header-photo

Zaproszenie na XV POLSKI KONGRES ITS, 9-10 października 2023 r., Warszawa

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej, XV edycji POLSKIEGO KONGRESU INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH – PKITS, która odbędzie się w dniach 9-10.10.2023 r. w Warszawie. POLSKI KONGRES ITS jest odpowiedzią na wyzwania rynku technologii teleinformatycznych w transporcie, zmieniających się wobec niego oczekiwań, zarówno technicznych jak i społecznych oraz wyzwań w zakresie jego otoczenia prawnego.

Więcej informacji: https://pkits.pl/

AdobeStock_116472569

Pierwsze w Polsce SmartCity Lab na Lubelszczyźnie

ITS Polska tworzy pierwsze nad Wisłą SmartCity Lab. Sektor publiczny, nauki i biznesu będzie w nim rozwijał innowacyjne technologie, takie jak inteligentny transport. Wśród zainteresowanych współpracą są: Lenovo Poland, Hikvision Poland, PTV Group, Smart Factor oraz A-STER. Na lokalizację przedsięwzięcia wybrano Chełm.

SmartCity Lab jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Poza domeną inteligentnego transportu, obejmie także całą przestrzeń projektów z dziedziny tzw. inteligentnego miasta. Laboratorium powstanie w nowo wybudowanym Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej, a docelowym środowiskiem testowym i produkcyjnym stanie się całe miasto Chełm.

– Laboratorium miejskie SmartCity Lab zaprasza do współpracy wszystkie ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy oraz sektor publiczny – mówi prezes ITS Polska i inicjator projektu dr inż. Marek Litwin. – Założeniem jest bowiem, że każdy projekt będzie realizowany z udziałem tych trzech sektorów równocześnie – dodaje.

Współpraca w ramach SmartCity Lab w Chełmie to okazja dla startupów, które zyskują unikalne środowisko wdrożeniowe. To także sposobność dla innych miast na przetestowanie nowych rozwiązań.

– Cieszę się i niezwykle doceniam to, że Chełm stał się partnerem i jednocześnie gospodarzem tak wartościowej inicjatywy gospodarczej. Uważam, że realizowane w laboratorium projekty przyczynią się do rozwoju nowoczesnego rynku pracy, szczególnie dla młodych i kreatywnych osób oraz firm. Niewątpliwie wypromują również nasze miasto jako ośrodek, w którym można prowadzić innowacyjne projekty – zaznacza Prezydent Miasta Chełm, Pan Jakub Banaszek.

Projekt zainauguruje konferencja „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce”, która odbędzie się 17 marca w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Organizatorami są ITS Polska i PANS w Chełmie. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Chełm.

server_chmura

Zaproszenie na webinar „Przetransportuj firmę do chmury”

Z inicjatywy Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA oraz Operatora Chmury Krajowej (OChK) serdecznie zapraszamy na webinar „Przetransportuj firmę do chmury””, który odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. (środa) w godz. 12:30. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Główne zagadnienia webinaru: 

Spotkanie przeznaczone jest dla firm i instytucji, które są zainteresowane rozwijaniem i skalowaniem swojej działalności z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej. Podpowiemy, jak podejść do tematu kompleksowo – od budowy strategii po poszczególne etapy transformacji cyfrowej. Opowiemy o:

  • Strategiach migracji do chmury,

  • Poszczególnych etapach transformacji,

  • Modelach dojrzałości organizacyjnej pod kątem chmury obliczeniowej,

  • Przedstawimy także możliwości, jakie oferuje OChK w zakresie współpracy partnerskiej.

Prelegenci: 

Zgłoszenie udziału:

Aby wziąć udział bardzo prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego – pobierz tutaj – na adres mailowy: ababel@itspolska.pl. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo link do spotkania.

655f0519-7067-4a66-a7db-e8d8015626d7

Podsumowanie z konferencji „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce” 17 marca 2023 r., Chełm

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce”, która odbyła się 17 marca 2023 r. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Chełm. Organizatorami wydarzenia byli: ITS POLSKA i PANS w Chełmie. Firmy zainteresowane współpracą ze SmartCity Lab to: Lenovo Polska, Hikvision Poland, PTV Group, Smart Factor i A-Ster oraz MSR Traffic.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową dotyczącą pierwszego w Polsce SmartCity Lab na Lubelszczyźnie – czytaj

Program – zobacz

Prezentacje – pobierz

Fotorelacja – zobacz 

Konferencja zainicjowała pierwszy w Polsce projekt utworzenia SmartCity Lab, w którym sektor publiczny, nauki i biznesu będą rozwijać nowe technologie. Siedzibą SmartCity Lab jest Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej.

Wydarzenie to skupiło przedstawicieli samorządów, zespołów naukowych, jak również przedstawicieli sektora firm. Zainteresowani projektem przybyli z odległych od Chełma zakątów Polski, takich jak m. in.: Gdańsk, Poznań czy Katowice. Konferencja była okazją do przedstawienia ciekawych prezentacji i wysłuchania interesujących dyskusji.

Konferencję otworzyli dr inż. Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA, inicjator projektu SmartCity Lab oraz Senator RP Józef Zając, prorektor PANS i gospodarz Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Sekretarz miasta Chełm, Renata Ciepłowicz odczytała list z podziękowaniami od Prezydenta Miasta Chełm, Jakuba Banaszka

Na zakończenie, uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają nowoczesne laboratoria Centrum Studiów Inżynierskich chełmskiej PANS w Depułtyczach Królewskich.

Wybrane źródła informacji na temat konferencji:

1/ Serwis jednostek samorządu terytorialnego – Miasto Chełm

2/ Redakcja gazety „Super Tydzień Chełmski

 3/ Redakcja gazety „Kurier Lubelski”

Na Briefing prasowy przybyli m. in. dziennikarze stacji Radia Bon Ton oraz TVP3 Lublin.

Organizatorzy

Partnerzy

konferencja

ZAPROSZENIE na konferencję „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce” 17 marca 2023 r., Chełm

Organizatorzy

Partnerzy

W imieniu Organizatorów: Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zapraszamy na konferencję „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce”, które odbędzie się w dniu 17 marca 2023 r. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej w Depułtycze Nowe 44 w Chełmie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Chełm. Wśród zainteresowanych współpracą są: Lenovo Poland, Hikvision Poland, PTV Group, Smart Factor oraz A-STER.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową dotyczącą pierwszego w Polsce SmartCity Lab na Lubelszczyźnie – czytaj>>.

Zaproszenie uczestnictwa skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy. 

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej mailem na adres: ababel@itspolska.pl

Karta zgłoszenia: pobierz 

Cel konferencji:

Celem konferencji jest zainicjowanie modelowej współpracy badawczo-rozwojowej (B+R) pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i naukowym w nowopowstałym SmartCity Lab w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele firm technologicznych i instytucji naukowych skupionych wokół ITS POLSKA oraz przedstawiciele PANS w Chełmie. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli UM Chełm. Konferencja otwarta jest na przedstawicieli sektora publicznego, naukowego i firm. Podczas spotkania zostaną przedstawione zarówno założenia współpracy w SmartCity Lab, jak i przedyskutowane plany rozwojowe miasta Chełm w kontekście możliwości ich uzupełnienia o projekty B+R.

Program konferencji:

09:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:00

Powitanie i przedstawienie gości – Marek Litwin, ITS POLSKA

10:10

Wystąpienie otwierające – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

10:20

Wystąpienie otwierające – Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm

10:30

Prezentacja Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – mgr inż. Piotr Różański, PANS

10:45

Przedstawienie oferty miasta Chełm dla przedsiębiorców – dr Mariusz Rudzki, Urząd Miasta Chełm

11:00

Planowane działania związane z ITS w Chełmie do możliwej współpracy samorządu Miasta Chełm z SmartCity Lab – Radosław Wnuk, Urząd Miasta Chełm

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Założenia SmartCity Lab – dr inż. Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA

11:45

System monitorowania naruszeń – poligon dla laboratorium – dr inż. Ewa Wolniewicz Warska, Związek Powiatów Polskich

12:00

Nowoczesny checkpoint – dane dla SmartCity Lab – Tomasz Goljaszewski, HIKVision Poland

12:15

Zastosowania symulacji komputerowej do optymalizacji ruchu miejskiego – Paweł Gora, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Quantum AI

12:30

Operacyjny model zarządzania Sandboxem technologicznym w oparciu o metodologię Agile – Marek Kaszuba, ITS POLSKA

12:45

Dyskusja

13:15

Lunch

14:00

Architektura systemowa SmartCity Lab – prof. Mirosław Siergiejczyk, Politechnika Warszawska

14:15

Charakterystyka planowanych badań w Laboratorium ITS w Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej – prof. Jacek Oskarbski, Politechnika Gdańska

14:30

SmartCity ThinkTank – Marek Okularczyk, Lenovo Poland

14:45

Chmura dla Miast – Paweł Grzegorczyk, Operator Chmury Krajowej

15:00

Zarządzanie infrastrukturą, przestrzenią i mobilnością miejską w oparciu o dane – Tomasz Turczynowicz, SmartFactor

15:15

Dyskusja

15:45

Zwiedzanie Laboratoriów PANS

16:45

Zakończenie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

 

Koszt udziału w konferencji:

Uczestnictwo dla reprezentantów sektora publicznego 

oraz instytutów badawczych i uczelni (2 osoby)

bezpłatnie 

Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA 

(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)

150 PLN netto + 23% VAT

Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA           

300 PLN netto + 23% VAT

W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowej konferencji, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

 

Członkostwo w ITS POLSKA:

Członkowie Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA uczestniczą w seminarium z 50% zniżką. Osoby zainteresowane członkostwem oraz działalnością Stowarzyszenia zapraszamy na www.itspolska.pl, gdzie znajdziecie Państwo m.in. deklaracje członkowskie indywidualne i dla firm. 

 

Kontakt:

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem seminarium:

Anna Bąbel – Dyrektor Organizacyjny

e-mail: ababel@itspolska.pl 

Stowarzyszenie ITS POLSKA

e-mail: sekretariat@itspolska.pl

www.itspolska.pl

Uprzejmie informujemy, że Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji lub chcecie wskazać innych właściwych odbiorców prosimy o kontakt: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”, e-mail: sekretariat@itspolska.pl.