business-people-laying-hands-together

Zakończenie naboru projektów do konkursu LIDER ITS

Informujemy, że z dniem 15 marca 2013 r. (po przedłużeniu terminu nadsyłania prac) zakończony został nabór projektów do czwartej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora.

O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu od 2010 r. zasiadają:
• mgr Piotr Krukowski
• dr inż. Marek Litwin
• prof. Jerzy Mikulski
• dr inż. Izabella Mitraszewska
• dr inż. Jacek Oskarbski
• mgr inż. Marek Rolla
• prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący
• prof. Wojciech Wawrzyński

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2013 nastąpi podczas VI Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 r. w Warszawie (więcej: www.pkits.pl).

Comments are closed.