Group of business executives using laptop at their desk in the office

Gala wręczenia nagród IX edycji konkursu LIDER ITS 2018, Warszawa

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS dziękuje za udział agendom rządowym i samorządowym, uczelniom, dyplomantom, jednostkom naukowo-badawczym i projektowym, stowarzyszeniom oraz producentom i  usługodawcom rozwiązań ITS w dziewiątej edycji konkursu LIDER ITS 2018. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Informujemy, że Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2018 nastąpi w dniu 22 maja 2018 r. podczas XI Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie (udział w Gali jedynie z zaproszeniami) Sponsorem uroczystego przyjęcia została firma Kapsch Telematic Services. Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Comments are closed.