business-people-sitting-at-office-desk-working-on-project

Spotkanie członków KASI 12 kwietnia 2016 r., Warszawa oraz 26 kwietnia 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Dziękuję za udział w ostatnim spotkaniu Komitetu. Oceniam, że ostatnie dwa spotkania w znaczący sposób przyczyniły się do opracowania obecnej postaci dokumentu nazwanego roboczo: „Dobre praktyki – ITS dla miast”. Na ostatnim spotkaniu zaplanowano podział prac związanych z jego uzupełnieniem. Stosowne adnotacje w tym zakresie znajdują się w treści dokumentu.

Ze względu na zbliżający się termin Polskiego Kongresu ITS, kolejne spotkanie KASI zaplanowano na 12.04.2016 i 26.04.2016 o godzinie 10.00, w Instytucie Transportu Samochodowego. W spotkaniach zadeklarował już udział Profesor Wojciech Suchorzewski, za co bardzo dziękuję.

Zachęcam do edycji dokumentu na dysku Google Drive.

Korzystając z okazji uprzejmie przypominam się w sprawie deklaracji Państwa udziału jako prelegenta w specjalnym panelu poświęconym tematyce omawianej w ramach KASI. W przypadku braku takich zgłoszeń, konieczne będzie zredukowanie panelu do moje wystąpienia, na którym omówię dotychczasowe działania KASI, bez szczegółowego omawiania zagadnień poruszanych w obu kodeksach dobrych praktyk.

Comments are closed.