Politechnika Warszawska

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie transportu.
Kształci na kierunku studiów „Transport” studentów w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych: pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) i trzeciego stopnia (doktoranckich). Jako jedyny w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej „Transport”.

Comments are closed.