Young and old multiracial business people join pile of stacked hands together at group meeting conference table promising help support, concept of successful teamwork, team building unity, top view

XIV POLSKI KONGRES ITS 16-17 maja 2022, Warszawa Novotel Warszawa Centrum

Przesłanie

Szanowni Państwo,

Sukces ubiegłorocznego Kongresu dał podstawy do stwierdzenia, że pomimo sytuacji pandemicznej w kraju ryzykowna decyzja o zorganizowaniu największego dorocznego wydarzenia Stowarzyszenia ITS POLSKA – POLSKIEGO KONGRESU ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) – była trafna. Podejmując decyzję o przystąpieniu do organizacji XIV POLSKIEGO KONGRESU ITS mieliśmy nadzieję, że i tym razem – mimo niepokojących prognoz dotyczących pandemii – wspólnie podjęty wysiłek organizacyjny zostanie zwieńczony sukcesem. Podjęliśmy także decyzję o powrocie do organizowania Kongresu w maju. Jest to dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza, że od minionego Kongresu upłynie niewiele ponad pół roku.

Mamy jednak nadzieję, że odzew naszego środowiska ITS będzie na tyle duży a sytuacja pandemiczna na tyle stabilna, abyśmy mogli zorganizować POLSKI KONGRES ITS w pełnej skali. Nie możemy jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą obowiązywały. Dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu na inny termin abyśmy mogli spotkać się w formie stacjonarnej.

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat w maju 2022 roku spotkają się Warszawie czołowi przedstawiciele branży Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Eksperci, praktycy branży ITS i przedstawiciele świata akademickiego poruszą całą gamę zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS będziemy mówić o technologiach ITS w transporcie publicznym, systemach zarządzania ruchem, o technologiach przetwarzania i analizy obrazu oraz autonomizacji transportu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS nie zabraknie także nowych, ważkich obszarów tematycznych takich jak np. wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie, systemy C-ITS, strefy „czystego” transportu w miastach, czy też zagadnień związanych z prawem i finansowaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Na Kongresie poruszymy także wątek ITS w transporcie kolejowym oraz lotniczym.

Podobnie do formatu poprzedniej edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS także i w nadchodzącej przewidujemy otwarte panele dyskusyjne, stwarzające możliwości aktywnego uczestnictwa w Kongresie.

Nadchodzące spotkanie otworzą jak zawsze wystąpienia przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwijanie i wdrażanie technologii ITS.

Serdecznie zapraszamy

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA

business-people-sitting-at-office-desk-working-on-project (1)

Podsumowanie z XII POLSKIEGO KONGRESU ITS

W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XII edycji kongresu odbyło się 7 sesji tematycznych:

  • Automatyzacja transportu drogowego (C-ITS)
  • Rola ITS w zarządzaniu mobilnością jako usługami (MaaS)
  • Krajowy System Zarządzania Ruchem
  • Bezzałogowe systemy transportu powietrznego
  • Rola ITS w zarządzaniu majątkiem
  • Rola ITS w elektryfikacji transport drogowego
  • Technologie i bezpieczeństwo cz 1 i cz 2

oraz 3 panele dyskusyjne:

  • Panel dyskusyjny: „Czy czeka nas rewolucja w transporcie związana z wdrażaniem pojazdów autonomicznych?”
  • Panel dyskusyjny: Przyszłość miejskich systemów ITS, Czy TMaaS (zarządzanie ruchem jako usługa) zastąpi obecnie eksploatowane systemy?
  • Panel Dyskusyjny – Elektromobilność czy jesteśmy gotowi?

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał X edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodziła projekty i zadania zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:

• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

• najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

• najlepsza praca naukowo-badawcza,

• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

X edycji konkursu LIDER ITS

Jury konkursu w składzie:
– prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący,
– prof. Jerzy Mikulski,
– dr inż. Marek Litwin,
– dr inż. Jacek Oskarbski,
– mgr inż. Marek Rolla
– mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę: LIDER ITS 2019: APM PRO sp. z o.o.Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2019 za opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

 

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: SPRINT S.A.

 

 

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za zaprojektowanie, realizację i uruchomienie w mieście Bielsko-Biała systemu zarządzania ruchem z funkcją priorytetu dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagrody LIDER ITS 2019 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego dnia obrad XII POLSKIEGO KONGRESU ITS. X edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

 

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydenci Miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Olsztyna, Poznania, Warszawy, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry, a także Marszałkowie Województw: Dolnośląskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Opolskiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego.

 

Sponsorami XII edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Egis Projects (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco/AB Micro, APM PRO, Kapsch, Sprint oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

Cropped photo of attractive young man in office working with documents. Coworking.

„Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie dziękują za udział w seminarium „Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”, które odbyły się w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie. Partnerem Głównym był wykonawca firma Siemens Mobility a partnerem merytorycznym AB-Micro/Barco. Partnerem organizacyjnym zostało Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”

Prezentacje – pobierz
Program – zobacz

Happy pretty young woman sitting on sofa and using laptop at home

„Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”

W imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dziękujemy za Państwa udział w międzynarodowej konferencji pn.: „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”, zorganizowanej w dniu 9 kwietnia 2018 roku, w hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie (ul. Marszałkowska 94). Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Konsorcjum Projektu EU European ITS Platform a koordynatorem było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA.

Podczas konferencji zaprezentowano efekty prac wybranych państw europejskich nad krajowymi punktami dostępowymi do danych o warunkach ruchu (KPD), ze szczególnym uwzględnieniem uruchomionego 6 grudnia 2017 r. polskiego KPD, zrealizowanego w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2. Niezwykle istotną kwestią było, aby wszystkim zainteresowanym zaprezentować dotychczasowe rezultaty prac oraz nakreślić korzyści, jakie otrzymają współpracując z Krajowym Punktem Dostępowym w celu zapewnienia kierowcom aktualnej i rzetelnej informacji o utrudnieniach. Więcej informacji o KPD dostępnych na kpd.gddkia.gov.pl.

Program – zobacz
Prezentacje – pobierz

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, beneficjentów projektu CROCODILE 2 oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędów Marszałkowskich i Województw, zarządców dróg samorządowych, służb, mediów oraz dostawców usług dla podróżnych.

Two business partners working in office

„Nowe możliwości dla przedsiębiorstw na rynku kanadyjskim”

Szanowni Państwo,
ITS POLSKA pragnie zaprosić Państwa na spotkanie seminaryjno-warsztatowe, które w sposób syntetyczny przedstawi Państwu kwestie związane z porozumieniem CETA jak również otoczeniem prawno-administracyjnym funkcjonowania przedsiębiorstw w Kanadzie.  

Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 23 marca 2018 r. w godz. 10:00-16:00 w Warszawie w siedzibie ITS POLSKA (ul. Elektronowa 2). Seminarium odbędzie w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Cel spotkania:
W ciągu jednego dnia przedyskutujemy między innymi: rodzaje przedsiębiorstw i proces ich zakładania, otoczenie prawne, bankowość i finanse, zamówienia publiczne, kwestie prawa imigracyjnego, charakterystykę rynku kanadyjskiego oraz typowe bariery rozwoju biznesu w Kanadzie. Ponieważ umiejscowienie przedsiębiorstwa ma duże znaczenie dla jego powodzenia, przedstawimy Państwu możliwości i zalety rozpoczęcia działalności gospodarczej w regionie Windsor-Essex w Ontario, który posiada wiele walorów w tym przystępność cenową, dostępność kadr w tym mówiących w języku polskim, doskonałe możliwości rozwoju, bliskość rynku amerykańskiego dzięki porozumieniu NAFTA, silną pozycję instytucji naukowo-badawczych oraz walory logistyczne.

Po seminarium odbędzie się szkolenie warsztatowe z komunikacji biznesowej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału „Training Attendance Certificate”.

Zakres szkolenia warsztatowego:
Speaking the Language – The Importance of Effective Communication
The Illusion of Effective Communication
Case studies in communication failures and successes
Effective Communication Strategies
Exercise – creating a 'message’ and 'mandate’
Separating the Technical Mandate and the Political Mandate
Case Studies – pitfalls and troubleshooting
Vision vs. Outcome – A Primer on Contextual Thinking
Goal Setting and Metrics

Uczestnicy:
Zaproszenie udziału w spotkaniu skierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów ds. rozwoju i dyrektorów wykonawczych, którzy zainteresowani są rynkiem Ameryki Północnej w szczególności Kanadą.

Prowadzący:
Prowadzącym spotkanie będzie Pan Mark Galvin, który jest z wykształcenia prawnikiem i inżynierem. Mark Galvin pracuje obecnie jako Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju oraz Usług Legislacyjnych miasta Amherstburg. Mark Galvin pracował wcześniej jako dyrektor jednego z międzynarodowych przejść granicznych pomiędzy Windsor a Detroit. Roczny obrót towarów i usług odprawianych pomiędzy USA a Kanadą na przejściach granicznych Windsor-Detroit jest szacowany na pół miliarda dolarów USD dziennie.

Karta zgłoszenia: pobierz

Koszt udziału:

Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli samorządów
(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)                                         550 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA               1100 PLN netto + 23% VAT
W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowym spotkaniu seminaryjno-warsztatowym, materiały, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Warunki uczestnictwa w seminarium:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 09.03.2018 r. mailem na adres: sekretariat@itspolska.pl. Jednocześnie warunkiem udziału w spotkaniu jest uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia 09.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia organizator zwraca wniesione opłaty.

Wprowadzenie do spotkania:

21 września 2017 roku weszła w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. CETA czyli Comprehensive Economic and Trade Agreement oznacza zniesienie prawie 98 procent ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między UE i Kanadą. CETA będzie sprzyjać wymianie handlowej, a przez to pobudzać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsce pracy. CETA pomoże europejskim przedsiębiorstwom konkurować na kanadyjskim rynku nie tylko poprzez zniesie należności celnych ale także m.in. poprzez zlikwidowanie konieczności przeprowadzania podwójnego testowania czy ułatwienie wysyłania inżynierów w celu świadczenia usługi utrzymaniowych i wsparcia sprzedaż sprzętu, urządzeń i oprogramowania z krajów europejskich, w tym z Polski. Dzięki CETA przedsiębiorstwa z UE będą także mogły także stawać do przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także – jako pierwsze przedsiębiorstwa spoza Kanady – na poziomie prowincji i gmin. Dla polskich przedsiębiorców otwiera się w związku z tym rynek warty miliardy euro rocznie.

Young employees sitting in the office at the table and using a laptop, a team work brainstorming meeting concept

„Nauka-Biznes, edycja 1”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w nowym cyklu spotkań seminaryjnych środowiska ITS pod wspólną nazwą „Nauka-Biznes”. Pierwsze seminarium odbyło się w dniu 15 marca 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej a Partnerem naukowym międzywydziałowa Platforma Inteligentnego Transportu Politechniki Warszawskiej.

Program: zobacz
Prezentacje – pobierz

Informujemy, że po seminarium istnieje możliwość publikacji prezentowanych referatów w czasopismach Archives of Transport (kontakt do redakcji: archivessecretary@wt.pw.edu.pl), Journal of Konbin (kontakt do redakcji: grzegorz.kowalczyk@itwl.pl) oraz Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport (kontakt do redakcji: prace.transport@wt.pw.edu.pl), Elektronika (kontakt do redakcji: e-mail: elektronika@red.pl.pl, www:elektronika.orf.pl).

business-people-laying-hands-together

„TECHNOLOGIE ITS NA POKŁADACH POJAZDÓW”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Technologie ITS na pokładach pojazdów”, które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 r. w Warszawie. Patronat Honorowy objął Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami Merytorycznymi zostali: Kapsch Telematic Services, Sprint oraz V-Traffic. Partnerem została Akademia Doradców Ubezpieczeniowych. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.

Program – zobacz
Prezentacje – pobierzFotorelacja – zobacz

Blisko 50 osób (reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych, w tym: Ministerstw, GDDKiA, Inspektoratów Transportu Drogowego, Zarządów Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędów Miast, Województw, Powiatów, operatorów transportu publicznego itp. oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.) uczestniczyło w seminarium.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi wdrażanymi w ramach systemów wspomagających prowadzenie pojazdu (jego autonomizację) w produkowanych obecnie pojazdach samochodowych. Należą do nich systemy bezpieczeństwa w pojazdach: system unikania kolizji, utrzymania w pasie ruchu, komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura, czy systemy rozpoznawania znaków drogowych. Zaprezentowano również technologie związane z infrastrukturą drogową i systemami ITS związanymi m.in. z dynamiczną informacją dla kierowców, systemy weryfikacji, systemy parkingowe.
Seminarium podzielono na trzy części. Otwarcia seminarium dokonał Tomasz Kamiński – przewodniczący Zespołu KASI przy ITS POLSKA, przedstawiciel Instytut Transportu Samochodowego. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego, który omówił wyzwania związane z wdrażaniem pojazdów autonomicznych. W dalszej części spotkania Włodzimierz Choromański z Politechniki Warszawskiej mówił o przyszłości pojazdów autonomicznych oraz nowych wyzwaniach i możliwościach jakie stawiają infrastrukturze drogowej, jak również systemom ITS. Z kolei Piotr Kaczanowski z Akademii Doradców Ubezpieczeniowych omówił kwestię odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z dopuszczeniem do ruchu samochodów autonomicznych. Przemysław Staśkowiak z Kapsch Telematic Services przedstawił w swojej prezentacji technologie komunikacyjne w pojazdach autonomicznych. Następnie Mirosław Czerliński  z firmy Sprint zaprezentował szereg nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wdrażanych w ramach systemów wspomagających prowadzenie pojazdu oraz technologie związane z infrastrukturą drogową i systemami ITS. Przedstawiciele firmy  V-Traffic Piotr Bieniek i Jacek Saczuk omówili rolę informacji o ruchu drogowym w nowoczesnych rozwiązaniach ITS i Smart City. Serię wystąpień zakończyła prezentacja Zbigniewa Turka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE na temat transportu autonomicznego w konkursach programu H2020 na lata 2018-2020.
Ostatnim punktem seminarium był panel dyskusyjny pt. Przyszłość autonomicznego transportu w Polsce, którego moderatorem był Tomasz Kamiński. Tematyka debaty obejmowała m.in. problemy związane z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach (infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD), doświadczenia innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów, zagadnienie zwiększenie mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych, problemy przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku doświadczenia), możliwości usprawnienia procesu wdrażania pojazdów autonomicznych w Polsce, współpracę pojazdów autonomicznych z systemami ITS i wymianę danych z infrastrukturą drogową. W debacie udział wzięli: Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska), Tomasz Kamiński (ITS/KASI), Mariusz Kołkowski (Sprint), Przemysław Staśkowiak (Kapsch Telematic Services), Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego), Zbigniew Turek (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE).
Źródło: www.przeglad-its.pl

People Meeting Seminar Office Concept

Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii

ITS POLSKA dziękuje za udział w seminarium pt.: „Rozbudowa istniejących systemów ITS – nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii”, które odbyło się w dniu 26 września 2017 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, Partnerem Merytorycznym została firma Sprint. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.

Prezentacje – pobierz
Program – zobacz
Celem seminarium było zaprezentowanie możliwości rozbudowy istniejących systemów ITS o nowe możliwości funkcjonalne dzięki rozwojowi technologii. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele instytucji centralnych oraz samorządowych, w których wdrożone zostały systemy zarządzania ruchem. Prowadzącym seminarium oraz moderatorem panelu dyskusyjnego był dr inż Tomasz Kamiński – Przewodniczący Zespołu Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) przy ITS POLSKA, a także przedstawiciel Instytutu Transportu Samochodowego. Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Sławomir Lewandowski z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, który omówił kierunki działania UE w kontekście przyszłości ITS. Przedstawiciel resortu Infrastruktury i Budownictwa w swoim wystąpieniu omówił szczegółowo dokumenty programowe, sprawozdanie z drugiego etapu prac Platformy C-ITS, a także działania legislacyjne i normalizacyjne. W dalszej części spotkania Paweł Engel z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprezentował komponenty ITS w projektach finansowanych ze środków UE. Jarosław Wąsowski i Ziemowit Cyndrowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omówili trzy podstawowe obszary działania GDDKiA w zakresie rozwoju systemów ITS tj. systemy informatyczne umożliwiające dynamiczne zarządzanie ruchem, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie ruchem i zdarzeniami oraz prace naukowo-badawcze na poziomie europejskim i krajowym. Z kolei przedstawiciele jednostek samorządowych, w których zostały wdrożone systemy zarządzania ruchem – Ludomir Utrany z Centrum Sterowania Ruchem przy Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach oraz Wojciech Nalazek z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy omówili szczegółowo zakres i funkcjonalność sytemu ITS w swoich miastach, a także plany ich rozbudowy. Następnie Jacek Hurka z Centrum Sterowania Ruchem przy Zarządzie Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie przedstawił elementy składowe systemu ITS Olsztyn w zakresie zarządzania ruchem.Przedstawiciele partnera merytorycznego seminarium – firmy Sprint: Mirosław Czerliński i Dominik Weder omówili wyzwania komunikacyjne współczesnych miast oraz przedstawili nowoczesne technologie wykorzystywane w systemach ITS. Serię wystąpień zakończyła prezentacja Tadeusza Okoń przedstawiciela firmy Sprint, a także członka Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działającego przy ITS POLSKA, który omówił możliwe kierunki ewolucji Inteligentnych Systemów Transportowych.
Ostatnim punktem seminarium był panel dyskusyjny. Tematyka debaty obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące funkcjonalności systemów ITS oraz możliwości ich rozbudowy, istniejących potrzeb w zakresie rozbudowy systemów ITS, zgodności systemów ITS ze standardami, źródeł finansowania budowy i rozbudowy systemów ITS, a także kierunków rozwoju systemów ITS oraz wyzwań związanych z pojazdami autonomicznymi. W debacie udział wzięli: Ziemowit Cyndrowski (GDDKiA), Paweł Engel (CUPT), Tomasz Kamiński (ITS/KASI), Mariusz Kołkowski (Sprint), Sławomir Lewandowski (MIiB), Wojciech Nalazek (ZDMiKP w Bydgoszczy) oraz Ludomir Utrany (ZDM w Gliwicach).

close-up-of-businessman-explaining-business-strategy-to-his-colleagues

ITS POLSKA wydał III edycję Katalogu Branży ITS 2017

Ukazało się kolejne, już trzecie wydanie publikowanego przez Stowarzyszenie ITS POLSKA Katalogu Branży ITS, w którym można znaleźć zestawianie 12 firm i instytucji działających w branży Inteligentnych Systemów Transportowych. Katalog w wersji on-line można również pobrać z naszej strony.

Katalog to wspaniała okazja, przede wszystkim dla firm i instytucji działających w branży ITS, do promowania swojej działalności, a także najskuteczniejszy sposób dotarcia do nowych klientów i kontrahentów.

W tegorocznym wydaniu Katalogu obok zestawienia firm i instytucji z rynku ITS, można znaleźć także wywiady i branżowe artykuły poświęcone wdrożeniom ITS, podsumowanie dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz trzecią część Kodeksu Dobrych Praktyk, który został opracowany przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI).

Katalog Branży ITS 2017 rozpowszechniany jest bezpłatnie do instytucji rządowych i samorządowych oraz podczas imprez organizowanych przez Stowarzyszenie ITS POLSKA, trafi do wszystkich miejsc związanych z rozwijaniem zaawansowanych technologii w transporcie.

e-Katalog Branży ITS 2017 – zobacz

Group of business executives using laptop at their desk in the office

Podsumowanie z jubileuszowego X POLSKIEGO KONGRESU ITS

W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyła się X jubileuszowa edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 350 osób z firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportu, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Prezentacje dzień 1 – pobierz
Prezentacje dzień 2 – pobierz
Fotorelacja – zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce.

Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej X edycji kongresu wygłoszono 43 prezentacje, odbyły się także 3 dyskusje panelowe, które podzielono na 10 następujących bloków tematycznych:

– Pomiary ruchu i badania stanu dróg,
– Innowacyjne rozwiązania cz.1,
Dyskusja panelowa: Polityka, prawo, finanse,
– ITS jako narzędzie równoważenia mobilności cz. 1,
– Standaryzacja i architektura ITS,
– Dyskusja panelowa Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA: Projekty ITS w Polsce. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość,
– Dyskusja panelowa: PIIT – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Uroczystego otwarcia kongresu dokonała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło. – Na forum Unii Europejskiej i państw Grupy Wyszehradzkiej aktywnie działamy na rzecz rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. Deklarujemy pełną współpracę z całą branżą ITS – mówiła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło podczas tegorocznego Kongresu ITS. Wiceminister zaznaczyła, że Inteligentne Systemy Transportowe to stały element działań rządu w zakresie infrastruktury i mobilności. Przywołała szereg dokumentów strategicznych odnoszących się do tej idei – Strategię Rozwoju Transportu, Krajową Politykę Miejską, Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, czy Program od papierowej do cyfrowej Polski. Pani minister wspomniała również, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pracują nad budową Krajowego Punktu Dostępowego do danych. Zadeklarowała ścisłą współpracę resortu i całego rządu na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie, także z sektorem komercyjnym. Podkreśliła przy tym kluczowe znaczenie harmonizacji działań państw członkowskich Unii Europejskiej. –  Korzystając z dostępnych instrumentów, rząd wspiera rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii wspomagających transport. Zakładamy, że jest to proces ewolucyjny oraz że należy zadbać o jego właściwą koordynację na szczeblu unijnym – dodała wiceminister.

W sesji otwierającej kongres udział wziął także Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który podkreślił konieczność zintegrowanego, szerokiego podejścia do wdrażania projektów z zakresu ITS. Wskazał również na silne zorientowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności poprzez rozwój Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, Krajowego Systemu Poboru Opłat, a także aktywny udział w inicjatywach międzynarodowych, takich jak projekt Crocodile oraz rozpoczynający się właśnie projekt FrameNext. Pan Krzysztof Kondraciuk zaznaczył również, że GDDKiA jest zaangażowana w kreowanie europejskiej wizji Inteligentnych Systemów Transportowych.

Propozycja programowa tegorocznego Kongresu objęła szeroki wachlarz zastosowań ITS. Wśród tematów znalazły się zarówno zagadnienia popularne, wynikające z planów inwestycyjnych w Polsce, takich jak systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i budzące wciąż zainteresowanie zagadnienia takie, jak technologie stosowane w transporcie publicznym. Kontynuowano także dyskusję na temat kolejnictwa oraz zagadnień nowych na rynku ITS, takich jak zarządzanie popytem na transport w miastach.

Warto podkreślić, iż firmy uczestniczące w kongresie miały możliwość zaprezentowania swoich najnowszych rozwiązań nie tylko podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych, ale również w specjalnie stworzonej przestrzeni wystawowej, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników kongresu. Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad była dyskusja panelowa Polityka, Prawo, Finanse, w której udział wzięli: Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE). Moderatorem dyskusji był Andrzej Maciejewski (GDDKiA).

Zwieńczeniem dnia był finał VIII edycji konkursu LIDER ITS oraz wieczorna Jubileuszowa Gala X-lecia ITS POLSKA oraz Polskiego Kongresu ITS.

Tegoroczna edycja konkursu LIDER ITS 2017 zrealizowana była już po raz ósmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło zwycięzców oraz wyróżnionych poszczególnych kategorii tematycznych. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W tegorocznej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przyznano:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2017:
APM PRO Sp. Z O.O./Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej/Synchrogop Sp. J.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej.

Wyróżnienie: Sprint S.A.

za dostawę i montaż systemu ITS w ramach programu budżetowego ”Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

Najlepsze praca badawczo-naukowa:
Lider 2017:
mgr Paweł Gora
za pracę pt. ”Przybliżanie wyników symulacji komputerowej ruchu drogowego przy pomocy sieci neuronowych”.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2017: mgr inż. Aleksander Jan Dębski

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 Panu Aleksandrowi Dębskiemu za pracę dyplomową pt. „Koncepcja wykorzystania V2I do usprawnienia ruchu w ciągu koordynacyjnym sygnalizacji świetlnych”.

Ósma edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Szczególnym wydarzeniem wieczoru było uhonorowanie 5 podmiotów, które przez 10 lat wspierały działalność Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz idę organizacji  wydarzenia, które na przestrzeni lat stało się najważniejszym wydarzeniem dla branży ITS w Polsce – POLSKIEGO KONGRESU ITS. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA – Marek Litwin wręczył jubileuszowe dyplomy następującym firmom i instytucjom:
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Instytut Transportu Samochodowego
– Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
– Egis Projects Polska
– Elektrotim

Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Egis Projects Polska, natomiast sponsorem Jubileuszowej Gali Comarch i Polska Winieta. Dalszy ciąg wieczoru wszystkim zebranym umilała oprawa muzyczna zainspirowana erą swingu z lat 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku zapewniona przez Szafran Swingin’ Orchestra.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się trzy sesje oraz dwie dyskusje panelowe. Pierwsza dyskusja przeprowadzona była we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. W debacie uczestniczyli: Paweł Szaciłło (Ministerstwo Rozwoju), Przemysław Gorgol (CUPT), Mariusz Kołkowski (ITS POLSKA), Mariusz Cywiński (Kapsch Telematic Services), Dariusz Obcowski (Siemens). Moderatorem dyskusji był Konrad Majszyk z Dziennika Gazeta Prawna. Tematyka debaty obejmowała  zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami publicznym w zakresie efektywnego wykorzystania i udostępniania danych z systemów dziedzinowych, PPP, CETA. Organizatorem drugiej dyskusji była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Tematem przewodnim dyskusji były nowoczesne technologie transportowe stosowane w miastach przyszłości. W dyskusji udział wzięli: Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS). Moderatorem dyskusji był Wojciech Dziomdziora z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Ostatnim punktem drugiego dnia była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.

Zamknięcia kongresu dokonał Prezes Stowarzyszanie ITS POLSKA Marek Litwin. – W imieniu organizatorów dziesiątego jubileuszowego Polskiego Kongresu ITS serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, wkład i zaangażowanie w obrady. Przyjemnością jest gościć Państwa i móc wysłuchać interesujących wypowiedzi. Z uzyskanych od Państwa opinii wiemy, że jest  to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych oraz okazja do wymiany doświadczeń i poznania ciekawych ludzi. Bez Państwa  udziału nie byłoby tak miłej atmosfery i sukcesu naszych kongresów. Dziękujemy i już dziś zapraszamy do udziału w XI Kongresie, który odbędzie się w maju 2018 r. – mówił podczas zamknięcia obrad Marek Litwin – wieloletni Prezes ITS POLSKA.

Wśród gości i prelegentów X POSLKIEGO KONGRESU ITS znaleźli się według kolejności wystąpień: Marek Litwin (Prezes ITS POLSKA), Justyna Skrzydło (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Karol Okoński (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji), Krzysztof Kondraciuk (Dyrektor Generalny GDDKiA), Paweł Szaciłło (Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju), Przemysław Gorgol (Dyrektor CUPT), Jacob Bangsgaard (CEO ERTICO), Andrzej Maciejewski (Project Manager UNECE TEM Projekt), prof. William Anderson (Cross Border Institute, University of Windsor CETA), prof. Wojciech Suchorzewski (Przewodniczący Rady Programowej), Mariusz Kołkowski (Sprint), Aleksander Konior (APM PRO), Krzysztof Brzozowski, Andrzej Maczyński, Artur Ryguła, Justyna Sordyl, Marcin Honkisz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), Józef Kotus (Politechnika Gdańska), Matthias Prick (Vitronic), Wiesław Graczyk (ITS POLSKA), Paweł Farfał (Conduent), Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka (Akademia Górniczo-Hutnicza), Karolina Marciniuk, Adam Kurowski (Politechnika Gdańska), Maciej Szczodrak, Andrzej Czyzewski (Politechnika Gdańska), Artur Wajchert (Trapeze Poland), Dirk Hendrickx (Barco), Paweł Gora, Mateusz Macias, Jacek Sroka (Uniwersytet Warszawski), Marek Bardoński (Nvida Corp.), Karol Kurach (Google), Konrad Żołna (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Krukowski (Neurosoft), Marek Franke (Siemens), Jerzy Ekiert (ITS POLSKA),  Łukasz Bromirski (Cisco Polska), Marcin Cielecki, Tomasz Dybicz, Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska), Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa), Mirosław Siergiejczyk (politechnika Warszawska), Stanisław Gago (Instytut Kolejnictwa), Nicolas Lepage (Embassy of Canada to Poland), Marta Leardi-Anderson  (Cross-Border Institute), ), Renata Rychter (GITD), Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Kamil Patrzuski (T-Systems International), Arkadiusz Drabicki, Rafał Kucharski (Politechnika Krakowska), Tomasz Kamński 9Instytut Transportu Samochodowego), Andrzej Kobuszewski (GDDKiA), Krzysztof Krawiec (Politechnika Śląska), Rafał Ogonowski, Dominik Weder (Sprint), Andrea Ghio (Siemens), Jean-Noel Marteau (Egis Projects), Igor Bednarski (Polska Winieta i Comarch), Paweł Szmajda (Comarch), Józef Suda (Politechnika Warszawska), Jacek Lenartowicz (MZA w Warszawie), Mateusz Szarata (Politechnika Rzeszowska), Przemysław Rzeźniewski (GDDKiA), Krzysztof Modelewski (PKN, GDDKiA), Jan Maria Czajkowski (Związek Powiatów Polskich), Rudolf Borusewicz (Związek Powiatów Polskich), Jan Jakiel (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), Michał Rogalski (PIIT), Przemysław Staśkowiak (PIIT), Tomasz Polichnowski (ekspert ITS).

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: Ertico ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komisja Infrastruktury, Ogólnopolska Izba Gospodarcza i Drogownictwa, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielc, Prezydent Miasta Lublina, Prezydent Miasta Olsztyn, Prezydent Miasta Opola, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Szczecina, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Wrocławia, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Opolskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Sponsorzy Kongresu:
– Sponsor Platynowy: Egis Projects Polska;
– Sponsor Diamentowy: Kapsch Telematic Services;
– Sponsor Złoty: T-Systems, Neurosoft, Siemens
– Sponsor Srebrny: Sprint, Trapeze, APM PRO, Conduent, Vitronic, AB Micro, Barco, Asseco Data Systems, Ch2m, CISCO, PTV Group.
– Sponsor Jubileuszowej Gali: Polska Winieta, Comarch;

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd-ITS, Magazyn Autostrady, eTransport, Forum budowlane, Forum PPP, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Law Business Quality, Obserwatorium Polityki Miejskiej, Polskie Drogi, Portal komunalny, Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, RadioTech.pl, Inteligentne Miasta i Regiony, Kurier Kolejowy, CEO Magazyn Polska, Smart City, Śląski Klaster Transportu Miejskiego, Urbnews.

Źródło: www.przeglad-its.pl