Szanowni Państwo,
Z ogromnym smutkiem pragniemy Państwu przekazać wiadomość o śmierci Pana Profesora Wojciecha Suchorzewskiego. Dla naszego środowiska skupionego w Stowarzyszeniu Inteligentnych Systemów Transportowych „ITS Polska” Pan Profesor Wojciech Suchorzewski był szczególną osobą – był związany z naszym Stowarzyszeniem od początku istnienia organizacji jako Sygnatariusz – Członek Założyciel. W ciągu minionych 15 lat Profesor dzielił się z nami swoją wiedzą przewodząc radom programowym naszej organizacji: Radzie Programowej „ITS Polska” i Radzie Programowej „Polskiego Kongresu ITS” oraz przewodząc Kapitule Wyróżnienia „LIDER ITS”. Profesor Suchorzewski bezkompromisowo stał na straży zachowania najwyższej jakości pracy i standardów w biznesie. Profesor posiadał niezwykłą zdolność w przewidywaniu kierunków rozwoju i zastosowań nowych technologii w transporcie. Był człowiekiem wielkiego formatu o niebywałej ostrości umysłu, którą zachował do ostatnich swoich dni. Dla wielu z nas był mentorem, niedoścignionym wzorem inteligencji i kultury osobistej. W przyszłym roku Profesor Suchorzewski obchodziłby swoje 90-te urodziny oraz jubileusz 70-lecia pracy zawodowej.

Żegnamy Cię Drogi Profesorze, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
W imieniu Zarządu ITS Polska – Marek Litwin
Cześć Jego Pamięci, wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

prof_suchorzewski
strona_głowna_s

BUDUJEMY ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

Inteligentne Systemy Transportowe

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu

Aktualności

Celem Stowarzyszenia ITS POLSKA jest edukacja w zakresie korzyści płynących z zastosowania ITS oraz tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi, przemysłem, sektorem usług, instytutami badawczymi, uczelniami i innymi organizacjami oraz osobami prywatnymi

Integracja środowiska

Platforma wymiany informacji
i doświadczeń

Tworzenie i aktualizacja wymagań dot. ITS

O NAS

ITS POLSKA

Jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce

urban traffic road with cityscape in modern city of China.

CZŁONKOWIE I CZŁONKOSTWO

Wspieramy firmy ITS działające na rynku polskim

ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy Transportowe (zwane „ITS”) mogą zaoferować w celu poprawy działania transportu,
w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski. ITS POLSKA przynależy do ERTICO – ITS Europe i ITS Nationals. Członkami ITS POLSKA są instytucje rządowe i samorządowe, przemysł, sektor usług, instytuty badawcze, uczelnie, inne organizacje oraz osoby prywatne

Partnerzy