Young and old male partners shaking hands after signing contracts at group multiracial meeting, senior investor buying startup promising support handshaking entrepreneur, partnership deal concept

Spotkanie członków KASI 22 marca 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 22 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – pokój 321 o godzinie 10.00.

Comments are closed.