smiley-coworkers-talking-in-the-office

Neurosoft sponsorem VII edycji konkursu Lider ITS i złotym sponsorem IX Polskiego Kongresu ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS już po raz siódmy zorganizowało konkurs LIDER ITS. Fundatorem nagrody głównej w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest firma Neurosoft. Warto zaznaczyć, że wrocławska firma nieprzerwanie od 2011 roku jest również złotym sponsorem kongresu.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz siódmy statuetka LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2016 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2016 nastąpi pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie.

Comments are closed.