Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska  |  Oddziały


Otwarte zebranie ITS POLSKA - Regionalnego Oddziału Lubelskiego
29 stycznia 2013 r., Lublin

Otwarte zebranie ITS POLSKA - Regionalnego Oddziału Lubelskiego odbyło się dniu 29 stycznia 2013 r., w sali Domu Nauczyciela w Lublinie, ul. Akademicka 4. W zebraniu wzięli udział członkowie i sympatycy ITS POLSKA, zaproszeni goście, osoby, które informację o zebraniu pozyskały z Polskiego Radia Lublin. Przed rozpoczęciem zebrania Dyrektor Jerzy Ekiert o godzinie 14:00 udzielił wywiadu redaktorowi Jackowi, Bieniaszkiewiczowi z Radia Lublin. Relacja z wywiadu została zamieszczona już o godz. 15:00 w audycji Auto-Moto, jeszcze przed rozpoczęciem zebrania. Więcej>>

Jerzy Ekiert, Dyrektor     W
ładysław Skonecki, Sekretarz   
Regionalny Oddział Lubelsk
i

Pierwszy Regionalny Oddział ITS POLSKA ruszył w Lublinie


W dniu 12.06.012 r. rozpoczął swoją działalność Oddział Lubelski ITS POLSKA. Prezes ITS POLSKA Marek Litwin oraz grupa inicjatywna na czele z liderem Jerzym Ekiertem udała się na spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, odpowiedzialnym za infrastrukturę Jackiem Sobczakiem, który poprał inicjatywę powstania oddziału Stowarzyszenia w Lublinie.

Fotorelacja - zobacz

O godz. 11:00 odbyła się konferencja prasowa, na którą przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zdzisław Tworek - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marek Żmijan. Podczas Konferencji słowo wstępne wygłosił prezes ITS POLSKA Marek Litwin, który w swojej wypowiedzi podkreślał, iż ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych, odwoływał się także do dewizy systemów ITS: ‘’Zbieraj dane raz i wykorzystuj je wiele razy, w różnych aplikacjach’’ jako kwestii niezbędnej dla efektywnego wykorzystania systemów ITS.

Po wystąpieniu prezesa ITS POLSKA, lider grupy inicjatywnej Jerzy Ekiert przystąpił do prezentacji lubelskiego oddziału. W prezentacji przedstawiono następującą ścieżkę działania oddziału na przestrzeni 1,5 roku w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2013r.:
- zorganizowanie seminarium o tytule roboczym ,,Otwarcie Oddziału Stowarzyszenia ITS Lublin”
- zorganizowanie seminarium - Zarządzanie przestrzenią powietrzną w transporcie lotniczym
- zorganizowanie konferencji - Korytarz Europejski „Via Carpatia” a gospodarka Lubelszczyzny
- zorganizowanie konferencji - Zarządzanie ruchem na obwodnicach miast. Otwarte drzwi - Centrum sterowania ruchem na obwodnicy Lublina

Ponad to prezentacja zawierała propozycje rozwiązań ITS dla samorządów, obejmujące takie kwestie jak:
- preselekcja wagowa
- wpływ oprawności pomiaru, modelowania i prognozowania ruchu na wzrost bezpieczeństwa i efekty ekonomiczne inwestycji drogowej
- problemy sterowania ruchem drogowym i parkowania na terenie miast na przykładzie m. Lublin
- rozwiązania geometryczne ulic – a przejezdność i bezpieczeństwo ruchu
- nadzorowanie i sterowanie organizacją ruchu na dużej sieci ścieżek rowerowych w miastach i ich otoczeniu
- zadania przewozowe i bezpieczeństwo lotnisk lokalnych i aeroklubowych
- przejścia graniczne na ścianie wschodniej, drogi usprawnienia i skrócenia odpraw
- bezpieczna i sprawna kolej, jako alternatywa dla towarowego i osobowego transportu drogowego-problemy, rozwiązania, przyszłość
- perspektywy rozwoju przewozów tranzytowych Azja – Europa Zachodnia przez terytorium Polski
- instrumenty regulacji dopuszczalnych obciążeń na nawierzchnię drogową, jako elementy przedłużania jej trwałości.

Podczas konferencji prasowej głos zabrał także przedstawiciel GDDKiA Marek Żmijan, który mówił m. in. o Centrum Zarządzania Ruchem oraz o obwodnicy Lublina, a dokładnie o węźle Lubartów, który ma być włączony do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Na konferencji pojawili się także przedstawiciele lokalnych mediów: Radio Lublin oraz Kurier Lubelski. Nie zabrakło także "Przeglądu ITS".

Adres biura Oddziału:
ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 lok. 67, 20-029 Lublin (Lubelski Dom Technika NOT)
e-mail: lublin@itspolska.pl

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty