Axis Communications Poland

Axis oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Jako światowy lider rynku sieciowych systemów wizyjnych, Axis wyznacza kierunki rozwoju branży przez nieustanne wprowadzanie nowatorskich produktów sieciowych opartych na otwartych platformach oraz zapewnia klientom wartościowe rozwiązania za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis prowadzi długofalową współpracę z partnerami zapewniając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone zarówno na istniejące, jak i nowe rynki.
Axis zatrudnia około 2100 dedykowanych pracowników w ponad 50 krajach świata, wspieranych przez sieć ponad 80 000 partnerów działających na terenie 179 krajów. Firma została założona w 1984 roku i jest notowana na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ pod symbolem AXIS.

3M Poland

3M Poland Sp. z o.o. jest producentem najwyżej klasy urządzeń elektronicznych przeznaczonych do systemów ITS, kompleksowych rozwiązań z zakresu segmentu ANPR, systemów zabezpieczeń, kontroli i rozpoznawania osób, jak również certyfikowanych folii odblaskowych przeznaczonych do oznakowania pionowego oraz taśm prefabrykowanych STAMARK stosowanych w oznakowaniu poziomym dróg publicznych.
3M Poland Sp. z o.o. w 2016 roku obchodzi 25-lecie istnienia na polskim rynku. Obecnie posiada w Polsce cztery ośrodki produkcyjne, dwa we Wrocławiu, Janinowie k/Grodziska Maz. oraz w Rabce. Zatrudnia ponad 2900 pracowników. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k/Warszawy. Posiada w swojej ofercie ponad 10 000 produktów. Od 2013 roku działa Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu, w którym prezentowane są autorskie technologie i rozwiązania. 3M Poland Sp. z o.o. od 25 lat wnosi wkład w rozwój polskiego biznesu i gospodarki, za co otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia.

Kentkart

Kentkart to firma informatyczna, która od 1998 roku dostarcza kompleksowe technologie z bezkontaktowymi kartami inteligentnymi. Firma specjalizuje się w automatycznym pobieraniu opłat, automatycznym zarządzaniu pojazdami, informowaniu pasażerów i pokładowych systemach nadzoru wideo w transporcie publicznym.
Na przestrzeni lat firma projektowała nowe rozwiązania płatnicze, rozwijając serwisy internetowe, aplikacje na karty miejskie i bankowe. Najnowsze technologie Kentkart zapewniają łatwe, szybkie i niezawodne usługi zarówno dla operatorów transportu publicznego, gmin, jak i mieszkańców. Kentkart zapewnia mobilność ponad 1,5 miliardowi pasażerów rocznie, używając 10 milionów kart inteligentnych w 28 miastach w 10 krajach, w tym w Turcji, Macedonii, Kosowie, Jordanii, Polsce, Katarze, Serbii, Syrii, Węgrzech i Pakistanie. Kentkart jest ogłoszonym finalistą konkursu „Najbardziej innowacyjna aplikacja w 2010 roku SESAMES AWARDS” dzięki rozwiązaniu „Infinite Kentkart”. Kentkart zdobył nagrodę Sesames w 2000 roku za najlepszą aplikację transportową i był ponownie finalistą w 2007, 2011 i 2012 roku w tej samej kategorii.

Kapsch Telematic Services

Kapsch Telematic Services sp. z o.o. jest spółką KapschTrafficCom międzynarodowego dostawcy rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym elektronicznych systemów poboru opłat oraz innowacyjnych produktów opartych na technologiach telematycznych. W latach 2010-2021 Spółka na zlecenie GDDKiA, a potem – Instytutu  Łączności zajmowała się projektowaniem, budową, wdrażaniem i obsługą elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL. Został on uruchomiony w lipcu 2011 roku, w rekordowo krótkim czasie 9. miesięcy od podpisania umowy i w czasie zarządzania przez Kapsch przyniósł do Krajowego Funduszu Drogowego ponad 10 mld zł.

Obecnie Kapsch Telematic Services zajmuje się dystrybucją bezpośrednią urządzeń pokładowych w systemie e-TOLL, a także techniczną obsługą i utrzymaniem elektronicznego systemu poboru opłat w Bułgarii oraz wdrażaniem różnych rozwiązań telematycznych na całym świecie – od Australii, poprzez Zjednoczone Emiraty Arabskie, na Francji i Wielkiej Brytanii skończywszy.


Wśród rozwiązań oferowanych przez Kapsch Telematic Services znajdują się również systemy miejskie (m.in. ograniczanie dostępu pojazdów do stref i zarządzanie przestrzenią parkingową) z sukcesami wprowadzone w takich metropoliach europejskich jak Londyn, Mediolan czy Bolonia. Są to przykłady efektywnego zastosowania nowoczesnych rozwiązań skutecznie poprawiających jakość życia w obszarach miejskich (kierowanie natężeniem ruchu, ochrona środowiska poprzez zmniejszenie hałasu i redukcję emisji spalin w miastach, dodatkowe dochody dla samorządów). Firma Kapsch oferuje także technologie ważenia pojazdów w ruchu, zaawansowane systemy zarządzania ruchem drogowym, a także rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo na drogach, w tym systemy monitoringu tuneli.

GODDKiA

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad należy również:

  • współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg,
  • gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci dróg publicznych,
  • nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa,
  • wydawanie zezwoleń na jednorazowy przejazd w określonym czasie i po ustalonej trasie pojazdów nienormatywnych,
  • współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi,
  • współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
  • zarządzanie ruchem na drogach krajowych,
  • ochrona zabytków drogownictwa,
  • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych
  • pobieranie opłat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.

Egis Projects Polska

Egis Projects Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Egis oferującej usługi z zakresu inzynierii, strukturyzacji projektów i obsługi. Obszary działaności z zakresu inżynierii i konsultingu obejmują transport, rozwój miejski, budownictwo, przemysł, gospodarkę wodno-ściekową, ochronę środowiska i energetykę. W zakresie infrastruktury drogowej i lotniskowej oferta firmy powiękoszona jest o struklturyzację projektów, inwestycje kapitałowe, systemy „pod klucz”, obsługę oraz usługi w zakresie mobilności.

Asseco Data Systems S.A.

Asseco Poland S.A. jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako międzynarodowy integrator IT, spółka jest ważnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. Grupa Asseco znalazła się w pierwszej dziesiątce w rankingu „TOP100 European Software Vendors” (Truffle Capital 2011). Asseco Poland S.A. skupia się na produkcji i rozwoju innowacyjnego oprogramowania i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje z liderami rynku światowego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, Asseco Poland S.A. buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego, z których korzysta ponad połowa banków działających w naszym kraju. Stworzyła dedykowane systemy dla administracji publicznej, m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferta spółki skierowana jest także do branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy FRONTEX.
Szerokie i udokumentowane kompetencje w zakresie rozwiązań ERP i Business Intelligence pokrywają wszystkie sektory gospodarki dopełniając ofertę produktową Asseco Poland S.A. i stawiają ją w gronie najbardziej wszechstronnych dostawców IT.

Asseco Poland S.A. jest liderem międzynarodowej Grupy Asseco, skupiającej rentowne firmy informatyczne z całego świata. Spółka konsekwentnie rozbudowuje holdingi działające w poszczególnych regionach Europy:

Asseco Central Europe (Czechy, Słowacja, Węgry)
Asseco South Eastern Europe (Bałkany, Turcja)
Asseco DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria)
Asseco South Western Europe (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy)
Asseco Northern Europe (Skandynawia, kraje bałtyckie)

W grudniu 2011 roku Grupa Asseco zatrudniała ponad 14 000 osób, w tym ok. 4 500 pracowników w Polsce.

Abstract blur Business Conference and Presentation

Nowy termin! Spotkajmy się osobiście! XIII edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS 18-19 października 2021, Warszawa

Szanowni Państwo,
Z uwagi na nadal panujące restrykcje w sektorze konferencyjnym oraz brak możliwości przewidzenia decyzji rządu w najbliższym okresie czasu Zarząd Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA podjął decyzję o przesunięciu XIII edycji Polskiego Kongresu ITS na 18-19 października 2021.

Organizatorzy nie mogą jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą nadal obowiązywały. Dlatego też równolegle do przygotowania Polskiego Kongresu ITS w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu do przestrzeni wirtualnej bądź dalszego odsunięcia terminu Kongresu organizowanego w trybie stacjonarnym.

W związku z sytuacją zwracamy się do autorów nadesłanych zgłoszeń z prośbą o ich pozostawienie do dalszego procedowania. Liczymy na Państwa cierpliwość i zrozumienie.  

Zakres merytoryczny:
1.    Big data – wykorzystanie danych w rozwiązaniach ITS
2.    Autonomizacja transportu
3.    Systemy zarządzania popytem
4.    Zarządzanie ruchem w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego
5.    ITS w transporcie publicznym
6.    Systemy Parkingowe
7.    Inteligentna mobilność
8.    Rola ITS w zarządzaniu utrzymaniem elementów systemów transportowych
9.    Wsparcie ITS dla ruchu pieszego i rowerowego
10.    Systemy ITS jako narzędzie poprawy BRD, w tym systemy kontroli naruszeń
11.    Krajowy System Zarządzania Ruchem i Krajowy Punkt Dostępowy – projekty GDDKiA
12.    Kierunki rozwoju ITS w perspektywie 2021-2027
13.    Finansowanie projektów ITS, prawo i zarządzanie