Kontakt

ADRES

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

E-MAIL

sekretariat@itspolska.pl

Zespół ITS POLSKA

Prezes

dr inż. Marek Litwin

e-mail: mlitwin@itspolska.pl

Kontakt ITS POLSKA – Regionalny Oddział Lubelski

e-mail: lublin@itspolska.pl