strona_głowna_s

BUDUJEMY ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

Inteligentne Systemy Transportowe

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu

Integracja środowiska

Platforma wymiany informacji
i doświadczeń

Tworzenie i aktualizacja wymagań dot. ITS

O NAS

ITS POLSKA

Jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce

urban traffic road with cityscape in modern city of China.

CZŁONKOWIE I CZŁONKOSTWO

Wspieramy firmy ITS działające na rynku polskim

ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy Transportowe (zwane „ITS”) mogą zaoferować w celu poprawy działania transportu,
w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski. ITS POLSKA przynależy do ERTICO – ITS Europe i ITS Nationals. Członkami ITS POLSKA są instytucje rządowe i samorządowe, przemysł, sektor usług, instytuty badawcze, uczelnie, inne organizacje oraz osoby prywatne

Partnerzy