Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
LIDER ITS  |  AktualnościAKTUALNOŚCI KONKURSU


Zaproszenie do udziału w XI edycji konkursu
 LIDER ITS
projekty zrealizowane w 2019 i 2020 roku


Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w jedenastej edycji konkursu LIDER ITS.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00.
Regulamin konkursu - zobacz

Głównym założeniem konkursu
LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz jedenasty statuetka
LIDER ITS nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2019 i 2020 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawczą,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.
Formularze zgłoszeniowe - pobierz

Gala wręczenia nagród
LIDER ITS nastąpi podczas XIII POLSKIEGO KONGRESU ITS 2021 (www.pkits.pl).

Organizator konkursu:
ITS POLSKA
e-mail: lider-its@itspolska.pl

Wyniki X edycji konkursu LIDER ITS 2019

W imieniu ITS POLSKA organizatora konkursu LIDER ITS informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

Głównym celem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący, dr inż. Tomasz Kamiński, mgr Piotr Krukowski, dr Marek Litwin, prof. Jerzy Mikulski, dr Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
LIDER ITS 2019: APM PRO sp. z o.o.

Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2019 za opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemu Control Pro w  systemie osłony meteorologicznej zainstalowanym na odcinku drogi ekspresowej S8 od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS zrealizowany przez firmę:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: SPRINT  S.A.
Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za zaprojektowanie, realizację i uruchomienie w  mieście Bielsko-Biała systemu zarządzania ruchem z funkcją priorytetu dla transportu publicznego oraz zarządzania transportem publicznym.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS:
Wyróżnienie LIDER ITS 2019: mgr inż. Monika Wasilewska

Jury przyznało wyróżnienie LIDER ITS 2019 za pracę dyplomową magisterską pt. „Klasyfikacja pojazdów  z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych” napisaną na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki; promotor:  dr inż. Bartłomiej Golenko.

Zaproszenie do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu
LIDER ITS 2019
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA  zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu LIDER ITS 2019.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminiedo dnia 15.03.2018 r. do godz. 15:00.

Regulamin konkursu - zobacz
Formularze zgłoszenia - pobierz

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz dziesiąty statuetka LIDER ITS 2019 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2018 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawczą,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.
Formularze zgłoszeniowe - pobierz

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2019 nastąpi podczas XII POLSKIEGO KONGRESU ITS 2019 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie.

Wyniki IX edycji konkursu LIDER ITS 2018
W imieniu ITS POLSKA oraz redakcji portalu www.Przegląd-ITS.pl organizatorów konkursu LIDER ITS informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

Fotorelacja - zobacz

Głównym celem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodziła  projekty i zadania  zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.


Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS
Instytut Transportu Samochodowego
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za stanowisko multisensoryczne do badania interfejsów człowiek-maszyna
(HMI, Human-Machine-Interface)

Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za wdrożenie usługi Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu

Najlepsza praca naukowo-badawcza
Konsorcjum:  Instytut Transportu Samochodowego, Politechnika Warszawska i firma Search sp. j
Statuetkę LIDER ITS 2018 przyznano za pracę naukowo-badawczą pt. “Innowacyjne technologie symulacyjne do oceny systemów autonomizujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego - (aDRIVE)”

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej z zakresu ITS
mgr inż. Małgorzata Pędzierska
Statuetkę LIDER ITS 2018 za pracę dyplomową magisterską pt. „Koncepcja biometrycznego systemu kontroli dostępu dla portu lotniczego” obronioną na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej;  promotor  dr hab. inż. Adam Rosiński.

Nagrody  LIDER ITS 2018 wręczono na Gali, którą odbyła się po zakończeniu pierwszego  dnia obrad XI POLSKIEGO KONGRESU ITS (www.pkits.pl). Sponsorem uroczystego przyjęcia była firma Kapsch Telematic Services.

Gala wręczenia nagród IX edycji konkursu LIDER ITS 2018
22 maja 2018 r., Warszawa
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS dziękuje za udział agendom rządowym i samorządowym, uczelniom, dyplomantom, jednostkom naukowo-badawczym i projektowym, stowarzyszeniom oraz producentom i  usługodawcom rozwiązań ITS w dziewiątej edycji konkursu LIDER ITS 2018. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Informujemy, że Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2018 nastąpi w dniu 22 maja 2018 r. podczas XI Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie (udział w Gali jedynie z zaproszeniami) Sponsorem uroczystego przyjęcia została firma Kapsch Telematic Services. 

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

IX edycja konkursu LIDER ITS 2018
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w kolejnej, dziewiątek edycji konkursu LIDER ITS 2018. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 16 marca 2018 r.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz dziewiąty statuetka LIDER ITS 2018 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2017 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2018 nastąpi podczas XI Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2018 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.

Wyniki VIII edycji konkursu LIDER ITS 2017
Jury konkursu wytypowało najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2017. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia X Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.


Tegoroczna edycja konkursu LIDER ITS 2017 realizowana jest już po raz ósmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło zwycięzców oraz wyróżnionych poszczególnych kategorii tematycznych. Laureaci konkursu odebrali statuetki i wyróżnienia z rąk Krzysztofa Kondraciuka - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2017:
APM PRO Sp. Z O.O./Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej/Synchrogop Sp. J.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 za dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku – Białej.

Wyróżnienie: Sprint S.A.

za dostawę i montaż systemu ITS w ramach programu budżetowego ”Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.

Najlepsze praca badawczo-naukowa:
Lider 2017:
mgr Paweł Gora
za pracę pt. ”Przybliżanie wyników symulacji komputerowej ruchu drogowego przy pomocy sieci neuronowych”.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2017:
mgr inż. Aleksander Jan Dębski

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2017 Panu Aleksandrowi Dębskiemu za pracę dyplomową pt. „Koncepcja wykorzystania V2I do usprawnienia ruchu w ciągu koordynacyjnym sygnalizacji świetlnych”.

Gala wręczenia nagród
LIDER ITS 2017 odbyła się podczas X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2017 (www.pkits.pl) w dniu 16 maja 2017 r. w Warszawie.


Źródło: www.przeglad-its.pl
Przedłużony termin zgłaszania udziału w VIII edycji konkursu LIDER ITS
W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do VIII edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa dnia 28 marca 2017 r.


Ruszyła VIII edycja konkursu Lider ITS
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w kolejnej, ósmej edycji konkursu LIDER ITS 2017. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 17 marca 2017 r.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz ósmy statuetka
LIDER ITS 2017 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2016 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo – rozwojowa,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej

Gala wręczenia nagród
LIDER ITS 2017 nastąpi podczas X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2017 (www.pkits.pl), który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. w Warszawie.

Formularze zgłoszeniowe - pobierz
Regulamin - zobacz


Wyniki VII edycji konkursu LIDER ITS 2016!
Jury konkursu wytypowało najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2016. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodę w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa ufundowała firma Neurosoft.

Tegoroczna edycja konkursu LIDER ITS 2016 realizowana jest już po raz siódmy. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
LIDER ITS 2016: Sprint S.A.
Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 firmie  Sprint S.A. za projekt i realizację wielofunkcyjnego systemu ITS w Łodzi.

Wyróżnienie: Videoradar Sp. z o.o. 
za  innowacyjny przyrząd  INTEGRA 3D, umożliwiający automatyczną kontrolę ruchu drogowego,  w tym rejestrację wykroczeń.

Wyróżnienie: Qumak S.A.
za realizację Zintegrowanego  Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
LIDER ITS 2016: Urząd Miasta Olsztyna

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 Urzędowi Miasta Olsztyna za  wdrożenie rozwiązań ITS  w realizacji Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego.

Wyróżnienie: Gmina Miasto Rzeszów
Wyróżnienie przyznano Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
LIDER ITS 2016: inż. Aleksandra Marcinkowska

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2016 pani Aleksandrze Marcinkowskiej  za pracę dyplomową „Zastosowanie technologii RFID w pojazdach uprzywilejowanych w sterowaniu ruchem”

Wyróżnienie: mgr inż. Przemysław Nowak
Pan mgr inż. Przemysław Nowak otrzymał wyróżnienie za magisterska pracę dyplomową  „Identyfikacja struktury i obciążeń pojazdów z wykorzystaniem stacji preselekcji wagowej pojazdów”.

Neurosoft sponsorem VII edycji konkursu Lider ITS
i złotym sponsorem IX Polskiego Kongresu ITS

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS już po raz siódmy zorganizowało konkurs LIDER ITS. Fundatorem nagrody głównej w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest firma Neurosoft. Warto zaznaczyć, że wrocławska firma nieprzerwanie od 2011 roku jest  również złotym sponsorem kongresu.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz siódmy statuetka LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2016 roku w czterech kategoriach:

•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2016 nastąpi pierwszego dnia IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie.

Zakończył się nabór projektów do siódmej edycji konkursu LIDER ITS 2016
Zakończył się nabór projektów do siódmej  edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Już wkrótce poznamy wyniki tegorocznej edycji konkursu, którego głównym założeniem jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Więcej>>  


Przedłużony termin zgłaszania udziału w VII edycji konkursu LIDER ITS
W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do VII edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa dnia 16 marca 2016 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
- najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
- najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
- najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
- najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz siódmy statuetka LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2015 roku. Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2016 nastąpi podczas IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie.

Ruszyła VII edycja konkursu LIDER ITS
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD-ITS zaprasza producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, siódmej edycji konkursu LIDER ITS 2016. Zgłoszenia do konkursu można przesłać pocztą tradycyjną do dnia 07 marca 2016 r.

Głównym założeniem konkursu
LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz siódmy statuetka
LIDER ITS 2016 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2015 roku w czterech kategoriach:
• najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
• najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
• najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
• najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Gala wręczenia nagród
LIDER ITS 2016 nastąpi podczas IX Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2016, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2016 r. w Warszawie. Więcej >>

Wynik VI edycji konkursu LIDER ITS 2015!
Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2015. Rozdanie nagród miało miejsce pierwszego dnia VIII Polskiego Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa był staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tegoroczna edycja konkursu ‘’Lider ITS” 2015 realizowana jest już po raz szósty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 4 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 3 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:

Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
Lider 2015: Sprint S.A.
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy

Jury konkursu przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 firmie  Sprint S.A. za projekt ''Inteligentny System Transportu w Bydgoszczy'', w ramach którego  zaprojektowano, zainstalowano i uruchomiono w mieście system obszarowego zarządzania ruchem wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wyróżnienie: Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000

Firma otrzymała wyróżnienie za zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji Rejestratora cyfrowego eS-NVR 2000, który jest jednostką centralną systemu monitoringu wizyjnego wnętrza  pojazdów transportu zbiorowego

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
Lider 2015: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy

Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy za projekt ''Inteligentny System Transportu w Bydgoszczy'', w ramach którego zaprojektowano, zainstalowano i uruchomiono w mieście system obszarowego zarządzania ruchem wraz z niezbędną infrastrukturą

Wyróżnienie: Gmina Wrocław - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych

Wyróżnienie przyznano za wdrożenie projektu Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych. Zrealizowany system zarządzania ruchem swoim zasięgiem objął znaczną część miasta

Najlepsza praca badawczo-rozwojowa
:
Lider 2015: mgr Paweł Gora
Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania
Paweł Gora otrzymał statuetkę za pracę badawczą pt.: "Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania", w ramach której  opracowany został wieloagentowy model symulacji ruchu pojazdów w mieście. Model  zastosowano w  analizach, prognozach i  optymalizacji miejskiego ruchu drogowego. Promotorem pracy badawczej jest prof. dr hab. Andrzej Skowron.

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:
Lider 2015: mgr inż. Mateusz Kaleta
Mini serwer danych pomiarowych
Jury przyznało statuetkę LIDER ITS 2015 dla pana Mateusza za pracę magisterską pt.: "Mini serwer danych pomiarowych". Przedmiotem pracy było opracowanie projektu i wykonanie systemu informatycznego, przeznaczonego do obsługi drogowego systemu ważenia pojazdów MS-WIM. Promotorem pracy jest dr inż. Marek Stencel

Wyróżnienie: mgr inż. Monika Ziemska
Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem ITS Gdyni
Pani mgr inż. Monika Ziemska otrzymała wyróżnienie za pracę magisterską pt.: ''Projekt sterowania ruchem na styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych na przykładzie Gdyni''. Promotorem pracy jest dr inż. Jacek Oskarbski

Już wkrótce poznamy wynik VI edycji konkursu LIDER ITS 2015!
Zakończył  się  nabór projektów do  szóstej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Już wkrótce poznamy wyniki tegorocznej edycji konkursu, którego głównym założeniem jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu zasiadają:
a)    prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący Jury
b)    prof. Jerzy Mikulski
c)    prof. Wojciech Wawrzyński
d)    dr inż. Tomasz Kamiński
e)    dr Marek Litwin
f)    dr Jacek Oskarbski
g)    mgr inż. Marek Rolla
h)    mgr Piotr Krukowski

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono następujące projekty:
NAJLEPSZY PRODUKT-URZĄDZENIE
•    Sprint S.A.  - Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000.

NAJLEPSZE WDROŻENIE

•    Gmina Miejska Kraków-Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie;
•    Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy - Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
•    Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach - Zagospodarowanie ulicy Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej;
•    Gmina Wrocław - reprezentowana przez  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu - Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych;
•    Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

NAJLEPSZA PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA

•    Mirosław Wendeker - Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowalicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych spalin;
•    Paweł Gora - Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania.

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA

•    Sylwia Święcka - Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w logistyce miejskiej Białegostoku;
•    Mateusz Kaleta - Mini serwer danych pomiarowych;
•    Monika Ziemska - Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych Gdyni;
•    Alicja Mierzejewska - Projekt pokrycia radiowego sygnałem GSM-R na przykładzie Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi podczas VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie. Nagrodą główną w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tegoroczna edycja konkursu została  objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.


Staż pracy nagrodą główną za najlepszą pracę dyplomową zgłoszoną do VI edycji konkursu LIDER ITS
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS już po raz szósty zorganizowało konkurs LIDER ITS. Nagrodą główną w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz szósty statuetka LIDER ITS 2015 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2014 roku w czterech kategoriach:
•    •  najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    • najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
•    • najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
•    •najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi pierwszego dnia VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie.

Przedłużony termin zgłaszania udziału w VI edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do VI edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz szósty statuetka LIDER ITS 2015 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2014 roku. Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi podczas VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie. Więcej na www.liderits.pl

(30.03.2015)

Zaproszenie do udziału w konkursie LIDER ITS 2015
ITS POLSKA wspólnie z portalem Przeglad-ITS.pl serdecznie zaprasza do udziału w szóstej edycji konkursu LIDER ITS 2015. Celem konkursu jest promocja przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych i nowoczesnych technologii inteligentnych systemów transportowych poczynając od wyników badań  naukowych, aż po efektywne produkty i wdrożenia. Przyznawana po raz szósty statuetka LIDER ITS 2015 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2014 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt (zaproszenie jest skierowane do firm z branży ITS),
•    najlepsze wdrożenie  (zaproszenie jest skierowane do samorządów i instytucji wdrażający projekty związane z ITS),
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa   (zaproszenie jest skierowane do pracowników naukowych),
•    najlepsza praca dyplomowa  (zaproszenie jest skierowane do absolwentów szkół wyższych).
Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział w konkursie LIDER ITS 2015 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla jednej z w/w kategorii i przesłać pocztą tradycyjną do dnia 27 marca 2015 r. Więcej>>


Wyniki V edycji konkursu Lider ITS 2014 !
Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs LIDER ITS 2014. Rozdanie nagród odbędzie się pierwszego dnia VII Kongresu ITS. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, a także wsparciem sponsorskim firmy Kapsch Telematic Services sp. z o.o.
Tegoroczna edycja konkursu ‘’Lider ITS” 2014 realizowana jest już po raz piąty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu.  Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski , prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 2 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu.
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:
•    Lider – WASKO Sp. Akcyjna
•    Wyróżnienie – CAT Traffic, Sp. z o.o.
najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:
•    Lider – ZDM Gliwice
•    Wyróżnienie – GDDKiA 
najlepsza praca badawczo – rozwojowa
•    Wyróżnienie - dr inż. Zbigniew Marszałek – rozprawa doktorska
najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej
•    Wyróżnienie – mgr inż. Paweł Buda – praca magisterska
Wręczenie statuetek LIDER ITS, dyplomów oraz nagród odbędzie 28 maja 2014 r. podczas gali wieczornej w czasie VII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych w Hotelu Marriott w Warszawie.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy także do udziału w przyszłorocznej już VI edycji konkursu.
(15.05.2014)

Zakończenie naboru projektów do konkursu LIDER ITS

Informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2014 r. (po przedłużeniu terminu nadsyłania prac) zakończony został nabór projektów do  piątej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w konkursie.
O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu od 2010 r. zasiadają:
•    mgr Piotr Krukowski
•    dr inż. Marek Litwin
•    prof. Jerzy Mikulski
•    dr inż. Izabella Mitraszewska
•    dr inż. Jacek Oskarbski
•    mgr inż. Marek Rolla
•    prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący
•    prof. Wojciech Wawrzyński
Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2013 nastąpi podczas VII Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 28-29 maja 2014 r. w Warszawie (więcej: www.pkits.pl).
(15.04.2014)

Przedłużony termin zgłaszania udziału w V edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do V edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Rransportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2014 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2013 roku.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2014 nastąpi podczas VII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2014, który odbędzie się w dniach 28-29 maja 2014 r. w Warszawie.
(01.04.2014)

Rusza V edycja konkursu LIDER ITS !

ITS POLSKA we współpracy z  redakcją PRZEGLAD-ITS zapraszają  producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, piątej edycji konkursu LIDER ITS 2014. Podobnie jak  w poprzednich latach, tegoroczna edycja  konkursu została  objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz piąty statuetka LIDER ITS 2014 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2013 roku w czterech kategoriach:
 - najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
 - najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
 - najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
 - najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Więcej informacji w zakładce "o konkursie"

(20.01.2014)
Wyniki IV edycji konkursu Lider ITS 2013!

Jury konkursu wytypowało już najlepsze prace nadesłane na konkurs "LIDER ITS" 2013. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wsparciem sponsorskim firmy HP. 

Laureaci i wyróżnieni tegorocznej edycji Konkursu to:
Najlepszy Produkt:
Lider ITS 2013: NaviExpert
za projekt Community Traffic Online, który na podstawie zebranych danych pomaga budować model historycznych wzorców ruchu drogowego dla wszystkich dróg, a także natychmiastowo aktualizuje model bieżącej sytuacji drogowej uwzględniający wszelkie zmiany.

Wyróżnienie: Neurosoft
za moduł NeuroCar Dangerous Goods - wideoidentyfikacja tablic ADR, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.


Najlepsze Wdrożenie:
Lider ITS 2013: Gmina Miasto Szczecin
za budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie - etap I. W ramach wdrożonego systemu zrealizowano podsystemy: monitoringu, detekcji ruchu, informacji dla podróżnych, łączności, informacji mobilnych oraz dostosowano działanie sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.  Wszystkie elementy systemu podłączono do zbudowanego Centrum Zarządzania Ruchem.

Wyróżnienie: Miasto Rybnik - Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
za portal dla podróżnych ‘’Z Rybnika autobusem’’. Praktyczne działanie portalu polega na możliwości zaplanowania podróży. Po wykonaniu kilku prostych czynności podróżny otrzymuje wszystkie informacje o kursie autobusu wraz z przekazaniem informacji o trasie przejazdu na mapie, w tym jego rzeczywistej pozycji.


Najlepsza Praca Badawcza:
Wyróżnienie: Artur Ryguła
za pracę doktorską pt.: "Metoda wczesnego ostrzegania kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego". Przedmiotem pracy była próba asocjacji wiedzy statystycznej, dotyczącej wypadków drogowych oraz biocybernetycznej interpretacji oddziaływania warunków środowiskowych na człowieka uczestniczącego aktywnie jako kierowca w ruchu drogowym.Najlepsza Praca Dyplomowa:
Lider ITS 2013: Marcin Jeliński (Akademia Górniczo-Hutnicza)
za pracę magisterską pt.: "Internetowy transmiter danych pomiarowych". Przedmiotem pracy było wykonanie urządzenia pełniącego funkcję internetowego transmitera danych pomiarowych. Urządzenie takie na stałe podłączone jest do sieci Internet oraz do systemu pomiaru parametrów ruchu drogowego Traffic-1.


Wyróżnienie: Karolina Krzykowska (Politechnika Warszawska)
za pracę magisterską pt.: ‘’Analiza możliwości wykorzystania systemu automatycznego zależnego dozorowania z rozgłaszaniem w ruchu lotniczym’’, w której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu automatyczne dozorowanie może rozwiązać problem niepełnego pokrycia radiolokacyjnego w Polsce oraz jakie są perspektywy i wymogi wdrożeniowe dla takiego systemu.


Wręczenie statuetek LIDER ITS, dyplomów oraz nagród odbyło w dniu 13 maja 2013 r. podczas VI Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych w Hotelu Marriott w Warszawie.Warto podkreślić, że zwycięzca konkursu w kategorii najlepsza praca dyplomowa otrzyma nagrodę w postaci laptopa, którą ufundowała firma HP - sponsor IV edycji konkursu LIDER ITS.

Tegoroczna edycja konkursu "Lider ITS" 2013 realizowana jest już po raz czwarty. Jak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu. Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski , prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Izabella Mitraszewska, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 3 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 4 wyróżnionych. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy także do udziału w przyszłorocznej już V edycji konkursu.

Znamy już wyniki czwartej edycji konkursu LIDER ITS!
Wczoraj tj. 24.04.2013r. została rozstrzygnięta IV edycja Konkursu LIDER ITS, którego organizatorami są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad konkursem podobnie jak w latach ubiegłych objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Celem konkursu jest promocja przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych i nowoczesnych technologii inteligentnych systemów transportowych poczynając od wyników badań naukowych, aż po efektywne produkty i wdrożenia. Jury konkursu nagrodziło nadesłane projekty w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt (zaproszenie jest skierowane do firm z branży ITS),
•    najlepsze wdrożenie  (zaproszenie jest skierowane do samorządów i instytucji wdrażający projekty związane z ITS),
•    najlepsza praca badawczo-rozwojowa   (zaproszenie jest skierowane do pracowników naukowych),
•    najlepsza praca dyplomowa  (zaproszenie jest skierowane do absolwentów szkół wyższych).
O wyborze laureatów zadecydowało Jury w składzie:
•    mgr Piotr Krukowski;
•    dr inż. Marek Litwin;
•    prof. Jerzy Mikulski;
•    dr inż. Izabella Mitraszewska;
•    dr inż. Jacek Oskarbski;
•    mgr inż. Marek Rolla;
•    prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący Jury;
•    prof. Wojciech Wawrzyński;
Lista laureatów zostanie podana do publicznej informacji dnia 6 maja br.


Zakończenie naboru projektów do konkursu LIDER ITS
Informujemy, że z dniem 15 marca 2013 r. (po przedłużeniu terminu nadsyłania prac) zakończony został nabór projektów do  czwartej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora.

O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu od 2010 r. zasiadają:
•    mgr Piotr Krukowski
•    dr inż. Marek Litwin
•    prof. Jerzy Mikulski
•    dr inż. Izabella Mitraszewska
•    dr inż. Jacek Oskarbski
•    mgr inż. Marek Rolla
•    prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący
•    prof. Wojciech Wawrzyński

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2013 nastąpi podczas VI Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 13-14 maja 2013 r. w Warszawie (więcej: www.pkits.pl).
(20.03.2013)


Przedłużony termin zgłaszania udziału w IV edycji konkursu LIDER ITS

W związku z dużym zainteresowaniem i napływającymi do nas licznymi prośbami o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do IV edycji konkursu LIDER ITS  informujemy, że termin przesłania zgłoszeń został przesunięty i upływa w dniu 15 marca 2013 r.

Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2013 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2012 roku.

Warto podkreślić, że swoje wsparcie dla konkursu zadeklarowała firma HP, która jest sponsorem IV edycji konkursu oraz fundatorem nagrody w postaci laptopa, dla zwycięzcy konkursu w kategorii najlepsza praca dyplomowa.
(06.03.2013)

Rusza IV edycja konkursu LIDER ITS !
ITS POLSKA we współpracy z  redakcją PRZEGLAD-ITS zapraszają  producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, czwartej edycji konkursu LIDER ITS 2013. Podobnie jak  w poprzednich latach, tegoroczna edycja  konkursu została  objęta honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2013 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2012 roku w czterech kategoriach:
 - najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
 - najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
 - najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
 - najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

"Jestem przekonany, że konkurs, którego ranga i zasięg rośnie nieprzerwanie od 4 lat pozwoli wypromować i wyróżnić przedsięwzięcia służące rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce.’’ - powiedział Mikołaj Karpiński, zastępca dyrektora w Biurze Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Więcej informacji w zakładce "o konkursie"
(08.01.2013)O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty