Login
Login:
Password:
Forgot password?

 
Members  |  Enterprise and Institution
Enterprise and Institution - Corporate Membership
3 M Poland Sp. Z O.O.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn


Tel: (22) 739 62 253 M Poland Sp. Z O.O.


Asseco Data Systems S.A.
Żwirki I Wigury 15
81-387 Gdynia

email:itsinfo@asseco.pl
http://www.asseco.com/pl
Tel: +48 603 594 251
Fax: +48 58 550 95 51Asseco Data Systems S.A.

Asseco Poland S.A. is the largest IT company listed on the Warsaw Stock Exchange. An international IT integrator, Asseco Poland S.A. is a major player in the European software production market. The Asseco Group placed among the top ten in the “TOP100 European Software Vendors” ranking (Truffle Capital 2011).
Asseco Poland S.A. focuses on the production and development of innovative software and, as the largest software house backed by Polish capital, Asseco Poland S.A. is proud to successfully compete with worldwide market leaders. We are one of the few Polish companies developing and implementing centralized, comprehensive IT systems for the banking sector, used by over half of all banks in Poland. Asseco Poland S.A. offers the most advanced solutions for insurance institutions, implemented by worldwide industry leaders. Asseco Poland S.A. created and implemented dedicated systems for public administration institutions, such as Zakład Ubezpieczeń Społecznych (the Social Insurance Institution), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture), and Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (the Ministry of the Interior and Administration). Today, our wide-ranging offer is also addressed to the power and telecommunication industries, health services, local administration, the agriculture sector and uniformed services, as well as international organizations and institutions such as NATO and FRONTEX.
Broad and amply documented competences in ERP and Business Intelligence solutions complete the Asseco Poland S.A. product offer, which covers every sector of the economy and positions Asseco Poland S.A. among the leading providers of comprehensive IT solutions.

Asseco Poland S.A. is the leader of the international Asseco Group, which brings together profitable IT firms from around the world. The company consistently expands its holdings throughout Europe’s various regions:


Egis Projects Polska
Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

email:egis@egisprojects.com.pl
http://www.egis-group.com
Tel: +48 22 490 20 33
Fax: +48 22 403 59 33Egis Projects Polska

Egis Projects aims to be ahead of the game, imagining new solutions for infrastructure users and providers. Egis Projects channels its in-depth knowledge of new technologies, and its creative and multicultural talents into providing solutions that meet local requirements.  In its core business of operating and managing road infrastructure, Egis Projects is using these new technologies for creating and delivering innovative services to infrastructure users and providers. It is actively participating in changing the very notion of basic toll collection, via the implementation of electronic toll collection, free-flow tolling systems and toll road interoperability to delivering services that comprise congestion charging & road pricing, and ancillary services such as parking and traffic information through the concept of a service integrator.


Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. Z O.O.
Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

email:biuro@enigma.com.pl
http://www.enigma.com.pl
Tel: +48 22 570 57 10
Fax: +48 22 570 57 15Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. Z O.O.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Wronia 53
00-874 Warszawa

email:kancelaria@gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl
Tel: +48 22 375 88 88
Fax: +48 22 375 86 00Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:
• współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
• gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
• nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
• wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
• współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
• współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
• zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
• ochrona zabytków drogownictwa,
• wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych
• pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.


Ikom W Lublinie
Zachodnia 7
20-620 Lublin

email:ikom@ikom.lublin.pl
http://www.ikom.com.pl
Tel: +48 81 524 50 21
Fax: +48 81 524 50 23Ikom W Lublinie

 

iKOM Sp. z o.o. w Lublinie, rok założenia 1998. Specjalizujemy się w branży inżynierii ruchu, w zakresie projektowania organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnych, pomiarów ruchu z rozkładem na sieci, analiz bezpieczeństwa ruchu – w oparciu o zasady audytu BRD oraz wykonawstwa i utrzymania oznakowania w tym  drogowych sygnalizacji świetlnych. Opracowaliśmy oprogramowanie CAD wspomagające prace projektowe, które znalazło uznanie  w wielu  jednostkach projektowych i Zarządach Dróg. Zintegrowany system wspomagający zarządzanie siecią dróg  zawiera spójne moduły z zachowaniem pełnej wymiany danych pomiędzy modułami Mapy Oznakowania, Pomiarami ruchu powiązanymi bezpośrednio z Potokami ruchu oraz Sygnalizacją świetlną. Nasze oprogramowanie dla inżynierii ruchu wyróżnia prowadzenie inwentaryzacji oznakowania z systemem aktualizacji i wydawania zleceń. Wprowadziliśmy nową funkcjonalność przy projektowaniu tablic drogowskazowych i objazdowych z automatycznym intuicyjnym wrysowaniem schematu i dopasowaniem rozmiaru tablicy. Prowadzone przez nas pomiary  ruchu  pozwalają na jednoczesną aktualizacją mapy potoków ruchu. Cieszący się dużym zainteresowaniem program do sygnalizacji świetlnych posiada automatyzację obliczeń  czasów  międzyzielonych, pozwala na tworzenie i analizę programów sygnalizacji z kontrolą czasów międzyzielonych z wizualizacją stanów (faz).
Doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu prac projektowych i wykonawczych wykorzystujemy przy tworzeniu oprogramowania dla projektantów i zarządców dróg.
Oprogramowanie iKOM  znalazło zastosowanie w Lublinie, Poznaniu,  Rzeszowie, Olsztynie, Częstochowie, Ostródzie, Kielcach, Tarnowie, Gdyni, Katowicach, Siedlcach, Słupsku, Białymstoku, Rokitnie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie.


Kapsch Telematic Services Sp. Z O.O.
Poleczki 35
02-822 Warszawa

email:kts-pl-info@kapsch.net
http://www.kapsch.net
Tel: +48 22 351 47 00
Fax: +48 22 351 47 09Kapsch Telematic Services Sp. Z O.O.

Kapsch Telematic Services sp z o.o. is a subsidiary of KapschTrafficCom an international provider of solutions in the field of Intelligent Transportation Systems, including: manual and electronic toll collection systems and innovative products based on telematic technologies. The company was founded in February 2010, and in November 2010 had started the design, construction and implementation of viaTOLL - electronic toll collection system in Poland, ordered by the General Directorate for National Roads and Motorways. It was launched in July 2011, in a record time of nine months from signing the contract. Currently viaTOLL operates on almost 2200 km of roads and eventually will be extended by anothermore than 5000 km.
Among the solutions offered by Kapsch Telematic Services we can also find urban systems (including restricted zones and parking management) already successfully introduced in such European cities as London, Milan and Bologna. These are examples of effective use of innovative solutions which effectively improve the quality of life in urban areas (traffic management, environmental protection by reducing noise and emissions in urban areas, additional revenue for local governments). Kapsch also offers technologies allowing to weight vehicles in motion, advanced traffic management systems and solutions which improve road safety, including monitoring systems for tunnels.


Kentkart Ege Elektronik San.Ve.Tic.A.S.
Muhtar Kamil Sok. No: 3/4
Taksim Beyoglu Istanbul, Turkey

email:info@kentkart.com.tr
http://www.kentkart.com
Tel: +905 308 817 322
Fax: +90 232 445 5225Kentkart Ege Elektronik San.Ve.Tic.A.S.

Kentkart is an IT company which provides comprehensive technologies with contactless smartcards since 1998. The company is specialized in Automated Fare Collection, Automatic Vehicle Management, Passenger Information and On-board Video Surveillance Systems for Public Transportation.
Throughout the years, the company has designed new payment solutions by developing online services, city card and bank card applications. The latest technologies of Kentkart provide easy, fast and reliable services for both public transport operators, municipalities and the citizens.
Kentkart gives mobility to more than 1.5 billion passengers annually by using 10 million smart cards in 28 cities in 10 countries including Turkey, Macedonia, Kosovo, Jordan, Poland, Qatar, Serbia, Syria, Hungary, and Pakistan.
Kentkart is the announced finalist for the “Most Innovative Software Application in 2010 SESAMES AWARDS” with its “Infinite Kentkart” solution. Kentkart won the Sesames award in 2000 for the Best Transportation Application and was the finalist again in 2007, 2011 and 2012 for the same category.


Mosty Katowice Sp. Z O.O.
Rolna 12
40-555 Katowice

email:biuro@mostykatowice.pl
http://www.mostykatowice.pl
Tel: 32 603 34 51
Fax: +48 32 603 34 12Mosty Katowice Sp. Z O.O.


Śląska Sieć Metropolitalna Sp. Z O.O.
Bojkowska 35a
44-100 Gliwice

email:g.nitkiewicz@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl
Tel: + 48 32 441 90 00
Fax: + 48 32 441 90 16Śląska Sieć Metropolitalna Sp. Z O.O.


Wasko S.A.
Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

email:wasko@wasko.pl
http://www.wasko.pl
Tel: +48 32 332 55 00
Fax: +48 32 332 55 05Wasko S.A.

WASKO S.A. is one of the largest Polish IT&T companies. For 21 years the Company has been delivering its solutions to middle and large enterprises mainly in fuel and energy, telecom and banking sectors as well as for public and government administration. We deal with design and production of software and we render complex services connected with implementation, maintenance and exploitation of IT systems. As an authorised partner of the world largest producers of IT&T hardware we deliver our clients solutions making use of stable and modern technologies.
The largest in Poland and at the same time some of the largest in Europe cluster servers have been designed, integrated and launched by Wasko S.A. We are one of the leading domestic suppliers of specialist maintenance services. Our activities also cover design of industrial automation systems as well as installation of control and measurement and teletransmission equipment. 


Enterprise and Institution - Sustaining Corporate Membership
3m Poland Sp.Z O.O.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn

email:jkalisiak@mmm.com
http://www.3m.pl
Tel: +48 22 739 60 00
Fax: +48 22 739 60 053m Poland Sp.Z O.O.

3M Poland Sp. z o.o. is a manufacturer for ITS designed highest quality electronical devices, complete solutions for ANPR systems, personal security and access control devices. 3M is also a global manufacturer of certified road signs reflective sheeting and pavement marking STAMARK tapes.
3M Poland Sp. z o.o. celebrates 25th year of existence on polish market. We operates with four factories in Poland, two in Wroclaw and per one in Janinow near Grodzisk Maz. and in Rabka. 3M Poland headquarters is located in Kajetany near Warsaw. We offer over 10 000 products for polish market. Since 2013 3M Poland Sp. z o.o. runs the Innovation Center in Wroclaw that presents latest technologies and innovative solutions. 3M Poland Sp. z o.o. consistently makes a great input into polish economy which results in receiving many awards and recognitions.


Alcatel-Lucent Polska
Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

email:recepcja@alcatel-lucent.com
http://www.alcatel-lucent.pl
Tel: +48 22 515 51 50
Fax: +48 22 515 50 10Alcatel-Lucent Polska

Alcatel-Lucent provides solutions that enable service providers, enterprises and governments worldwide to deliver voice, data and video communication services to end-users. The leader in fixed, mobile and converged broadband networking, IP technologies, applications and services, Alcatel-Lucent offers comprehensive solutions for operators of urban roads and highways to optimize the traffic management. Moreover, the company offers consulting services, handling the design, construction and operation of the network, performed also in outsourcing.
With operations in more than 130 countries and the most experienced global services organization in the industry, Alcatel-Lucent is a local partner with a global reach. The company leverages the unrivalled technical and scientific expertise of Bell Labs, one of the largest innovation powerhouses in the communications industry.


Alpine-Energie Polska
Gdyńska 25
58-100 Świdnica

email:office@alpine-energie.pl
http://www.alpine-energie.pl
Tel: +48 74 640 97 00
Fax: +48 74 640 97 97Alpine-Energie Polska

Optimising Intelligent Traffic Systems (ITS)

Objectives of transport policy like e.g. economical, ecological and social sustainability or increased road safety are as valid as ever.
Wide-scale application of telematics in traffic and transport helps to enhance traffic flow efficiency and road safety while reducing traffic-related environmental pollution. Implementing innovative technologies in electronically controlled overhead displays enables selective traffic control and surveillance on critical road sections.

In airfield security installations, ALPINE-ENERGIE also offers the state of the art. Reliable function in all wind and weather conditions is the basic request, optimising materials and technologies is the ultimate goal.
Furthermore we work in the fields of electromechanical tunnel equipment, lighting and tolling systems.


Axis Communications Poland
Domaniewska 39a
02-761 Warszawa

email:justyna.pulawska@axis.com
http://www.axis.com
Tel: +48 696 056 977
Fax: +48 22 489 52 84Axis Communications Poland

Axis offers intelligent security solutions that enable a smarter, safer world. As the market leader in network video, Axis is driving the industry by continually launching innovative network products based on an open platform - delivering high value to customers through a global partner network. Axis has long-term relationships with partners and provides them with knowledge and ground-breaking network products in existing and new markets.

 

Axis has more than 2,100 dedicated employees in more than 50 countries around the world, supported by a global network of over 80,000 partners. Founded in 1984, Axis is a Sweden-based company listed on NASDAQ Stockholm under the ticker AXIS.

 

For more information about Axis, please visit our website www.axis.com.

 


A C I S A
Postępu 18
02-676 Warszawa

email:adam.giszczak@aldesa.pl
http://www.aldesa.pl
Tel: +48 22 570 44 50
Fax: +48 22 606 14 84A C I S A

ACISA (Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A.) is the Aldesa Group company with more than thirty years of experience in the field of technological service engineering, which offers its customers in the sectors of Large-Scale Transport Infrastructures, Urban and Intercity Infrastructures, Industry, Services and Environment, Information and Security Technology, a comprehensive service in applications for traffic control, lighting, ground signals, signalling in general and access control.

ACISA has its own technology in both the design and the manufacture of equipment, which it has been incorporating as technological innovations in the supply of services, ranging from design and manufacture to the undertaking of turnkey projects and the supply of maintenance services.

In Poland we realize two projects for implementation of the Integrated Traffic Management System in Lublin and Rzeszów.

 

ACISA

Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A.

Oddział w Polsce 

Ul. Postępu 18 

02-676 Warszawa

email:adam.giszczak@aldesa.pl

http://www.aldesa.pl

Tel: +48 22 570 44 50

Fax: +48 22 606 14 84

ACISA
ACISA (Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A.) is the Aldesa Group company with more than thirty years of experience in the field of technological service engineering, which offers its customers in the sectors of Large-Scale Transport Infrastructures, Urban and Intercity Infrastructures, Industry, Services and Environment, Information and Security Technology, a comprehensive service in applications for traffic control, lighting, ground signals, signalling in general and access control.
ACISA has its own technology in both the design and the manufacture of equipment, which it has been incorporating as technological innovations in the supply of services, ranging from design and manufacture to the undertaking of turnkey projects and the supply of maintenance services.
In Poland we realize two projects for implementation of the Integrated Traffic Management System in Lublin and Rzeszów.
ACISA
Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. Oddział w Polsce 
Ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
email:rafal.kasprzyk@aldesa.pl
http://www.aldesa.pl
Tel: +48 22 570 44 50
Fax: +48 22 606 14 84

A P M P R O
Barska 70
43-300 Bielsko-Biała

email:kontakt@apm.pl
http://www.apm.pl
Tel: +48 33 815 77 38
Fax: +48 33 822 81 48A P M P R O

The APM company was established in 1994 on the initiative of Aleksander Konior, Paweł Piwowarczyk, and Marek Konior. Since the beginning of its activity, the company renders on the Road Traffic Safety Devices Market. In the traffic systems integration area APM is positioned as the expert, especially in the VMS area. Comprehensive projects realized by the company include: audit, preparation of the design concept, realization and implementation of the designed solutions, as well as technical support.

The company has a wide variety of receivers who ,among others, represent road and highway general contractors, road administrators, road infrastructure designers and Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (General Directorate for National Roads and Motorways).

APM owes its strong position particularly to the long-standing experience on the domestic market, advanced knowledge, developed technological base, and international contacts that allow the company to offer a wide range of products that meet the highest West European standards. All devices that are in offer have suitable certificates confirming the quality of their workmanship.


Centrum Nowoczesnych Technologii Sa
Jedności 2
41-208 Sosnowiec

email:sekretariat@cntsa.pl
http://www.cntsa.pl
Tel: +48 32 509 179 775
Fax: +48 32 263 39 07Centrum Nowoczesnych Technologii Sa


Ce-Traffic, A.S.
Sokolovska 192/79
18600 Praha 8, Rebublica Czeska

email:info@ce-traffic.com
http://www.ce-traffic.com
Tel: +48 22 270 27 07
Fax: +48 22 270 27 07Ce-Traffic, A.S.

CE-Traffic, a.s. provides fresh and reliable traffic flow and traffic incidents information for the countries of Poland, Czech Republic and Slovakia. Our services are intended for personal navigation, mobile and web applications, Internet portals, media and governments. Among other, we supply these services to global leaders of personal navigation market and Internet.

CE-Traffic, a.s. company was setup in 2008 in Czech Republic. Currently the company has its offices in Prague and Warsaw.


Ch2m Hill Polska
Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

email:artur.mazurek@ch2m.com
http://www.ch2m.com
Tel: +48 501 878 902
Fax: +48 22 584 34 60Ch2m Hill Polska

CH2M HILL is one of the world’s leading consulting, design, operations, and programme management companies. Our ITS professionals bring decades of experience in the development of highways, transit systems, tunnels, bridges, rail and arterials. Responding to today’s infrastructure challenges we design and implement innovative ITS solutions to improve all aspects of transportation, including system efficiency, safety, sustainability, context sensitivity, traffic flow, traveler convenience, and the environment. We have operated in Poland since early 1990s and are currently employing over 300 people across the country. We are working on some of the most complex infrastructure programmes including High Speed 2, Crossrail, Thames Tideway Tunnels and operations and maintenance of highways as A-one+. Our selected ITS projects include:
•    Edinburgh ANPR Journey Time Monitoring System, UK
•    Real Time Information for Greater Bristol and Worcestershire, UK
•    Oxfordshire Traffic Management and Control (TMC), UK
•    Southampton Citywatch ITS Network Management Centre, UK
•    systems planning study for the O’Hare Bypass, USA
•    Dynamic Message Signs Replacement in Florida, USA
•    Radio Replacement & ITS Implementation— Golden Gate Bridge, Canada


Dysten Sp. Z O.O.
Grunwaldzka 91
41-800 Zabrze

email:biuro@dysten.pl
http://www.dysten.pl
Tel: 32 376 12 60
Fax: 32 376 12 60 wew. 23Dysten Sp. Z O.O.

 

DYSTEN is passionate about continuously evolving LED and LCD technology. Since 1999, expanding step by step, not only the business profile but also the markets. The company began with designing and selling scoreboards, then fit to the market demand for digital media in the form of LED and LCD screens. To the needs of the transport industry DYSTEN responded by manufacturing boards for ITS:
- Displays for Dynamic Passenger Information System
- Displays in the vehicles
- Bus stop totems / Infomats
- Road weather stations with an information LED display
- Variable message signs
In 2010 the new department was created – audio department dealing with sound systems in public facilities including the train and bus station. DYSTEN’s products can be found in Poland, Italy, Germany, Great Britain, Finland, Norway, Lithuania, Ukraine, Romania and from 2013 to the Arab market.

DYSTEN is passionate about continuously evolving LED and LCD technology. Since 1999, expanding step by step, not only the business profile but also the markets. The company began with designing and selling scoreboards, then fit to the market demand for digital media in the form of LED and LCD screens. To the needs of the transport industry DYSTEN responded by manufacturing boards for ITS:
- Displays for Dynamic Passenger Information System
- Displays in the vehicles
- Bus stop totems / Infomats
- Road weather stations with an information LED display
- Variable message signs
In 2010 the new department was created – audio department dealing with sound systems in public facilities including the train and bus station. DYSTEN’s products can be found in Poland, Italy, Germany, Great Britain, Finland, Norway, Lithuania, Ukraine, Romania and from 2013 to the Arab market.


Ekkom
Zawiła 65e
30-390 Kraków

email:biuro@ek-kom.pl
http://www.ek-kom.pl
Tel: +48 12 267 23 33
Fax: +48 12 269 65 40Ekkom

Company's mission is to deliver, propagate and implement professional traffic management solutions on time, which increase road users safety and protect the natural environment.

The experience and knowledge gained by EKKOM is shared actively with all interested parties. EKKOM frequently organizes symposiums, courses, and trainings and also issues numerous publications in the field of road industry and environmental protection.

With the intention of publicizing interesting information in the field of road construction and environmental protection, EKKOM has established a well-received Web portal - www.edroga.pl, where experts and professionals from different industries are able to share their views and ideas.

In all our actions, we are driven by the main principle: Professionalism and Punctuality.


Eldro Technologie Sp. Z O.O.
Letnicka 1
80-536 Gdańsk

email:technologie@eldro.pl
http://www.eldro.pl
Tel: +48 58 343 05 67
Fax: +48 58 343 22 72Eldro Technologie Sp. Z O.O.

The mission of the ELDRO TECHNOLOGIE company is to create, develop and implement innovative electronical, software and infrastructural solutions intended to provide smart and safe city environment as well as high infrastructure reliability.
There are three cooperating departments within the company:
- Traffic Engineering Department. Its task is to work on the projects of traffic organization and traffic lights programming. In its work, the department uses IT tools to carry out detailed communication analyzes and simulations of proposed solutions. In addition to using ready-made tools, the Traffic Engineering Department has developed its own traffic infrastructure monitoring system - ELDRO TRAFFIC. This system is currently expanded to cover other infrastructure elements and this version is called  ELDRO 24.
- Electronics Research and Development Department, which deals with the definition and development of road infrastructure components that work together under the smart and safe city system. Among the products developed by the department are the animated pedestrian button APB-02 and the audible signaling device ASD-01.
- Technical Support and Deployment Department, performing design and installation tasks in the areas of alarm systems, security systems, CCTV systems, access control and automation.

In addition, ELDRO TECHNOLOGIE, in co-operation with sister companies of the Group, ELDRO BUDOWA and ELDRO SERWIS, carries out complex investment projects and provides services for monitoring and maintenance of road infrastructure.


Elektronika I Telematyka Drogowa Sp. Z O.O.
Belwederczyków 29
51-688 Wrocław

email:biuro@etd.net.pl
http://www.etd.net.pl
Tel: +48 515 545 508
Fax: +48 71 347 90 51Elektronika I Telematyka Drogowa Sp. Z O.O.

Company Elektronika i Telematyka Drogowa Ltd. is operating many years on Polish market, employing staff of specjalists, involved in creating intelligent solutions for process control of heating , energy, information, and road traffic.
The company is developing the Intelligent Transport System based on the high technology microprocessor controller TAURUS, also is participating in implementing ITS in Wroclaw city on 153 intersections.


Elektrotim Sa
Stargardzka 8
54-156 Wrocław

email:sekretariat@elektrotim.pl
http://www.elektrotim.pl
Tel: +48 71 352 13 41
Fax: +48 71 351 48 39Elektrotim Sa

ELEKTROTIM S.A. działa na rynku usług instalacyjnych dla budownictwa i przemysłu od 1999 roku. Od 11 kwietnia 2007 Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy kapitałowej ELEKTROTIM wchodzą aktualnie trzy spółki zależne: Procom System SA, Infrabud Sp. z o.o., Elektromont-Beta Sp. z o.o.
ELEKTROTIM S.A. oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych, jak i organizacyjnych. Kompleksowa oferta firmy obejmuje: inżynierię ruchu drogowego oraz serwis sygnalizacji i oświetlenia, instalacje i sieci elektryczne, instalacje słaboprądowe, mechaniczne, rozdzielnice elektryczne, usługi projektowe, systemy automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej, zarządzanie projektami.


Esri Polska
Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

email:esripolska@esripolska.com.pl
http://www.esripolska.com.pl
Tel: +48 22 390 47 00
Fax: +48 22 390 47 01Esri Polska

Firma ESRI Polska Sp. z o.o. powstała w 1995 roku i jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania firmy ESRI Inc.,USA, światowego lidera w tworzeniu oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Działalność firmy ESRI Polska obejmuje następujące prace związane z dystrybucją oprogramowania i tworzeniem Systemów Informacji Przestrzennej:
  * Analiza potrzeb użytkownika dotycząca zakresu funkcjonalnego i informacyjnego systemów GIS,
  * Doradztwo w zakresie systemów GIS dla różnych zastosowań,
  * Dystrybucja i serwis oprogramowania GIS firmy ESRI,
  * Prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystywania systemów GIS zgodnie z wymaganiami klienta.
Oferowane przez firmę ESRI Polska oprogramowania to: ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS Server oraz ArcIMS, ArcPad i wiele innych.
Produkty firmy ESRI są funkcjonalnymi narzędziami do gromadzenia, zarządzania, prezentacji i analizowania danych odniesionych przestrzennie i są  wykorzystywane do wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.


Fara Asa
Leif Tronstads Plass 6
no - 1337 sandvika Norway

email:info@fara.no
http://www.fara.no
Tel: +47 815 52 830
Fax: +47 73 52 44 88Fara Asa

Since 1983, FARA has developed intelligent and innovative transport systems to 100+ operators worldwide. FARA products are applicable to public transportation operators everywhere, and our software portfolio covers automatic fare collection and real-time solutions for passenger information and fleet and traffic management.

In 2007 FARA acquired the Danish company TNC Connect AS and the Finnish company Buscom OY.

FARA has traditionally had a strong foothold in the Nordic markets, but with the latest acquisition of the largest vendor in Sweden; CPT Nordic in 2008, FARA has reinforced its undisputed position as the strongest provider of Electronic Ticketing and Real Time Information Systems in the Nordic market. Today, our partner and customer base is spread all across Europe. Outside our home markets in the Nordic, we work with strategic partners to be closer to our customers, to better understand local conditions and contribute to local business.

Our headquarter is located in Trondheim, Norway. FARA is listed on the Oslo Stock Exchange and we are considered to be one of the Nordic countries’ leading enterprises in our trade.


Far Data Sp.Zo.O. Spółka Komandytowa
Lipowa 3
30-702 Kraków

email:biuro@fardata.pl
http://www.fardata.pl
Tel: +48 601 528 528
Fax: +48 71 330 66 79Far Data Sp.Zo.O. Spółka Komandytowa

Far Data Ltd. GLP is a company specializing in electronic equipment, solutions and services selection connected with data transmission. Our products are used in ITS systems, solutions for environmental monitoring and renewable energy.  Own technical background, complete services and experiences in the implementation of advanced technological solutions are able to provide the highest quality products and services.

In the era of the strong development of communication infrastructure becomes a necessity to provide road users with their comfortable use during repairs or reorganize the movement. Constant monitoring and classification of passing vehicles helps to make the right decisions when determining detours of placing information signs or setting up traffic lights.

In response to these needs Far Data offers solutions for traffic classification and harmonize the flow and increase the capacitance of the motorway during the road works.


Futuring Processing Sp. Z O.O.
Bojkowska 37a
44-100 Gliwice

email:smartcity@future-processing.com
http://www.future-processing.pl
Tel: +48 32 461 23 00Futuring Processing Sp. Z O.O.

Future Processing is a fast growing IT company with 17 years of market experience, willingly undertaking ambitious technological challenges.
We are an experienced provider of services related to development of bespoke software for our clients. Thanks to the expertise and skills of our team members, we create high-quality, innovative solutions for customers operating worldwide in different market sectors.
We have proven experience in implementing projects in the area of Smart City. We are partners with a leader in urban mobility solution - company Parkeon, which provides a wide range of solutions facilitating management of transport and parking systems all over the world. During our long-term cooperation, we successfully completed many projects. One of our flagship undertaking is a huge project realized in Helsinki, where we delivered and implemented a comprehensive transport system supporting 6,500 devices, which processes about 2 million transactions a day. Our competencies in computer vision and Big Data fields might be reflected in our own products. Recently our teams have developed CIVICO - Intelligent Monitoring System, as well as SMART FLOW - Water Losses Monitor, both of which successfully enhance the safety and comfort of living whilst introducing the ideas of the Smart City.


Geo-Kat
Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149
01-424 Warszawa

email:info@geokat.com.pl
http://www.geokat.com.pl
Tel: +48 22 877 08 80
Fax: +48 22 877 08 97Geo-Kat

GEO-KAT Sp. z o.o. is an engineering company, which provides highly advanced technical projects. The scope of our services are consulting, designing, installations and project management in a field of:

1.       Intelligent Transportation Systems – as an exclusive representative and distributor of Aldridge Traffic Controllers – Sydney Coordinated Adaptive Traffic System world’s supplier. SCATS is unique area traffic management system developed by the end user. It is designed to control and coordinate traffic signals online, which allows for arterial roads movement optimization. Exclusively for the polish market and GEO-KAT Sp. z o.o. ATC developed SID unit – system interface enabling third party controllers in the SCATS system. This solution allows to increase the number of intersections covered by SCATS, without high cost changes in existing in infrastructure.

As now, SCATS is working on 34 thousands intersections, which 127 are in Poland.

2.       Low Voltage and Building Management Systems – implementation of electronic security systems, fire alarm systems, voice evacuation systems, building and home management systems and structured cabling in many significant and prestige buildings.


Geopolis Sp. Z O.O.
Włocławska 167
87-100 Toruń

email:info@geopolis.pl
http://www.geopolis.pl
Tel: +48 601 526 888
Fax: +48 54 413 99 99 wew. 67Geopolis Sp. Z O.O.


Gevas Software Polska
Wadowicka 8i
30-415 Kraków

email:poczta@gevas.pl
http://www.gevas.de
Tel: +48 669 709 609Gevas Software Polska

It is important for quality of life that traffic can move freely. Every day, people are on their way, driving to work, going shopping or going on holiday. The transportation of goods is essential for our economy. We provide ideas that keep road traffic flowing efficiently and eco-friendly.

GEVAS software offers software solutions and services for road traffic technology, mobility and information management. It is the objective of GEVAS software to advance road traffic technology and to improve the quality of life in urban agglomerations both economical and ecologically.

GEVAS software was founded in 1980. Today, about 35 staff members are developing user-friendly, reliable software products at our head office in Munich, at GEVAS software Austria in Linz and at GEVAS software Polska in Krakow. As an independent and established system vendor, we support our customers to meet the challenges of constantly increasing traffic. We work on behalf of municipal and governmental authorities, public transportation services and business customers. Moreover, we are involved in many traffic research projects.

GEVAS software is certified in all areas of activity according to DIN EN ISO 9001:2000.

 

Our fields of activity

 • Traffic research and basic development for road traffic technology
 • System development for traffic control
 • Strategic information systems and traffic management systems
 • Geographic Information Systems (GIS)
 • Individual systems and software solutions on customer order
 • Participation in standardization boards
 • Services like data management, training, consulting, and technical support

 


Global Traffic Systems Sp. Z O.O.
Szamotulska 67, Baranowo
62-081 Przeźmierowo

email:biuro@gt-systems.pl
http://www.gt-systems.pl
Tel: +48 61 279 72 00
Fax: +48 61 279 72 01Global Traffic Systems Sp. Z O.O.


Greenlite Media Sp. Zo.O.
Osmańska 11
02-823 Warszawa

email:info@greenlite.pl
http://www.greenlite.pl
Tel: +48 22 827 88 49
Fax: +48 22 827 88 49Greenlite Media Sp. Zo.O.


Image Sensing Systems Limited Sp. Z O.O. Oddział W Polsce
Czerwonego Prądnik 6
31-431 Kraków

email:biuro@imagesensingeu.com
http://www.autoscope.pl
Tel: +48 12 410 11 40
Fax: +48 12 410 11 41Image Sensing Systems Limited Sp. Z O.O. Oddział W Polsce

Image Sensing Systems Europe Limited Sp. z o.o. Poland Branch is a part of Image Sensing Systems Inc., the leading provider of software-based solutions for the Intelligent Transportation Systems (ITS) sector and adjacent markets including security, police and parking. The company is the producer of AUTOSCOPE® detection systems for the purpose of controlling, monitoring and managing vehicle traffic on streets, highways and in tunnels. Its business extends worldwide and Poland has become the main supplier of well-known video detection systems AUTOSCOPE® video, radar and automatic number plate recognition (ANPR) products. AUTOSCOPE® Radar, signals a new high standard in detection systems on highways.


Indra Polska Sp. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

email:megil@indracompany.com
http://indracompany.com
Tel: +48 22 460 06 09
Fax: +48 22 460 04 48Indra Polska Sp. Z O.O.

Indra Sistemas Polska, S.p. z o.o. is a Polish company set up in 2005 which is part of INDRA Group. Indra is a global consulting, technology, innovation and talent company, leader in solutions and services for the Transport and Traffic, Energy and Industry, Public Administration and Healthcare, Financial Services, Security and Defence and Telecom and Media sectors. The company operates in more than 128 countries and has more than 42,000 employees worldwide, focusing on developing innovative solutions that meet the needs of the most demanding clients. Indra ranks the first IT multinational company in Spain and one of the firsts in Europe and Latin-America as well as being the second in Europe by R&D spend, investing close to €550m during the last three years.


Infotron
Służby Polsce 2
02-784 Warszawa

email:biuro@infotron.com.pl
http://www.infotron.com.pl
Tel: +48 22 859 11 87
Fax: +48 22 649 77 42Infotron

Infotron was established in 1986, and offered multi-user information technology systems. Simultaneously special electronic projects division was developed dealing with microprocessor controllers, laser systems and NIR spectrophotometers.

In the ninetieth Infotron expanded on telecommunication and radiocommunication area, focusing on computer communication systems and vehicles fleet management systems. As a result of this experience SNRT2000 system was implemented in 2000 year (communication and management of 450 trams in Warsaw).

Currently Infotron extended SNRT2000 system with next subsystems, particularly wireless depot system to automatically send and receive data from trams.

Infotron also builds intersection priority transmitters for public transport vehicles, which are used in traffic management systems.

During last years there has been developed video surveillance department, which leads  projects of systems for safety in railroad vehicles and also  projects of other applications that use motion images.

In 2003 Infotron has implemented and maintains Quality Management System, certified 2004/04/19 in conformance with the standard PN-EN ISO 9001:2001.

Since 2010, Infotron is a member of Intelligent Transportation Systems association ITS Polska.


Instytut Transportu Samochodowego
Jagiellońska 80
09-301 Warszawa

email:info@its.waw.pl
http://www.its.waw.pl
Tel: +48 22 438 54 00
Fax: +48 22 811 09 06Instytut Transportu Samochodowego


Integra Sławomir Kamiński
Gołębia 1
81-185 Gdynia

email:info@integra.gd.pl
http://www.integra.gd.pl
Tel: +48 58 699 39 00
Fax: +48 58 699 39 00Integra Sławomir Kamiński

INTEGRA Public Utility and Airport Technology is one of the largest Polish distributors of highest quality public utility equipment of such companies as JOHNSTON, FARID, MEGA, EGHOLM, KIEFER GMBH, sewer system cleaning and clearing equipment of  MORO company, airport equipment of such companies as OVERAASEN, BEAM, DAMMAN, BOSCHUNG, and also equipment for winter road maintenance of  KUPPER-WEISER, MECATRONIK. We have recently initiated cooperation with companies specialising in storage and production of such materials as e.g. road salt: HOLTEN, WINTERMANTEL, and with a producer of sorting plants and recycling equipment: BOLLEGRAAF.

 “Integra” Company renders guarantee and post-guarantee services, as well as consultancy and advisory services with regard to customising equipment to individual customers` needs.


Intergraph Polska Sp. Z O.O.
Konstruktorska 12a
02-673 Warszawa

email:anna.stocka@intergraph.com
http://www.intergraph.pl
Tel: +48 22 495 88 00
Fax: +48 22 495 88 01Intergraph Polska Sp. Z O.O.

Intergraph is the leading global provider of engineering and geospatial software that enables customers to visualize complex data. Businesses and governments in more than 60 countries rely on Intergraph’s industry-specific software to organize vast amounts of data to make processes and infrastructure better, safer, and smarter. The company’s software and services empower customers to build and operate more efficient plants and ships, create intelligent maps, and protect critical infrastructure and millions of people around the world.
Intergraph operates through two divisions: Process, Power & Marine (PP&M) and Security, Government & Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M provides enterprise engineering software for the design, construction, operation, and data management of plants, ships, and offshore facilities. Intergraph SG&I providesgeospatially powered solutions to the public safety and security, defense and intelligence, government, transportation, photogrammetry, and utilities and communications industries.
Intergraph is a wholly owned subsidiary of Hexagon AB, (Nordic exchange: HEXA B).
Intergraph Poland was established in October of 1991 as a wholly owned Polish subsidiary of Intergraph Corporation.
For more information, visitwww.intergraph.comandwww.hexagon.se.


Jotel Connect Sp. Z O.O.
Maciejkowa 21
80-177 Gdańsk

email:jotel@jotel.gda.pl
http://www.jotel.gda.pl
Tel: +48 528 663 030
Fax: +48 58 521 70 80Jotel Connect Sp. Z O.O.

JOTEL CONNECT Sp. z o.o. executes complex construction of telecommunication and electrical networks and implements new technologies of traffic engineering in urban areas and beside motorways, national and voivodeship roads.
For many years we have been involved in the largest elaborations of such designs, have performed system audits and have realized designs elaborated by our engineers.
Thanks to cooperation with leading companies in that branch we are able to execute, coordinate and integrate tasks of high level of complexity and scale.
Over recent years we have participated in designs and constructions of telematics systems for tasks:
•    national road S8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka
•    national road S8 Białystok-Mężenin
•    motorway A2 Konin-Stryków
•    motorway A2 Nowy Tomyśl-Świecko
•    integrated traffic management system TRISTAR
Out of concern for assuring the highest standards of provided services, we are enforcing Quality Management Systems according to standard ISO 9001:2009.


Kistler Eastern Europe
Zeleny Pruh 1560/99
cz-140 00 Praha, Czech Republic

email:sales.pl@kistler.com
http://www.kistler.com
Tel: +420 222 135 386
Fax: +420 222 135 874Kistler Eastern Europe

Swiss company Kistler is a global leader in dynamic Measurement technology. One of the important activities of Kistler are WIM (Weigh-in-Motion) systems consisting of quartz Lineas® sensors and WIM Data Logger. The results of measurement: axle loads and total weight of vehicle are transmitted to a host system. The main benefits of our solution are:

•    Vehicles are weighed accurately and reliably at all speeds
•    Unique quartz technology makes sensors highly stable and durable
•    Quick to install in any type of road pavement
•    Easy to integrate into any enforcement solution
•    Maintenance-free − even during continuous long-term operation
•    OIML R134-certified for low to medium speed weighing

Kistler except WIM systems offers variety of sensors and systems for: force, torque, acceleration and pressure measurement. These sensors can be used in industrial and research application e.g. for dynamic vehicle measurement, tests of drive comfort and others.


Kolejowe Zakłady Łączności Sp. Z O.O.
Ludwikowo 1
85-502 Bydgoszcz

email:biuro@kzl.com.pl
http://www.kzl.com.pl
Tel: +48 52 518 36 70
Fax: +48 52 518 56 10Kolejowe Zakłady Łączności Sp. Z O.O.


Mediamobile Nordic Oy
Migdałowa 4 Lok.40c
02-796 Warszawa

email:piotr.bieniek@mediamobilenordic.com
http://www.mediamobilenordic.com
Tel: +48 22 645 16 94Mediamobile Nordic Oy


Mediamobile Nordic produces and provides real-time information on traffic, weather conditions and disruptions affecting traffic. Our extensive network of partners enables us to build real-time information services on traffic and travelling for navigators, the media, the public sector, transport companies, as well as municipalities and cities.

The services contribute to the ease and flow of travel, and they are provided in order to optimize the time spent in daily transport and to ensure travelling is as safe as possible. Furthermore, the services contribute to flexible and environmentally friendly transport.

Mediamobile Nordic is a private company who is entirely owned by French Mediamobile As. Mediamobile Nordic operates on the same area of business as Mediamobile As who is part of TDF Group. Mediamobile Nordic has a presence in five countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark and Poland.


Miejski Zarząd Dróg W Toruniu
Grudziądzka 159
87-100 Toruń

email:mzd@mzd.torun.pl
http://www.zdm.torun.pl
Tel: +48 56 669 31 03
Fax: +48 56 661 21 09Miejski Zarząd Dróg W Toruniu

Municipal Road Management in Torun is a state administrative entity of the City of Toruń , under the authority of the President of the City of Toruń it performs function of the administrator of roads within the administrative boundaries of the city of Torun.

The MRM is responsible for carrying out the duties of road administrator for the planning, construction, reconstruction, repair, maintenance and protection of roads, in accordance with the provisions of the Public Roads Act,  in particular:

 • develop draft plans for the development of the road network,
 • drafting plans for financing the construction, reconstruction, repair, maintenance and protection of roads and road engineering;
 • perform function of an investor;
 • maintenance of the roadway;
 • implementation of tasks come within traffic engineering;
 • carrying out records of roads, bridges , tunnels and culverts;
 • carrying out periodic inspection of roads with a particular focus on road safety;
 • preventing of adverse environmental transformations which may be caused or arising as a result of the construction or maintenance of roads;
 • make periodic measurements of road traffic.

Naviexpert Sp. Z O.O.
Dobrzyckiego 4
61-692 Poznań

email:biuro@naviexpert.pl
http://naviexpert.pl
Tel: +48 693 331 729Naviexpert Sp. Z O.O.


NecNec


Nec Display Solutions Gmbh
Bociania 22a
32-231 Kraków

email:biuro@nec-displays-pl.com
www.nec-display-solutions.pl
Tel: +48/12/614 53 53
Fax: +48/12/614 53 54Nec Display Solutions Gmbh

 

NEC Display Solutions Europe GmbH is one of the world's leading manufacturers offering the widest product range of display solutions in the market. The display product portfolio ranges from entry-level to professional and speciality desktop LCDs, via large-size Public Displays for Digital and Retail Signage and video walls solutions to medical displays and colour applications displays. The projector range offers products for all needs, from portable devices via 3D, education, ultra-short and business projectors to products for permanent operation (such as PoS applications) and digital cinema projectors. 
NEC Display Solutions Europe GmbH has its European headquarters in Munich, Germany and is responsible for all business activities in EMEA. In Poland company is represented by NEC Display Solutions Europe GmbH Liaison Office Poland.

NEC Display Solutions Europe GmbH is one of the world's leading manufacturers offering the widest product range of display solutions in the market. The display product portfolio ranges from entry-level to professional and speciality desktop LCDs, via large-size Public Displays for Digital and Retail Signage and video walls solutions to medical displays and colour applications displays. The projector range offers products for all needs, from portable devices via 3D, education, ultra-short and business projectors to products for permanent operation (such as PoS applications) and digital cinema projectors. NEC Display Solutions Europe GmbH has its European headquarters in Munich, Germany and is responsible for all business activities in EMEA. In Poland company is represented by NEC Display Solutions Europe GmbH Liaison Office Poland.


Neurosoft
Życzliwa 8
53-030 Wrocław

email:info@neurosoft.pl
http://www.neurosoft.pl
Tel: +48 71 738 83 00
Fax: +48 71 332 33 44Neurosoft

Neurosoft Ltd. came into being in November 1992 as the joint-venture firm with the participation of the foreign capital.  Our main objective was and still is the creation of the software which makes easier work on the computer (with the computer). According to this vision of Neurosoft creators and workers, in the nearest future computer system equipped by the Neurosoft technologies will be a partner for the user, and not a tool any more.
   Penetrating each other, problems connected with the artificial intelligence, such as the analysis and the speech synthesis, the image transformation and the transformation of the natural language will give conjointly with unorthodox techniques of the data processing qualitatively new solution within the interface range  between the man and the machine.
      The intellectual acquired possessions and the advanced technical ideas determine the most important capital of the firm. Both mentioned elements are inseparably connected with Neurosoft workers.
Thanks to them – workers and collaborators of Neurosoft the impossible things  become a fact, and utopian ideas turn into working information technology systems.


Novamedia Innovision Sp. Z O.O.
Złota 74
62-800 Kalisz

email:biuro@novamedia.p
http://www.novamedia.pl
Tel: +48 62 757 38 00
Fax: +48 62 757 39 00Novamedia Innovision Sp. Z O.O.


Novamedia Innovision Sp. Z O.O.
Złota 74
62-800 Kalisz

email:biuro@novamedia.pl
http://www.novamedia.pl
Tel: +48 62 757 38 00
Fax: +48 62 757 39 00Novamedia Innovision Sp. Z O.O.


Nxp Semiconductors Poland Sp. Z O O.
Bonifraterska 17, Regus North Gate
00-203 Warszawa

email:marek.obuchowicz@nxp.com
http://www.nxp.com
Tel: +48 602 414 612
Fax: +48 22 332 57 07Nxp Semiconductors Poland Sp. Z O O.

NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) provides High Performance Mixed Signal and Standard Product solutions that leverage its leading RF, Analog, Power Management, Interface, Security and Digital Processing expertise. These innovations are used in a wide range of automotive, identification, wireless infrastructure, lighting, industrial, mobile, consumer and computing applications. Headquartered in Europe, the company has approximately 28,000 employees working in more than 25 countries and posted sales of USD 3.8 billion in 2009.


N E C Display Solutions Europe Gmb H
Bociania 22a
31-231 Kraków

email:biuro@nec-displays-pl.com
www.nec-display-solutions.pl
Tel: 691 665 100
Fax: +48/12/614 53 54N E C Display Solutions Europe Gmb H

NEC Display Solutions Europe GmbH is one of the world's leading manufacturers offering the widest product range of display solutions in the market. The display product portfolio ranges from entry-level to professional and speciality desktop LCDs, via large-size Public Displays for Digital and Retail Signage and video walls solutions to medical displays and colour applications displays. The projector range offers products for all needs, from portable devices via 3D, education, ultra-short and business projectors to products for permanent operation (such as PoS applications) and digital cinema projectors.
NEC Display Solutions Europe GmbH has its European headquarters in Munich, Germany and is responsible for all business activities in EMEA. In Poland company is represented by NEC Display Solutions Europe GmbH Liaison Office Poland.


Peek Traffic
Pod Sikornikiem 27a
30-216 Kraków

email:pl.info@peektraffic.pl
http://www.peektraffic.eu
Tel: +48 12 258 56 80
Fax: +48 12 258 56 81Peek Traffic

eek Traffic BV has offices in Amersfoort in the Netherlands, Krakow in Poland and Antwerp in Belgium. Mobility products and systems are delivered to Dutch and European markets from Peek's office in the Netherlands. The company specializes in the development, delivery and maintenance of high quality electronic and software solutions for traffic and transport problems. The products and systems produced by Peek are used on highways, in cities, on regional networks and in public transport.


Pixel Sp. Z O.O.
Jana Pawła Ii 28
86-031 Osielsko

email:pixel@pixel.pl
http://www.pixel.pl
Tel: +48 52 324 16 10
Fax: +48 52 324 16 13Pixel Sp. Z O.O.

Pixel LLC is a supplier of on-board and stationary systems for public transport i.a.:
•    visual and voice passenger information for vehicles (LED, Flip-Dot and TFT displays, on-board computers, visual announcements)
•    passenger information for stations, stops and platforms (LED, Flip-Dot and TFT displays, equipment and software for the system control and data transmission)
•    fare collection (paper and electronic ticket validators, contactless cards, ticket vending machines, e-ticketing system)
•    passenger counting
•    on-board video surveillance
•    wireless data transmission
•    electronic clocks and LED information displays (used in advertising, process control, data presentations etc.)
•    wide range of software (data preparation, transmission, control, access and analyses etc.)

We supply our systems to public transport and railways operators, leading producers of buses, trams and carriages in Poland and abroad.
We have implemented ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 standards and IRIS (International Railway Industry Standard) required by the most powerful producers of rolling stock.


Politechnika Warszawska
Koszykowa 75
00-662 Warszawa

email:dziekan@wt.pw.edu.pl
http://www.it.pw.edu.pl
Tel: +48 22 234 70 69
Fax: +48 22 425 65 43Politechnika Warszawska

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie transportu.
Kształci na kierunku studiów "Transport" studentów w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych:  pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) i trzeciego stopnia (doktoranckich). Jako jedyny w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej "Transport".


Polixel Sa
Taborowa 10
02-699 Warszawa

email:polixel@polixel.pl
http://www.polixel.pl
Tel: +48 22 511 19 99
Fax: +48 22 511 19 95Polixel Sa

POLIXEL S.A. has been operating on the Polish market since 1991 as an integrator of data communication solutions, provider of advanced IT systems, authorized distributor and supplier of technology from world's leading manufacturers.

The company offers cutting edge telecommunication and IT solutions, based on current prevailing standards and latest technologies and trends, showing the direction of development of modern service applications for a wide range of customers.

Company's mainstay is technical support, including analysis of user requirements, choice of a solution, direct or indirect cooperation with a customer at the detailed engineering stage of the telecommunication systems. Alternatively, we provide in-house design and implementation supervision. POLIXEL provides also advance training sessions on installation and configuration of supplied equipment.

POLIXEL's core activity is comprehensive integration distribution and integration of products, solutions, telecommunication and data communication services as well as video security software development.

Implementation of contracts framework agreements allows for stable operation of the company on domestic and foreign markets.

The core of our offer is:

 • advanced telecommunication systems (ISDN exchanges, IP telecommunication systems, billing systems, VoIP gateways, connection routers),
 • security systems (video monitoring, CCTV, smart cards, VPN, network surveillance, network analysers),
 • communication systems (LAN/WAN/ATM, VoIP, TDMoIP, wireless networks, audio conferencing, access solutions),
 • audio-visual presentation systems (multimedia projectors, screens, interactive whiteboards, plasma panels, audio- and videoconferencing systems)

Provent Polska Sp. Z O.O.
Belwederska 9/7
00-761 Warszawa

email:biuro1@proventpolska.pl
http://www.proventpolska.pl
Tel: +48 602 205 527Provent Polska Sp. Z O.O.


Ptv
Stumpfstrasse 1
d 76131 Karlsruhe, Germany

email:info.vision@ptv.de
http://www.ptv.de
Tel: +49 721 965 1300
Fax: +49 721 965 1562Ptv

The PTV Group provides cutting-edge software technology and consulting to enable customers to meet their mobility needs. It helps people plan and manage passenger and freight transport, provides them with the latest traffic reports and assists them in optimising their long-term resource allocation. Since 1979, the independent corporate group has been a leading provider of products and solutions for travel, traffic and transportation planning.
Strong international demand has fuelled dynamic growth: We currently have over 700 employees worldwide crafting innovative solutions for our customers in the public and private sectors. Our Karlsruhe headquarters acts as a development and innovation centre with tight links to research and educational institutions. We additionally maintain shareholdings and subsidiaries in Germany, Europe and every continent in the world.
In the Traffic Software, Transport Consulting and Logistics business fields, PTV technology forms the foundation of a host of brand-name products and our own leading product lines: map&guide for transport route planning and PTV Vision for transportation planning and traffic engineering.
PTV we plan and optimise everything worldwide which moves people and goods. Visit our website at www.ptvag.com and see our film on the
http://www.youtube.com/watch?v=ZaeUt66AR2E&list=FLiioH25tZ_w447aGN9fRb0g&index=1&feature=plcp.


P K P Informatyka Sp. Z O.O.
Al. Jerozolimskie 140
02-305 Warszawa

email:sekretariatik@pkpik.pl
http:/www.pkp-informatyka.pl
Tel: +48 22 474 39 61
Fax: +48 22 474 39 62P K P Informatyka Sp. Z O.O.

PKP Informatyka is the largest provider of IT services dedicated to companies operating in the transport and logistics market in Poland.

Our goal is to provide innovative and customized IT solutions. The projects are realized with the use of the most modern technologies and are carried out on the basis of an accurate analysis of our clients’ needs We specialize in software designing and development as well as its modifications and use

The PKP Informatyka staff has got  long-stading  experience, knowledge and competences  acquired during cooperating with world  leaders in computer industry. We constantly improve competences and skills of our employees. We invest in the most modern IT technologies.

In our portfolio we have got systems supporting sale, pasanger information passenger transport, infrastructure management as well as enterprise management.

The range of services we provide also includes:
•    IT consultancy,
•    development of  computer networks and data processing centers as well as their integration,
•    implementation of IT systems,
•    support of system users,
•    IT training.


Qumak S.A.
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

email:qumak@qumak.pl
http://www.qumak.pl
Tel: +48 22 519 08 00
Fax: +48 22 519 08 33Qumak S.A.


Ridango As
Pärnu Mnt 139e
11317 Tallinn, Estonia

email:argo@ridango.com
http://www.ridango.com
Tel: +372 682 57 54Ridango As


Saferoad Sp. Z O.O.
Przedmiejska 5
87-800 Włocławek

email:saferoad@saferoad.pl
http://www.saferoad.pl
Tel: +48 54 412 55 55
Fax: +48 54 412 55 50Saferoad Sp. Z O.O.

We are the most comprehensive supplier of road traffic safety solutions in Europe.
We provide devices responsible for the road traffic safety. These solutions have been designed and developed on the safest, Scandinavian roads. We have almost 70 years of experience in that field. We offer products that comply with the most rigorous norms but we also implement innovative solutions which set new standards for the industry.
We are a producer and distributor of i.a. variable message signs, enforcement systems for speed and red-light, safe support structures for other ITS devices.
SafeRoad group includes over 40companies from 23 countries with more than 2600 employees, who search for new solutions with dedication and passion.
We are the leader on the European market of safest roads. We aim at establishing SafeRoad as a leading partner for road authorities as well as for all companies involved in construction, repairs and maintenance of roads in Europe. Our mission is Vision Zero – zero fatalities and zero injuries in road accidents.


Sas Institute Sp. Z O.O.
Gdańska 27/31
01-633 Warszawa

email:polska@spl.sas.com
www.sas.com/poland
Tel: 22 560 46 00
Fax: 22 560 46 04Sas Institute Sp. Z O.O.

SAS Institute is the leader in business analytics software and services, and the largest independent vendor in the business intelligence market. Incorporated in 1976, SAS employs over 13,800 employees in more than 400 offices spanning the globe. Through innovative solutions delivered within an integrated framework, SAS helps customers at more than 70,000 sites in 140 countries improve performance and deliver value by making better decisions faster. SAS serves every industry and government activity with targeted business solutions.  The SAS office in Poland has been in operation since 1992. At present, SAS Poland employs a team of 250 experienced specialists. According to independent market analyses SAS is the leading vendor of the BI solutions on the global and Polish market. www.sas.com/poland


Siemens
Żupnicza 11
03-821 Warszawa

email:siemens.pl@siemens.com
http://www.siemens.com
Tel: +48 22 870 90 00
Fax: +48 22 870 90 09Siemens

Rolę koordynującą dla grupy przedsiębiorstw Siemens pełni w Polsce Siemens Sp. z o.o. Oferuje ona na polskim rynku produkty, usługi i kompleksowe rozwiązania z zakresu informatyki, automatyki przemysłowej i budynkowej, energetyki, transportu drogowego i szynowego, techniki medycznej, podzespołów elektronicznych, kompleksowych rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury komunalnej.

Siemens Traffic Systems dostarcza sprawdzone produkty, innowacyjne rozwiązania i usługi zaprojektowane tak, aby poprawić i zoptymalizować proces sterowania ruchem drogowym w miastach, między miastami, zarządzać i planować rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie szeroko pojętego transportu. Oferta dotyczy całego cyklu życia infrastruktury począwszy od planowania i projektowanie, poprzez instalację, wdrożenie, aż po integrację usług serwisowych, utrzymanie i modernizację. Siemens realizuje na świecie i w Polsce liczne projekty w dziedzinie wdrażania i optymalizacji systemów zarządzania i sterowania ruchem drogowym, oraz budowy i obsługi stref płatnego parkowania. Rozwój aglomeracji miejskich, ruch na drogach międzymiastowych, parkowanie pojazdów – wszystkie te aspekty wymagają precyzyjnego zaplanowania i zarządzania. Takie zjawiska jak dynamiczny wzrost natężenia ruchu miejskiego i międzymiastowego, wzrost liczby pojazdów, wzrost liczby pasażerów komunikacji publicznej, a z drugiej strony zwiększone oczekiwania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa transportu oraz ograniczone budżety inwestycyjne, wymuszają na zarządzających drogami i miastami wdrażanie rozwiązań kompleksowych i perspektywicznych, które optymalizują wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, jak i umożliwiają jej odpowiedni, przyszły rozwój. Szczególną rolę w ofercie Siemensa odgrywają właśnie rozwiązania dla instytucji komunalnych, zarządców dróg i aglomeracji miejskich. Należymy już od dziesięcioleci do światowej czołówki w dziedzinie rozwiązań dla transportu i optymalizacji ruchu drogowego.


Sims Zakład Elektroniczny Sp. Z O. O. Spółka Komandytowa
Pod Skarpą 51a
85-796 Bydgoszcz

email:sims@sims.pl
http://www.sims.pl
Tel: +48 52 347 66 00
Fax: +48 52 347 66 06Sims Zakład Elektroniczny Sp. Z O. O. Spółka Komandytowa

SiMS is a genuinely Polish company that has been in the market since 1990.From the very beginning of our commercial activity, we have been designing and placing into production cutting-edge electronic equipment. With a Team of over 100 employees and R&D supported by external sources, we provide high-class service and products. Our approach is to provide complex customer service from concept to product. Our R&D department offers customer’s project lead from an early system design stage, through full software and hardware design, to final technical documentation. We put design into life by in-house production, further whole system. We also lead customers’ projects and production based on supplied technical documentation. Moreover, we are an OEM producer for customers in electronics and automation branch, as well as for electric energy measuring systems. However, our products are mainly designated for Automotive branch customers. We provide complex equipment for means of public transport, focused mainly on information systems for passengers. Company’s main offer for the public transportation systems are recognized and customer-valued products:
- On-board computers and dedicated hardware drivers,
- Integrated systems of dynamic passenger information (on-board vehicle, bus stop and bus station timetable panels)
- Mobile CCTV systems
Our Projects of Dynamic Information Management Systems, realized in various urban areas, significantly help passengers use public transport on every-day basis. A key example of our achievements is participation in the ITS (Intelligent Transportation System) in Wroclaw in 2012.


Skyrise Sp. Z O.O.
Jana Iii Sobieskiego 2
40-082 Katowice

email:office@btskyrise.com
http://btskyrise.com
Tel: +48 513 128 281
Fax: +48 32 797 18 53Skyrise Sp. Z O.O.

Skyrise is a member of BT Signaal, a Norwegian technology company which is a pioneer in the implementation of solutions in the field of Intelligent Transport Systems (ITS) since 1953. We are designing, implementing and testing IT solutions for ITS branch and other sectors of the market as well. We provide SaaS cloud solutions (ready-made software as a service), which our customers can use without worrying about issues such as the availability, scalability, and performance of the application. More at: www.btskyrise.com


Sprint S.A.
Canaletta 4
00-099 Warszawa

email:warszawa@sprint.pl
http://www.sprint.pl
Tel: +48 22 826 62 77
Fax: +48 22 827 61 21Sprint S.A.


Swarco Traffic Polska Sp. Z O.O.
Mineralna 46b
02-274 Warszawa

email:office.stp@swarco.com
http://www.swarco.com/stp
Tel: +48 22 675 69 49
Fax: +48 22 675 70 86Swarco Traffic Polska Sp. Z O.O.

SWARCO is a growing international group providing the complete range of products, Systems, services and solutions for road safety and intelligent traffic management. With Almost five decades of experience in the industry, the corporation supports the growing Mobility needs of society with turnkey systems and solutions in road marking, urban And interurban traffic control, parking, public transport, infomobility and street lighting. Cooperative systems, V2I communication, electromobility, and integrated software Solutions for the Smart City are latest, future-oriented fields in the group’s portfolio.


Sygnity Sa
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa

email:info@sygnity.pl
http://www.sygnity.pl
Tel: +48 22 290 88 00
Fax: +48 22 571 10 01Sygnity Sa


Sygnity Sa
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa

email:info@sygnity.pl
http://www.sygnity.pl
Tel: +48 22 504 143 383
Fax: +48 22 571 10 01Sygnity Sa

The way of cooperating with our customers is as valuable to us as the knowledge and long-term experience of our company. We do not base on any single, well-proven action strategy. We propose cooperation which we perceive as a dynamic creation process. Its foundation is the ability to communicate in each and every situation, and creative approach to the needs and problem solving. We have discovered that spontaneous ideas and enthusiasm can bring about truly novel solutions.
 
We offer a full range of IT services for large and medium-sized companies and public administration institutions. We deliver modern solutions developed by us and by leading international IT companies. Basic areas of our company’s activities include:
- IT consulting
- Software production and implementation
- Solution integration
- Software audit and testing
- IT infrastructure delivery
- IT outsourcing


Synchrogop Marek Ciesielski, Roman Tulosz Sp. J.
Fabryczna 15
40-611 Katowice

email:synchrogop@interia.pl
http://www.synchrogop.pl
Tel: +48 48 601 419 611
Fax: +48 32 252 62 22Synchrogop Marek Ciesielski, Roman Tulosz Sp. J.

For over two decades SYNCHROGOP has contributed to improving traffic safety on our roads by implementing comprehensive solutions in traffic engineering and road infrastructure. Our staff of experienced engineers deploys advanced knowledge and well-developed technical facilities to design, build and service traffic control systems and ITS (Motor Transport Institute) road infrastructure elements. Our broad experience enables us to complete a wide range of tasks, starting from standard traffic lights, through active road signs and markings, up to with traffic control systems and ITS elements, the latter of which were awarded the distinction of LIDER ITS 2012 in the “best product” category during the 5th Polish ITS Congress in 2012.


Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. Z O.O.
Łabędzka 9
44-121 Gliwice

email:tekniska@tekniska.pl
http://www.tekniska.pl
Tel: +48 32 331 11 06
Fax: +48 32 331 11 09Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. Z O.O.


Telway
Kryspinów 357
32-060 Liszki

email:biuro@telway.pl
http://www.telway.pl
Tel: +48 12 280 73 23
Fax: +48 12 280 73 23Telway

We are integrator of system solutions for the professional road electronics market. We offer design services, supply, installation and technical service. We hire employees with many years of experience in this industry.

Characteristic of our business:

 • Innovative approach
 • High technical quality
 • Reliability
 • High work culture
 • Efficient maintenance service
 • Timely performance

We believe that thanks to cooperation with us you will acquire strong partner in implementation of effective system solutions which will improve safety on polish roads.


Texel Sp. Z O.O.
Ul. Goplańska 6a
02 - 954 Warszawa

email:office@texel-group.com
http://www.texel-group.com
Tel: +48 22 842 06 15
Fax: +48 22 642 13 29Texel Sp. Z O.O.

TEXEL Spółka z .o.o. (Ltd.) is present on Polish market since 2001. The base of TEXEL activity is professional service for customers acting on the telecommunication, road, rail market and entities related with infrastructure of inland waterways. Our main target is providing the best of possible available organizational and technological solutions to successfully solve economic and administration problems in Poland.
We offer:
- Designing and coordination of the implementation of complex business solutions
- Consulting in frames of construction of telecommunication and informatics systems and in complex telematics road solutions and road building
- Consulting and developing plans related to the rail infrastructure and to Polish water Infrastructure and in particular waterways
- Consulting, designing and support in scope of course of implementation of investments related to modernization of railway tracks and Polish water Infrastructure and in particular waterways
- Organization of meetings, presentations and making other marketing activities to promote company and its products/services on the market


Thales Polska Sp. Z O.O.
Zachodnia 15
60-701 Poznań

email:paulina.dziewiecka@thalesgroup.com
http://www.thalesgroup.com
Tel: +48 22 63 95 202
Fax: +48 61 886 44 02Thales Polska Sp. Z O.O.

On the world's highways and railways, and in urban centers, traffic volumes are growing rapidly, generating congestion, pollution and traffic hazards, and confronting operators with increasing needs in terms of safety, security and comfort for the travellers, as well as operational efficiency and traffic improvement.
Decongesting city centres, improving traffic flows in the various transport networks, providing attractive and easy-to-use transport, improving safety, security and services to the passengers, as well as enhancing competitiveness and profitability for the operators are the challenges of Intelligent Transport.
As a leader in providing mission critical solutions for the safety and security markets, Thales responds to these needs by offering a wide range of railways signalling solutions and integrated transportation systems, to ensure safe and secure transportation of goods and people.


Trapeze Poland Sp. Z O.O.
Muchoborska 18
54-424 Wrocław

email:office@trapezegroup.pl
http://www.trapezegroup.pl
Tel: +48 71 798 58 39
Fax: +48 71 798 58 21Trapeze Poland Sp. Z O.O.

Trapeze is a global supplier of innovative public transport solutions. Internationally present, Trapeze develops, produces and integrates scheduling and planning systems, high-quality automatic vehicle location & control systems, state-of-the-art on-board computers and passenger information systems in close cooperation with its customers. Hundreds of governmental and commercial organizations worldwide (like London-GB, Zurich-CH, Krakow-PL, Johannesburg-SA, Stuttgart-DE) apply the products of Trapeze to realise efficiencies, enhance the quality and scope of their services, and safely transport more people with less cost.


Trax Elektronik
Truszkowskiego 54
31-352 Kraków

email:trax@traxelektronik.pl
http://www.traxelektronik.pl
Tel: +48 12 626 49 04
Fax: +48 12 626 49 04Trax Elektronik

The basic scope of the business are:
     - manufacturing and packaging of electronic and electrical devices,
     - production and maintenance of computer and microprocessor software,
     - production and maintenance of the following systems:
       traffic management, flood and fire guards,
     - repair and maintenance of electronic equipment and measuring
       apparatus.

   TRAX elektronik manufactures:

         - automatic measuring stations,
         - road weather stations (ASPG),
         - automatic hydrological and meteorological stations,
         - sensors,
         - variable message signs,
         - camera systems,
         - video detection systems,
         - car plates identification,
         - GPRS communication systems,
         - traffic management and control systems

   TRAX elektronik also performs:

         - field installation of measurement systems,
         - support for data transmission system of measuring stations to the recipient via GPRS and the Internet,
         - warranty and post-warranty support.

         Until now, TRAX elektronik has manufactured and installed more than
        1000 remote measuring and informational points:

         - 450 road weather stations;
         - 400 variable message signs;
         - 400 camera points;
         - 250 traffic measurement stations;
         - 450 station of another type.


Ubimet
Donau-City-Strasse 11
1220 Vienna, Austria

email:info@ubimet.com
http://www.ubimet.com
Tel: +43 664 88257302
Fax: +43 1263 11 22 219Ubimet

UBIMET – Weather Matters

Founded in 2004 by Michael Fassnauer and Manfred Spatzierer in Vienna, Austria UBIMET today one of the world’s leading private weather service providers. The partners and clients of UBIMET are provided with fully customised, highly precise and time-relevant forecasts as well as severe weather warnings.
High-performance computer systems and specialists from the fields of meteorology, mathematics, physics, geosciences and computer science process and evaluate weather models, radar and satellite images around the clock and throughout the year. This allows UBIMET to deliver leading-edge solutions that help companies be more efficient, successful and cost-aware than the competitors in their industries. UBIMET works with companies from various industries e.g.: Deutsche Bahn (German Railway Foundation), UNIQA (European insurance company), MAGNA (automotive supplier) and many more.


Uti Grupa Polska
Trębacka 4 Lok. 454
00-074 Warszawa

email:uti.polska@uti.eu.com
http://www.uti.eu.com
Tel: +48 22 630 94 50Uti Grupa Polska

UTI Grupa Polska and UTI Traffic Management are two companies of the same group able to provide the best solutions for urban and interurban traffic management, based on state-of-the-art technology and outstanding know-how.   

• Leader on the integrated traffic management solutions market in Romania
• International project in Poland amounting to over 10 million Euro
• Complete range of traffic management solutions and software
• Environment-friendly road signaling equipment
• Project management, service and maintenance services for the installed systems
• Client-oriented attitude and highly trained personnel

The challenge of having a smooth traffic in a city and outside city limits can be answered with up-to-date solutions that are both affordable for any municipality and environment-friendly.
We keep all this in mind when developing and implementing integrated solutions that meet all expectations in terms of safety, efficiency and environmental friendliness, irrespective of their destination: large cities, smaller towns, motorways.

Urban traffic solutions
•    Urban traffic management systems
•    Traffic management control centers
•    Crossroad lighting solutions
•    Road traffic controlling systems
•    Traffic video surveillance systems
•    Passenger and traffic information systems
•    Parking management systems
Interurban traffic solutions
•    Motorway, bridge and tunnel traffic management systems
•    Heavy vehicle weighting systems
•    Vehicle tolling and classification systems
•    Variable message signs


Vars Brno A.S.
Kroftova 80c
616 00 Brno

email:recepce@vars.cz
http://www.vars.cz
Tel: +420 515 514 111Vars Brno A.S.

VARS BRNO a.s. is a technology company offering innovative and smart solutions for transport telematics, asset management and GIS. The core of these solutions is software that reflects the latest trends in information technology and gives customers completely new options on highly competitive terms.
VARS BRNO a.s. also provides related services – consulting, proposals for solutions, customization and development, implementation, 24/7 support and training. 
Our innovative solutions are created by our own team of experts, who also work in research and development projects and co-create the company know-how, respecting industry trends and the current and future needs of customers. 
VARS BRNO a.s. is a holder of the CSN EN ISO 9001:2009 management systems certificate.
VARS BRNO a.s. is a private joint-stock company; it was founded in 1995, has 70 employees, and its average annual turnover exceeds EUR 10 million. 
Among our most important customers are: The Ministry of Transport, transportation and research centres, State administration of Navigation, technical administrative bodies, regional authorities and regional city administrations, designers and others.  
For transport infrastructure asset management, VARS BRNO a.s. has developed a modular system, CleveRA, focusing on a comprehensive process of road assets management. For transport telematics, VARS BRNO a.s. has developed the modular system SMARTiC.

VARS BRNO a.s. is a technology company offering innovative and smart solutions for transport telematics, asset management and GIS. The core of these solutions is software that reflects the latest trends in information technology and gives customers completely new options on highly competitive terms.VARS BRNO a.s. also provides related services – consulting, proposals for solutions, customization and development, implementation, 24/7 support and training. Our innovative solutions are created by our own team of experts, who also work in research and development projects and co-create the company know-how, respecting industry trends and the current and future needs of customers. VARS BRNO a.s. is a holder of the CSN EN ISO 9001:2009 management systems certificate.VARS BRNO a.s. is a private joint-stock company; it was founded in 1995, has 70 employees, and its average annual turnover exceeds EUR 10 million. Among our most important customers are: The Ministry of Transport, transportation and research centres, State administration of Navigation, technical administrative bodies, regional authorities and regional city administrations, designers and others.  For transport infrastructure asset management, VARS BRNO a.s. has developed a modular system, CleveRA, focusing on a comprehensive process of road assets management. For transport telematics, VARS BRNO a.s. has developed the modular system SMARTiC.


Vitronic Machine Vision Nordic East
Wetzlarer Str. 34/36
14482 Potsdam, Niemcy

email:sales.nordic-east@vitronic.com
http://www.vitronic.com
Tel: +49 174 20 81 174Vitronic Machine Vision Nordic East

VITRONIC offers machine vision systems for industrial automation, logistics and traffic technology,the products are in use in more than 40 countries. In 2011, VITRONIC generated a total turnover of 56 million Euros. The core competence in the field of traffic technology is the enforcement of vehicles in free-flowing traffic. VITRONIC systems operate with laser-based scanners (LIDAR) and with high-performance digital cameras. No in-road installations such as induction loops and piezosensors are required.The product range spans from standard products to individually customized solutions:
•    PoliScanspeed:fixed operations with various types of housings, mobile operations on tripod or as in-car installation
•    PoliScanredlight: redlight enforcement with simultaneous front and rear documentation PoliScanred+speed: combined speed and red light enforcement during all traffic light phases
•    PoliScanseco:average speed enforcement based on laser ANPR systems
•    PoliScansurveillance: automated number plate recognition (ANPR) system to monitor live traffic and identify license plates, covering every traffic situation.
•    TollCheckerfreeflow:Multi-Lane Free-Flow Tolling, modular design for all lane layouts, simplified installation, service and maintenance.
The systems are capable to track many vehicles simultaneously and to filter out offenders even out of a group of vehicles.
VITRONIC headquarters are based in Wiesbaden, Germany. Subsidiaries and sales offices are operated among others in the USA, Dubai, Australia, France and UK. VITRONIC’s traffic technology stands for inspiring design and unrivaled technology, combined to enhance efficiency and safety on all roads.


Zaberd Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Jasielska 9a
60-476 Poznań

email:biuro.poznan@zaberd.eu
http://www.zaberd.com.pl
Tel: +48 61 847 32 61
Fax: +48 71 790 81 02Zaberd Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Jesteśmy największą polską grupą kapitałową, zajmującą się sposób kompleksowy inżynierią ruchu i utrzymaniem bezpieczeństwa na drogach. W skład naszej grupy wchodzą firmy: ZABERD SA Wrocław, ZABERD SA Poznań, ZABERD SA Ostróda, DSA Wrocław oraz Restal.

Oferujemy usługi w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dróg, produkcji znaków drogowych, produkcji sterowników sygnalizacji świetlnej, budowy sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, elektroniki drogowej i montażu barier energochłonnych, ekranów akustycznych i zimowego oraz letniego utrzymania dróg.
Zaberd jest członkiem stowarzyszenia Linia życia zajmującego się promowaniem roli oznakowania poziomego w zwiększaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nasze atuty:

 • 15 lat doświadczenia;
 • możliwości obsługi Klientów na terenie całego kraju;
 • możliwości całościowej realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu;
 • wysoko wykwalifikowana, stabilna, kadra;
 • elastyczność i terminowość
 • silna pozycja rynkowa;
 • nowoczesny park maszynowy.

Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych
Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka

email:sekretariat@zurad.com.pl
www.zurad.com.pl
Tel: 29 644 26 01
Fax: 29 746 25 31Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych


Zarząd Dróg Miejskich W Poznaniu
Wilczak 16
61-623 Poznań

email:zdm@zdm.poznan.pl
http://www.zdm.poznan.pl
Tel: +48 61 647 72 00
Fax: +48 61 820 17 09Zarząd Dróg Miejskich W Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich jest komunalną jednostką budżetową, przy pomocy której Prezydent Miasta Poznania wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg miejskich.

W ramach swoich obowiązków ZDM zarządza drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Poznania, a także pełni funkcję zarządzającego ruchem na tych drogach.

Do zadań ZDM należy:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 3. pełnienie funkcji inwestora;
 4. utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników i obiektów inżynierskich, a także urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. zatwierdzanie oraz ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu
 7. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 8. koordynowanie robót wykonywanych w pasie drogowym;
 9. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 10. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy i utrzymania dróg;
 15. organizowanie parkowania pojazdów na drogach publicznych;
 16. wprowadza ograniczenia bądź zamyka drogi i drogowe obiekty mostowe dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, gromadzenie informacji o ruchu i jego skutkach, ocenianie stanu warunków i bezpieczeństwa ruchu;
 18. sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnowanie zieleni w pasie drogowym;
 19. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie ZDM;
 20. wdrażanie, utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Miejskiej.

About ITS Polska   |   About ITS   |   Membership   |   Forum   |   FAQ   |   Contact
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty