Rada Programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS przygotowując zakres programowy na 2023 r.
kładzie szczególny nacisk na najbardziej interesujące zagadnienia i aktualną problematykę.

Założono, że prezentacje dotyczyć będą następujących tematów: 

 • technologie ITS w transporcie publicznym,
 • systemy sterowania ruchem w miastach
 • systemy sterowania ruchem na drogach zamiejskich
 • miejskie systemy parkowania
 • systemy autonomiczne i kooperatywne
 • strefy „czystego” transportu w miastach
 • wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie
 • wyzwanie transgraniczne
 • transport i logistyka

  Podczas paneli dyskusyjnych zostaną omówione zagadnienia:

 • rozwoju systemów ITS w Polsce w świetle dostępnych narzędzi finansowych
 • panelu klienta
 • Vertiport elementem infrastruktury transportu multimodalnego Smart City
 • lotnictwo

Zachęcamy do zgłaszania swoich abstraktów przez przedstawicieli uczelni.
Udział w kongresie przedstawicieli uczelni, których abstrakt zostanie zaakceptowany przez Radę Programową PKITS jest bezpłatny.
W przypadku abstraktów z kilkoma współautorami bezpłatny udział dotyczy jednej osoby referującej.

Firmy nie będące sponsorami POLSKIEGO KONGRESU ITS
w 2023 r., a których abstrakt został zakwalifikowany zobowiązane są do uiszczenia
opłaty za wystąpienie zgłoszone do programu.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłoszenia przez firmę prezentacji do programu i ofertą sponsoringową.

Sformułowanie tematów nie wyklucza wystąpień dot. tematów nie objętych tą listą.
Ostateczny program Kongresu zostanie dostosowany do tematyki zgłoszonych wystąpień. 

Mamy nadzieję, że jubileuszowy XV POLSKI KONGRES ITS odbędzie się w pełnej gali, spełniając Państwa najwyższe oczekiwania zarówno w odniesieniu do prezentowanych treści, jak i całości tego największego wydarzenia środowiska Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, dopełnionego majową aurą pięknej Warszawy. 

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat, w maju 2023 roku spotkają się Warszawie czołowi przedstawiciele branży Inteligentnych Systemów Transportowych. Eksperci i praktycy branży ITS oraz przedstawiciele świata akademickiego poruszą całą gamę zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie, widzianymi zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. Nie zabraknie wśród poruszanych tematów wątków, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno sektora publicznego, jak i firm. Należą do nich zagadnienia związane z transportem publicznym, zarządzaniem ruchem i parkingami oraz systemami informacji dla podróżujących. Poruszymy także rozwijające się obszary tematyczne, takie jak zastosowanie sztucznej inteligencji, analizy dużych zbiorów danych czy zarządzania strefami w miastach. Nie zabraknie także zagadnień związanych z prawem i finansowaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce oraz innowacji w transporcie kolejowym i lotniczym.

Podobnie do formatu poprzedniej edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS także i w nadchodzącym Kongresie przewidujemy otwarte panele dyskusyjne stwarzające możliwości aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Nadchodzące spotkanie otworzą jak zawsze wystąpienia przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwijanie i wdrażanie technologii ITS, a program jak co roku zostanie dopełniony okazją do spotkań i rozmów biznesowych.

Serdecznie zapraszamy!
prof. Wojciech Suchorzewski – Przewodniczący Rady Programowej
Marek Litwin – Prezes Zarządu

Poprzednie edycje

Organizator

Partnerzy