People Meeting Seminar Office Concept

Sprawozdanie z IV Polskiego Kongresu ITS

Prezentacje – pobierz

W dniach 25-26 maja 2011 roku w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbył się IV Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Polski Kongres ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce. Z każdą edycją przyciąga także uwagę obserwatorów i uczestników zagranicznych, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć.

Z dużą satysfakcją organizatorzy z roku na rok odnotowują coraz wyższą frekwencję na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl. Swój udział w kongresie zgłosiło blisko 200 osób w tym reprezentanci sektora usług stanowili 50%, jednostek samorządowych – 26%, nauka – 19% oraz prasy – 5%.

Organizatorzy IV Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie wdrażania i finansowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których szerokie zastosowanie umożliwi osiąganie celów dotyczących jakości i efektywności transportu kosztem niższym niż inne działania. Interesujące tematy jakie były poruszane pozwoliły na szczegółowe analizy i ciekawe dyskusje dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem.

Podczas wieczornego przyjęcia w Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród LIDER ITS 2011. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ITS Polska wraz z czasopismem „Przegląd ITS”. Nagrody dla laureatów konkursu oraz wyróżnionych przekazali: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Hewlett-Packard. Laureatami drugiej edycji konkursu zostali m.in.:  Telsat, PKP Informatyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Neurosoft, Miasto Rybnik, Miasto Katowice, Karolina Krzykowska oraz Karol Ochelski.

Tegoroczny Kongres został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komenda Główna Policji, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Akademia Nauk. Swój patronat udzieliło też stowarzyszenie ITS Europe (ERTICO).

Platynowym sponsorem Kongresu były firmy FARA i Asseco, sponsorujące wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum „Zachęta” w Warszawie. Sponsorami diamentowymi były firmy: Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad) oraz PTV (sponsor lunchu drugiego dnia obrad). Firmy Alcatel-Lucent, Instytut Transportu Samochodowego, Neurosoft, Stalexport Autostrady Małopolska były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni to APM, Confidex, Deloitte, Logica, PSI, Sprint oraz Hewlett-Packard. Partnerami Kongresu były firmy: Deloitte – fundator toreb kongresowych, Autoguard – fundator nagrody specjalnej; portal Jakdojade.pl – sponsor insertów. Stałymi partnerami merytorycznymi byli Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU oraz OpenSky Systems and Services.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenia ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Sweden, PTV, Alcatel Lucent, Kappich Systemberatung, Federalny Instytut Badawczy Dróg (BASt), OpenSky Systems&Services, FARA/Asseco, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska / APM, Neurosoft, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, AutoGuard, Polis, Confidex, PSI Polska, Egis Poland, House of Solutions International, Stalexport Autostrady, Deloitte Advisory, Logica, Peek Traffic, Hewlett-Packard, Integra, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Kapsch TrafficCom, Siemens, Instytut Transportu Samochodowego, TELSAT.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: „Przegląd ITS”, „Rynek Kolejowy”, „Transport Miejski i Regionalny”, magazyn „Autostrady”, „DROGI Lądowe – Powietrzne – Wodne” oraz portale: emyto.pl, dobralogistyka.pl, edroga.pl, PRTl.pl, etransport.pl, transinfo.pl, tsl-biznes.pl, jedz-bezpiecznie.pl.

Organizatorem czterech dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Kongresów Meetings Poland sp. z o.o. 

Zapraszamy do udziału w przyszłym roku!

young-business-people-working

Targi Traffic-Expo 2011 Kielce, 10-13 maja 2011r.

ITS POLSKA serdecznie dziękuje APM, Neurosoft, Sprint oraz Grupie UTI Polska za wsparcie inicjatywy  zorganizowania wspólnego stoiska podczas dorocznych Międzynarodowych Tragów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbywających się w dniach 10-13 maja 2011 r. w Kielcach. Stoisko członków ITS POLSKA  o wielkości 24m2 zlokalizowane było w prestiżowym miejscu naprzeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Tegoroczna VII edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbyła się razem z targami AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD i TIL. W tym roku swoje oferty zaprezentowało ponad 700 firm między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Danii, Ukrainy, Irlandii, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji, Luksemburga, Turcji, Grecji, Szwecji, Węgier, Korei i Polski.

Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO objął infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeństwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny. Jak co roku targom towarzyszył bogaty program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją ze wspólnego stoiska członków ITS POLSKA. Liczymy na dalszą owocną współpracę członków przy innych wydarzeniach targowych.

Fotorelacja zobacz