businesspeople

Przedłużony termin zgłaszania udziału w V edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do V edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
•  najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•  najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
•  najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
•  najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Rransportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2014 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2013 roku.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2014 nastąpi podczas VII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2014, który odbędzie się w dniach 28-29 maja 2014 r. w Warszawie.

Comments are closed.