Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
ITS Polska
Czytaj codziennie portal -

Dołącz do nas na Facebook
-                     
        Obserwuj nas na Twitter -

Szanowni Państwo,
Z ogromnym smutkiem pragniemy Państwu przekazać wiadomość o odejściu od nas Pana Profesora Ryszarda Krystka.

Pan Profesor Krystek przez 50 lat swojej pracy związany był z Politechniką Gdańską. Piastował kolejno stanowiska Dyrektora Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej na Politechnice Gdańskiej oraz Kierownika Katedry Inżynierii Drogowej. Był wieloletnim  Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Twórcą Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej. Do jego szczególnych osiągnięć należy praca na rzecz programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce mających zredukować liczbę ofiar śmiertelnych w transporcie. Pan Profesor Krystek piastował także stanowisko Podsekretarza stanu do spraw polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury w rządzie premiera Marka Belki. Tam między innymi tworzył „Politykę Transportową Państwa na lata 2006-2025”, która została przyjęta przez Radę Ministrów w czerwcu 2005. Za swoje osiągnięcia został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pracę na Politechnice Gdańskiej zakończył w 2011 roku. W ostatnich latach pracy zawodowej był zastępcą dyrektora do spraw naukowych Instytutu Transportu Samochodowego.

Dla naszego środowiska Inteligentnych Systemów Transportowych Pan Profesor Ryszard Krystek był szczególną osobą. Był nie tylko Sygnatariuszem - Członkiem Założycielem Stowarzyszenia ITS POLSKA ale przede wszystkim mentorem naszego środowiska. Przez wiele lat dzielił się też z nami swoimi naturalnymi zdolnościami organizacyjnymi jako wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej ITS POLSKA pozostając niemal do końca wyjątkowo aktywnym. Dał się też poznać jako niedościgniony erudyta i krasomówca. Zawsze chętny do wspierania naszych inicjatyw. Zawsze pełen charakterystycznego dla siebie humoru i dystansu do życia.

Pan Profesor Krystek pozostanie też niedoścignionym wzorem osobistego wdzięku, kultury bycia oraz przykładu harmonii pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Żegnamy Cię Drogi Panie Profesorze. Cześć Jego Pamięci. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

W imieniu Zarządu ITS POLSKA
Marek Litwin

ZAPROSZENIA

Zaproszenie na X Polski Kongres ITS
16-1
7 maja 2017 r., Warszawa
Pr
zed nami rok szczególny w historii Stowarzyszenia ITS POLSKA - jubileusz dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia oraz 10 edycji Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Stowarzyszenie ITS POLSKA zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z datą 3 sierpnia 2007 roku, ale swoją oficjalną działalność podjęło już w roku 2006 bezpośrednio po podpisaniu w Warszawie listu intencyjnego przez przedstawicieli środowisk naukowych i naukowo-badawczych, organizacji rządowych i pozarządowych oraz sektora prywatnego, powołującego do życia partnerstwo wiedzy pod nazwą „ITS POLSKA”. Można więc śmiało powiedzieć, że istniejemy już 10 lat, współtworząc z Państwem rynek ITS w Polsce niemal od samego początku jego istnienia. Więcej>>

Informacja ogólna odn. PKITS 2008-2016 - zobacz

Nasze szczególnie serdeczne zaproszenie, jak zawsze, kierujemy do sektora publicznego i prywatnego oraz Wszystkich Państwa pasjonatów Innowacyjnego Transportu. Prosimy śledzić komunikaty publikowane na stronie Kongresu, które uszczegółowią program nadchodzącego spotkania. Serdecznie zapraszamy!
Wojciech Suchorzewski
                                                                                                 Marek Litwin
Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia ITS POLSKA                                   Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA

Spotkanie członków KASI
21 luty 2017 r., Warszawa

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie KASI w dniu 21.02.2017 r. o godz. 10.00. Miejsce spotkania - Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa.


Ruszyła VIII edycja konkursu Lider ITS
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w kolejnej, ósmej edycji konkursu LIDER ITS 2017. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 17 marca 2017 r.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz ósmy statuetka
LIDER ITS 2017 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2016 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo – rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej

Gala wręczenia nagród
LIDER ITS 2017 nastąpi podczas X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2017 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. w Warszawie.

Formularze zgłoszeniowe - pobierz
Regulamin - zobacz

Dołącz do Katalogu Branży ITS 2017
Zapraszamy do zamieszczenia swojego wpisu reklamowego w trzeciej edycji Katalogu Branży ITS na 2017 r. Oferta reklamowa skierowana jest do członków ITS POLSKA i Klastra ITS oraz przedstawicieli samorządów, którzy będą mogli zaprezentować wdrożone systemy w formie artykułów.

Nowością w wydaniu 2017 będą różne formaty promocji: 2 strony A4, 1 strona A4 oraz 1/2 strony A4.

Katalog rozpowszechniany będzie bezpłatnie wśród instytucji rządowych, samorządowych oraz imprez organizowanych przez ITS POLSKA.
Więcej>>

OSTATNIO ZREALIZOWANE

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku"
12-13 stycznia 2017 r., Białystok
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku dziękują za udział w seminarium nt. „Nowoczesny, zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku”, które odbyło się w dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Białymstoku. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Białegostoku. Partnerem głównym został wykonawca firma: Siemens a partnerami merytorycznymi: Bosch i Pixel. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz Magazyn Autostrady. Więcej>>

Prezentacje - pobierz


Prace Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA
jako wsparcie polityki transportowej Państwa

W dniu 19.01.2017 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie odbyła się konferencja „Architektura FRAME w projektach ITS”. Została ona zorganizowana na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach umowy na „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla Beneficjentów pomocy finansowej UE".

W spotkaniu wziął udział dr inż. Tomasz Kamiński (Instytut Transportu Samochodowego), gdzie wspólnie z profesorem Wojciechem Suchorzewskim z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację pt. „Kodeks Dobrych Praktyk Wdrażania ITS w Polsce”. Komitet ds. Architektury i Standaryzacji, którego przewodniczącym jest dr inż. Tomasz Kamiński opracował "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych" i "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK (cz. II) - wdrażanie miejskich systemów ITS". Dokumenty te zostały opublikowane odpowiednio w 2015 i 2016 roku. Obecnie przygotowywany jest "KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ITS jako narzędzie realizacji celów polityki zrównoważonej mobilności".

Działania, w których uczestniczy Instytut Transportu Samochodowego stanowią wsparcie polityki transportowej Państwa, w tym podpisanej przez Prezydenta Ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Internetowej MIB (http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797543-p_1.htm): "W ustawie przewidziano także, że minister właściwy do spraw transportu będzie mógł wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wdrażanie nowych technologii pozwalających często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym. Opracowane wzorce lub standardy, w postaci kodeksu dobrych praktyk, mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania".

Działania podejmowane przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Stowarzyszenia ITS POLSKA wpisują się także w działania Centrum Unijnych Projektów Transportowych.


Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Rzeszowski Inteligentny System Transportowy"
24-25 listopada 2016 r., Rzeszów

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się seminarium pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy”. Impreza zgromadziła ponad 110 uczestników (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy). Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Gmina Miasto Rzeszów. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc. Partnerami głównym wydarzenia zostały firmy: Asseco Data Systems i Siemens, a Partnerami Merytorycznymi Hewlett-Packard Enterprise, Pixel i R&G. Patronat Medialny nad wydarzeniem objęły portale internetowe www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz Magazyn „Autostrady”.
Więcej>>

Prezentacje - pobierz


Pismo ITS POLSKA do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
odn. Ustawy
Prawo o Ruchu Drogowym i kwestii automatycznej rejestracji naruszeń
Przedstawiamy poniżej postulat zmiany Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i kwestii automatycznej rejestracji naruszeń wraz z rozszerzoną argumentacją w załączniku skierowany do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa po spotkaniu, które odbyło się w dniu 7 listopada 2016 r. przy współudziale Stowarzyszenia ITS POLSKA odnośnie w/w tematu.

Pismo do MIB - zobacz
Załącznik do pisma do MIB -
zobacz

Podsumowanie ze śniadania członków ITS POLSKA
Gość Honorowy: Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
8 listopada 2016 r., Warszawa
ITS POLSKA serdecznie dziękuje za udział w śniadaniu, którego gościem był Pan Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie zaplanowane zostało na 8 listopada 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. Więcej>>

Śniadanie członków ITS POLSKA
Gość Honorowy: Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar
11 października 2016 r.,
Warszawa
ITS POLSKA dziękuje za udział w śniadaniu, którego gościem był Pan Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar. Spotkanie odbyło się w dniu 11 października 2016 r. (wtorek) w godz. 09:30-11:30 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA mieli możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów odnośnie legalizacji przyrządów, które nie uzyskały zatwierdzenia, urealnienia wymogów dotyczących przyrządów pomiarowych, stosowania przyrządów, które teraz nie podlegają wprost nadzorowi GUM, statusu prawnego przyrządów, które nie spełniają wymogów ale mają legalizacje oraz ujednolicenia głosu GUM i środowiska jeśli chodzi o wymogi identyfikacji pojazdu i konieczności zapisywania w decyzji zatwierdzenia typu wszystkich możliwych urządzeń, które mogą być podłączane do przyrządu. Więcej>>

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Olsztynie”
29-30 września 2016 r., Olsztyn

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie dziękują za udział w seminarium nt. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Olsztynie, w ramach realizacji projektu Dostawa i montaż systemu ITS”, które odbyło się w dniach 29-30 września 2016 r. w Olsztynie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Olsztyna. Partnerami zostały firmy Sprint, ALE International, A-ster, Avista, Bosch, Mera Systemy, Neurosoft, R&G oraz Shadok. Więcej>>

Prezentacje - pobierz

Podsumowanie ze śniadania członków ITS POLSKA
Gość Honorowy: Piotr Pryciński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
20 września 2016 r.,
Warszawa
ITS POLSKA dziękuje za wzięcie udziału w śniadaniu, którego gościem był Pan Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 20 września 2016 r. w godz. 10:00-12:00 w Restauracji Concept 13 (ul. Bracka 9) w Warszawie. Spotkanie otworzył i prowadził dr inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W dyskusji zwrócono uwagę na zmianę formuły finansowania projektów, w której beneficjentem jest przedsiębiorstwo, a jednostka naukowa (uczelnia lub instytut badawczy) jest podwykonawcą, który może zrealizować zadania zlecone przez beneficjenta środków projektowych. Zwrócono również uwagę na konieczność zapewnienia udziału własnego w finansowaniu projektu. Wysokość tego udziału jest zależna od rodzaju konkursu, wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonych badań (badania podstawowe lub badania przemysłowe) i wynosi zazwyczaj odpowiednio do 40%. Więcej>>

Podsumowanie z seminarium ITS POLSKA i Banku Światowego
„Przyszłość systemów biletowych w Polsce”
14 czerwca 2016 r., Warszawa

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wespół z Bankiem Światowym dziękują za udział seminarium nt. „Przyszłość systemów biletowych w Polsce”, które obyło się w dniu 14 czerwca 2016 r. w Warszawie. Partnerami merytorycznymi zostały firmy R&G i Trapeze Poland. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale www.przeglad-its.pl. Więcej>>

Prezentacje - zobacz

Podsumowanie z seminarium szkoleniowego
„Kodeks dobrych praktyk - wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”
9 czerwca 2016 r., Lublin
ITS POLSKA oraz ITS POLSKA Oddział Lubelski serdecznie dziękują za wzięcie udziału w seminarium szkoleniowym pn. ''Kodeks dobrych praktyk- wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów'', które odbyło się 9 czerwca 2016 r. w Lublinie. Ponad 70 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium. Więcej>>

Prezentacje - pobierz

Zmiany w składzie Zarządu ITS POLSKA
Szanowni Członkowie i sympatycy ITS POLSKA,
Uprzejmie informujemy, że z przyczyn osobistych, z dniem 14.07.2016 r. rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA i Członka Zarządu Stowarzyszenia złożył dr inż. Tomasz Kamiński. Dymisja została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia i w okresie przejściowym do pełnienia funkcji p.o. Prezesa został wybrany dr inż. Marek Litwin. Obecnie oczekujemy na formalne wyłonienie nowego Prezesa Stowarzyszenia.
Więcej>>

Mimo krótkiego okresu urzędowania dr inż. Tomasza Kamińskiego odbyło się seminarium zorganizowanie przez lubelski oddział ITS POLSKA, a także został zaplanowany kalendarz imprez na bieżący rok i początek roku przyszłego. W połączeniu z innymi zainicjowanymi działaniami pozwoli to na dalszy rozwój Stowarzyszenia. Rozpoczęto także przygotowania do kolejnego, jubileuszowego X Polskiego Kongresu ITS, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA

Podsumowanie z seminarium
„Realizacje systemów ITS w Polsce w opinii użytkowników”
1 czerwca o godz. 12.00  Targi Kielce, Hala E „Kapsuła E-1”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom z samorządów, producentów urządzeń oraz integratorów za udział w seminarium pt. „Realizacje systemów ITS w Polsce w opinii użytkowników”, którego odbyło się podczas Targów Autostrada’2016
w Kielcach w dniu 1 czerwca 2016 r. Współorganizatorami seminarium były Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszenie ITS POLSKA oraz Targi Kielce. Zaprezentowane zostały systemy ITS-owe w Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie oraz Trójmieście. W trakcie spotkania przedyskutowano problemy związane z finansowaniem kolejnych  systemów zarządzania ruchem, transportem publicznym itp. Więcej>>

Powstała II część Kodeksu Dobrych Praktyk pt. "Wdrażanie miejskich systemów ITS"
uzupełnienie Kodeksu Dobrych Praktyk nt. "Efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych" (cz. I)

Zapraszamy do zapoznania się z II częścią Kodeksu Dobrych Praktyk stanowiącego syntetyczny zbiór informacji wynikających z doświadczeń, wiodących instytucji naukowo-badawczych oraz wykonawców wdrażających systemy ITS w naszym kraju, działających w ramach Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS przy Stowarzyszeniu ITS Polska (KASI). Jest on rozwinięciem i uzupełnieniem dokumentu przedstawionego na Polskim Kongresie ITS w 2015 roku, rozszerzającym opis funkcjonalności i struktury systemów miejskich. W dokumencie omówiono pokrótce wszystkie istotne elementy występujące we współczesnych miejskich systemach ITS.Więcej>>

Kodeks Dobrych Praktyk cz. I (2015 r.) - pobierz
Kodeks Dobrych Praktyk cz. II (2016 r.) - pobierz

Katalog Branży ITS 2016 - publikacja wersji drukowanej
ITS POLSKA, wydawca Katalogu Branży ITS z radością informuje o wydaniu drugiej edycji Katalogu Branży ITS 2016. Więcej>>

e-Katalog Branży ITS 2016 - zobacz

Debata Gazety Prawnej podczas Polskiego Kongresu ITS 2016 - czytaj

Wyniki VII edycji konkursu LIDER ITS 2016!
Jury konkursu wytypowało najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2016. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodę w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa ufundowała firma Neurosoft. Więcej>>

Podsumowanie z IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 2016
16-17 ma
ja 2016 r., Warszawa
Zakończył się IX POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział ponad 300 osób - reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski. Wśród uczestników Kongresu ponad 40 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.Tegoroczna dziewiąta edycja Kongresu odbyła się w dniach 16- 17 maja 2016 r. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużo uwagi poświęcono również tematyce związanej ze standaryzacją rynku ITS. Więcej >>

Prezentacje:
- 16.05.2016 r. (dzień 1) - pobierz

- 17.05.2016 r. (dzień 2) - pobierz

Podsumowanie z seminarium
„System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”
21-22 kwietnia 2016 r., Łódź

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi dziękuje za udział w seminarium nt. „System obszarowego zarządzania ruchem w Łodzi”, które odbyło się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Łodzi.  Patronat nad seminarium objęła Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska. Partnerem została firma Sprint a Partnerami Merytorycznymi firmy AB Micro, Axis, Designers,  R&G oraz Zakład Inżynierii Ruchu w Bytomiu. Patronat medialny objęły portale www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl oraz www.transinfo.pl. Więcej>>

Prezentacje - zobacz
Podsumowanie z seminarium

„Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”
17 marca 2016 r., Grudziądz

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wespół z Miejskim Zakładem Komunikacji w Grudziądzu dziękuje za udział w seminarium nt. „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. w Grudziądzu. Partnerem wydarzenia został wykonawca Kolejowe Zakłady Łączności a Partnerami merytorycznymi firmy Dilax, MCX Systems oraz Solaris. Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy oraz portale www.przeglad-its.pl, www.edroga.pl. Więcej>>

Prezentacje - zobacz


O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008