Zaproszenie do udziału w XIII edycji konkursu LIDER ITS projekty zrealizowane w 2022 roku

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w XIII edycji konkursu LIDER ITS.”

Lider ITS

Aktualności