Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska  |  Historia
Uroczyste rozdanie jubileuszowych dyplomów z okazji 10. rocznicy działalności ITS POLSKA
Uroczysta Gala, która odbyła się w dniu 16 maja 2017 r. była wyjątkowa nie tylko ze względu na rozdanie nagród LIDERA ITS ale również z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idei organizacji  wydarzenia, które przez te 10 lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży w Polsce - POLSKIEGO KONGRESU ITS. Wśród licznego grona członków ITS POLSKA, którym z tego miejsca dziękujemy za równie mocne zaangażowanie, jest 5 firm i instytucji, które są z nami niezmiennie od 10 lat czyli od dnia powstania.

Jubileuszowe dyplomy z okazji 10-lecia działalności ITS POLSKA otrzymali: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Instytut Transportu Samochodowego (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej (członkiem-założycielem ITS POLSKA), Egis Projects Polska oraz Elektrotim. Więcej>>

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA i ITS Korea
W dniu 29 września 2014 r. w Hotelu Marriott w  Warszawie podczas dwustronnego Forum Gospodarczego Polska - Republika Korei poświęconemu polsko-koreańskim relacjom gospodarczym w obszarze handlu, inwestycji i zamówień publicznych podpisane zostało porozumienia o współpracy  pomiędzy ITS POLSKA i ITS KOREA."The purpose of this memorandum of understanding is to establish a bilateral relationship and develop cooperation between ITS Korea and ITS Polska (the parties) in important matters pertaining to ITS research, planning, and deployment in the two countries.  Particular attention will be given to improving membership value and promoting research, educational, and commercial cooperation between the parties."

Fotorelacja - zobacz


Narodziny KASI - Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS
Ukonstytuował się komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (w skrócie KASI) – kolegialny organ o charakterze stałym rozpoczął pracę przy Zarządzie Stowarzyszenia ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu został dr Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu w Instytucie Transportu Samochodowego. Komitet ukonstytuował się formalnie dnia 22 maja 2014r., poprzez przyjęcie uchwały nr 1 przez Zarząd Stowarzyszenia. Więcej>>

Porozumienie o współpracy ITS POLSKA i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
W dniu 28 maja 2014 r. podczas VII Polskiego Kongresu ITS odbywającego się w Warszawie odbyło się podpisanie przez Krzysztofa Króla oraz Marka Litwina porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i ITS POLSKA. Strony wspólnie będą dożyć do aktywizacji działań na rzecz integracji środowisk transportowych, wszystkich organizacji i struktur działających na rzecz podnoszenia efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

ITS POLSKA powołało Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych

Dnia 31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu (w Stowarzyszeniu ITS POLSKA) Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Więcej>>

Powstał Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych
23 września 2013 r. z inicjatywy ITS POLSKA powołano do życia Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych. Idea powołania Klastra wynikała z potrzeby stworzenia platformy wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego.

Wszystkie działania Klastra zmierzają w kierunku propagowania i wspierania rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Cele Klastra obejmują przede wszystkim takie działania jak: wsparcie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych, kształtowania polityki transportowej, udzielanie wsparcia intelektualnego w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych, popularyzacja i zwiększanie wiedzy na tematy Inteligentnych Systemów Transportowych, współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi. Koordynatorem Klastra jest ITS POLSKA, a jego partnerami mają zostać uczelnie, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa.

Powstał Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych

Dnia 23 lipca 2013 r. powstał Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Celem powołania Zespołu jest propagowanie i wspieranie rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.
Do jego zadań należą w szczególności:
- Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju inteligentnych systemów transportowych i logistycznych, w celu wspierania szeroko rozumianego rozwoju systemu transportu;
- Występowanie z wnioskami oraz nawiązywanie współpracy z administracją państwową, samorządami, organizacjami branżowymi, uczelniami wyższymi, samorządami naukowymi w celu wspierania i propagowania inteligentnych systemów transportowych i logistycznych;
- Promowanie partnerstwa wiedzy i rozwiązań inteligentnych systemów transportowych i logistycznych mające na celu poprawę funkcjonowania systemu transportu, podnoszenie jego efektywności ekonomicznej, poprawę bezpieczeństwa, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczne, przysparzanie korzyści gospodarczych dla Polski;
- Współpraca z ekspertami, organizacjami, środowiskami opiniotwórczymi, mediami w celu wspierania i propagowania inteligentnych systemów transportowych i logistycznych jako kierunku rozwoju nowoczesnego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku transportowego.

W skład Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych wchodzi aktualnie 11 posłów: Bartłomiej Bodio (przewodniczący), Maciej Banaszak (wiceprzewodniczący), Dariusz Cezar Dziadzio (wiceprzewodniczący), Artur Bramora, Michał Tomasz Pacholski, Zbigniew Rynasiewicz, Jerzy Szmit, Adam Kępiński, Lucjan Marek Pietrzczyk, Paweł Sajak, Stanisław Żmijan.

Przewodniczącym zespołu stałych ekspertów przy zespole ds. ITS został dr Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA. Uchwała Zespołu ds. ITS - czytaj>>


Porozumienie o współpracy w dziedzinie its Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Miastem Stołecznym Warszawa

Dnia 15 lipca 2013 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych pomiędzy  ITS POLSKA oraz miastem stołecznym Warszawą. Dokument podpisali Marek Litwin - prezes zarządu ITS POLSKA i Mieczysław Reksnis - dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy.

Umowa ta jest formalnym zawiązaniem kontaktów, w ramach których strony zobowiązały się m. in. do wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wzajemnego wsparcia w działań promujących Inteligentne Systemy Transportowe i wzbogacających wiedzę na ich temat.


Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA i ITS UK
W dniu 13 maja 2013 r. podczas Polskiego Kongresu ITS prezes Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA - Marek Litwin podpisał Memorandum Of Understanding z przedstawicielem ITS UK - Richardem Harrisem. "The purpose of this memorandum of understanding is to establish a bilateral relationship and develop cooperation between ITS United Kingdom and ITS Polska (the parties) in important matters pertaining to ITS research, planning, and deployment in the two countries.  Particular attention will be given to improving membership value and promoting research, educational, and commercial cooperation between the parties."

Fotorelacja - zobacz

Pierwszy Regionalny Oddział ITS POLSKA ruszył w Lublinie

W dniu 12.06.012 r. rozpoczął swoją działalność Oddział Lubelski ITS POLSKA. Prezes ITS POLSKA Marek Litwin oraz grupa inicjatywna na czele z liderem Jerzym Ekiertem udała się wczoraj na spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, odpowiedzialnym za infrastrukturę Jackiem Sobczakiem, który poprał inicjatywę powstania oddziału Stowarzyszenia w Lublinie. A o godz. 11:00 odbyła się konferencja prasowa, na którą przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zdzisław Tworek - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marek Żmijan. Więcej>>

Fotorelacja - zobacz

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W dniu 24.11.2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisali umowę, której celem jest zawiązanie i określenie zasad współpracy w zakresie  wspólnego opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. Umowa podpisana została podczas spotkania ERTICO i ITS Nationals „Network Meetings of ITS National Associations” w Łodzi, organizowanym przez nasze ITS POLSKA.

Fotorelacja - zobacz


Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu PSTT

W dniu 25.05.2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Polskim Stowarzyszeniem Telematyki i Transportu PSTT zawarło porozumienie o współpracy. Uroczyste podpisanie dokumentów nastąpiło podczas IV Polskiego Kongresu ITS zorganizowanego w Warszawie. Dokument podpisali prezesi zarządów obu organizacji - Marek Litwin ze ITS POLSKA oraz Jerzy Mikulski z PSTT.

PSTT reprezentując środowisko osób zainteresowanych budową nowoczesnego rynku transportowego, wspólnie z ITS POLSKA, będą dążyć do aktywizacji działań na rzecz integracji środowisk transportowych, wszystkich organizacji i struktur działających na rzecz podnoszenia efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska  z korzyścią dla gospodarki Polski.

Fotorelacja - zobacz

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Polskiego Kongresu Drogowego
W dniu 14.04.2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Polskim Kongresem Drogowym zawarło porozumienie o współpracy. Uroczyste podpisanie dokumentów nastąpiło podczas seminarium pt. „Informatyka w zarządzaniu drogami - zastosowania praktyczne” zorganizowanego przez obie strony. Dokument podpisali prezesi zarządów obu organizacji – Marek Litwin ze Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz Zbigniew Kotlarek z Polskiego Kongresu Drogowego.

Celem Stowarzyszenia ITS POLSKA i Polskiego Kongresu Drogowego będą działania mające służyć wypracowaniu wspólnych opinii i stanowisk środowiska wobec rządu, Sejmu, Parlamentu Europejskiego i innych organizacji, o istotnym znaczeniu dla środowisk transportowych.

Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy współpracują już od dawna, zatem podpisane porozumienia miało przede wszystkich charakter oficjalnego potwierdzenia istniejącej wymiany doświadczeń.

Fotorelacja - zobacz

Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia ITS POLSKA
i Stowarzyszeniem Klub Inżynierii Ruchu KLIR
Porozumienie między Stowarzyszeniem ITS POLSKA oraz Stowarzyszeniem Klub Inżynierii Ruchu KLIR zostało podpisane w 10 lutego 2011 roku w Warszawie. Na mocy porozumienia obie strony uznały, że w obecnej sytuacji w obszarze transportu są wspólne cele, które upoważniają stowarzyszenia do wzajemnego wspierania się w realizacji zadań statutowych obu organizacji.

Stowarzyszenia zadeklarowały współdziałanie w organizacji istotnych dla obu stron przedsięwzięć środowiskowych, w tym kongresów, konferencji i seminariów poświęconych problematyce transportu i inżynierii ruchu, z zachowaniem skoordynowania przez obie strony terminów i tematyki tych konferencji.


Grupa inicjatywna organizacji jednostki terenowej ITS POLSKA w woj. Lubelskim
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 24 lutego 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wyraził zgodę na powołanie terenowej jednostki organizacyjnej z siedzibą w Lublinie. ITS POLSKA dziękuje wszystkim inicjatorom powołania Regionalnego Oddziału Lubelskiego.

Wstępnie przyjęto, że jednostka nosiłaby nazwę „ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski”. Zakładamy, że Oddział Regionalny stowarzyszenia ma również możliwość działania i pozyskiwania członków z województwach ościennych, które w dłuższej perspektywie nie wykształcą swojej jednostki terytorialnej. Z uwagi na prekursorski charakter powołania oddziału w woj. lubelskim stowarzyszenie wspólnie z grupą inicjatywną opracuje w najbliższym czasie zasady funkcjonowania jednostki terenowej. W nawiązaniu do statutu, terenowa jednostka organizacyjna działa zgodnie z § 29, a obsługę biurową jednostek organizacyjnych działających w Stowarzyszeniu wykonuje Sekretariat Stowarzyszenia zgodnie z § 29 pkt. 5.

Dzięki Państwa zaangażowaniu ITS POLSKA rozpoczyna nowy etap w rozbudowie swojej działalności pozwalające na wyznaczanie nowych, dalekosiężnych celów realizowanych wspólnie. Życzymy wspólnych sukcesów i ciągłego rozwoju z naszym pełnym wsparciem!


Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia ITS POLSKA
26 kwietnia 2007 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska. Akt założycielski został podpisany w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80.
Stowarzyszenie ITS Polska ma na celu stworzenie partnerstwa wiedzy w zakresie promowania rozwiązań ITS (inteligentnych systemów transportu) jako środka poprawy działania transportu, podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i korzyści gospodarczych dla Polski wynikających z integracji środowisk związanych z ITS i tworzenia nowego rynku zbytu. ITS Polska będzie organizacja otwarta dla nowych organizacji członkowskich, tj. instytucji rządowych i samorządowych, przemysłu i usług, instytutów badawczych, uczelni i innych organizacji oraz osób prywatnych związanych z tematyka ITS, w oparciu o których będzie realizować swe statutowe zadania. Ustalono też, że ITS Polska będzie współpracować w zakresie ITS z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na świecie.

Działalność Stowarzyszenia ITS Polska jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku w zgodzie z narodowa strategią rozwoju zakładającą budowę nowoczesnego rynku transportowego. O inicjatywie członków założycieli Stowarzyszenia ITS Polska, Generalny Dyrektor GDDKiA Zbigniew Kotlarek mówi "Nadszedł odpowiedni czas aby wiedza o profesjonalnych rozwiązaniach ITS stała się powszechna, podobnie jak to ma miejsce w krajach o bardziej rozwiniętej gospodarce niż nasza". Wsparcie udzielone członkom założycielom przez GDDKiA jest jasnym sygnałem, że tematyka ITS w naszym kraju szybko zyskuje na znaczeniu.

Na grono Członków Założycieli Stowarzyszenia ITS Polska składają się autorytety reprezentujące krajowe środowiska transportowe włączywszy przedstawicieli instytutów badawczych, usług, organizacji rządowych, stowarzyszeń transportowych oraz ośrodków akademickich. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany pan dr inż. Marek Litwin. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan prof. zw. dr hab. Ryszard Krystek a Przewodniczącym Rady Programowej prof. zw. dr hab. Wojciech Suchorzewski.

Fotorelacja - zobacz


Uroczyste podpisanie listu intencyjnego założenia ITS POLSKA

Dnia 7 grudnia 2006 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego podpisany został list intencyjny utworzenia organizacji Inteligentne Systemy Transportowe o nazwie "ITS Polska".

Komitet założycielski "ITS Polska" w składzie:

Zbigniew Kotlarek - Dyrektor Generalny GDDKiA
Profesor Ryszard Krystek - Politechnika Gdańska
Marek Litwin - Kierownik Centrum ITS Instytutu Transportu Samochodowego
Jan Litwiński - Prezes OpenSky Consulting Group
Profesor Wojciech Suchorzewski - Politechnika Warszawska
Andrzej Wojciechowski - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Zainicjował stworzenie organizacji będącej partnerstwem wiedzy w zakresie promowania rozwiązań ITS jako środka poprawy działania transportu, podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony środowiska i korzyści gospodarczych Polski wynikających z tworzenia nowego rynku.

Ustalono, że misją ITS Polska będzie promowanie rozwiązań ITS poprzez propagowanie myśli technicznej, wyników ekspertyz i innowacyjnych rozwiązań. ITS Polska będzie organizacją otwartą dla nowych organizacji członkowskich, tj. instytucji rządowych i samorządowych, przemysłu i usług, instytutów badawczych, uczelni i innych organizacji oraz osób prywatnych związanych z tematyką ITS, w oparciu o których będzie realizować swe statutowe zadania. Ustalono też, że ITS Polska będzie współpracować w zakresie ITS z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na świecie.

Pan dr inż. Marek Litwin został wybrany koordynatorem projektu


Fotorelacja - zobacz

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty