Saferoad Sp. z o.o.

Jesteśmy najbardziej kompletnym dostawcą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie.
Dostarczamy urządzenia zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ich koncepcje powstały i ewoluowały na najbezpieczniejszych – skandynawskich drogach. Mamy blisko 70. lat doświadczeń w tym zakresie. Oferujemy produkty spełniające najsurowsze normy, ale także wprowadzamy nowe rozwiązania wyznaczając standardy w tej dziedzinie.
Jesteśmy producentem i dystrybutorem m.in. znaków zmiennej treści, fotoradarów i urządzeń monitorujących przejazdy na czerwonym świetle, bezpiecznych konstrukcji wsporczych dla potrzeb innych urządzeń ITS.
W skład Grupy SafeRoad wchodzi ponad 40firm, zatrudniających, w 23 krajach świata, ponad 2600 pracowników pełnych pasji w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Jesteśmy liderem na rynku najbezpieczniejszych dróg w Europie. Naszym celem jest zdobycie pozycji wiodącego partnera dla administracji drogowych oraz wszystkich firm budujących, modernizujących i utrzymujących drogi w Europie. A naszą misją jest Wizja Zero – zero zabitych i rannych w wypadkach na drogach.

Qumak S.A.

Qumak to polska spółka giełdowa, projektująca, realizująca i serwisująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Kompetencje informatyczne łączymy z bogatym doświadczeniem technologiczno-infrastrukturalnym. Wiedza eksperckiej kadry i partnerstwo ze światowymi liderami technologicznymi sprawiają, że dysponujemy unikalnym na polskim rynku potencjałem. Odbiorcami naszej spółki są przedsiębiorstwa działające m.in. w sektorach telekomunikacyjnym, bankowo-finansowym, energetycznym oraz instytucje i urzędy administracji publicznej.
Firma zatrudnia specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami, legitymujących się kompetencjami dotyczącymi wybranych obszarów rynku nowych technologii. Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów i naukowców aby stale udoskonalać oferowane przez siebie rozwiązania.

Systemy ITS realizujemy kompleksowo, biorąc na siebie wykonawstwo wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, w tym wdrożenie, uruchomienie oraz integrację. Podejmując realizację tak zaawansowanych systemów, angażujemy wiele obszarów kompetencyjnych firmy, obejmujących: rozległe sieci komputerowe, centra przetwarzania danych, technologie inteligentnego budynku, integrację podsystemów pochodzących od różnych producentów, zdalne monitorowania całej infrastruktury ITS, serwis świadczony w trybie 24h/7 dni w tygodniu. Wykonujemy analizy potrzeb klienta oraz projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze. Mamy własne projektowe zespoły kompetencyjne w dziedzinie inżynierii ruchu i robót budowlano-montażowych w pasie drogi. Samodzielnie wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane, niezbędne w realizacji dużych systemów ITS, powstających obecnie w Polsce.

PTV

Grupa PTV jest dostawcą przełomowej technologii w oprogramowaniu i wspomaga klientów w zaspokajaniu ich potrzeb mobilności. Pomaga ludziom planować i zarządzać pasażerami i przewozem towarów, dostarcza najnowsze raporty o stanie ruchu i pomaga w optymalizowaniu długoterminowej alokacji zasobów. Od 1979 niezależna spółka jest wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań dla planowania podróży, ruchu i transportu.
Silny międzynarodowy popyt podsycił dynamiczny wzrost: Obecnie mamy ponad 700 pracowników na całym świecie wprowadzających innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów zarówno w sektorach publicznych jak i w prywatnych. Nasza kwatera główna w Karlsruhe działa jako centrum rozwoju i innowacji w ścisłym powiązaniu z instytucjami badawczymi i oświatowymi. Dodatkowo posiadamy akcjonariuszy i filie w Niemczech, Europie i każdym kontynencie na świecie.
Na polach biznesowych w oprogramowaniu dla ruchu, doradztwie transportowym i logistyce technologia PTV tworzy fundament z wielu markowych produktów i naszych własnych rozwiązań: map&guide dla planowania trasy transportu i PTV Vision dla planowania transportu i inżynierii ruchu.
W PTV planujemy i optymalizujemy wszystko to co służy przemieszczaniu się ludzi i towarów na całym świecie. Odwiedź naszą witrynę internetową www.ptvag.com oraz zobacz film dostępny na YouTube.

Politechnika Warszawska

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie transportu.
Kształci na kierunku studiów „Transport” studentów w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych: pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) i trzeciego stopnia (doktoranckich). Jako jedyny w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej „Transport”.

Pixel Sp. z o.o.

PIXEL Sp. z o.o. dostarcza innowacyjne systemy elektroniczne i informatyczne dedykowane transportowi publicznemu. Firma wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania wpisujące się w ideę Inteligentnego Miasta. Główne obszary działalności to kompleksowe rozwiązania z zakresu:
– dynamicznej informacji pasażerskiej w pojazdach i na przystankach,
– monitoringu wizyjnego,
– poboru opłat za przejazdy.

PIXEL prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżowania transportem miejskim. Jednocześnie firma w swych pracach rozwojowych wykazuje dużą dbałość o środowisko pracując nad energooszczędnymi rozwiązaniami opartymi o technologie eINK zasilanymi z odnawialnych źródeł energii. W 2020r., w odpowiedzi na oczekiwania rynku transportu publicznego, PIXEL zaprojektował, wyprodukował i sprzedał urządzenia do dezynfekcji rąk montowane do pojazdów. W niespełna 10 miesięcy firma wyposażyła prawie 20% pojazdów komunikacji miejskiej w Polsce w swoje dezynfektory.

Neurosoft

Przenikające się nawzajem zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, takie jak: analiza i synteza mowy, przetwarzanie obrazu (w tym rozpoznawanie pisma) oraz przetwarzanie języka naturalnego dają, w połączeniu z niekonwencjonalnymi technikami przetwarzania danych, jakościowo nowe rozwiązanie w zakresie interfejsu między człowiekiem a maszyną.

Dzięki silnemu zespołowi działu R&D (Research&Development) z powodzeniem przekładamy prowadzone przez nas badania nad nowoczesnymi technologiami na konkretne produkty i rozwiązania – działamy równocześnie w obszarze nauki i biznesu. Tworzone technologie są podstawą oferowanych produktów i rozwiązań dedykowanych do przetwarzania i dystrybucji informacji prezentowanych w różnych formach i formatach (tekst, dźwięk, obraz, wideogram).

Szczególnie istotnym zastosowaniem naszych technologii są aplikację związane z inteligentnymi systemami transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jesteśmy pierwszym podmiotem oferującym komercyjne rozwiązanie umożliwiające kompleksową identyfikację pojazdów (numer rejestracyjny, klasa pojazdu, marka, model i kolor), znajdujących się w ruchu wyłącznie na podstawie analizy obrazu.                

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Toruń, wykonująca z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia funkcję zarządcy dróg w granicach administracyjnych miasta Torunia.

Do zadań MZD należy wykonywanie obowiązków zarządcy dróg w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie pasa drogowego;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli pasa drogowego ze szczególnym uwzględnieniem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.

Kolejowe Zakłady Łączności to firma ze 160-letnim doświadczeniem, która stawia czoło najbardziej wymagającym branżom w Polsce. Wieleletnie doświadczenie doskonale przygotowało bydgoską spółkę do brania udziału w projektach typu ITS. Kolejowe Zakłady Łączności dostarczają autorskie rozwiązania systemowe w  następującym zakresie:

 • Systemy Informacji Pasażerskiej
 • Systemy Parkingowe
 • Systemy Biletowe
 • Systemy Pokładowe
 • Systemy Łączności Dyspozytorskiej

Umiejętność wykorzystania okazji rynkowych jest motorem do rozwoju firmy i jej produktów oraz pozycji na rynku. Takim przykładem jest wykorzystanie szansy, którą były projekty małego oraz dużego ITSu w Bydgoszczy. Zastosowane innowacje w tak ważnym projekcie przyczyniły się do wyróżnienia w postaci nagrody „Rynkowy Lider Innowacji 2012”. Ważną cześcią dla KZŁ w projektach typu ITS jest dostawa Systemów Biletowych jak i Parkingowych. W ubydwu Systemach bydgoska spółka odnosi spore sukcesy na polskim rynku. Polskie strefy płatnego parkowania systematycznie od kilku lat są wyposażane w nowoczesne i przede wszystkim bezawaryjne parkomaty produkowane przez KZŁ. Obsypane nagrodami automaty biletowe są potwierdzeniem nowoczesności oraz innowacyjności oferowanych urządzeń. Ponadto KZŁ Bydgoszcz wdrożyły nowoczesne systemy informacji pasażerskiej na największych dworcach kolejowych w Polsce. Wszystkie produkty KZŁ są projektowane oraz produkowane od A do Z przez Spółkę.

Kistler Eastern Europe

Kistler jest szwajcarską firmą z ponad 50 letnią tradycją oferującą m.in. systemy do pomiaru wagi pojazdów w trakcie ruchu WIM (Weigh-In-Motion) złożone z kwarcowych czujników Lineas® oraz komputera wagowego (WIM Data Logger). Wyniki pomiaru nacisku na poszczególne osie oraz obliczonej całkowitej wagi pojazdu są przekazywane do systemu nadrzędnego. Podstawowe zalety naszego rozwiązania to:

 • Wysoka dokładność pomiaru w dużym zakresie prędkości
 • Długa żywotność i stabilność dzięki zastosowaniu technologii kwarcowej
 • Łatwość instalacji w każdym typie nawierzchni
 • Są praktycznie bezobsługowe – nawet w trakcie długotrwałego użytkowania
 • Posiadają certyfikację OIML R134 w zakresie niskich i średnich prędkości
 • Łatwość integracji z systemami nadrzędnymi
 • Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat

Poza systemami WIM Kistler oferuje czujniki i systemy do pomiaru siły, momentu obrotowego, przyspieszenia znajdujące liczne zastosowania w aplikacjach przemysłowych i badawczych m.in. do pomiarów dynamicznych pojazdów, badania komfortu jazdy i innych.

Intergraph Polska Sp. z o.o.

Intergraph jest wiodącym dostawcą oprogramowania inżynierskiego oraz oprogramowania GIS, które umożliwia klientom wizualizację złożonych danych. Firmy oraz instytucje rządowe w ponad 60 krajach zaufały specjalistycznemu oprogramowaniu Intergraph, by sprawnie zarządzać dużą ilością danych dla lepszego, bezpieczniejszego oraz inteligentniejszego kierowania procesami biznesowymi.
Firmę tworzą dwa główne działy: Security, Government&Infrastructure (SG&I) – Instytucje Rządowe oraz Instytucje Bezpieczeństwa Publicznego oraz Process, Power & Marine (PP&M) – Przemysł Przetwórczy, Energetyczny i Okrętowy.
Dział SG&I zapewnia rozwiązania geoprzestrzenne dla branży bezpieczeństwa publicznego, obrony i służb wywiadowczych , instytucji rządowych, transportu, oraz fotogrametrii, a także w sektorze usług sieciowych oraz branży komunikacyjnej.Dział PP&M firmy Intergraph jest światowym liderem rozwiązań informatycznych dla przemysłu przetwórczego, energetycznego i okrętowego.
Intergraph jest spółką całkowicie zależną od Hexagon AB (notowanej na Nordyckiej Liście Giełdowej : HEXA B).
Intergraph Polska jest oddziałem Intergraph Corporation działającym na terenie Polski od 1991 r., Biura firmy znajdują się w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.  Oddział w Polsce zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników. W firmie pracują najlepsi w kraju specjaliści z różnych branż, w tym: geodezji, informatyki, geomatyki, geologii, geografii i ochrony środowiska.

Główni odbiorcy usług i rozwiązań Intergraph Polska to:

 • administracja rządowa i samorządowa
 • branżowe przedsiębiorstwa sieciowe (gaz, energetyka, wodociągi i kanalizacja)
 • firmy inżynieryjno-wykonawcze oraz operatorzy instalacji przemysłowych
 • komercyjne przedsiębiorstwa kartograficzne, firmy geodezyjne i geologiczne
 • służby mundurowe