Logowanie
Login:
Hasło:
Zapomniałeś hasła?

 
Organizator:
Partnerzy:
          
 
 

PODSUMOWANIE SEMINARIUM i WARSZTATÓW ITS POLSKA
„ARCHITEKTURA EFRAME W ITS”

W dniach 22-24 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyło się jednodniowe seminarium nt. „Planowania systemu ITS z wykorzystaniem europejskiej architektury EFRAME” oraz dwudniowe warsztaty „Tworzenia architektury ITS z wykorzystaniem Europejskiej Architektury EFRAME”.

Spotkanie skierowane było do osób opisujących i tworzących systemy ITS na poziomie technicznym, np. konsultanci, producenci urządzeń i systemów łączności, dostawcy usług, producenci pojazdów, urzędnicy oraz pozostałe osoby zainteresowane architekturą ITS. Swój udział w spotkaniu zgłosiło blisko 30 osób z instytucji i jednostek samorządowych (41%), sektora usług (38%), uczelni (14%) oraz organizacji (7%).

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z architekturą ITS w tym czym jest architektura, jak wygląda proces jej opracowywania (definicja granic, poziom szczegółowości), jakie są korzyści z niej płynące. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z procesem wspomagania tworzenia architektury ITS oraz usługami z nią związanymi. Podczas warsztatów przedstawiono narzędzia wspomagające proces tworzenia architektury wraz z omówieniem i przedstawieniem przykładów dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia architektury ITS takich jak analiza potrzeb użytkowników, analiza kosztów i korzyści wraz z analizą ryzyka.

Głównymi prowadzącymi seminarium i warsztaty byli: Peter Jesty i Richard Bossom.

Peter Jesty jest zaangażowany w prace dotyczące architektury ITS od ponad 10 lat uwzględniając prace w projekcie KAREN specjalizując się w zdefiniowaniu potrzeb użytkowników.  Peter od wielu lat prowadzi wykłady z inżynierii systemów oraz zarządzania projektami w University of Leeds w Wielkiej Brytanii i jest autorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa w transporcie biorąc udział w wielu europejskich projektach w tym zakresie. Obecnie jest koordynatorem projektu E-FRAME.
 Peter Jesty


 Richard Bossom jest zaangażowany w prace nad architekturą ITS od ponad 15 lat. Pracował jak uczestnik projektu KAREN, koordynował Project FRAME-S oraz tworzył zarówno miejskie jak i regionalne architektury ITS. Wcześniej jako jeden z członków zespołu brał udział w tworzeniu US National ITS Architecture i był odpowiedzialny za architekturę logiczną. Ma blisko 30 letnie doświadczenie w systemach ITS początkowo specjalizując się w systemach zarządzania ruchem.
 Richard BossomPatronat medialny nad seminarium i warsztatami objął: „Przegląd ITS”, „Infrastruktura Transportu”, portal www.e-myto.pl i www.e-droga.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania oraz dostępnymi materiałami merytorycznymi. Pliki dostępne za hasłem i tylko dla członków Stowarzyszenia i uczestników seminarium.

Materiały:

  1.  Prezentacje:
       - Seminarium - pobierz
       - Warsztaty (+ case study) - pobierz
  2.  Fotorelacja
  3.  Strona projektu: www.frame-online.net

O ITS Polska    |   O ITS   |   Członkostwo   |   Forum   |   FAQ   |   Kontakt
© Copyright ITS Polska 2008
Kredyty