Neurosoft

Firma Neurosoft Sp. z o.o. powstała w listopadzie 1992 r. Zajmuje się rozwojem i wdrażaniem systemów informatycznych, wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji. Z powodzeniem zaimplementowała już rozwiązania, w których zastosowano rozpoznawanie obrazów cyfrowych, przetwarzanie sygnałów mowy oraz przetwarzanie języka naturalnego.

Główne obszary działalności firmy to:

  • Analiza i synteza mowy – prowadzone są badania w zakresie Text to Speech, których efektem jest program do syntezy mowy jęz. polskiego – SynTalk.
  • Przetwarzanie obrazów cyfrowych – rozwijane są nowoczesne technologie związane z rozpoznawaniem pisma (OCR) oraz unikatowe metody elektronicznej publikacji dokumentów (format BIP). Powstał też system do identyfikacji pojazdów (NeuroCar), a szczególnie innowacyjny moduł do rozpoznawania marki, modelu i koloru pojazdu.
  • Przetwarzanie języka naturalnego – efektem prac jest komercyjny system do analizy morfoskładniowej tekstów pisanych w języku polskim (Neurosoft GRAM).

Comments are closed.