Вход
Логин :
Пароль:
Забыли пароль?

 
Enterprise and Institution  - Corporate Membership


Egis Projects Polska
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa

tel. +48 22 490 20 33
w.chmielewski@egisprojects.com.pl
www.egis-projects.com

Egis Projects Polska Sp. z o.o.

Egis jest spółką akcyjną, której udziały w 100% należą do Caisse des Dépôts, będącej jednym z największych inwestorów finansowych w Europie. W roku 2006 uznana została za 3 międzynarodową firmę projektową transportu i infrastruktury na skalę światową (Engineering News Record 2006). Obrót spółki w 2006 roku sięgnął 500 milionów USD. Łącznie Grupę reprezentuje 3800 pracowników (stan na 2006 r.), świadczących usługi na projektach realizowanych w ponad 80 krajach. Trzy główne obszary działalności Egis to: inżynieria infrastruktury i systemów, realizacja projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji, eksploatacja infrastruktury. Spółki Grupy Egis świadczą szeroki wachlarz usług, specjalizując się w takich sektorach jak: drogi, koleje, porty lotnicze, środowisko, planistyka miejska.

Efkon
Dietrich-Keller-strasse 20 A-8074 Raaba, Austria

tel. +43 316 695 675-0

e-mail: office@efkon.com
www.efkon.com
EFKON AG

EFKON AG is a worldwide leading company in ITS Payment Applications.
ITS Payment comprises
•  all tolling technologies (from plaza to Wide Area Free Flow tolling using satellites)
•  traffic law enforcement (red light, WIM, speed, ...) including back office
•  parking applications
•  smart card payment and accounting systems
•  a multi-application central clearing house for several million accounts
•  derivatives from the above technology platforms such as toll audit systems, public security or defense applications.
Our particular technical strength is in vehicle-to-vehicle and  vehicle-to-roadside communication. We use ISO CALM Active bi-directional high speed Infrared and M5; WiMax and CEN 5,8GHz Microwave.
EFKON provides Turn Key/End to End Systems and also operates some its solutions.
ITS and Traffic Telematics are essential to the world’s growing traffic problems and affects people’s lives and movements. EFKON has more than 500 references in more than 50 countries in this field.
Currently, EFKON employs about 1,200 ITS professionals worldwide.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Żelazna 59,
00-848 Warszawa

tel. +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.
Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:
•  współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
•  gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
•  nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
•  wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
•  współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
•  współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
•  zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
•  ochrona zabytków drogownictwa,
•  wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych
•  pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.


 
IBM Polska
Wiśniowy Business Park
ul. 1 Sierpnia 8,
02-134 Warszawa

tel. +48 22 87 86 777
www.ibm.com/pl/pl/

IBM Polska

IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących systemy komputerowe, oprogramowanie, systemy sieciowe, pamięci masowe i rozwiązania z zakresu mikroelektroniki.

Zaawansowane technologie przekładamy na wymierne korzyści dla naszych klientów poprzez profesjonalne rozwiązania i usługi, dostępne na całym świecie.


Sener
ul. Żelazna 28/30,
00-832  Warszawa


tel. +48 22 820 11 00
e-mail: info@sener.pl
www.sener.pl
Sener Sp. z o.o.

Firma SENER Ingeniería y Sistemas, S.A., założona w 1956 roku, zajmuje się inżynierią, doradztwem i integracją systemów. Głównym celem firmy SENER jest dostarczanie najbardziej skutecznych rozwiązań technologicznych zarówno klientom jak i użytkownikom, którzy z nich korzystają. Firma wyróżnia się na rynku innowacyjnością, dążeniem do najwyższej jakości i niezależnością.
SENER jest aktualnie najważniejszą wielosektorową firmą inżynieryjną w Hiszpanii, posiadającą silną markę międzynarodową w sektorach inżynierii lądowej i architektury, inżynierii lotniczej i aeronautyki, systemów sterujących i kontrolnych, energetyki i elektrowni oraz projektowaniu statków.
SENER zatrudnia ponad 2 000 wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, w większości inżynierów.

 


Telsat Grzegorz Kawka
ul. Dąbskiego 1a,
72-300 Gryfice


tel. +48 91 384 20 18
e-mail: telsat@555.pl
www.555.pl
Telsat

Producent i dostawca zaawansowanych technologicznie inteligentnych systemów transportowych w obszarach bezpieczeństwa oraz nadzoru ruchu drogowego.
Czołowy produkt TELSAT to ITS VCOP – rozbudowana platforma dedykowanego oprogramowania do nadzoru, kontroli i zarządzania ruchem drogowym, klasyfikacji i identyfikacji pojazdów, pomiaru czasu i prędkości przejazdu. W skład systemu VCOP wchodzą liczne moduły, m.in.:
•  VCOP SOR – system zarządzania i nadzoru stref ograniczonego ruchu pojazdów i buspasów;
•  VCOP WIM – system ważenia pojazdów w ruchu przy dużej prędkości i alarmowania o pojazdach przeciążonych;
•  VCOP HIM – system pomiaru wysokości pojazdów w czasie jazdy i alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów;
•  VCOP STOP RED LIGHT – system identyfikacji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle;
Aplikacja użytkownika platformy VCOP to moduł VCOP DROGOWIEC (przeznaczony dla służb drogowych) lub VCOP POLICJA (przeznaczony dla służb bezpieczeństwa). Najnowszy produkt TELSAT to mobilny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych i analiz ruchu drogowego – VCOP MOBILE, dedykowany do wykorzystania przez służby drogowe jako narzędzie zbierania unikalnych danych o czasie przejazdu, prędkości przejazdu, rozkładzie ruchu, natężeniu ruchu, migracji i pochodzenia pojazdów, etc.Enterprise and Institution - Sustaining Corporate Membership

APM Konior Piwowarczyk Konior
ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 815 77 38
APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o.

Firma APM powstała w 1994 roku z inicjatywy Aleksandra Koniora, Pawła Piwowarczyka i Marka Koniora. Od początku działalności świadczymy usługi na rynku Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W obszarze integracji systemów drogowych nasza firma pozycjonowana jest jako ekspert ze szczególnym uwzględnieniem Znaków o Zmiennej Treści – VMS. Kompleksowe projekty realizowane przez spółkę obejmują: audyt, przygotowanie koncepcji projektowej, realizację i wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań, jak również wsparcie techniczne.
Wśród szerokiego grona naszych klientów są firmy reprezentujące m.in.: wykonawców dróg i autostrad, administratorów dróg, projektantów infrastruktury drogowej oraz GDDKiA.
Swoją silną pozycję APM zawdzięcza przede wszystkim wieloletniemu doświadczeniu na krajowym rynku, zaawansowanej wiedzy, rozwiniętemu zapleczu technologicznemu oraz międzynarodowym kontaktom umożliwiającym przedsiębiorstwu zaoferowanie szerokiej gamy produktów, spełniających najwyższe standardy zachodnioeuropejskie.


Deloitte Business Consulting SA
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa

tel. +48 22 511 03 02
e-mail: dnachyla@deloittece.com www.deloitte.com/pl
Deloitte Business Consulting S.A.

Deloitte posiada jeden z największych w Europie Środkowej zespołów konsultantów specjalizujących się w doradztwie biznesowym i technologicznym, wspierany przez globalną organizację konsultingową i 165 000 ekspertów w ponad 140 biurach Deloitte na świecie. Oferujemy szeroką gamę usług, od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych.
EKKOM
ul. Wadowicka 81,
30-415 Kraków

tel. +48 12 267 23 33
e-mail: biuro@ek-kom.pl
www.ek-kom.pl

EKKOM Sp. z o.o.

Projektowanie infrastruktury drogowej, inżynieria ruchu i ochrona środowiska – w tym jesteśmy specjalistami. Wykonujemy projekty sygnalizacji świetlnych, koordynację sygnalizacji oraz projekty organizacji ruchu zarówno dla złożonych układów komunikacyjnych jak i dla pojedynczych skrzyżowań. Jesteśmy autorem projektu systemu zarządzania ruchem z wykorzystaniem znaków o zmiennej treści na odcinku autostrady A4 (Wrocław-Gliwice). 
Specjalizujemy się również w analizach i pomiarach hałasu oraz w mapach akustycznych. Prowadzimy własne laboratorium badawcze, które posiada akredytację PCA w zakresie wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii tramwajowych i linii kolejowych.
Nasz portal internetowy pod adresem www.edroga.pl jest popularnym źródłem informacji branżowych; oferujemy w nim również usługi promocyjne i reklamowe. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www.ek-kom.pl . Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami (e-mail).


Elektrotim SA
Stargardzka 8,
54-156 Wrocław


tel. +48 71 352 13 41
e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl

Elektrotim S.A.

ELEKTROTIM S.A. działa na rynku usług instalacyjnych dla budownictwa i przemysłu od 1999 roku. Od 11 kwietnia 2007 Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy kapitałowej ELEKTROTIM wchodzą aktualnie trzy spółki zależne: Procom System SA, Infrabud Sp. z o.o., Elektromont-Beta Sp. z o.o.
ELEKTROTIM S.A. oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych, jak i organizacyjnych. Kompleksowa oferta firmy obejmuje: inżynierię ruchu drogowego oraz serwis sygnalizacji i oświetlenia, instalacje i sieci elektryczne, instalacje słaboprądowe, mechaniczne, rozdzielnice elektryczne, usługi projektowe, systemy automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej, zarządzanie projektami.
ESRI Polska
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa


tel. +48 22 390 47 00
e-mail: esripolska@esripolska.com.pl www.esripolska.com.pl

Esri Polska

Firma Esri Polska Sp. z o.o. powstała w 1995 roku i jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania firmy Esri Inc.,USA, światowego lidera w tworzeniu oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Działalność firmy Esri Polska obejmuje następujące prace związane z dystrybucją oprogramowania i tworzeniem Systemów Informacji Przestrzennej:
•  Analiza potrzeb użytkownika dotycząca zakresu funkcjonalnego i informacyjnego systemów GIS,
•  Doradztwo w zakresie systemów GIS dla różnych zastosowań,
•  Dystrybucja i serwis oprogramowania GIS firmy Esri,
•  Prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystywania systemów GIS zgodnie z wymaganiami klienta.
Oferowane przez firmę E
sri Polska oprogramowania to: ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcGIS Server oraz ArcIMS, ArcPad i wiele innych.
Produkty firmy E
sri są funkcjonalnymi narzędziami do gromadzenia, zarządzania, prezentacji i analizowania danych odniesionych przestrzennie i są  wykorzystywane do wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.

Gevas Software Polska
ul. Wadowicka 8i,
30-415 Kraków

tel. +48 605 221188
e-mail: poczta@gevas.pl
www.gevas.de
GEVAS software Polska Sp. z o.o.

Mobilność jest życiem. Ludzie codziennie poruszają się, jadą do pracy, na zakupy, na urlop i odpoczynek. Transport towarów jest istotny dla gospodarki. Gdzie się dużo dzieje, generowany jest duży ruch, istotnym warunkiem jakości życia jest zachowanie jego płynności. Naszą ideą jest troska o ruch drogowy, tak aby był wydajny, przyjazny środowisku i płynny.

GEVAS software Polska sp. z o.o. została założona w roku 2010 jako córka GEVAS software z Monachium, która oferuje już od ponad 25 lat produkty i usługi związane z ruchem drogowym. Jako samodzielna i niezależna firma wspieramy naszych klientów w utrzymaniu ciągłości ruchu poprzez zastosowanie inteligentnych systemów. GEVAS software współpracuje w różnych krajach z organami władzy na szczeblu lokalnym jak i krajowym, z zakładami komunikacji miejskiej i z klientami prywatnymi, uczestniczy w licznych projektach badawczych.

Nasze pola działania:
•  Badania naukowe, w tym badania nad rozwojem podstaw techniki ruchu drogowego
•  Tworzenie systemów i elementów dla miejskiego sterowania ruchem drogowym
•  Strategiczne systemy informacji i zarządzania
•  Geograficzne systemy informatyczne (GIS)
•  Indywidualne systemy i rozwiązania oprogramowania na zlecenie klientów
•  Inicjatywy tworzące definicje standardowych interfejsów
•  Usługi, takie jak: zarządzanie danymi, szkolenia i wsparcie przy utrzymaniu systemów.

Highway &  Traffic Studies Limited

Highway & Traffic Studies Limited
Unit 3, 8th Floor, Ellerman House 12-20 Camomile Street, London, EC3A 7PT; United Kingdom

tel. +40 723 475 568
e-mail: pecenikpiotr@yahoo.com
www.ppecenik.org
Highway & Traffic Studies Limited

Firma Highway &  Trafiic Studies Limited posiada ponad trzydzieści lat doświadczenia w dziedzinie projektowania drogowego (od fazy wstępnej do projektu technicznego). Współpracuje w licznych pracach studialnych « Multi-modal Transport Systems », Prognozach Ruchu (średni i długi okres) oraz Modelowaniu Ruchu w oparciu o ITS. Zajmuje się opracowywaniem, Planowaniem Systemów Transportowych, Planowaniem Ogólnym miast. Prowadzi Studia Kontroli Ruchu i Przepustowości Sieci. Świadczy także usługi doradztwa technicznego w optymalizacji Systemów Transportowych (Sieć Drogowa, Tramwajowa, Kolejowa).
Firma Highway & Traffic Studiec Limited realizuje także przygotowywanie dokumentów przetargowych, specyfikacji technicznych i kosztorysów.Imex Bis
ul. Jasielska 9a,
60-476 Poznań

tel. +48 61 847 32 61
e-mail: biuro@imex-bis.com.pl
www.zaberd.com.pl

Imex-Bis Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

Firma IMEX-BiS Sp. z o.o. została założona i działa na polskim rynku od 1992 roku.
Obecnie IMEX-BiS działa w ramach Grupy ZABERD S.A.
Kadrę firmy IMEX-BiS
Sp. z o.o. tworzy grono 40 dobrze wyszkolonych i doświadczonych specjalistów różnych dziedzin.
Od momentu założenia firma zajmuje się:
•  poziomym i pionowym oznakowaniem dróg
•  montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu
•  wykonaniem projektów organizacji ruchu
•  zabezpieczaniem robót w pasie drogowym - projektowanie, wykonawstwo
•  letnim i zimowym utrzymaniem dróg
•  telematyka drogową
•  systemami kontroli nacisków osi samochodowych

 

Infotron
ul. Służby Polsce 2,
02-784 Warszawa


tel. +48 22 859 11 87
e-mail: biuro@infotron.com.pl
www.infotron.com.pl
Infotron

Firma Infotron rozpoczęła działalność w 1986 roku realizując wielodostępne systemy informatyczne. Jednocześnie rozwijany był dział specjalistycznych projektów elektronicznych obejmujący sterowniki mikroprocesorowe, systemy laserowe i spektrofotometry NIR.
W latach dziewięćdziesiątych firma Infotron rozszerzyła swoją działalność na obszar telekomunikacji i radiokomunikacji, koncentrując się na systemach łączności i nadzoru ruchu pojazdów transportu miejskiego. Doświadczenie firmy w tym obszarze zaowocowało oddaniem do użytku w roku 2000 systemu SNRT 2000 zapewniającego łączność i nadzór nad wszystkimi tramwajami w Warszawie.
Aktualnie firma Infotron rozbudowała system SNRT2000 o kolejne podsystemy, miedzy innymi bezprzewodowy system zajezdniowy do automatycznego przesyłania i pobierania danych z tramwaju.
Firma Infotron wykonuje również nadajniki zgłaszania priorytetu na skrzyżowaniach przez pojazdy transportu miejskiego, stosowane w systemach zarządzania ruchem.

W ostatnich latach został rozwinięty dział wideo monitoringu, gdzie realizowane są projekty systemów na potrzeby bezpieczeństwa w pojazdach szynowych, jak też inne aplikacje wykorzystujące obraz wideo.
W roku 2003 firma Infotron wdrożyła u siebie System Zarządzania Jakością, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001 w dniu 19.04.2004.

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80,
03-301 Warszawa

tel. +48 22 811 32 31
e-mail: info@its.waw.pl
www.its.waw.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Od 1952 roku Instytut stanowi zaplecze naukowo-badawcze polskiego transportu samochodowego, wspierając jego rozwój i unowocześnianie. W chwili obecnej Instytut zatrudnia wielu wybitnych specjalistów, w tym liczne grono ekspertów cenionych w organizacjach międzynarodowych. Wielu spośród nich posiada stopnie doktora i profesora. Reprezentują oni zarówno dziedziny techniczne, jak i humanistyczne. Zapewnia to gwarancję wszechstronnego, a równocześnie wnikliwego badania wszelkich aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekologii.
Pracownie i laboratoria Instytutu wyposażone są w precyzyjne urządzenia, unikalne w tej części Europy. Instytut posiada osiem certyfikowanych zakładów, których akredytacje zostały wydane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz trzy laboratoria badawcze posiadające akredytację OiB MSWiA.
Najistotniejszymi zadaniami pracy Instytutu są:
•  ogólna poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego,
•  ograniczenie szkodliwości skutków rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego,
•  opracowywanie nowych rozwiązań materiałowych dla przemysłu motoryzacyjnego, włącznie z udoskonalaniem materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, ciecze chłodzące, itd.
Zakłady badawcze:
•  Zakład Badań Ekonomicznych
•  Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu
•  Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
•  Zakład Psychologii Transportu Drogowego
•  Centrum Badań Materiałowych
•  Zakład Homologacji i Badań Pojazdów
•  Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
•  Centrum Ochrony Środowiska
•  Zakład Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów
Neurosoft
Osola, ul. Kolejowa 18,
55-120 Oborniki Śląskie

tel. +48 71 711 79 62
e-mail: info@neurosoft.pl
www.neurosoft.pl

Neurosoft Sp. z o.o.

Firma Neurosoft Sp. z o.o. powstała w listopadzie 1992 r. Zajmuje się rozwojem i wdrażaniem systemów informatycznych, wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji. Z powodzeniem zaimplementowała już rozwiązania, w których zastosowano rozpoznawanie obrazów cyfrowych, przetwarzanie sygnałów mowy oraz przetwarzanie języka naturalnego.
Główne obszary działalności firmy to:
Analiza i synteza mowy – prowadzone są badania w zakresie Text to Speech, których efektem jest program do syntezy mowy jęz. polskiego - SynTalk.
Przetwarzanie obrazów cyfrowych – rozwijane są nowoczesne technologie związane z rozpoznawaniem pisma (OCR) oraz unikatowe metody elektronicznej publikacji dokumentów (format BIP). Powstał też system do identyfikacji pojazdów (NeuroCar), a szczególnie innowacyjny moduł do rozpoznawania marki, modelu i koloru pojazdu.
Przetwarzanie języka naturalnego – efektem prac jest komercyjny system do analizy morfoskładniowej tekstów pisanych w języku polskim (Neurosoft GRAM).NXP Semiconductors Poland
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195b,
02-222 Warszawa

tel. +48 22 340 39 50
e-mail: marek.obuchowicz@nxp.com
www.nxp.com

NXP Semiconductors

NXP Semiconductors znajduje się  w pierwszej dziesiątce firm produkujących półprzewodniki na świecie oraz ponad 50 lat tradycji jeszcze pod nazwą PHILIPS Semiconductors skąd się wywodzi. Centrala znajduję się w Holandii a firma zatrudnia ponad 37.000 pracowników w ponad 20 krajach świata o obrotach na poziome 6,3 Miliardów Dolarów w 2007 roku. NXP Semiconductors, produkuje; mikroprocesory oraz dostarcza rozwiązania dla telefonii komórkowej, sprzętu powszechnego użytku, telewizorów, RTV, samochodów, elektroniki ogólnej. NXP Semiconductors to także jeden z twórców technologii identyfikacyjnej opartej na technologii radiowej RFID do zastosowań takich jak elektroniczne dokumenty osobiste, karty bankowe czy karty SIM.

Peek Traffic
ul. Krakowska 60,
32-064 Rudawa


tel. +48 12 258 56 80 
e-mail: pl.info@peektraffic.pl 
www.peektraffic.eu
Peek Traffic Sp. z o.o.

Peek Traffic jest znany na polskim rynku od roku 1999. Wtedy to na rynek trafił flagowy produkt firmy - sterownik ruchu drogowego EuroController EC-1 ®. Peek, poprzez sieć dystrybutorów, prowadził eksport urządzeń do Polski, zapewniał także pomoc z zakresu programowania i obsługi. W okresie od 1999 do 2001 roku zostało zainstalowanych około 100 sztuk EC-1 ® , w tym 55 na ulicach Krakowa. Powstały też dwa pierwsze systemy sterowania ruchem SPOT - UTOPIA: w Malborku i na obwodnicy Gdańska - oba działają prawidłowo do dzisiaj. Duże zainteresowanie ofertą Peek w Polsce zaowocowało otwarciem w 2004 roku polskiego oddziału w Krakowie, a wkrótce potem kolejnego w Warszawie. Oficjalnie Peek Traffic Sp. z o.o. będący filią Peek Traffic B.V. z siedzibą w Amersfoort, Holandia został powołany do życia 1-go grudnia 2004 roku.
Peek Traffic Sp. z o.o. posiada wykwalifikowaną młodą kadrę oraz bogate zaplecze techniczne i intelektualne. Stale poszerzając swoją ofertę produktów i usług dąży do zapewnienia swoim klientom obsługi na najwyższym europejskim poziomie.


Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75,
00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 70 69
e-mail: wwa@it.pw.edu.pl
www.it.pw.edu.pl
 Politechnika Warszawska Wydział Transportu

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie transportu.
Kształci na kierunku studiów "Transport" studentów w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych:  pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) i trzeciego stopnia
(doktoranckich).
Jako jedyny w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej "Transport".
Polixel SA
ul. Zakopiańska 6,
03-934 Warszawa


tel. +48 22 511 19 99
e-mail: polixel@polixel.pl
www.polixel.pl
Polixel

POLIXEL S.A. istnieje na rynku polskim od 1991 roku i od tego czasu jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu wykonawstwa i integracji systemów teleinformatycznych, prezentacji audiowizualnych, systemów audio- i wideokonferencji oraz organizacji dostępu do usług internetowych (ISP). Firma jest ponadto producentem innowacyjnego oprogramowania.
Ogromnym sukcesem POLIXEL S.A. jest zaprojektowanie i wypuszczenie na rynek Systemu Cyfrowego Monitoringu i Zdalnego Nadzoru M3S oraz nowoczesnej Platformy Dostępowej Xolla, będącej kompleksowym systemem teleinformatycznym dla średnich i dużych operatorów telekomunikacyjnych.
Poza tym firma jest bezpośrednim importerem wysoko wyspecjalizowanych produktów i technologii informatycznych znaczących producentów światowych.
Największym atutem firmy POLIXEL S.A. jest szybkie i skuteczne działanie, indywidualne podejście do Klienta, profesjonalna obsługa oraz niezawodność oferowanego sprzętu.

 Siemens
ul. Żupnicza 11,
03-821 Warszawa

tel. +48 22 870 90 00
e-mail: siemens.pl@siemens.com
www.siemens.com

Siemens

Rolę koordynującą dla grupy przedsiębiorstw Siemens pełni w Polsce Siemens Sp. z o.o. Oferuje ona na polskim rynku produkty, usługi i kompleksowe rozwiązania z zakresu informatyki, automatyki przemysłowej i budynkowej, energetyki, transportu drogowego i szynowego, techniki medycznej, podzespołów elektronicznych, kompleksowych rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury komunalnej.

Siemens Traffic Systems dostarcza sprawdzone produkty, innowacyjne rozwiązania i usługi zaprojektowane tak, aby poprawić i zoptymalizować proces sterowania ruchem drogowym w miastach, między miastami, zarządzać i planować rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie szeroko pojętego transportu. Oferta dotyczy całego cyklu życia infrastruktury począwszy od planowania i projektowanie, poprzez instalację, wdrożenie, aż po integrację usług serwisowych, utrzymanie i modernizację. Siemens realizuje na świecie i w Polsce liczne projekty w dziedzinie wdrażania i optymalizacji systemów zarządzania i sterowania ruchem drogowym, oraz budowy i obsługi stref płatnego parkowania. Rozwój aglomeracji miejskich, ruch na drogach międzymiastowych, parkowanie pojazdów – wszystkie te aspekty wymagają precyzyjnego zaplanowania i zarządzania. Takie zjawiska jak dynamiczny wzrost natężenia ruchu miejskiego i międzymiastowego, wzrost liczby pojazdów, wzrost liczby pasażerów komunikacji publicznej, a z drugiej strony zwiększone oczekiwania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa transportu oraz ograniczone budżety inwestycyjne, wymuszają na zarządzających drogami i miastami wdrażanie rozwiązań kompleksowych i perspektywicznych, które optymalizują wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, jak i umożliwiają jej odpowiedni, przyszły rozwój. Szczególną rolę w ofercie Siemensa odgrywają właśnie rozwiązania dla instytucji komunalnych, zarządców dróg i aglomeracji miejskich. Należymy już od dziesięcioleci do światowej czołówki w dziedzinie rozwiązań dla transportu i optymalizacji ruchu drogowego.


Stalexport Autostrady SA
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice

tel. +48 32 207 22 16
e-mail: mskolozynski@stalexport-autostrady.pl
www.stalexport-autostrady.pl
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Koncesjonariusz płatnego odcinka autostrady A4. Firma powstała w roku 1998 r. jako Podmiot Specjalnego Przeznaczenia, powołany przez ówczesnego koncesjonariusza autostrady – firmę Stalexport S.A. z jej 100% udziałem w kapitałem akcyjnym.
Celem SAM S.A. jest realizacja obowiązków nałożonych na koncesjonariusza, a także praw wynikających z Umowy Koncesyjnej.
Jego zadaniem jest zarządzanie Autostradą Małopolską jako przedsięwzięciem gospodarczym, czyli: pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla następnych faz realizowanej inwestycji na zasadzie samofinansowania się projektu; używanie i pobieranie pożytków z nieruchomości wchodzących w skład Pasa Drogowego Autostrady; prowadzenie robót budowlanych i eksploatacja autostrady.
Realizowany przez SAM S.A. projekt, w odróżnieniu od innych koncesji autostradowych nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi gwarancjami.


Tait Europe
6 Lancaster Way Ermine Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6WT United Kingdom

tel. +48 44 1480 411 995
e-mail: marek.pankiewicz@taitradio.com
www.taitworld.com

Tait Radio Communications

Tait Radio Communications is a global leader in designing and delivering radio solutions which are the right fit for a variety of industries including; public safety agencies, government services, utilities and urban transport providers.
Across the world, users of Tait products and services are better able to protect themselves and the public, be more responsive and more efficient. With Tait, they can communicate with confidence.
While several corporate functions are based in Christchurch, New Zealand, the company prides itself on its international customer base and global support network. The company works with a network of sales/support offices, dealers, system integrators and consultants that spans the globe.

Now entering its fifth decade, the company has single-mindedly pursued the vision of its founder, Sir Angus Tait. He knew that people count, experience matters and integrity is paramount. Angus also believed radio communication is a challenge for the specialists.
From Switzerland to Swaziland, from Columbia to Canada and from Australia to China, thousands of customers benefit from the Tait way of working: commitment to listen, courage to act and integrity to deliver what's promised.

 
Telway
ul. Kryspinów 357,
32-060 Liszki

tel. +48 12 280 73 23
e-mail: biuro@telway.pl
www.telway.pl

TelWay

TELWAY Sp. z o.o. jest integratorem rozwiązań systemowych na rynku profesjonalnej elektroniki drogowej. Realizujemy usługi projektowe, dostawy i instalacje w zakresie:
•  urządzeń i systemów meteorologii drogowej,
•  oznakowania o zmiennej treści,
•  urządzeń i systemów monitorowania ruchu drogowego,
•  stacji ważenia preselekcyjnego pojazdów w ruchu,
•  systemów dozoru wizyjnego sieci drogowej,
•  zintegrowanych systemów zarządzania ruchem.

Wykonujemy także:
•  mapy termiczne sieci drogowej,
•  kompleksowe pomiary i analizy ruchu drogowego,
•  usługi serwisowe w zakresie utrzymania technicznego urządzeń i systemów elektroniki drogowej.

TELWAY Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w październiku 2009 roku, w wyniku wyodrębnienia Pionu Elektroniki Drogowej ze struktury firmy SIGNALCO Ltd.
Trax Elektronik
ul. Truszkowskiego 54,
31-352 Kraków


tel. +48 12 626 49 04
e-mail: trax@traxelektronik.pl
www.traxelektronik.pl
Trax Elektronik

Podstawowy zakres działalności firmy to:
•  produkcja i obsługa urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych,
•  produkcja i obsługa oprogramowania komputerowego i mikroprocesorowego,
•  produkcja i obsługa systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym, osłony przeciwpowodziowej oraz przeciwpożarowej,
•  naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego oraz aparatury pomiarowej.
TRAX elektronik jest obecnie producentem:
•  automatycznych stacji pomiarowych,
•  drogowych stacji pogodowych ASPG,
•  automatycznych stacji hydrologicznych i meteorologicznych,
•  czujników pomiarowych,
•  znaków i tablic informacyjnych o zmiennej treści,
•  systemów kamerowych,
•  systemów video detekcji z identyfikacją tablic rejestracyjnych,
•  systemów łączności GPRS,
•  systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym

Prowadzi:
•  instalacje systemów pomiarowych w terenie,
•  obsługę systemu transmisji danych

Об ITS Polska   |   Об ITS   |   Членство   |   Форум   |   FAQ   |   Координаты
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty