Hong kong, China - September 14, 2018 : Mtr subway station is the in hong kong city

ZAPROSZENIE na seminarium ITS POLSKA “Technologie w transporcie miejskim. System zarządzania transportem publicznym w Białymstoku” 30 czerwca – 1 lipca 2021 r., Białystok

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na seminarium nt. „Technologie w transporcie miejskim. System zarządzania transportem publicznym w Białymstoku”, które odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2021 r. w Białymstoku.

Informujemy, że dla przedstawicieli administracji publicznej (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W ramach zgłoszenia oferujemy uczestnictwo w dwudniowym seminarium, świadczenia cateringowe 1 dnia: przerwa kawowa, lunch, kolacja. Udział nie obejmuje przejazdów oraz noclegów.

Karta zgłoszenia: pobierz

Oferta dla Partnera seminarium: zobacz


Zapraszamy wszystkie firmy do zapoznania się z ofertą współpracy jako Partnera merytorycznego seminarium. Jesteśmy przekonani, że włączenie się w merytorykę i organizację seminarium podniesie rangę spotkania i  przyczyni się do wzmocnienia pozycji Państwa firmy wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Zakres merytoryczny seminarium:
Celem seminarium jest zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem wykorzystywanego przez Miasto Białystok, jego funkcjonalności oraz sposobu pracy. Realizuje swoje cele w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy: kierowców, pasażerów transportu publicznego, pieszych i rowerzystów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego zakresu merytorycznego.
Planujemy, aby pierwszego dnia prelegenci  przedstawili ogólną prezentację miasta, infrastruktury drogowej, działań w zakresie ITS, białostockiego systemu ITS oraz sposób wykorzystywania systemu przez pracowników Centrum Zarządzania Ruchem. Prelegentami będą przedstawiciele Miasta (w tym: Urzędu Miasta Białegostoku i Miejskiego Zarządu Dróg w Białymstoku), wybrani wykonawcy i podwykonawcy. Drugiego dnia (prawdopodobnie z podziałem na grupy) będzie możliwość zwiedzania Centrum Zarządzania Ruchem w Białymstoku.

Uczestnicy seminarium:

Zaproszenie uczestnictwa skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.

Koszt udziału w seminarium:

Uczestnictwo dla reprezentantów sektora publicznego (2 osoby) – Bezpłatnie
Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli uczelni – 600 PLN netto + 23% VAT
(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)  
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA – 1.200 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo Partnera seminarium – 4.000 PLN netto + 23% VAT


W cenę wliczone jest: uczestnictwo w dwudniowym seminarium, świadczenia cateringowe 1 dnia (przerwa kawowa, lunch, kolacja). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Warunki uczestnictwa w seminarium:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej mailem na adres: ababel@itspolska.pl. Warunkiem udziału w seminarium jest dokonanie wpłaty do dnia 18.06.2021 r. Bezkosztowa rezygnacji z udziału możliwa na 5 dni przed seminarium. Niepoinformowanie organizatora o nieobecności na 1 dzień przed seminarium spowoduje 100% obciążeniem kosztami udziału.

Członkostwo w ITS POLSKA:

Członkowie Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA uczestniczą w seminarium z 50% zniżką. Osoby zainteresowane członkostwem oraz działalnością Stowarzyszenia zapraszamy na www.itspolska.pl, gdzie znajdziecie Państwo m.in. deklaracje członkowskie indywidualne i dla firm. Istnieje możliwość uregulowania składki członkowskiej podczas seminarium.

Comments are closed.