Portrait of business people working in the office with mobile phone.

Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchu m. st. Warszawy

Zakończyło się dwudniowe seminarium nt. „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy” odbywające się w dniach 14-15 stycznia 2010 r.
Pierwszego dnia w Hotelu 500 nad Zalewem Zegrzyńskim zaproszeni mówcy przedstawili szerokiemu gronu historię zarządzania ruchem w Warszawie, zarządzanie ruchem w strategii rozwoju systemu transportowego, opis systemu warszawskiego, perspektywy użytkownika systemu, studium wykonalności – zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu, koncepcję rozwoju systemu zarządzania ruchem w Warszawie, pozyskiwanie środków na finansowanie systemów zarządzania ruchem z funduszy Unii Europejskiej, strategię sterowania systemem zarządzania ruchem, otwarte protokoły i rozwiązania w systemie zarządzania ruchem, światłowody – nowa wizja medium komunikacyjnego, podstawowe wymagania dla sieci łączności do systemów sterowania ruchem, bezpieczeństwo gromadzonych i przekazywanych danych, znaki zmiennej treści w aspekcie ITS, oraz system oświetlenia miasta zgodnie z normą PN-EN13201 – zapewniający bardziej płynny ruch i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ulic.

Drugi dzień pozwolił poznać praktyczne aspekty wdrożenia systemu w warszawskim Centrum Zarządzania Ruchem.

Z dużą satysfakcją organizatorzy odnotowali wysoką frekwencję i duże zainteresowanie tematyką seminarium, co możemy uważać za ogromny sukces. W spotkaniu uczestniczyło blisko 140 reprezentantów – przedstawicieli sektora usług 44%, instytucji samorządowych 38%, organizacji 9%,  uczelni 8% oraz prasy 1%.

Poniżej prezentujemy strukturę uczestników seminarium wg miast.

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wespół z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Partnerami seminarium zostali: Siemens (partner platynowy, gospodarz wieczoru), Alcatel-Lucent (partner diamentowy, gospodarz lunchu) oraz APM (partner złoty, gospodarz przerwy kawowej). Partnerem medialnym był „Przegląd ITS” oraz portal www.e-myto.pl.

Comments are closed.