Abstract blur Business Conference and Presentation

Nowy termin! Spotkajmy się osobiście! XIII edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS 18-19 października 2021, Warszawa

Szanowni Państwo,
Z uwagi na nadal panujące restrykcje w sektorze konferencyjnym oraz brak możliwości przewidzenia decyzji rządu w najbliższym okresie czasu Zarząd Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA podjął decyzję o przesunięciu XIII edycji Polskiego Kongresu ITS na 18-19 października 2021.

Organizatorzy nie mogą jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą nadal obowiązywały. Dlatego też równolegle do przygotowania Polskiego Kongresu ITS w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu do przestrzeni wirtualnej bądź dalszego odsunięcia terminu Kongresu organizowanego w trybie stacjonarnym.

W związku z sytuacją zwracamy się do autorów nadesłanych zgłoszeń z prośbą o ich pozostawienie do dalszego procedowania. Liczymy na Państwa cierpliwość i zrozumienie.  Więcej >>

Zakres merytoryczny:
1.    Big data – wykorzystanie danych w rozwiązaniach ITS
2.    Autonomizacja transportu
3.    Systemy zarządzania popytem
4.    Zarządzanie ruchem w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego
5.    ITS w transporcie publicznym
6.    Systemy Parkingowe
7.    Inteligentna mobilność
8.    Rola ITS w zarządzaniu utrzymaniem elementów systemów transportowych
9.    Wsparcie ITS dla ruchu pieszego i rowerowego
10.    Systemy ITS jako narzędzie poprawy BRD, w tym systemy kontroli naruszeń
11.    Krajowy System Zarządzania Ruchem i Krajowy Punkt Dostępowy – projekty GDDKiA
12.    Kierunki rozwoju ITS w perspektywie 2021-2027
13.    Finansowanie projektów ITS, prawo i zarządzanie    

Do 30 kwietnia – zgłaszanie prezentacji: – zobacz
W celu usystematyzowania warunków zgłaszania swoich tematów wystąpień podczas XII POLSKIEGO KONGRESU ITS zapraszamy do zapoznania się z zasadami zgłaszania i opracowywania abstraktów oraz prezentacji.

Oferta sponsoringu, partnerstwa i promocji: – pobierz
Proponujemy włączenie się Państwa firmy w organizację POLSKIEGO KONKRESU ITS w charakterze Sponsora, Partnera lub firmy zainteresowanej dodatkowym wyeksponowaniem wśród uczestników spotkania (wystąpienie, stolik, inserowanie, inne). Jesteśmy przekonani, że włączenie się w merytorykę i organizację wydarzenia podniesie rangę spotkania i  przyczyni się do wzmocnienia pozycji Państwa firmy wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Comments are closed.