close-up-of-businessman-explaining-business-strategy-to-his-colleagues

Zaproszenie do udziału w X jubileuszowej edycji konkursu LIDER ITS 2022.

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w jedenastej edycji konkursu LIDER ITS.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 20.03.2022r. 

Regulamin konkursu – pobierz

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz jedenasty statuetka LIDER ITS nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2021 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawczą,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Formularze zgłoszeniowe znajdują się poniżej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Portrait of business people working in the office with mobile phone.

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego

ITS POLSKA serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem będzie Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Spotkanie odbędzie się we wskazanym w późniejszym terminie dniu w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44).

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji i osoby indywidualne zrzeszeni w ITS POLSKA będą mieli wyjątkowa okazje do rozmowy odnośnie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych, zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego z zadań wynikających z ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz kontroli i sankcjonowania niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Jak przy każdym śniadaniu będzie również możliwość zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów.

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Tomasz Połeć, Główny Inspektor Transportu Drogowego
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

Tomasz Połeć – całe swoje życie zawodowe związał z kwestiami szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W latach 1991- 1995 pracował w zespole nadzoru i koordynacji służby Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu. W  1995 roku rozpoczął służbę w Komendzie Głównej Policji, gdzie zajmował się prawnymi aspektami funkcjonowania Policji ruchu drogowego. W 2002 roku został oddelegowany do pełnienia zadań służbowych w Ministerstwie Infrastruktury. Jest organizatorem i współtwórcą Inspekcji Transportu Drogowego, wyspecjalizowanej służby powołanej do kontroli transportu drogowego. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję Zastępcy, a od 2007 r. Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W roku 2010 Główny Inspektor Tomasz Połeć był jednym z pomysłodawców oraz inicjatorów opracowania i uchwalenia tzw. „ustawy fotoradarowej”, na mocy której Inspekcja Transportu Drogowego z dniem 1 lipca 2011 r. przejęła od Policji zarządzanie systemem stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów). Prywatnie Tomasz Połeć jest żonaty i ma dwoje dzieci. Jego pasją jest lotnictwo, lubi sportową jazdę samochodem.

Warunki udziału:
Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 284,56 PLN netto / 350,01 PLN brutto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 20).

Karta zgłoszenia – pobierz

W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o odesłanie karty zgłoszenia na e-mail: sekretariat@itspolska.pl.

funny happy excited young pretty woman sitting at table in black shirt working on laptop in co-working office, wearing glasses

Wyniki konkursu LIDER ITS 2021

Projekty zrealizowane w 2019 i 2020 roku.

W dniu 18 października 2021 r. podczas Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XI edycji konkursu LIDER ITS pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz jedenasty statuetką LIDER ITS 2021 nagrodzono  projekty i zadania  zrealizowane w 2019-2020 roku w trzech z czterech kategorii:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawcza,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Nagroda LIDER ITS 2021: Siemens Mobility sp. z o.o., obecnie Yunex
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za totem rowerowy – zielona fala dla rowerzystów w Warszawie.

Najlepsze wdrożenie z zakresu ITS:
Nagroda LIDER ITS 2021: Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za „Zainstalowanie mobilnych automatów biletowych w 255 pojazdach BKM  oraz uruchomienie bezgotówkowego systemu płatności z wykorzystaniem modelu transakcyjnego MTT/PaYG”.
Najlepsze wdrożenie z zakresu ITS:Nagroda LIDER ITS 2021: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za „E-kontrolę Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego”.
Najlepsza praca naukowo-badawcza z zakresu ITS:
Nagroda LIDER ITS 2021: Konsorcjum Projektu AV-PL-ROAD w składzie: Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2021 za „ I etap realizacji projektu „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”.

group-coworkers-office-talking

Podsumowanie z XI POLSKIEGO KONGRESU ITS.

W dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się XI edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

Fotorelacja – zobacz

Polski Kongres ITS od lat stanowi miejsce spotkań ekspertów, jest też szansą na szerszą prezentację prac naukowych i badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie w praktyce. Rokrocznie Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników jak i poruszanych tematów. W ramach tegorocznej XI edycji kongresu wygłoszono ponad 30 prezentacji oraz odbyły się 2 dyskusje panelowe i 1 debata, które podzielono na następujące bloki tematyczne:
•    Sesja: Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników                                                      
•    Sesja: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych
•    Debata Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA
•    Sesja: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X                                                      
•    Dyskusja panelowa: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X
•    Dyskusja panelowa PIIT – Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji
•    Sesja: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS

Uroczystego otwarcia kongresu dokonał Pan Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W sesji otwierającej kongres udział wzięli także Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Iwona Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektor Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej oraz Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS.

W dniu 22 maja podczas pierwszej sesji „Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników” prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami na temat systemów informacji oraz zarządzania ruchem i mobilnością. Pani Ewa Wolniewicz-Warska z firmy Kapsch Telematic Services opowiedziała o strefach czystego transportu w praktyce a o Inteligentnym zarządzaniu ruchem dla wszystkich uczestników ruchu – wyzwanie XXI wieku Pan Tamás Dombi, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Mobilność jako usługa – czyli nowy punkt wyjścia dla systemów ITS to temat zaprezentowany przez Martynę Abendrot z PTV CEE. Reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili system informowania kierowców o miejscach obsługi podróżnych MOPsik, a o tym jakie są sposoby i systemy informowania o stanie nawierzchni dróg z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów opowiedzą pracownicy Politechniki  Gdańskiej. Pan Arkadiusz Drabicki i Rafał Kucharski z Politechniki Krakowskiej podzielili się wybranymi wnioskami z badań ankietowych na temat sposobów kształtowania przyszłych systemy dostarczania informacji w czasie rzeczywistym o poziomie zatłoczenia pasażerskiego w sieciach transportu zbiorowego. Wojciech Chmiel z  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie przedstawił prezentację na temat inteligentnego sterowania ruchem z wykorzystaniem autonomicznych znaków drogowych. O OnePlan – zintegrowanym systemie organizowania transportu multimodalnego opowiedzieli Damian Hajduk i Paweł Gora z Uniwersytetu Warszawskiego. Sesją zamknął Krzysztof Łakota z Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z prezentacją o istniejących oraz obecnnie realizowanych rozwiązaniach z zakresu ITS w ramach Rozbudowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym na przykładzie miasta Rzeszowa.

Drugą sesją podczas pierwszego dnia kongresu było inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych składająca się z 9 interesujących wystąpień. O roli systemów ANPR w polityce transportowej i bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa powiedzieli przedstawiciele firmy  Vitronic Machine Vision natomiast doświadczenia  z działania Wieloczujnikowego Inteligentnego Neuronowego Systemu Parkingowego do automatycznego wyznaczania zajętości parkingów wielko powierzchniowych  przedstawił Janusz Wróbel z firmy Neurosoft. W dalszej części o doświadczeniach z porównawczych pomiarów natężenia ruchu drogowego z użyciem zróżnicowanych rozwiązań technologicznych oraz detekcja i subiektywnej lokalizacji pojazdów na podstawie generowanego hałasu w kontekście bezpieczeństwa pieszych opowiedzieli przedstawiciele Politechniki Gdańskiej. O efektach projektu RID 4D, realizowanego dla potrzeb GDDKiA i wpływie systemów ITS na bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego opowiedzieli reprezentanci Instytutu Transportu Samochodowego. Druga część sesji rozpoczęła się wystąpieniem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej na temat zastosowania danych z sondowania pojazdów do wyznaczenia miejsc występowania LOP na sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Natomiast reprezentancie Uniwersytetu Warszawskiego podzielili się swoją wiedzą o predykcji czasów przejazdu przy pomocy metod uczenia maszynowego oraz z zakresu wyznaczania liczby potrzebnych miejsc parkingowych na miejscach obsługi podróżnych przy pomocy symulacji ruchu drogowego. Sesję zamknęło wystąpienie reprezentantów Politechniki Warszawskiej o wykorzystaniu danych z sondowania pojazdów do oceny zmienności czasów podróży.

Podczas dwóch dni obrad Organizatorzy wespół z partnerami zorganizowali jedną debatę oraz dwie dyskusje panelowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Jak co roku pierwszego dnia debatę miał Dziennik Gazeta Prawna, podczas której zaproszeni goście debatowali odnośnie roli ITS w prawnym i finansowym wspieraniu polityki zrównoważonej mobilności, elektromobilności oraz redukcji niskiej emisji. Podczas dyskusji zostały omówione  wszystkie kategorie opłat: autostrady, parkowanie, wjazd do Centrum; strefy niskiej emisji (LEZ), wsparcie elektromobilności (ulgi podatkowe i inne  przywileje) oraz rola, jaką w każdym z podtematów mają narzędzia ITS.  Drugiego dnia posłuchaliśmy odnośnie pojazdów autonomicznych i systemach V2X natomiast Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przygotowała dyskusję panelową na temat możliwości i ograniczeń IT na służbie skutecznego zarządzania mobilnością w polskim mieście – możliwości i ograniczenia.

Pierwsza sesja drugiego dnia kongresu w dniu 23 maja br. dotyczyła tematyki pojazdów autonomicznych i systemów V2X. Na początek przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury opowiedziało o  strategicznym podejściu do C-ITS. Następnie o technologiach komunikacyjnych dla C-ITS powiedział Przemysław Staśkowiak z firmy  Kapsch Telematic Services. Symulacyjne modele ruchu pojazdów autonomicznych i komunikujących przedstawili reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Krakowskiej oraz Edinburgh Napier University. Koncepcja inteligentnego znaku drogowego do adaptacyjnej regulacji ruchu pojazdów (INZNAK) to temat który został przedstawiony przez Politechnikę Gdańską wraz z firmami Microsystem i Siled. Przedstawiciele politechniki Gdańskiej zaprezentowali też wystąpienie pt. Inteligentny znak drogowy jako terminal systemu komunikowania się pojazdów z infrastrukturą drogową. Na koniec o transferze kontroli w pojazdach z warunkową autonomizacją powiedziała Pani Paula Razin z Instytutu Transportu Samochodowego.

Sesja wsparta była dyskusją panelową o Pojazdach Autonomicznych i systemach V2X. Zaproszeni goście dyskutowali o problemach związanych z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach (infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD); doświadczeniach innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów; zwiększeniu mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych; problemach przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku doświadczenia); przygotowaniu do wdrożenia pojazdów autonomicznych w Polsce – działania krajowe; współpracy pojazdów autonomicznych z systemami ITS (w szczególności wymiana danych z infrastrukturą drogową i pojazdami); pojazdy autonomiczne – szansa dla polskiej gospodarki?

Ostatnia, czwarta sesja kongresu dotyczyła projektowania, efektów, korzyści oraz standardów ITS. O roli sieci przemysłowych oraz problematyce ich projektowania w systemach ITS oraz KSZR  powiedział Michał Łęcki z Elmark Automatyka. Piotr Świątalski z APM PRO przedstawił natomiast efekty i korzyści z wdrożenia systemu OnDynamic a Arkadiusz Cetner z AB Micro o integracji systemów dyspozytorskich z wielkoformatową wizualizacją w Centrum Zarządzania Ruchem. Jan Żukowski z firmy Sprint powiedział o tym czy systemy ITS to moda czy konieczność i czy tylko duże miasta mogą sobie na nie pozwolić? Na temat minimalizacji ryzyka projektu jako głównego czynnika sukcesu powiedział  Marcin Zawadzki z Microsoft. O normach i standardach automatyzacji i inteligentnych zachowań maszyn powiedzieli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej a o cyfrowym systemie komunikacji radiowej G5 w paśmie 5,9 GHz jako międzynarodowym standardzie komunikacji ITS w transporcie drogowym powiedzieli przedstawiciele ITS POLSKA Oddział Lubelski.

Jak co roku ważnym wydarzeniem podczas Polskiego Kongresu ITS był finał IX edycji konkursu LIDER ITS. Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawcza,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS
Instytut Transportu Samochodowego
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za stanowisko multisensoryczne do badania interfejsów człowiek-maszyna
(HMI, Human-Machine-Interface)

Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za wdrożenie usługi Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

Najlepsza praca naukowo-badawcza
Konsorcjum:  Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska i firma Search sp. j
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za pracę naukowo-badawczą pt. “Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów autonomizujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – (aDRIVE)”

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS
mgr inż. Małgorzata PędzierskaStatuetkę LIDER ITS 2018 za pracę dyplomową magisterską pt. „Koncepcja biometrycznego systemu kontroli dostępu dla portu lotniczego” obronioną na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej;  promotor  dr hab. inż. Adam Rosiński.
Nagrody  LIDER ITS 2018 wręczono na Gali, która odbyła się po zakończeniu pierwszego  dnia obrad XI POLSKIEGO KONGRESU ITS. Sponsorem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Pana Jacka Grygi – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. IX edycja konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury.  Gospodarzem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

Patronat nad tegorocznym kongresem objęli: ERTICO ITS Europe / ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Jednocześnie ogólnopolskie znaczenie Polskiego Kongresu ITS podkreśliły udzielone patronaty 14 Prezydentów z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Łodzi, Lublina, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i  Wrocławia oraz 9 Marszałków Województw Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Zachodniopomorskiego.

Sponsorami XI edycji Polskiego Kongresu ITS został Kapsch Telematic Services (sponsor platynowy i gospodarz wieczornego koktajlu), Vitronic Machine Vision Polska (złoty sponsor i gospodarz przerwy kawowej) oraz jako sponsorzy srebrni: APM PRO, Barco/AB Micro, Neurosoft, PTV Group, Sprint. Przez dwa dni kongresu na uczestników czekały stanowiska promocyjne firm Barco / AB Micro, APM PRO, Dysten, Kapsch, Neurosoft, PTV, Sprint, Vitronic oferujących rozwiązania dla branży ITS w strefie wystawowej.

business-people-laying-hands-together

Zaproszenie na śniadanie członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji 13 grudnia 2017 r., Warszawa w godz. 09:30-11:30

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza swoich członków do udziału w Śniadaniu Biznesowym, którego gościem będzie Pan Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 13 grudnia 2017 r. (środa) w godz. 09:30-11:30 w Hotelu Polonia Palace w Warszawie (Al. Jerozolimskie 45).

Karta zgłoszenia – pobierz

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA. Tematyka spotkania:
•    realizacja polityki otwartości danych publicznych, w tym  danych z systemów ITS,
•    ochrona prywatności i danych osobowych w systemach ICT i ITS w związku  RODO,
•    stosowanie wzorcowych klauzul umownych na systemy IT w zamówieniach publicznych na wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów ITS,
•    mDokument w systemach płatności za przejazd i parkowanie,
•    kierunki wsparcia Rządu w rozwoju cyfryzacji, w tym cyfryzacji transportu i mobilności.

Warunki udziału:

Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 270 PLN netto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 10). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o pilne odesłanie do dnia 8.12.2017 r. karty zgłoszenia na e-mail: sekretariat@itspolska.pl.

Program śniadania:
09:20 – Rejestracja
09:30 – Śniadanie
10:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Piotr Krukowski, członek Zarządu ITS POLSKA, Neurosoft
10:05 – Słowo wstępne – Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
10:15 – Dyskusja
11:30 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Karol Okońki – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Funkcję podsekretarza stanu pełni od 20 czerwca 2016 roku. Kompetencje: wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji, współzarządza Pionem IT w Ministerstwie Cyfryzacji, jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz współprzewodniczącym Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Systemu Rejestrów Państwowych, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Życiorys: Urodzony w 1976 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2001) z tytułem magistra inżyniera. Doświadczony menadżer projektów i programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości, usługach pocztowych i administracji publicznej. W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture Sp. z o.o., a następnie pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP. Posiadacz certyfikatów PMP, Prince 2 Practitioner i ITIL oraz absolwent licznych szkoleń z zakresu realizacji projektów IT i zarządzania IT. Jego domeną są skomplikowane projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwórczym oprogramowania. Posługuje się biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim. Prywatnie – pasjonat literatury iberoamerykańskiej, zegarmistrzostwa, fotografii i sportu. Żonaty, ma dwoje dzieci.

smiley-coworkers-talking-in-the-office

Podsumowanie ze śniadania członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych 8 listopada 2016 r., Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w śniadaniu, którego gościem był Pan Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie zaplanowane zostało na 8 listopada 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. W śniadaniu wzięli udział przedstawiciele z APM PRO, BT Skyrise, Egis Projects Polska, Kapsch Telematic Services oraz Sprint.

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA miały możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie nowej perspektywy finansowania z UE oraz możliwości pozyskiwania finansowania na projekty ITS. W szczególności dyskutowano nt. aktualnych danych nt. naborów w POIiŚ dla działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, zidentyfikowane problemy z tymi naborami, czy eksploatacja systemów ITS w chmurze obliczeniowej (SaaS – Software as a Service) zamiast zakupu może być finansowana z funduszy UE, węzłów przesiadkowych transportu publicznego – czy CUPT prowadzi/może prowadzić ocenę projektów? oraz systemów miejskiego e-carsharingu i roweru miejskiego – czy mogłyby zostać uznane za miejski, niskoemisyjny transport publiczny?

O gościu:
Przemysław Gorgol
– posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla sektora publicznego, m.in. w obszarze analiz finansowych i ekonomicznych oraz studiów wykonalności. Pracował w IPOPEMA Securities S.A., w IPOPEMA Financial Advisory na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za projekty inwestycyjne sektora publicznego. Był również niezależnym konsultantem oraz pracował w strukturach największych firm doradczych. Posiada doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w zakresie przygotowania planów inwestycyjnych i programów operacyjnych w ramach budżetów unijnych na lata 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2002-2006 był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadającym za środki pomocowe (fundusz Phare), środki przedakcesyjne (fundusz ISPA-Transport) oraz fundusze strukturalne (Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006). Przemysław Gorgol jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył liczne szkolenia z zakresu finansowania inwestycji oraz zarządzania projektami i inwestycjami infrastrukturalnymi, w Europie jak również w Stanach Zjednoczonych.

Program śniadania:
10:00 – Śniadanie
10:15 – Oficjalne powitanie – Piotr Krukowski, Członek Zarządu ITS POLSKA
10:20 – Słowo wstępne – Przemysław Gorgol, Dyrektor CUPT
10:30 – Przedstawienie uczestników spotkania
10:40 – Dyskusja
12:00 – Zakończenie śniadania

business-people-sitting-at-office-desk-working-on-project (1)

Śniadanie członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar 11 październik 2016 r., Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w śniadaniu, którego gościem był Pan Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar. Spotkanie odbyło się w dniu 11 października 2016 r. (wtorek) w godz. 09:30-11:30 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie.

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA mieli możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie legalizacji przyrządów, które nie uzyskały zatwierdzenia, urealnienia wymogów dotyczących przyrządów pomiarowych, stosowania przyrządów, które teraz nie podlegają wprost nadzorowi GUM, statusu prawnego przyrządów, które nie spełniają wymogów ale mają legalizacje oraz ujednolicenia głosu GUM i środowiska jeśli chodzi o wymogi identyfikacji pojazdu i konieczności zapisywania w decyzji zatwierdzenia typu wszystkich możliwych urządzeń, które mogą być podłączane do przyrządu.

Program śniadania:
09:30 – Śniadanie
09:45 – Oficjalne powitanie – Mariusz Kołkowski, Członek Zarządu ITS POLSKA
09:50 – Słowo wstępne – Włodzimierz Lewandowski, Prezes GUM
10:00 – Przedstawienie uczestników spotkania
10:10 – Dyskusja
11:30 – Zakończenie śniadania

O gościu:
dr inż. Włodzimierz Lewandowski
– w 1975 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, oraz specjalizację z mechaniki nieba na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczął studia doktoranckie z zakresu geodezji satelitarnej w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Po otrzymaniu w 1976 r. stypendium francuskiego Państwowego Instytutu Geograficznego (IGN), kontynuował te studia w Saint-Mandé pod Paryżem, gdzie uzyskał w 1980 r. stopień doktora inżyniera. W latach 1982-1984 pracował w Międzynarodowym Biurze Miar (BIH) w Paryżu, a od 1985 r. do 2014 r. na stanowisku Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar (BIPM) w Sèvres. W swojej karierze zawodowej działał w Polsce, Stanach Zjednoczonych, we Francji. Swoją działalność badawczą koncentruje na technikach satelitarnych i metrologii czasu, a organizacyjną na dostosowaniu struktur państwowych kosmosu i metrologii do wyzwań współczesnego świata. Od 2001 r. Włodzimierz Lewandowski jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN. W Sejmie RP jest doradcą Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej. Jest też członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, gdzie przewodniczy dwóm zespołom ds. programów europejskich Galileo i Copernicus. W latach 2007-2015, działając w grupach związanych z polskim programem wykorzystania przestrzeni kosmicznej, przyczynił się do wprowadzenia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). W Stanach Zjednoczonych pracował naukowo w amerykańskim Państwowym Instytucie Wzorców i Technologii (NIST). Przewodniczy Podkomitetowi Czasu w amerykańskim Komitecie Cywilnym GPS (CGSIC) przy Departamencie Transportu. Współpracował  z Kongresem Polonii Amerykańskiej ws. technik satelitarnych. W 2014 r. został laureatem najważniejszej amerykańskiej nagrody z dziedziny metrologii czasu. Prestiżowa nagroda (Precise Time and Time Interval) została mu przyznana przez amerykański Instytut Nawigacji (ION). Włodzimierz Lewandowski był doradcą wielu państwowych instytutów metrologii, m.in. Indii i Egiptu. Uczestniczył w pracach Międzynarodowego Komitetu ONZ ds. systemów nawigacji satelitarnej (ICG). Był także wiceprzewodniczącym delegacji BIPM do Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ONZ (ITU) w Genewie. Dalej działa jako ekspert Komisji Europejskiej ds. systemu nawigacji satelitarnej Galileo, opartego na metrologii czasu. Jest wiceprzewodniczącym dwóch komitetów programowych ESA ds. nawigacji (PB-NAV) i telekomunikacji (JCB). W 2002 r. został delegowany przez Międzynarodowe Biuro Miar do wsparcia reorganizacji metrologii w Polsce, a od 17 maja 2016 r. pełni zaszczytną funkcję Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Full concentration at work. Group of young business people working and communicating while sitting at the office desk together with colleagues sitting in the background

Podsumowanie ze śniadania członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Piotr Pryciński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 20 września 2016 r., Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za wzięcie udziału w śniadaniu, którego gościem był Pan Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 20 września 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie.

Spotkanie otworzył i prowadził dr inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W dyskusji zwrócono uwagę na zmianę formuły finansowania projektów, w której beneficjentem jest przedsiębiorstwo, a jednostka naukowa (uczelnia lub instytut badawczy) jest podwykonawcą, który może zrealizować zadania zlecone przez beneficjenta środków projektowych. Zwrócono również uwagę na konieczność zapewnienia udziału własnego w finansowaniu projektu. Wysokość tego udziału jest zależna od rodzaju konkursu, wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonych badań (badania podstawowe lub badania przemysłowe) i wynosi zazwyczaj odpowiednio do 40%.

W związku z brakiem dedykowanego źródła finansowania na realizację projektów ITS (działanie 8.3 w poprzedniej perspektywie budżetowej), celem spotkania było zapoznanie się dostępną ofertą NCBR w zakresie finansowania projektów i wskazanie możliwości finansowania poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. W tym celu spośród puli ok. 50 rodzajów konkursów zarządzanych obecnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wytypowanych zostało kilka rodzajów projektów, które odpowiadałyby potrzebom firm z branży ITS. Nasz gość – Pan Piotr Pryciński przedstawił charakterystykę każdego z konkursów projektowych, zwracając uwagę na jego cel, wymagania dla beneficjentów, możliwe do uzyskania wysokości dofinansowania (z podziałem na rodzaje badań) oraz terminy naboru wniosków. Zwrócono uwagę na trwający obecnie program Rozwój Innowacji Drogowych, realizowany wspólnie przez NCBR i GDDKiA.

W związku z dyskusją wytypowano następujące źródła finansowania projektów (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020):

Szybka ścieżka 1.1.1 MŚP
Czas trwania naboru: od 1 września do 30 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych
i nierekomendowanych do dofinansowania.
Wnioskodawcą w konkursie może być przedsiębiorca, mający status MSP, który jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budżet pojedynczego projektu wynosi:
– w przypadku przedsiębiorstw planujących realizację projektu poza województwem mazowieckim – minimalna kwota środków kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN
– w przypadku podmiotów, które planują realizować projekt na terenie województwa mazowieckiego – minimalna kwota środków kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi: 750 mln PLN
Na co szczególnie zwrócić uwagę:
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR;
– konkurs etapowy – do końca danego miesiąca można złożyć wniosek, do 30 grudnia 2016 r. (do godz. 16.00);

Szybka ścieżka POIR 1.1.1 – przedsiębiorstwa duże:
Wnioskodawcą w konkursie może być – przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego
lub średniego przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorstwa duże;
Budżet pojedynczego projektu wynosi – 12 mln PLN (wartość kosztów kwalifikowalnych);
Budżet w ramach konkursu wynosi –
1 mld PLN w tym:
a)    dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 mln PLN;
b)    dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR;
–  konkurs etapowy – do końca danego miesiąca można złożyć wniosek, do 30 grudnia 2016 r. (do godz. 16.00);
– ocena wniosków – ocena formalna, ocena merytoryczna – Pre-Panel i Panel z udziałem Wnioskodawcy.

Linie pilotażowe POIR 1.1.2 – przedsiębiorstwa duże:
Wnioskodawcą w konkursie może być – przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorstwa duże;
Budżet pojedynczego projektu wynosi – minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN;
Budżet w ramach konkursu wynosi -500 mln PLN;
– dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 50 mlnPLN;
– dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 450 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę?
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących wyłącznie prace rozwojowe związane z stworzeniem linii pilotażowej;
– Nie ma limitu ograniczającego maksymalną całkowitą wartość projektu – od minimum 30 mln PLN;
– konkurs etapowy – do końca danego miesiąca można złożyć wniosek, do 30 października 2016 r. (do godz 16:00);
– ocena wniosków – ocena formalna, ocena merytoryczna – Pre-Panel i Panel z udziałem Wnioskodawcy.

Programy sektorowe POIR 1.2 –  IUSER
Czas trwania naboru: od 21 listopada do 30 grudnia br.
Wnioskodawcą w konkursie może być: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
Budżet pojedynczego projektu wynosi: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna 30 mln PLN.
Budżet w ramach konkursu wynosi: 125 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków – ocena formalna oraz merytoryczna dwuetapowa (I etap-ocena indywidualna, II etap – panel ekspertów z udziałem wnioskodawcy)
Ogłoszenie konkursu: 29 września br.

Programy sektorowe POIR 1.2 – PBSE
Czas trwania naboru: od 2 listopada do 20 grudnia br.
Wnioskodawcą w konkursie może być: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
Budżet pojedynczego projektu wynosi: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN, a maksymalna 50 mln PLN.
Budżet w ramach konkursu wynosi: 150 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków – ocena formalna oraz merytoryczna dwuetapowa (I etap-ocena indywidualna, II etap – panel ekspertów z udziałem wnioskodawcy)
Ogłoszenie konkursu: 30 września br.

Programy sektorowe POIR 1.2 – INNOMOTO
Czas trwania naboru: od 5 października do 21 listopada br.
Wnioskodawcą w konkursie może być: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa)  albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
Budżet pojedynczego projektu wynosi: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna 20 mln PLN.
Budżet w ramach konkursu wynosi: 250 mln PLN.
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe  i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków – ocena formalna oraz merytoryczna dwuetapowa (I etap-ocena indywidualna, II etap – panel ekspertów z udziałem wnioskodawcy)

Wspólne Przedsięwzięcia POIR 4.1.1 SYNCHEM

Czas trwania naboru: od 20 czerwca do 14 października br.
Wnioskodawcą w konkursie mogą być: konsorcja jednostek naukowych lub konsorcja
z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
Wnioskodawcą w konkursie mogą być: konsorcja dwóch jednostek naukowych lub konsorcjum jednostki naukowej i MŚP
Budżet pojedynczego projektu wynosi: minimalna wartość projektu to 1 mln PLN. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt i lit (ii) oraz (iii) rozporządzenia 651/2014. (Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia 1303/2013.)
Budżet pojedynczego projektu wynosi od 1 mln zł do 10 mln PLN;
Budżet w ramach I konkursu SYNChem wynosi –15 mln PLN ze strony NCBR i 15 mln PLN ze strony Partnera Wspólnego Przedsięwzięcia;
Na co szczególnie zwrócić uwagę:
– należy zwrócić uwagę na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu;
– dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);
– ocena wniosków wieloetapowa: ocena formalna, wstępna ocena merytoryczna, zasadnicza ocena merytoryczna (czyli pomocnicze recenzje naukowo-technologiczne oraz Panel z udziałem Wnioskodawcy).

Projekt X
Wnioskodawcą w konkursie może być osoba prawna
Budżet pojedynczego projektu wynosi 5 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi 25 mln PLN
Konkurs w fazie planowania.

Programy strategiczne np. TECHMATSTRATEG
Czas trwania naboru: od 15 września 2016 r. do 28 października 2016 r. (do godz. 15:00)
Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa minimum trzech (3) i maximum siedem (7) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa
Budżet pojedynczego projektu wynosi Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 5 mln PLN , natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu nie może być wyższa od 30 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi 150 mln PLN
Na co szczególnie zwrócić uwagę Na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu – konkurs nie obejmuje całego zakresu tematycznego Programu.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA – RID
Czas trwania naboru: od 10 lutego 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. (do godz. 16:00) za pomocą Genaratora Wniosków
Wnioskodawcą w konkursie może być jednostka naukowa oraz do konsorcja naukowe
w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzą wyłącznie jednostki naukowe.
Budżet pojedynczego projektu wynosi: maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu nie może być wyższa od 30 mln PLN
Budżet w ramach konkursu wynosi: 50mln PLN: tj. 25 mln PLN ze strony NCBR i 25 mln PLN
ze strony Partnera Wspólnego Przedsięwzięcia – GDDKiA;
Na co szczególnie zwrócić uwagę ?
Na wpisywanie się tematyki projektu w zakres tematyczny konkursu:
– technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich,
– przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze,
– wyposażenie dróg i ich otoczenia,
– metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową.

Aby sprawnie i rzetelnie przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w POIR oraz zaplanować działania w trakcie jego realizacji oraz w okresie trwałości należy w pierwszej kolejności zapoznać się z dokumentacją dostępną pod następującymi adresami:
–  Harmonogram konkurów w NCBR http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
– Aktualne nabory organizowane w ramach POIRsą dostępne pod adresem:
http://www.ncbir.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualne-nabory/
– Bardzo dużo ciekawych informacji można pozyskać odwiedzając stronę internetową, na której znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/faq/ oraz stronę, na której zamieszczone są relacje ze spotkań informacyjnych przedstawicieli NCBR z Wnioskodawcami http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/materialy-ze-spotkan/
– Dodatkowym źródłem informacji może być również portal https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
– Ostatnią czynnością, jakiej powinien  dokonać wnioskodawca , to zalogować się do systemu informatycznego, w którym należy przygotować wniosek od dofinansowanie projektu https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php.
– Za pośrednictwem generatora należy wysłać wniosek do Instytucji Pośredniczącej, załączając niezbędne dokumenty.

Zgodnie z rozmową przekazujemy link do komunikatu w sprawie wyłączenia zasady konkurencyjności w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP – zobacz

Program śniadania:
09:50 – Rejestracja
10:00 – Śniadanie
10:30 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Tomasz Kamiński, ITS POLSKA
10:35 – Słowo wstępne – Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami NCBR
10:45 – Dyskusja
12:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:

Piotr Pryciński od 2008 r. zatrudniony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie realizującym zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. W NCBR na stanowisku Zastępcy Dyrektora Działu Zarządzania Programami. Odpowiedzialny za wdrażania programów finansowanych m.in. że środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nadzoruje implementację programów finansujących badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk technicznych w tym m. in.: programy sektorowe, wspólne przedsięwzięcia, projekty aplikacyjne, regionalne agendy badawcze. Koordynator Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod nazwą „Rozwój Innowacji Drogowych. Pełniący obowiązki koordynatora Programu Sektorowego INNOMOTO. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów badawczo rozwojowych w obszarze transportu oraz w realizacji prac badawczo – rozwojowych na uczelni. Ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

Happy pretty young woman sitting on sofa and using laptop at home

Podsumowanie ze śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Marcin Flieger, Dyrektor CANARD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego 15 czerwca 2015 r., Warszawa

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu organizowanych przez ITS POLSKA śniadań biznesowych. Gościem honorowym poniedziałkowego spotkania był Pan Marcin Flieger – dyrektor CANARD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Wśród uczestników spotkania znaleźli się reprezentanci najwyższego szczebla firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA.

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim działań podejmowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planów rozwoju systemów automatycznej rejestracji wykroczeń oraz działań promujących bezpieczne zachowanie na drodze i systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas żywiołowej dyskusji poruszono także problematykę niezbędnej zmiany przepisów prawa.

Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował ścieżkę dalszej współpracy ITS POLSKA z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym polegającej m.in. na przygotowaniu wraz z Instytutem Transportu Samochodowego eksperckiego opracowania dotyczącego skuteczności poszczególnych środków poprawy bezpieczeństwa.

W spotkaniu udział wzięli: Marcin Flieger (GITD), Tomasz Kamiński (ITS), Mariusz Kołkowski (Sprint), Andrzej Konarzewski (ZURAD), Marek Kulik (VideoRadar), Marek Litwin (ITS POLSKA), Łukasz Majchrzak (GITD).O gościu:
Dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Marcin Flieger, Dyrektor CANARD
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

Two business partners working in office

Podsumowanie ze spotkania Członków ITS POLSKA Gość: Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 14 kwietnia 2015 r., Warszawa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, Warszawa

ITS POLSKA dziękuje za udział w spotkaniu, którego gościem i gospodarzem był Pan Minister Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Spotkanie odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w gmachu Ministerstwa przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Podczas spotkania Minister poinformował o działaniach podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych, dodał także że polskie firmy powinny promować i wdrażać innowacje systemy transportowe nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych państwach członkowskich UE. „Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać doświadczenia w tym zakresie płynące z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz dobrze wykorzystać kolejny okres programowania’’ – mówił podczas spotkania wiceminister Zbigniew Rynasiewicz.

Agenda:
09.30 – Rejestracja uczestników oraz poczęstunek
10.00 – Powitanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz
10.10 – Słowo wstępu – Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
10.20 – Prezentacja zagadnień dotyczących  programowania wdrażania ITS w polityce transportowej RP i UE – Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Pani Agnieszka Dawydzik
10.35 – Prezentacja dotycząca podsumowania realizacji projektów w ramach działania 8.3 POIiŚ  w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz możliwości realizowania projektów w zakresie ITS w ramach POIiŚ 2014 – 2020 – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Pani Gabriela Popowicz
10.50 – Prezentacja programu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA, Pan Przemysław Rzeźniewski
11.00 – Prezentacje członków Stowarzyszenia ITS POLSKA
12.20 –  Dyskusja
12.50 – Podsumowanie – Sekretarz Stanu w MIiR, Pan Zbigniew Rynasiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia ITS Polska, Pan Marek Litwin
13.00 – Zakończenie spotkania

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm działających w branży nowoczesnych technologii transportowych, świata nauki oraz administracji centralnej. Inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems – ITS) należą do najbardziej efektywnych instrumentów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego. ITS to nowoczesne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne w transporcie obejmujące m.in.:
• zaawansowane metody zarządzania ruchem drogowym, kolejowym, publicznym transportem zbiorowym, lotniczym i statków,
• systemy wspomagające zarządzanie flotą i transportem ładunków,
• zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem,
• automatyczne systemy pobierania opłat,
• automatyczną kontrolę przestrzegania przepisów,
• systemy dynamicznego informowania użytkowników.

Dokumentem określającym kluczowe zadania w obszarze ITS jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030). Zgodnie z SRT, ITS jest jednym z narzędzi wspomagających realizację celu strategicznego – Stworzenia zintegrowanego systemu transportowego, jak również celów szczegółowych w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu i użytkowników infrastruktury oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Inteligentne Systemy Transportowe zostały także uwzględnione w procesie programowania perspektywy finansowej 2014-2020 w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

O gościu:
Zbigniew Rynasiewicz został powołany 28 listopada 2013 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i  Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową. Od 19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Urodzony 4 października 1963 r. w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie).Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (kierunek: historia) oraz podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. poseł na Sejm (III, V i VI kadencji). Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury i członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W latach 2002 – 2005 Starosta Leżajski.
W latach 1990 – 1997 Wójt Gminy Grodzisko Dolne.
Członek i współzałożyciel wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie.