Cheerful young businesswoman pointing at whiteboard and explaining strategy. Confident business coach presenting project to staff. Colleagues listening to presenter. Business meeting concept

Spotkanie członków KASI 1 marca 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 1 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – sala im. prof. Madeyskiego (I piętro), o godzinie 10.00. Na spotkaniu planowane jest omówienie postępu prac i dalsza dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk – ITS dla miast. Zachęcam Państwa do edycji dokumentu zamieszczonego na dysku Google Drive.

Comments are closed.