Two business partners working in office

Już wkrótce poznamy wynik VI edycji konkursu LIDER ITS 2015!

Zakończył się nabór projektów do szóstej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Już wkrótce poznamy wyniki tegorocznej edycji konkursu, którego głównym założeniem jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu zasiadają:
• prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący Jury
• prof. Jerzy Mikulski
• prof. Wojciech Wawrzyński
• dr inż. Tomasz Kamiński
• dr Marek Litwin
• dr Jacek Oskarbski
• mgr inż. Marek Rolla
• mgr Piotr Krukowski

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono następujące projekty:
NAJLEPSZY PRODUKT-URZĄDZENIE
• Sprint S.A. – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
• Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000.

NAJLEPSZE WDROŻENIE
• Gmina Miejska Kraków-Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie;
• Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
• Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach – Zagospodarowanie ulicy Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej;
• Gmina Wrocław – reprezentowana przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych;
• Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

NAJLEPSZA PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA
• Mirosław Wendeker – Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowalicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych spalin;
• Paweł Gora – Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania.

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA
• Sylwia Święcka – Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w logistyce miejskiej Białegostoku;
• Mateusz Kaleta – Mini serwer danych pomiarowych;
• Monika Ziemska – Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych Gdyni;
• Alicja Mierzejewska – Projekt pokrycia radiowego sygnałem GSM-R na przykładzie Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi podczas VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie. Nagrodą główną w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Comments are closed.