People Meeting Seminar Office Concept

Rusza V edycja konkursu LIDER ITS!

ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLAD-ITS zapraszają producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, piątej edycji konkursu LIDER ITS 2014. Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz piąty statuetka LIDER ITS 2014 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2013 roku w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Comments are closed.