Group of people working out business plan in an office

Informatyka w zarządzaniu drogami

Tematyka obrad objęła najbardziej aktualne praktyczne zagadnienia zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu drogami: technologiczne aspekty elektronicznego poboru opłat, który ma obowiązywać na wybranych drogach krajowych od 1 lipca br., a także nowoczesne zarządzanie ruchem, w tym oznakowanie dróg. Konferencja odbyła się w Warszawie 14 kwietnia 2011 r., w sali konferencyjnej PAIiIZ.

Konferencję zorganizowały wspólnie Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Została ona wpisana do kalendarza Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

Comments are closed.