group-diverse-people-having-business-meeting

Nowy, stary Zarząd wybrany przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS POLSKA 30 lipca 2020 r.

20200730_175046x

Szanowni Państwo,
W imieniu swoim jak i Zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA pragnę podziękować za Państwa udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, na którym podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2018 i 2019 r. oraz wybrano członków zarządu na kolejną kadencję 2019-2022 i członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023.

Zarząd (2019-2022):

• Wiesław Graczyk

• Mariusz Kołkowski

• Piotr Krukowski

• Marek Litwin- Prezes

• Janusz Wrobel

Rada Nadzorcza (2019-2023):

• Jerzy Ekiert

• Andrzej Kobuszewski

• Piotr Olszewski – Przewodniczący RN

• Paweł Piwowarczyk

• Władysław Skonecki

Comments are closed.