wespół ze Stowarzyszeniem przy deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej
Tak
 
Włączenie do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl
Tak
Tak
Zapisanie do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem
Tak
Tak
Umieszczenie imienia, nazwiska i firmy w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl
Tak
Tak
Bezpłatne otrzymywanie egzemplarzy publikacji rozsyłanych przez Stowarzyszenie do swych członków
 TakTak

*możliwość uzyskania 100% zniżki dla członka seniora w wieku powyżej 70 lat
O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty