Instytut Transportu Samochodowego

Od 1952 roku Instytut stanowi zaplecze naukowo-badawcze polskiego transportu samochodowego, wspierając jego rozwój i unowocześnianie. W chwili obecnej Instytut zatrudnia wielu wybitnych specjalistów, w tym liczne grono ekspertów cenionych w organizacjach międzynarodowych. Wielu spośród nich posiada stopnie doktora i profesora. Reprezentują oni zarówno dziedziny techniczne, jak i humanistyczne. Zapewnia to gwarancję wszechstronnego, a równocześnie wnikliwego badania wszelkich aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekologii.
Pracownie i laboratoria Instytutu wyposażone są w precyzyjne urządzenia, unikalne w tej części Europy. Instytut posiada osiem certyfikowanych zakładów, których akredytacje zostały wydane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz trzy laboratoria badawcze posiadające akredytację OiB MSWiA.

Najistotniejszymi zadaniami pracy Instytutu są:

 • ogólna poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego,
 • ograniczenie szkodliwości skutków rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • opracowywanie nowych rozwiązań materiałowych dla przemysłu motoryzacyjnego, włącznie z udoskonalaniem materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, ciecze chłodzące, itd.

Zakłady badawcze:

 • Zakład Badań Ekonomicznych
 • Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu
 • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Zakład Psychologii Transportu Drogowego
 • Centrum Badań Materiałowych
 • Zakład Homologacji i Badań Pojazdów
 • Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
 • Centrum Ochrony Środowiska
 • Zakład Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów

Indra Polska Sp. z o.o.

Indra Sistemas Polska, S.P. z o.o., założona w 2005 roku, jest polską firmą należącą do Grupy Indra. INDRA to globalny koncern specjalizujący się w dziedzinie konsultingu, technologii, innowacji i talentów, lider w dziedzinie rozwiązań i usług dla Transportu, Energetyki i Przemysłu, Administracji Publicznej i Służby Zdrowia, Usług Finansowych, Bezpieczeństwa i Obronności oraz Telekomunikacji i Mediów. Firma działa w ponad 128 krajach i zatrudnia ponad 42.000 pracowników na całym świecie, oferując innowacyjne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. Indra jest firmą nr 1 wśród międzynarodowych firm informatycznych w Hiszpanii i jedną z najważniejszych w Europie i Ameryce Łacińskie, zajmując ponadto drugie miejsce w Europie pod względem wydatków na badania i rozwój, z inwetsycjami na poziomie niemal 550 mln Euro w ciągu minionych trzech lat.

Vialis Polska Sp. z o.o.

Vialis Polska Sp.z o.o. została powołana do życia przez znaną i cenioną na całym świecie holenderską firmę Vialis Verkeer & Mobilitaait B.V. Od ponad 10 lat jesteśmy producentem sterowników ruchu drogowego w Polsce. W porozumieniu z państwowymi i samorządowymi instytucjami Vialis Polska dąży do zapewnienia optymalnego sterowania strumieniami miejskiego ruchu drogowego. Najważniejszym obszarem działalności Vialis jest dostarczenie i wdrożenie funkcjonalnych rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem oraz integrowania różnych systemów.
Projektujemy sygnalizację i oznakowanie skrzyżowań, przejść dla pieszych, rond, przejazdów kolejowych i tuneli. Rozwijając systemy transportowe zapobiegamy korkowaniu się miast. Wdrażamy rozwiązania usprawniające transport i zmniejszające zatłoczenie na drogach.

Future Processing Sp. z o.o.

Future Processing to dynamicznie rozwijająca się firma IT z 17 letnim doświadczeniem, chętnie podejmująca ambitne wyzwania technologiczne. Jesteśmy doświadczonym dostawcą usług związanych z tworzeniem oprogramowania na zamówienie. Dzięki specjalistycznej wiedzy i umiejętnościom naszego zespołu, tworzymy wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania dla klientów prowadzących działalność w różnych sektorach rynku na całym świecie. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów z obszaru Smart City. Jesteśmy partnerem lidera w branży mobilności miejskiej – firmy Parkeon, która dostarcza szeroką gamę rozwiązań ułatwiających zarządzanie transportem i systemami parkingowymi na całym świecie. W ramach naszej długoletniej współpracy ukończyliśmy z powodzeniem wiele projektów. W mieście Helsinki wdrożyliśmy kompleksowy system transportowy do obsługi 6.500 urządzeń, który przetwarza dziennie około 2 mln transakcji. W ramach kompetencji związanych z wizją komputerową oraz Big Data stworzyliśmy własne produkty Civico – System Inteligentnego Monitoringu oraz Smart Flow – Monitor Strat Wody, które powodzeniem podnoszą bezpieczeństwo i komfort życia w mieście realizując Idee Smart City.

ELEKTROTIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. działa na rynku usług instalacyjnych dla budownictwa i przemysłu od 1999 roku. Od 11 kwietnia 2007 Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy kapitałowej ELEKTROTIM wchodzą aktualnie trzy spółki zależne: Procom System SA, Infrabud Sp. z o.o., Elektromont-Beta Sp. z o.o.
ELEKTROTIM S.A. oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych, jak i organizacyjnych. Kompleksowa oferta firmy obejmuje: inżynierię ruchu drogowego oraz serwis sygnalizacji i oświetlenia, instalacje i sieci elektryczne, instalacje słaboprądowe, mechaniczne, rozdzielnice elektryczne, usługi projektowe, systemy automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej, zarządzanie projektami.

ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

Misją firmy ELDRO TECHNOLOGIE jest tworzenie, rozwijanie i wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, elektronicznych i infrastrukturalnych, służących do budowania bezpiecznego środowiska miejskiego oraz wpierania utrzymania szeroko pojętej infrastruktury.

W ramach firmy działają trzy zespoły specjalistów:

 • Dział Badań i Rozwoju w branży inżynierii ruchu, którego zadaniem jest przygotowywanie projektów organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnych. W swej pracy dział wykorzystuje narzędzia informatyczne, pozwalające przeprowadzać szczegółowe analizy komunikacyjne i symulacje proponowanych rozwiązań. Poza korzystaniem z gotowych narzędzi, dział Badań i Rozwoju przygotował własny system do monitorowania infrastruktury drogowej o nazwie ELDRO TRAFFIC, który jest rozwijany w kierunku monitorowania innych elementów infrastrukturalnych, i w bardziej rozwiniętej wersji nosi nazwę ELDRO 24.
 • Dział Badań i Rozwoju w zakresie elektroniki, który zajmuje się definiowaniem i opracowywaniem urządzeń wchodzących w skład infrastruktury drogowej, współpracujących ze sobą w ramach systemu bezpieczeństwa miejskiego. Wśród produktów opracowanych przez dział są: przycisk dla pieszych APB-02 oraz sygnalizator uniwersalny ASD-01.
 • Dział Wsparcia Technicznego i Wdrożeń, realizujący zadania projektowe i instalacyjne w zakresie systemów alarmowych, systemów bezpieczeństwa, kontroli dostępu i automatyki.

Dodatkowo firma ELDRO TECHNOLOGIE, we współpracy z pozostałymi firmami Grupy, czyli ELDRO BUDOWA i ELDRO SERWIS, realizuje złożone projekty inwestycyjne i świadczy usługi monitorowania i utrzymywania infrastruktury drogowej.

DYSTEN

DYSTEN jest pasjonatem wciąż rozwijającej się technologii LED i LCD. Od 1999 roku spółka krok po kroku rozszerzała nie tylko profil działalności ale także rynki zbytu. Firma zaczynała od projektowania i sprzedaży tablic wyników, później wpasowała się w zapotrzebowanie rynku na nośniki cyfrowe w postaci ekranów LED i LCD.

Na potrzeby branży transportowej DYSTEN odpowiedział produkcją tablic do systemów ITS:

 • Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej
 • Tablice wizualizacji trasy
 • Infokioski / totemy przystankowe
 • Stacje meteo z tablicą informacyjną LED
 • Znaki zmiennej treści

W 2010 roku powstał nowy dział – dział Audio zajmujący się nagłośnieniem obiektów publicznych w tym dworców i centrów przesiadkowych. Produkty spółki DYSTEN można znaleźć w Polsce, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, na Litwie, Ukrainie, Rumunii oraz od 2013 roku także na rynku arabskim.

CE-Traffic

CE-Traffic, a.s. dostarcza aktualne i wiarygodne informacje o prędkościach, czasach przejazdu, opóźnieniach oraz innych utrudnieniach na drogach w Polsce, Czechach i Słowacji. Nasze usługi skierowane są głównie do producentów nawigacji osobistych, aplikacji mobilnych, portali Internetowych, mediów oraz organizacji rządowych. Do naszych klientów należą globalni liderzy rynku nawigacji personalnej oraz Internetu.

Firma CE-Traffic, a.s. została utworzona w 2008 roku w Czechach. Aktualnie firma posiada swoje biura w Pradze oraz w Warszawie.

APM PRO

O firmie APM PRO:

 • Jesteśmy liderem nowoczesnych technologii, innowatorem w zakresie rozwiązań informatycznych wspierających bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Posiadamy 20. letnie doświadczenie w zakresie integracji systemów drogowych, miejskich i ITS.
 • Rozbudowany dział B+R złożony z praktyków oraz pracowników naukowych tworzy oprogramowania i rozwiązania sprzętowe dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb Klientów.
 • Nasze instalacje spełniają globalne standardy niezawodności dla systemów wysokiej dostępności w klasie 3 bądź 4.
 • Zadania realizujemy kompleksowo, począwszy od projektowania i inżynieringu, poprzez realizację projektów, wdrożenie i uruchomienie, aż po wsparcie i serwis.
 • Partnerami biznesowymi firmy APM PRO są wykonawcy infrastruktury drogowej, administratorzy dróg oraz projektanci infrastruktury drogowej.

Co nas wyróżnia?

 • Tworzymy innowacyjne oprogramowanie dla systemów zarządzania ruchem oparte o technologię Integracyjnych Baz Danych.
 • Wdrażane rozwiązania informatyczne zapewniają przygotowywanie produktów dojrzałych i kompatybilnych z innymi urządzeniami i aplikacjami ITS niezależnie od producenta.
 • Dostarczamy dane o ruchu drogowym oraz stanie nawierzchni i parametrach atmosfery pozyskiwane przez specjalizowane układy czujników.
 • Tworzymy i wykorzystujemy zaawansowane technologie czujników nomadycznych umożliwiających transmisję przełomowych danych do systemów zarządzania ruchem.

ACISA

ACISA (Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A.) to spółka należąca do Grupy Aldesa, o ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w dziedzinie inżynierii usług technologicznych. Swoim klientom oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemów kontroli ruchu drogowego, oświetlenia, barier drogowych, sygnalizacji i kontroli dostępu. ACISA opracowała własną technologię projektowania oraz produkcji urządzeń, stanowiącą innowację technologiczną wdrażaną stopniowo podczas realizacji świadczonych usług, począwszy od przygotowania projektu i produkcji, aż do wykonania prac w systemie „pod klucz”, wraz z zadaniami konserwacyjnymi. W Polsce wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Rzeszowie.