Multi-ethnic group of three businesspeople meeting in a modern office. Two women and a caucasian man wearing suit looking at a laptop computer.

Znamy już wyniki czwartej edycji konkursu LIDER ITS!

Wczoraj tj. 24.04.2013r. została rozstrzygnięta IV edycja Konkursu LIDER ITS, którego organizatorami są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad konkursem podobnie jak w latach ubiegłych objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Celem konkursu jest promocja przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych i nowoczesnych technologii inteligentnych systemów transportowych poczynając od wyników badań naukowych, aż po efektywne produkty i wdrożenia.

Jury konkursu nagrodziło nadesłane projekty w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt (zaproszenie jest skierowane do firm z branży ITS),
• najlepsze wdrożenie (zaproszenie jest skierowane do samorządów i instytucji wdrażający projekty związane z ITS),
• najlepsza praca badawczo-rozwojowa (zaproszenie jest skierowane do pracowników naukowych),
• najlepsza praca dyplomowa (zaproszenie jest skierowane do absolwentów szkół wyższych).

O wyborze laureatów zadecydowało Jury w składzie:
• mgr Piotr Krukowski;
• dr inż. Marek Litwin;
• prof. Jerzy Mikulski;
• dr inż. Izabella Mitraszewska;
• dr inż. Jacek Oskarbski;
• mgr inż. Marek Rolla;
• prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący Jury;
• prof. Wojciech Wawrzyński;

Lista laureatów zostanie podana do publicznej informacji dnia 6 maja br.

Comments are closed.