Full concentration at work. Group of young business people working and communicating while sitting at the office desk together with colleagues sitting in the background

Zaproszenie do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu LIDER ITS 2019

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i usługodawców rozwiązań ITS do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu LIDER ITS 2019.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w termin: do dnia 15.03.2018 r. do godz. 15:00.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
• najlepsza praca naukowo-badawczą,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.
Formularze zgłoszeniowe – pobierz

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2019 nastąpi podczas XII POLSKIEGO KONGRESU ITS 2019 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie.

Comments are closed.