Young employees sitting in the office at the table and using a laptop, a team work brainstorming meeting concept

Podsumowanie ze śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Janina Maria Popowska, Prezes Głównego Urzędu Miar 11 lutego 2014 r., Warszawa

Dnia 11 lutego 2014 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu organizowanych przez ITS POLSKA śniadań biznesowych. Gościem honorowym wtorkowego spotkania była Pani Janina Maria Popowska – Prezes Głównego Urzędu Miar. Wśród uczestników spotkania znaleźli się reprezentanci najwyższego szczebla firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA.Tematy poruszane podczas spotkania obejmowały przede wszystkim takie zagadnienia jak aktualne informacje dotyczące ostatecznego kształtu, aktualnego stanu/etapu projektów aktów prawnych, w których opiniowaniu brały podmioty uczestniczące w produkcji, obrocie czy też użytkowaniu przyrządów pomiarowych objętych prawną kontrolą metrologiczną. Dotyczy to głównie wag używanych do ważenia pojazdów, przyrządów do kontroli zawartości alkoholu, przyrządów do pomiaru prędkości chwilowej czy też odcinkowej. W szczególności projekty aktów prawnych w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych oraz w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych,Podczas spotkania poruszono również tematykę ewentualnych projektów zmian w ustawie Prawo o miarach.Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował ścieżkę dalszej współpracy ITS POLSKA z Głównym Urzędem Miar.W spotkaniu udział wzięli: Paweł Farfał (Vitronic),  Marcin Flieger (GITD), Marek Kaszuba (HP), Damian Kawecki (Asseco), Grzegorz Kawka (Telsat), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Kornacki (3M Poland), Marek Kulik (VideoRadar), Łukasz Kurkowski (CAT Traffic), Wacław Kurowski (Siemens), Marek Litwin (ITS POLSKA), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Bartłomiej Morzycki (3M Poland), Barbara Nowak (Telsat), Krzysztof Plackowski (GUM), Janina Maria Popowska (GUM), Aleksander Soczewko (GUM), Jakub Truszczyński (Neurosoft), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch).

Janina Maria Popowska -Prezes Głównego Urzędu Miar. Absolwentka wydziału Technologii Drewna  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.Pracę rozpoczęła w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, gdzie zajmowała się sprawami jakości wyrobów konsumpcyjnych i opracowywaniem norm  tych wyrobów. Następnie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu pracowała  jako naczelnik wydziału
w Departamencie Handlu i Ochrony Konsumenta.
Po utworzeniu Ministerstwa Gospodarki pracowała jako naczelnik wydziału,  a następnie wicedyrektor w Departamencie Handlu i Usług, zajmując się harmonizacją prawa krajowego z ustawodawstwem Unii Europejskiej w obszarze swobodnego przepływu towarów. Przygotowała wiele nowatorskich rozwiązań prawnych, w tym m.in. projekty ustawy o giełdach towarowych, ustawy o podpisie elektronicznym oraz ustawy o towarach paczkowanych i wiele przepisów prawa technicznego.
W 1999 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe w zakresie „Integracja Europejska – gospodarka polska a jednolity rynek UE” , a w roku 2001 uzyskała, po zdaniu egzaminów, mianowanie na urzędnika służby cywilnej.
W lutym 2007 roku  na wniosek Ministra Gospodarki została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Fotorelacja – zobacz

Group of business executives using laptop at their desk in the office

Podsumowanie lunchu biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury 18 października 2013 r., Lublin

ITS POLSKA serdecznie dziękuje wszystkim za zgłoszenie swojego udziału w lunchu biznesowym, którego gościem był Pan Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2013 r. (piątek) w godz. 13:00 – 15:00 w Sali Biblioteka w Hotelu IBB Grand Lublinianka w Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 56, Lublin). Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów.

Swój udział potwierdzili reprezentanci z następujących firm i instytucji: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ALDESA, Hewlett-Packard, iKOM, Instytut Transportu Samochodowego, ITS POLSKA Lublin, Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Polski Kongres ITS, Politechnika Warszawska, Polskie Linie Kolejowe w Lublinie, Siemens, Sprint, Texel oraz Urząd Miasta Białegostoku.

„Organizując to spotkanie chcieliśmy stworzyć bezpośrednią platformę wymiany wiedzy dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, systemów transportowych oraz sterowania ruchem i nadzoru. Mam nadzieje, że to spotkanie da nam wskazówki w jakim kierunku działać. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa UE, w której przeznaczono określone kwoty na Inteligentne Systemy Transportowe, musimy te środki wykorzystać z bardzo pozytywnym efektem” – mówił podczas spotkania Jerzy Ekiert – Dyrektor Regionalnego Lubelskiego Oddziału ITS POLSKA.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z trudnościami jakie spotykają podczas procedur zamówień publicznych na Inteligentne Systemy Transportowe, poruszone zostały także zagadnienia dotyczące odcinkowego pomiaru prędkości, BRD, wyboru wykonawców w przetargach oraz dokładności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Nakreślony został także problem braku dialogu konkurencyjnego.

Pokłosiem ożywionej dyskusji jaka wywiązała się podczas spotkania było opracowanie  postulatów, które po spisaniu zostaną przedłożone Parlamentarnemu Zespołowi ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.

Na zakończenie spotkania Poseł Stanisław Żmijan podziękował za zaproszenie, zaproponował również zorganizowanie we współpracy z ITS POLSKA spotkania z Komisją Infrastruktury, dla kilkuosobowej delegacji.

Fotorelacja – zobacz

Program lunchu:
12:30 – Rejestracja
12:45 – Konferencja prasowa z lokalnymi mediami
13:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
13:05 – Słowo wstępne – Poseł Stanisław Żmijan, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
13:15 – Dyskusja, dania zimne na stole, ciepłe na bufecie
15:00 – Zakończenie lunchu

O gościu:
Urodził się w 1956r. w Tarnogrodzie niedaleko Biłgoraja. Z południową Lubelszczyzną związana była cała jego młodość – tutaj dorastał, kształcił się oraz rozpoczynał swoją działalność społeczno-polityczną. W 1980 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Po ukończeniu studiów pracował jako stażysta i laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. Od 1982 do 1983 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy w Inowrocławiu. Od 1983 kierował pracownią w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie. W latach 1984–1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie, zaś w latach 1989–1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1992 do 2000 był dyrektorem, a od 2000 prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1980 należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Od 1994 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2002 zasiada w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W latach 1990–1998 zasiadał w Radzie miejskiej Międzyrzeca Podlaskiego, a następnie do 2001 w sejmiku lubelskim I kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 został działaczem Platformy Obywatelskiej, w 2011 został przewodniczącym struktur tej partii w województwie lubelskim. W wyborach w 2001, 2005 i 2007 uzyskiwał mandat posła na Sejm w okręgu chełmskim z listy PO. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. W wolnych chwilach zajmuje się wnukami. Jego pasją jest również ogrodnictwo. Urlop spędza zawsze aktywnie w polskich górach – na pieszych wycieczkach lub jeżdżąc na nartach.

Young and old multiracial business people join pile of stacked hands together at group meeting conference table promising help support, concept of successful teamwork, team building unity, top view

Podsumowanie ze śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Marcin Flieger, Dyrektor CANARD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, GITD 5 września 2013 r., Warszawa

W dniu 5 września 2013 r. odbyło się śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA, którego gościem był Pan Marcin Flieger, Dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

W spotkaniu ze strony CANARD uczestniczyli również Pan Adrian Carbogno-Barnabe oraz Marek Bakuła (Thales), Paweł Farfał (Vitronic), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Krukowski (Qumak), Marek Kulik (Videoradar), Robert Lipka (Texel), Marek Litwin (ITS POLSKA), George Makowski (UTI), Vladimir Nuta (Polixel), Ryszard Pisarski (Elektronika i Telematyka Drogowa), Tomasz Przęździęk (CE-Traffic), Artur Ryguła (APM), Przemysław Rzeźniewski  (GDDKIA), Piotr Sitek (Asseco), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Wysocki (Kolejowe Zakłady Łączności).

Fotorelacja – zobacz

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim działań podejmowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planów rozwoju systemów automatycznej rejestracji wykroczeń oraz działań promujących bezpieczne zachowanie na drodze i systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas żywiołowej dyskusji poruszono także problematykę przepisów prawa nienadążających za postępem technologicznym.

Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował zebranie wniosków i wypracowanie wspólnej koncepcji, która będzie przedstawiona Parlamentarnemu Zespołowi ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, z którym ITS POLSKA współpracuje. ‘’Bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się. Jest to efekt współdziałania postępującego rozwoju infrastruktury i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam nadzieję, że Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych przyczyni się do budowania wśród polityków świadomości o istniejących technologiach poprawiających  bezpieczeństwo ruchu drogowego.’’– powiedział podczas spotkania Marcin Flieger – dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Program śniadania:

09:45 – Rejestracja, dania na ciepło
10:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
10:05 – Słowo wstępne – Marcin Flieger, Dyrektor CANARD
10:15 – Dyskusja, dania zimne
12:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Excited multiracial team giving high five together celebrating victory business success, happy motivated diverse colleagues join palms promising good relations unity, engaging in teambuilding concept

Podsumowanie śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych 15 luty 2013 r., Warszawa

ITS POLSKA serdecznie dziękujemy wszystkim członkom za zgłoszenie udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Pan Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie odbyło się w dniu 15 lutego 2013 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Bristol w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli także: Józef Chęciński (Synergis PDM), Waldemar Chmielewski (Egis Projects), Andrzej Gajda (Urząd Miasta Szczecin), Jan Goliński (Qumak), Maciej Hapke (Naviexpert), Marek Kaszuba (Hewlett-Packard), Mike Kawczyński (Peek Traffic), Maciej Kifer (EST Polska), Mariusz Kołkowski (Sprint), Marek Litwin (ITS POLSKA), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Vladimir Nuta (Polixel), Tomasz Przeździęk (CE-Traffic), Adam Stachyra (Videoradar), Przemysław Staśkowiak (ZDM Poznań), Tomasz Urbański (PKP Informatyka), Kinga Wielecka (CUPT), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch), Janusz Wróbel (Neurosoft), Małgorzata Zielińska (CUPT).

Główne tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły istniejących wdrożeń ITS w okresie finansowym 2007 – 2013, ich zaawansowania, niewykorzystanych środków i oszczędności, przyszłej perspektywy finansowej, a także prognozowanego budżetu.

Na samym wstępie spotkania dyrektor Szaciłło nakreślił stan realizacji projektów: ‘’Udało nam się zawrzeć 13 umów w ramach działania 8.3. Łączna kwota środków to 1,5 mld zł., kontraktacja sięga 90 %’’. Przedstawił także zadania Centrum Unijnych Projektów Transportowych ‘’Naszą rolą jest nie tylko wspieranie, ale także kontrolowanie przebiegu prac oraz badanie czy środki wydatkowane są zgodnie z zasadami – zarówno krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych, jak i zasadami jakie nakłada na nas UE. 15 stycznia br. udało się przyjąć założenia do umowy partnerstwa, która będzie regulowała finansowanie projektów oraz zgodność ich realizacji z planem’’.

Ponadto dyrektor podkreślił rosnącą rolę systemów ITS w transporcie znaczył także, że mają one ogromną szansę występować na większą skalę (nie tylko na poziomie rządowym ale także samorządowym) w nowej perspektywie finansowej UE.

Uczestnicy spotkania nakreślili problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięć, takie jak np. problemy ze standaryzacją i kompatybilnością urządzeń. Wywiązała się ożywiona dyskusja, podczas której wszyscy obecni na spotkaniu omówili możliwość budowy wspólnych polskich  standardów  interfejsów i komunikacji w systemach zarządzania ruchem. Inicjatywę tę poparł prezes ITS POLSKA – Marek Litwin ‘’Należy uczynić krok w kierunku opracowania wspólnych  założeń do krajowego standardu. Jako stowarzyszenie, ITS POLSKA podejmie się utworzenia  grupy roboczej’’.

Na koniec spotkania dyrektor Szaciłło podziękował za zaproszenie, zachęcił także do zapoznania się z końcowym raportem badań ewaluacyjnych m.in. dla działania 8.3, którego celem było dokonanie oceny problemów występujących podczas realizacji projektów finansowanych w ramach programu POIiŚ. W wyniku badań opracowany został Katalog Dobrych Praktyk, który stanowi zbiór istotnych informacji, jakie mogą być wykorzystane w celu usprawnienia realizacji projektów infrastrukturalnych (w tym także projektów ITS).

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Paweł Szaciłło, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi pracę w Komisji Europejskiej, Ministerstwie Transportu, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz firmie PricewaterhouseCoopers.

Group of people working out business plan in an office

Podsumowanie świątecznego śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad 21 grudnia 2012 r., Warszawa

21 grudnia 2012 r. Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się świąteczne śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA, którego gościem specjalnym był Andrzej Maciejewski – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Organizatorem spotkania było ITS POLSKA. W spotkaniu udział wzięli: Marek Litwin (ITS POLSKA), Andrzej Dulka (Alcatel-Lucent), Sławomir Palczewski (Alcatel-Lucent), Waldemar Kukawskim (Alpine – Energie Polska), Adam Domaradzki (Domaradzki Services), Krzysztof Bernatowicz (Egis), Waldemar Chmielewski (Egis), Przemysław Rzeźniewski (GDDKIA), Włodzimierz Nuta (Polixel), Andrzej Kobuszewski (GDDKIA), Marek Kaszuba (Hewlett-Packard), Grzegorz Sobolewski (Hewlett-Packard), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch Telematic Services), Janusz Wróbel (Neurosoft), Dariusz Obcowski (Siemens), Waldemar Matukiewicz (Sprint), Magdalena Taczanowska (Sygnity), Krzysztof Ducal (Sygnity), Tomasz Polichnowski (Thales), Paweł Piotrowski (Thales), Adam Kruczek (UTI Grupa Polska).

Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych.  Marek Litwin – prezes ITS POLSKA na samym wstępie spotkania poruszył kwestie związane ze strategią rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, w szczególności związane ze wspólnym opracowaniem pakietu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych w zakresie zarządzania drogą i ruchem na drogach krajowych, zrealizowanych wspólnymi siłami ITS POLSKA i GDDKiA.

Andrzej Maciejewski zapowiedział podczas spotkania, iż wymagania dla KSZR będą opracowane na podstawie Europejskiej Ramowej Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych FRAME. ‘’Celem takiego podejścia przy wdrożeniu KSZR jest stworzenie transparentnego i konkurencyjnego rynku oraz zapewnienie projektowi ścisłego powiązania z Inżynierią Systemów, co stawia go bliżej rozwiązań IT niż inżynierii ruchu’’ – mówił w dalszej części spotkania – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA zapewnili, że już w pierwszym kwartale 2013 r. powstanie publicznie dostępna platforma wymiany informacji o KSZR w postaci portalu WWW.

Dodatkowo cyklicznie będą się odbywały konsultacje w formie spotkań GDDKiA z przedstawicielami sektora prywatnego. Przemysław Rzeźniewski z GDDKiA podkreślił fakt, iż istotną kwestią we wdrożeniu tego systemu będzie integracja  jego różnych elementów oraz, że głównym celem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem jest usprawnienie ruchu pojazdów.
Podczas spotkania Dyrektor Maciejewski podkreślił rolę ITS POLSKA jako platformy wymiany wiedzy w zakresie Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych dla zarządzania ruchem na dogach krajowych i zapewnił w swoim wystąpieniu o chęci utrzymania ciągłości dialogu technicznego przy opracowaniu założeń KSZR.

GDDKiA planuje w drugim kwartale ogłosić przetarg na konsultanta i przyszłego inżyniera kontraktu, natomiast zamówienie, lub pierwsze zamówienia na budowę Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem zostaną ogłoszone najwcześniej w III kwartale 2013 r. Obecnie trwają prace nad architekturą systemu.

Na zakończenie spotkania prezes ITS POLSKA złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia, życzył także pomyślności przy wdrożeniu ww. projektu.

(Źródło: www.przeglad-its.pl)

O gościu:
Andrzej Maciejewski od 2009 r. Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Do zakresu obowiązków należy kierowanie zagadnieniami dotyczącymi utrzymania i ochrony sieci dróg krajowych oraz obiektów inżynierskich, zarządzania ruchem na drogach krajowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W zakres jego kompetencji jest również sprawowanie nadzoru nad służbami drogowymi GDDKiA.

Group of people working out business plan in an office

Podsumowanie śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury października 2012 r., Warszawa

ITS POLSKA serdecznie dziękuje za udział w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Pan Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się w dniu 9 października 2012 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli także: Marek Litwin – ITS POLSKA, Marek Kaszuba – Hewlett Packard, Waldemar Chmielewski  – Egis Projects Polska, Dariusz Obcowski – Siemens,  Piotr Dąbrowski – Acisa, Jarosław Teterycz oraz Krzysztof Modelewski – OpenSky Systems&Services.

„Nie rozwiążemy problemów związanych z dużym natężeniem ruchu bez technologii i innowacji, rozbudowa infrastruktury drogowej nie wystarczy …” – mówił podczas spotkania Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z trudnościami jakie spotykają podczas procedur zamówień publicznych na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności został poruszony temat wyboru wykonawców w przetargach oraz dokładności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Nakreślony został problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięć opartych o Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP). Ożywiona dyskusja i konstruktywne propozycje rozwiązań istniejących problemów zostaną wkrótce przedstawione  wszystkim członkom Stowarzyszenia ITS Polska i złożone na ręce Posła  Stanisława Żmijana z  Komisji Infrastruktury.

O gościu:

Urodził się w 1956r. w Tarnogrodzie niedaleko Biłgoraja. Z południową Lubelszczyzną związana była cała jego młodość – tutaj dorastał, kształcił się oraz rozpoczynał swoją działalność społeczno-polityczną. W 1980 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Po ukończeniu studiów pracował jako stażysta i laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. Od 1982 do 1983 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy w Inowrocławiu. Od 1983 kierował pracownią w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie. W latach 1984–1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie, zaś w latach 1989–1991 był dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1992 do 2000 był dyrektorem, a od 2000 prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1980 należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Od 1994 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2002 zasiada w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W latach 1990–1998 zasiadał w Radzie miejskiej Międzyrzeca Podlaskiego, a następnie do 2001 w sejmiku lubelskim I kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 został działaczem Platformy Obywatelskiej, w 2011 został przewodniczącym struktur tej partii w województwie lubelskim. W wyborach w 2001, 2005 i 2007 uzyskiwał mandat posła na Sejm w okręgu chełmskim z listy PO. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. W wolnych chwilach zajmuje się wnukami. Jego pasją jest również ogrodnictwo. Urlop spędza zawsze aktywnie w polskich górach – na pieszych wycieczkach lub jeżdżąc na nartach.

People Meeting Seminar Office Concept

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA 14 lipca 2011 r., Warszawa Gość Honorowy: Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad

ITS POLSKA dziękuje członkom za udział w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Pan Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie odbyło się w dniu 14 lipca 2011 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Sali Słowacki w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 42/44).

Podczas śniadania reprezentanci firm związanych z branżą ITS i przedstawiciele GDDKiA dyskutowali nt. możliwości wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Polsce przy wsparciu członków ITS POLSKA. Ustalono, że zostaną powołane grupy robocze złożone z ekspertów, którzy będą przygotowywali propozycje standardów i integracji systemów transportowych. Rekrutowaliby się oni z firm wdrażających ITS, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej. Powołanie takich grup nie tylko może znacznie przyśpieszyć działania związane z budowaniem architektury ITS w Polsce, ale też wspomóc prace związane z opracowaniem planu działania na rzecz rozwoju ITS, co jest związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Podkreślono, że przygotowanie takiego planu wymaga bardzo dużych nakładów sił i środków, ale jego znaczenie może być bardzo małe, bo Polska nie ma swojego reprezentanta w Brukseli i nasze plany mogą mieć bardzo małe znaczenie przy tworzeniu europejskiej architektury ITS.

Podczas spotkania poruszano też inne zagadnienia takie jak wykorzystanie prezydencji w UE dla wzmocnienia znaczenia Polski w europejskich strukturach, system poboru opłat dla aut osobowych na nowych odcinkach autostrad czy wdrożeniu systemu elektronicznego poboru opłat ViaToll. Na śniadanie biznesowe zorganizowane przez Stowarzyszenie ITS Polska i poprowadzone przesz jego prezesa w hotelu Bristol przybyło 15 osób. Byli to przedstawiciele firm: Alcatel-Lucent, DHV Polska, Egis Projects Polska, Hewlett-Packard, Neurosoft, OpenSky Systems&Services, Project Development&Managments, Sener oraz czterech przedstawicieli GDDKiA, w tym gość honorowy – Andrzej Maciejewski, zastępca dyrektora.

Fotorelacja – zobacz

Program śniadania:
08:45 – Rejestracja, dania na ciepło
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne – Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad
09:15 – Dyskusja, dania zimne
11:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Andrzej Maciejewski od 2009 r. Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Do zakresu obowiązków należy kierowanie zagadnieniami dotyczącymi utrzymania i ochrony sieci dróg krajowych oraz obiektów inżynierskich, zarządzania ruchem na drogach krajowych i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W zakres jego kompetencji jest również sprawowanie nadzoru nad służbami drogowymi GDDKiA.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Dembińska z biura ITS POLSKA tel. 22 630 99 09 lub e-mail: adembinska@itspolska.pl.

People Meeting Seminar Office Concept

Spotkanie członków ITS POLSKA

2 luty 2011 r., Warszawa

Gość Honorowy: Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

W dniu 2 lutego 2011 r. obyło się spotkanie z p. Ministrem Maciejem Jankowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie ITS POLSKA. Jego tematem było omówienie „Przyszłości rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 członków ITS POLSKA oraz wielu przedstawicieli m.in. Ministerstwa Infrastruktury i instytucji badawczych. Goście mieli okazję do dyskusji na bieżące tematy związane z rozwojem inteligentnych systemach transportowych w Polsce. Na nurtujące pytania przedstawicieli branży ITS odpowiadali m.in.: Minister Maciej Jankowski, Andrzej Maciejewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Michalski z Ministerstwa Infrastruktury oraz Wojciech Hałka z Instytutu Łączności.Program spotkania obejmował:
09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie przez Marka Litwina, Prezes ITS POLSKA
09:05 – Słowo wstępne Pana Ministra Macieja Jankowskiego odnośnie przyszłości rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce
09:15 – Wystąpienie Pana Andrzeja Maciejewskiego Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
09:20 – Dyskusja
10:30 – Podsumowanie dyskusji i zakończenie śniadania przez Marka Litwina, Prezes ITS POLSKA

Wnioski:
Przedstawiciele ITS POLSKA przypomnieli, że problemy Inteligentnych Systemów Transportowych to nie tylko technologia, lecz technologia w połączeniu z prawem i ekonomią – słowem rynek. A rynek, to zasoby ludzkie i środowisko, w którym żyjemy. Intencją Stowarzyszenia jest pobudzenie rynku do działania. ITS POLSKA wykonało ogromną pracę, aby tworzyć i kreować polski rynek ITS. Aby mógł się nadal rozwijać zaproponowano, aby Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stały się koordynatorem strategicznych wdrożeń w tej dziedzinie.
Ciekawą inicjatywą zaprezentowaną w czasie spotkania, jest chęć wsparcia merytorycznego dla resortu w budowie współpracy na linii rząd – samorząd. Jednocześnie prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA zadeklarował przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gotowość do organizacji spotkań Krajowej Rady ITS w ramach Polskiego Kongresu ITS.
Natomiast minister Maciej Jankowski podkreślił, że zagadnienie Inteligentnych Systemów Transportowych jest dla Ministerstwa nie tylko ważne, lecz także trudne z punktu widzenia administracji. Oznacza bowiem konieczności odpowiedzi na wyzwania technologiczne oraz dostosowanie do nich właściwych regulacji prawnych. Wyraził chęć regularnych spotkań o bardziej skonkretyzowanej tematyce. Zadeklarował także wyciągnięcie wniosków z dyskusji i zaangażowanie się w prace razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji nad sposobem koordynacji działań zmierzających do właściwego funkcjonowania numeru alarmowego 112, a co za tym idzie także systemu eCall.
Obie strony liczą na stałą efektywną współpracę z zakresu implementacji Inteligentnych Systemów Transportowych.

O gościu:
Maciej Jankowski – ur. 20 XI 1960 w Sieradzu. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa i Administracji (1984), Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1987), w 1991 doktorat w dziedzinie nauk prawnych. 1984-1985 wychowawca w Ośr. Szkolno-Wychowawczym w Łodzi, 1985-1993 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydz. Prawa i Administracji UŁ. Od 1991 radca prawny, 1992-1993 doradca w Urzędzie Rady Ministrów, 1993-2006 w Grupie Wydawniczej Polska presse, radca, menadżer, wiceprezes, prezes zarządu (2000-2004), w 2007 radca prawny w kancelarii prawniczej, od 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Autor książek i artykułów
w czasopismach naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniami z poprzednich spotkań w formie śniadania biznesowego z Panem Posłem Zbigniewem Rynasiewiczem z Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Radosławem Czapskim z Banku Światowego dostępnymi na www.itspolska.pl/sniadania.

Architect engineer shaking hands with businessman on site,  Teamwork cooperation success collaboration concept

Śniadanie Biznesowe członków ITS POLSKA

16 listopada 2010 r., Warszawa
Gość Honorowy: Radosław Czapski, Bank Światowy

W dniu 16 listopada 2010 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się śniadanie biznesowe, którego gościem był Pan Radosław Czapski z Banku Światowego. Tematem przewodnim spotkania były „Wyzwania stojące przed transportem lądowym w Polsce oraz instrumenty Banku Światowego możliwe do wykorzystania w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji ITS”.

Podczas spotkania reprezentanci ITS POLSKA mieli wyjątkową okazję do rozmowy odnośnie wyzwań stojących przed transportem lądowym w Polsce oraz o instrumentach Banku Światowego możliwych do wykorzystania w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji ITS. Była to również możliwość na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości oraz składania ew. postulatów. W spotkaniu udział wzięli:
Marek Litwin (ITS POLSKA),
Krzysztof Modelewski (OpenSky Systems & Services),
Marek Kaszuba (Hewlett Packard Polska),
Wojciech Gębicki (Stalexport Autostrady),
Szymon Puczyński (PricewaterhouseCoopers Polska),
Dariusz Nachyła (Deloitte Business Consulting),
Ładysław Milancej (ZDMiKP Bydgoszcz).

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali potrzebę poszerzania horyzontów na temat rozwiązań ITS oraz prezentowania spektrum możliwości, jakimi te rozwiązania dysponują. Dużą rolę może tu odegrać Bank Światowy, który jako renomowana instytucja o zasięgu ponadnarodowym może pomóc niwelować nieczyste dziś lobbowanie za konkretnymi projektami, na rzecz wybierania najbardziej optymalnych i atrakcyjnych dla określonego odbiorcy rozwiązań. Padła także deklaracja możliwości współpracy między Stowarzyszeniem ITS POLSKA oraz Bankiem Światowym, która miałaby na celu popularyzację w Polsce dobrych praktyk z różnych miejsc na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

O gościu:

Radosław Czapski
– Pracuje w Banku Światowym od 2004 jako koordynator projektów infrastrukturalnych koncentrując się na przedsięwzięciach w infrastrukturze transportowej oraz rozwoju innowacyjnych form współpracy pomiędzy sektorem publicznym (rządem i partnerami samorządowymi) i prywatnym w Polsce i ‘nowych’ krajach członkowskich Unii Europejskiej. Prowadzi lub współuczestniczy w przygotowaniu i realizacji szeregu prac analitycznych i projektów pożyczkowych związanych z infrastrukturą transportową oraz rozwojem komunalnych i regionalnych systemów transportowych. Poprzednio przez prawie pięć lat w międzynarodowej firmie doradczej Booz Allen Hamilton doradzał firmom komercyjnym, samorządom  i międzynarodowym instytucjom finansowym (EBOiR, Bank Światowy, UE). Prowadził projekty dotyczące rozwoju infrastruktury oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był zaangażowany w szereg przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem i realizacją nowatorskich koncepcji realizacji inwestycji w drogownictwie i gospodarce komunalnej z wykorzystaniem mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego. Uczestniczył w pracach nad rozwiązaniami formalno-prawnymi związanymi z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Wcześniej podczas ponad ośmioletniej pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce zajmował się koordynacją zagadnień  sektorowych i realizacji programów pomocowych finansowanych ze środków UE w branżach przemysłowych oraz związanych z infrastrukturą  transportową, energetyczną i telekomunikacyjną. Sprawował  nadzór nad programami pomocowymi o charakterze inwestycyjnym oraz szeregiem projektów doradczych dotyczących infrastruktury oraz restrukturyzacji indywidualnych firm i całych sektorów przemysłowych.

Posiada wykształcenie inżynierskie uzupełnione międzynarodowym dyplomem MBA.

Multi-ethnic group of three businesspeople meeting in a modern office. Two women and a caucasian man wearing suit looking at a laptop computer.

Śniadanie Biznesowe pt. „ITS – ustawodawstwo i finansowanie”Gość Honorowy: Poseł Zbigniew Rynasiewicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

ITS POLSKA dziękuje członkom stowarzyszenia za wzięcie udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem był Poseł Zbigniew Rynasiewicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się 2 marca 2010 r. w godz. 9:00 – 11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie.

Wynikiem spotkania członków stowarzyszenia z Panem Zbigniewem Rynasiewiczem jest obopólna wola rozwijania współpracy. Pan Przewodniczący wyraził głębokie zainteresowanie tematyką Inteligentnych Systemów Transportowych oraz potwierdził gotowość wsparcia inicjatyw ITS POLSKA na forum Sejmowej Komisji Infrastruktury jak również Podkomisji.

Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji i osoby indywidualne zrzeszeni w ITS POLSKA mieli wyjątkową okazję do rozmowy odnośnie ustawodawstwa i finansowania inteligentnych systemów transportowych. Była to także okazja do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania postulatów do Pana Posła oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury.

W związku z powyższym ITS POLSKA podjęło się przygotowania listu adresowanego do Pana Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza zawierającego nasze postulaty odnośnie problemów z jakimi sie zmagamy podczas wdrażania ITS w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania.Informacja o Gościu Śniadania Biznesowego członków ITS POLSKA:

Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP VI kadencji, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas swojej długoletniej kariery był Starostą Leżajskim, Wójtem Gminy Grodzisko Dolne (sprawowanie urzędu objął w wieku 26 lat, został najmłodszym wójtem w województwie), nauczycielem historii w szkole podstawowej w Laszczynach, członkiem i współzałożycielem wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, członkiem Rady Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezesem Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Grodzisku Dolnym. Za swoją prace wielokrotnie wyróżniany, m.in. przez Ministra Kultury, Ministra Edukacji i Sportu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Poseł swój wolny czas przeznacza na: aktywny wypoczynek, jazdę rowerem, sport, dobrą książkę lub film. Interesuje się sportem, literaturą, kinem i gospodarką.