Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Wydarzenia  |  Seminaria  |  GDDKIA 20.11.2013
Podsumowanie z konferencji
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz ITS POLSKA
 „Krajowy System Zarządzania Ruchem. KSZR - przyszłość zarządzania drogami krajowymi w Polsce”
20 listopada 2013 r., WarszawaOrganizatorzy
W dniu 20 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA konferencja pn. ”KSZR - przyszłość zarządzania drogami krajowymi w Polsce”. W konferencji wzięło udział ponad 160 osób  -  reprezentantów  firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych i samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski.

Celem spotkania było rozpoczęcie szerokiej współpracy z instytucjami z sektora komercyjnego i publicznego, które mają wpływ na poszczególne gałęzie transportu powiązanego z siecią dróg krajowych, prezentacja internetowej platformy komunikacyjnej z rynkiem ITS w Polsce oraz przedstawienie rezultatów prac przygotowawczych specyfikacji technicznych w zakresie ITS, które dotyczą szerokiego spektrum wiedzy w zakresie zastosowań ITS w Polsce i na świecie oraz są podstawą prac nad KSZR.

Do pobrania:
1. Prezentacje z konferencji (aby pobrać prezentacje proszę kliknąć na temat)
- Wprowadzenie do tematu seminarium - Andrzej Maciejewski, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
- Strategia wdrażania KSZR na podstawie doświadczeń i wniosków z dotychczasowych realizacji systemów ITS - Przemysław Rzeźniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA
- Stan zaawansowania prac nad wdrożeniem KSZR i plan na najbliższą przyszłość - Andrzej Kobuszewski, Kierownik Projektu KSZR w GDDKiA
- Projekt Specyfikacje ITS - Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
- Strona www projektu KSZR - Krzysztof Modelewski, GDDKiA
- Architektura funkcjonalna KSZR ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów publicznych projektu - Andrzej Kobuszewski, Kierownik Projektu KSZR w GDDKiA
2. Informacja prasowa z Briefingu Prasowego
3. O GDDKIA
4. Przewodnik FRAME
© European Communities, 2004. Neither the European Commission, nor any person acting on behalf of the Commission, is responsible for the use that might be made of the information in this report. The views expressed are those of the authors and do not necessarily reflect Commission policy
5.
Broszura konferencji

Konferencję rozpoczął briefing prasowy, podczas którego Andrzej Maciejewski - zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Przemysław Rzeźniewski - zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem w GDDKiA przedstawili główne założenia tego flagowego projektu.

''Ze względu na konieczność zintegrowanego wdrażania rozwiązań technicznych w zakresie ITS, postanowiliśmy stworzyć centralny system kompleksowego zarządzania ruchem, oparty na  sprawdzonych narzędziach, które daje model FRAME. Dzięki temu, KSZR będzie pionierskim rozwiązaniem w dziedzinie drogowej. Tym samym, staniemy się liderami na rynku rozwiązań z zakresu ITS'' - mówił podczas konferencji Andrzej Maciejewski.

Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) jest przedsięwzięciem polegającym na utworzeniu kompleksowego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych poprzez zastosowanie zintegrowanych usług ITS. Podstawowymi założeniami realizacji przedsięwzięcia są efektywność, konkurencyjność, interoperacyjność oraz skalowalność. Twórcy architektury KSZR przedstawili przedsięwzięcie jako wieloletnią strategię wdrażania systemów ITS w GDDKiA. Strategia ta ma być realizowana w wielu zamówieniach na różnych odcinkach dróg.

Najważniejszym etapem wdrażania KSZR jest sieć TEN-T. Przełomowym etapem w przygotowaniu do przedsięwzięcia KSZR jest zastosowanie Europejskiej, Ramowej Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych FRAME, co umożliwiło zintegrowane planowanie wszystkich elementów systemu. Na stronie www.kszr.gddkia.gov.pl można znaleźć dedykowaną platformę informacji o Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem. Efektami wdrożenia KSZR będzie usprawnienie procesu zarządzania ruchem na sieci dróg krajowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcja strat czasu, a także m.in. optymalizacja procesu zarządzania utrzymaniem dróg, redukcja obciążenia środowiska naturalnego, zwiększenie komfortu podróży.

Przy finalizacji ramowych wymagań projektów realizowanych w ramach KSZR będzie wykorzystywany pakiet ośmiu specyfikacji technicznych, który GDDKiA za pośrednictwem ITS POLSKA  opracowała we współpracy z branżą i środowiskiem naukowym. Przetargi na główne elementy KSZR mają ruszyć w 2015 r. Rozpoczęcie funkcjonowania systemu na części sieci dróg krajowych planowane jest na rok 2020.

Źródło: www.przeglad-its.pl


O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty