business-people-laying-hands-together

Zakończenie naboru projektów do konkursu LIDER ITS

Informujemy, że z dniem 15 marca 2013 r. (po przedłużeniu terminu nadsyłania prac) zakończony został nabór projektów do czwartej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora.

O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu od 2010 r. zasiadają:
• mgr Piotr Krukowski
• dr inż. Marek Litwin
• prof. Jerzy Mikulski
• dr inż. Izabella Mitraszewska
• dr inż. Jacek Oskarbski
• mgr inż. Marek Rolla
• prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący
• prof. Wojciech Wawrzyński

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2013 nastąpi podczas VI Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 r. w Warszawie (więcej: www.pkits.pl).

business-meeting-with-chalkboard

Przedłużony termin zgłaszania udziału w IV edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do IV edycji konkursu LIDER ITS informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa w dniu 15 marca 2013 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2013 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2012 roku.

Warto podkreślić, że swoje wsparcie dla konkursu zadeklarowała firma HP, która jest sponsorem IV edycji konkursu oraz fundatorem nagrody w postaci laptopa, dla zwycięzcy konkursu w kategorii najlepsza praca dyplomowa.