Zapraszamy do zapoznania się z ofertą członkostwa w ITS POLSKA

Dla osób zainteresowanych członkostwem w ITS POLSKA przygotowaliśmy 4 zakresy przystąpienia do Stowarzyszenia. Osobom fizycznym oraz studentom proponujemy członkostwo indywidualne a osobom prawnym (firmom i instytucjom) członkostwo zwyczajne lub wspierające.

Członkostwo dla firm: członek zwyczajny i wspierający

  • • Składka roczna -  3.120 zł
  • • Status firmy - firma/instytucja stowarzyszona
  • • Wprowadzenie przez firmę na pracownika-członka - 5 osób
  • • Liczba pracowników-członków z prawem głosu podczas Walnego Zebrania Członków - 5 osoby
  • • Możliwość aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych
  • • Inicjacja działań w organizacji nowych projektów realizowanych wespół ze Stowarzyszeniem przy deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej
  • • Włączenie pracownika-członka do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl - 5 osób
  • • Zapisanie pracownika-członka do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem - 5 osób
  • • 50% zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań biznesowych dostępnych tylko dla członków) - 5 osób
  • • Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie
  • • Umieszczenie w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl nazwy firmy wraz z krótkim opisem, logo oraz danymi kontaktowymi do reprezentanta firmy - tekst do 1000 znaków
  • • Zamieszczenie aktywnego adresu www firmy przy danych teleadresowych na www.itspolska.pl
  • • Bezpłatne zamieszczanie na www.itspolska.pl linków do ogłoszeń o przetargach lub zapytań ofertowych
  • • Umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia krótkiego ogłoszenia (do 250 znaków każde) o naborze pracowników za dodatkową opłatą 200 zł (netto) za pojedynczy wakat-ogłoszenie. Ogłoszenie będzie widoczne przez 1 miesiąc, licząc od dnia umieszczenia

  • • Składka roczna - 4.680 zł lub zadeklarowana wyższa kwota**
  • • Status firmy - firma/instytucja patronacka
  • • Wprowadzenie przez firmę na pracownika-członka - 10 osób
  • • Liczba pracowników-członków z prawem głosu podczas Walnego Zebrania Członków - 10 osoby
  • • Możliwość aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych
  • • Inicjacja działań w organizacji nowych projektów realizowanych wespół ze Stowarzyszeniem przy deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej
  • • Włączenie pracownika-członka do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl - 10 osób
  • • Zapisanie pracownika-członka do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem - 10 osób
  • • 50% zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań biznesowych dostępnych tylko dla członków) - bez ograniczeń
  • • Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie
  • • Umieszczenie w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl nazwy firmy wraz z krótkim opisem, logo oraz danymi kontaktowymi do reprezentanta firmy - tekst do 2000 znaków, prezentacja video lub PowerPoint
  • • Zamieszczenie aktywnego adresu www firmy przy danych teleadresowych na www.itspolska.pl
  • • Bezpłatne zamieszczanie na www.itspolska.pl linków do ogłoszeń o przetargach lub zapytań ofertowych
  • • Umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia krótkiego ogłoszenia (do 250 znaków każde) o naborze pracowników za dodatkową opłatą 200 zł (netto) za pojedynczy wakat-ogłoszenie. Ogłoszenie będzie widoczne przez 1 miesiąc, licząc od dnia umieszczenia
  • • Firma będzie miała prawo do jednorazowego nieodpłatnego ustawienia swojego logo na dowolnym seminarium lub konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie z wyjątkiem imprez nie sponsorowanych

ITS POLSKA – Deklaracja członka firmy instytucji – pobierz

ITS POLAND – Declaration of Enterprise Membership – download

** W przypadku wpłat składki wyższej, niż 4.680 PLN oferta członkowska może być negocjowana.

 

Członkostwo indywidualne i studenckie

  • • Składka roczna - 280 zł**
  • • Status - członek indywidualny
  • • Prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków.
  • • Zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań biznesowych dostępnych tylko dla członków) - 50% zniżki
  • • Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie.
  • • Możliwość aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych.
  • • Inicjacja działań w organizacji nowych projektów realizowanych wespół ze Stowarzyszeniem przy deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej.
  • • Włączenie do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl
  • • Zapisanie do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem.
  • • Umieszczenie imienia, nazwiska i firmy w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl
  • • Bezpłatne otrzymywanie egzemplarzy publikacji rozsyłanych przez Stowarzyszenie do swych członków.

  • • Składka roczna - 65 zł
  • • Status - członek student
  • • Zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań biznesowych dostępnych tylko dla członków) - 50% zniżki lub więcej
  • • Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie.
  • • Włączenie do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl
  • • Zapisanie do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem.
  • • Umieszczenie imienia, nazwiska i firmy w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl
  • • Bezpłatne otrzymywanie egzemplarzy publikacji rozsyłanych przez Stowarzyszenie do swych członków.

ITS POLSKA – Deklaracja członka indywidualnego – pobierz

ITS POLAND – Declaration of Membership – download

** Możliwość uzyskania 100% zniżki dla członka seniora w wieku powyżej 70 lat.

 

Korzyści z członkostwa w ITS Polska

ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy Transportowe (zwane „ITS”) mogą zaoferować w celu poprawy działania transportu, w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski. ITS POLSKA przynależy do ERTICO – ITS Europe i ITS Nationals.

Członkami ITS POLSKA są instytucje rządowe i samorządowe, przemysł, sektor usług, instytuty badawcze, uczelnie, inne organizacje oraz osoby prywatne.  Zapraszamy do zapoznania się z listą członków – firm zwyczajnych i wspierających dostępne w Firmy Członkowskie.

Postanowienia ogólne, cele i zasady działalności, prawa i obowiązki członków, władze, inne jednostki organizacyjne, majątek i gospodarka finansowa szczegółowo określone są w statucie ITS POLSKA – pobierz

Stowarzyszenie ITS POLSKA dokłada wszelkich starań aby aktywnie promować wiedzę ITS w Polsce, przedstawiać najnowocześniejsze rozwiązania ze świata oraz wspierać krajowy przemysł transportowy jako godny zaufania partner. Bieżące informacje o realizowanych projektach dostępne w Aktualnościach.

Korzyści

 • Prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania Członków.
 • Zniżki w opłatach za udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie (nie dotyczy śniadań   biznesowych dostępnych tylko dla członków).
 • Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych rzez Stowarzyszenie.
 • Możliwość aktywnego przekazywania do Stowarzyszenia postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych.
 • Inicjacja działań w organizacji nowych projektów realizowanych wespół ze Stowarzyszeniem przy deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej.
 • Włączenie do wewnętrznej internetowej bazy adresowej dostępnej dla członków Stowarzyszenia na www.itspolska.pl
 • Zapisanie do listy mailingowej w celu uzyskiwania informacji o wydarzeniach dotyczących ITS w Polsce i w innych krajach, w szczególności tych, których organizacje ITS podpisały porozumienie ze Stowarzyszeniem.
 • Umieszczenie imienia, nazwiska i firmy w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itspolska.pl
 • Bezpłatne otrzymywanie egzemplarzy publikacji rozsyłanych przez Stowarzyszenie do swych członków.

Zakres

 • Dla osób zainteresowanych członkostwem w ITS POLSKA przygotowaliśmy 4 zakresy przystąpienia do Stowarzyszenia. Osobom fizycznym oraz studentom proponujemy członkostwo indywidualne a osobom prawnym (firmom i instytucjom) członkostwo zwyczajne lub wspierające..