People Meeting Seminar Office Concept

Rusza IV edycja konkursu LIDER ITS!

ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLAD-ITS zapraszają producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, czwartej edycji konkursu LIDER ITS 2013. Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2013 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2012 roku w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

„Jestem przekonany, że konkurs, którego ranga i zasięg rośnie nieprzerwanie od 4 lat pozwoli wypromować i wyróżnić przedsięwzięcia służące rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce.’’ – powiedział Mikołaj Karpiński, zastępca dyrektora w Biurze Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Comments are closed.