Showing data. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Podsumowanie z XII edycji ITS POLSKIEGO KONGRESU ITS 22-23 maja 2019 r., Warszawa

W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego. 

Comments are closed.