Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska
ZAPROSZENIA

Dołącz do nas na Facebook -                             Obserwuj nas na Twitter -

Pytania potencjalnych uczestników postępowania przetargowego
odn. Krajowego Systemu Poboru Opłat w 2018 r.

W dniu 20 września 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się seminarium nt. „Elektroniczny pobór opłat drogowych. Doświadczenia Polski i innych krajów”. Relacja z seminarium znajduje się na www.mib.gov.pl. W seminarium wzięli  udział członkowie Stowarzyszenia ITS POLSKA, w tym m.in. Piotr Krukowski oraz Mariusz Kołkowski, członkowie Zarządu.

Minister Jerzy Szmit zapowiedział kolejne seminarium, które ma odbyć się w pierwszej połowie października 2016 r. Jego celem będzie umożliwienie zainteresowanym podmiotom krajowym i zagranicznym zaprezentowania stronie publicznej swoich propozycji oraz przedstawienia  funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

Z nieoficjalnych informacji  wynika, że postępowanie przetargowe "na wybór operatora i wykonawcy systemu po zakończonej w listopadzie 2018 r. obecnej umowie" ma być  prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. W ocenie Zarządu ITS POLSKA seminarium październikowe spełni swoją rolą informacyjną o ile zamawiający, w jego trakcie, będzie mógł odpowiedzieć na pytania potencjalnych uczestników tego postępowania.

W związku z tym proponujemy, by wszyscy zainteresowani tematem kierowali pytania drogą elektroniczną na adres kspo@itspolska.pl do 10.10.2016 (poniedziałek) do godz. 14:00. Pytania zebrane w ten sposób i pogrupowane tematycznie zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za to postępowanie w przetargowe w MIB i GDDKiA.  Mamy nadzieję, że działanie to ułatwi zamawiającemu udzielnie odpowiedzi podczas seminarium w październiku br.


Zaproszenie na śniadanie członków ITS POLSKA
Gość Honorowy: Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar
Warszawa, 11 październik 2016 r. w godz. 09:30-11:30

ITS POLSKA serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w śniadaniu, którego gościem będzie Pan Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar. Spotkanie zaplanowane zostało na 11 października 2016 r. (wtorek) w godz. 09:30-11:30 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA będą miały możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie legalizacji przyrządów, które nie uzyskały zatwierdzenia, urealnienia wymogów dotyczących przyrządów pomiarowych, stosowania przyrządów, które teraz nie podlegają wprost nadzorowi GUM, statusu prawnego przyrządów, które nie spełniają wymogów ale mają legalizacje oraz ujednolicenia głosu GUM i środowiska jeśli chodzi o wymogi identyfikacji pojazdu i konieczności zapisywania w decyzji zatwierdzenia typu wszystkich możliwych urządzeń, które mogą być podłączane do przyrządu. Więcej>>
Karta zgłoszenia - pobierz

Zaproszenie na seminarium ITS POLSKA
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie”
29-30 września 2016 r., Olsztyn

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie mają przyjemność zaprosić na seminarium nt. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Olsztynie, w ramach realizacji projektu Dostawa i montaż systemu ITS”, które odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Olsztynie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Olsztyna. Partnerami zostały firmy Sprint, ALE International, A-ster, Avista, Bosch, Mera Systemy, Neurosoft, R&G oraz Shadok. Informujemy, że dla przedstawicieli samorządów udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej>>
Program - zobacz
Karta zgłoszenia - pobierz


Zmiany w składzie Zarządu ITS POLSKA

Szanowni Członkowie i sympatycy ITS POLSKA,
Uprzejmie informujemy, że z przyczyn osobistych, z dniem 14.07.2016 r. rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA i Członka Zarządu Stowarzyszenia złożył dr inż. Tomasz Kamiński. Dymisja została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia i w okresie przejściowym do pełnienia funkcji p.o. Prezesa został wybrany dr inż. Marek Litwin. Obecnie oczekujemy na formalne wyłonienie nowego Prezesa Stowarzyszenia.
Więcej>>

Mimo krótkiego okresu urzędowania dr inż. Tomasza Kamińskiego odbyło się seminarium zorganizowanie przez lubelski oddział ITS POLSKA, a także został zaplanowany kalendarz imprez na bieżący rok i początek roku przyszłego. W połączeniu z innymi zainicjowanymi działaniami pozwoli to na dalszy rozwój Stowarzyszenia. Rozpoczęto także przygotowania do kolejnego, jubileuszowego X Polskiego Kongresu ITS, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA
Nowy skład Zarządu ITS POLSKA na lata 2016-2019
Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. podczas Walnego Zebrania Członków ITS POLSKA powołany został nowy skład Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Programowej na kadencję 2016-2019. Rozszerzony został również skład Rady Programowej. Prezesem został Tomasz Kamiński. Na Członków Zarządu ITS POLSKA zostali wybrani: Piotr Krukowski, Marek Litwin, Mariusz Kołkowski, Janusz Wrobel, Wiesław Graczyk i Przemysław Rzeźniewski.

Powstała II część Kodeksu Dobrych Praktyk pt. "Wdrażanie miejskich systemów ITS"
uzupełnienie Kodeksu Dobrych Praktyk nt. "Efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych" (cz. I)

Zapraszamy do zapoznania się z II częścią Kodeksu Dobrych Praktyk stanowiącego syntetyczny zbiór informacji wynikających z doświadczeń, wiodących instytucji naukowo-badawczych oraz wykonawców wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS przy Stowarzyszeniu ITS Polska (KASI). Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem dokumentu przedstawionego na Polskim Kongresie ITS w 2015 roku, rozszerzającym opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. W dokumencie omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.Więcej>>

Kodeks Dobrych Praktyk cz. I (2015 r.) - pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. II (2016 r.) - pobierz

Katalog Branży ITS 2016 - publikacja wersji drukowanej
ITS POLSKA, wydawca Katalogu Branży ITS z radością informuje o wydaniu drugiej edycji Katalogu Branży ITS 2016. Więcej>>

e-Katalog Branży ITS 2016 - zobacz

POLECA

NOWOŚĆ! Olsztyńska rewolucja w komunikacji
Z Piotrem Grzymowiczem - prezydentem Olsztyna rozmawiamy o wdrażanym w mieście systemie ITS, który ma wnieść nową jakość podróżowania komunikacją publiczną. W skład olsztyńskiego systemu wchodzą takie rozwiązania jak biletomaty, karta miejska, wyświetlacze w autobusach i tramwajach, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej. System ITS pozwoli także na sterowanie ruchem za pomocą kamer i pętli indukcyjnych zamontowanych na skrzyżowaniach.Czytaj>>

ITS zrewolucjonizuje zarządzanie transportem publicznym w Lublinie

Z Andrzejem Mataczem - Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Ruchem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie rozmawiamy o lubelskim Systemie ITS, który jest częścią Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego, największego projektu unijnego jaki realizuje miasto. Czytaj>>

Białystok stawia na nowoczesne i efektywne sterowanie ruchem w mieście

Z Januszem Ostrowskim dyrektorem Zarządu Dróg i Inwestycji w białostockim magistracie rozmawiamy o wdrożeniu Systemu Zarządzania Ruchem w Białymstoku, jego znaczeniu, funkcjonalności, a także spodziewanych efektach działania. Czytaj>>

OSTATNIO ZREALIZOWANE

Śniadanie członków ITS POLSKA
Gość Honorowy: Piotr Pryciński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
20 września 2016 r.,
Warszawa
ITS POLSKA dziękuje za wzięcie udziału w śniadaniu, którego gościem był Pan Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 20 września 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA miały możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie finansowania projektów ITS, programów sektorowych, w tym programów dla sektora ITS (strategiczna agenda badawcza). Więcej>>

Zgodnie z rozmową przekazujemy link do komunikatu w sprawie wyłączenia zasady konkurencyjności w przypadku spełnienia warunków opisanych w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP - zobacz

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA i Banku Światowego
„Przyszłość systemów biletowych w Polsce”
14 czerwca 2016 r., Warszawa

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wespół z Bankiem Światowym dziękują za udział seminarium nt. „Przyszłość systemów biletowych w Polsce”, które obyło się w dniu 14 czerwca 2016 r. w Warszawie. Partnerami merytorycznymi zostały firmy R&G i Trapeze Poland. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale www.przeglad-its.pl. Więcej>>

Prezentacje - zobacz

Podsumowanie z seminarium szkoleniowego
„Kodeks dobrych praktyk - wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”
9 czerwca 2016 r., Lublin
ITS POLSKA oraz ITS POLSKA Oddział Lubelski serdecznie dziękują za wzięcie udziału w seminarium szkoleniowym pn. ''Kodeks dobrych praktyk- wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów'', które odbyło się 9 czerwca 2016 r. w Lublinie. Ponad 70 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium. Więcej>>

Prezentacje - pobierz

Podsumowanie z seminarium
„Realizacje systemów ITS w Polsce w opinii użytkowników”
1 czerwca o godz. 12.00  Targi Kielce, Hala E „Kapsuła E-1”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom z samorządów, producentów urządzeń oraz integratorów za udział w seminarium pt. „Realizacje systemów ITS w Polsce w opinii użytkowników”, którego odbyło się podczas Targów Autostrada’2016
w Kielcach w dniu 1 czerwca 2016 r. Współorganizatorami seminarium były Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Targi Kielce. Zaprezentowane zostały systemy ITS-owe w Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie oraz Trójmieście. W trakcie spotkania przedyskutowano problemy związane z finansowaniem kolejnych  systemów zarządzania ruchem, transportem publicznym itp. Więcej>>

Debata Gazety Prawnej podczas Polskiego Kongresu ITS 2016 - czytaj

Wyniki VII edycji konkursu LIDER ITS 2016!
Jury konkursu wytypowało najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2016. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodę w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa ufundowała firma Neurosoft. Więcej>>

Podsumowanie z IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 2016
16-17 ma
ja 2016 r., Warszawa
Zakończył się IX POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób - reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski. Wśród uczestników Kongresu ponad 40 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.Tegoroczna dziewiąta edycja Kongresu odbyła się w dniach 16- 17 maja 2016 r. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej ze standaryzacją rynku ITS. Więcej >>

Prezentacje:
- 16.05.2016 r. (dzień 1) - pobierz

- 17.05.2016 r. (dzień 2) - pobierz

Podsumowanie z seminarium
„System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”
21-22 kwietnia 2016 r., Łódź

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi dziękuje za udział w seminarium nt. „System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”, które odbyło się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Łodzi.  Patronat nad seminarium objęła Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska. Partnerem została firma Sprint a Partnerami Merytorycznymi firmy AB Micro, Axis, Designers,  R&G oraz Zakład Inżynierii Ruchu w Bytomiu. Patronat medialny objęły portale www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz www.transinfo.pl. Więcej>>

Prezentacje - zobacz
Podsumowanie z seminarium

„Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”
17 marca 2016 r., Grudziądz

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wespół z Miejskim Zakładem Komunikacji w Grudziądzu dziękuje za udział w seminarium nt. „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. w Grudziądzu. Partnerem wydarzenia został wykonawca Kolejowe Zakłady Łączności a Partnerami merytorycznymi firmy Dilax, MCX Systems oraz Solaris. Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy oraz portale www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl. Więcej>>

Prezentacje - zobacz


O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008