Beautyful of traffic in Seoul at night and cityscape, South Korea with motion blur.

ITS POLSKA powołało Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych.

Dnia 31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu (w Stowarzyszeniu ITS POLSKA) Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Comments are closed.