close-up-of-businessman-explaining-business-strategy-to-his-colleagues

Zaproszenie do udziału w X jubileuszowej edycji konkursu LIDER ITS 2022.

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w jedenastej edycji konkursu LIDER ITS.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 20.03.2022 r. Zapoznaj się z regulaminem oraz dostępnymi formularzami zgłoszenitutaj.

Young and old multiracial business people join pile of stacked hands together at group meeting conference table promising help support, concept of successful teamwork, team building unity, top view

XIV POLSKI KONGRES ITS 16-17 maja 2022, Warszawa Novotel Warszawa Centrum

Przesłanie

Szanowni Państwo,

Sukces ubiegłorocznego Kongresu dał podstawy do stwierdzenia, że pomimo sytuacji pandemicznej w kraju ryzykowna decyzja o zorganizowaniu największego dorocznego wydarzenia Stowarzyszenia ITS POLSKA – POLSKIEGO KONGRESU ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) – była trafna. Podejmując decyzję o przystąpieniu do organizacji XIV POLSKIEGO KONGRESU ITS mieliśmy nadzieję, że i tym razem – mimo niepokojących prognoz dotyczących pandemii – wspólnie podjęty wysiłek organizacyjny zostanie zwieńczony sukcesem. Podjęliśmy także decyzję o powrocie do organizowania Kongresu w maju. Jest to dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza, że od minionego Kongresu upłynie niewiele ponad pół roku.

Mamy jednak nadzieję, że odzew naszego środowiska ITS będzie na tyle duży a sytuacja pandemiczna na tyle stabilna, abyśmy mogli zorganizować POLSKI KONGRES ITS w pełnej skali. Nie możemy jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą obowiązywały. Dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu na inny termin abyśmy mogli spotkać się w formie stacjonarnej.

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat w maju 2022 roku spotkają się Warszawie czołowi przedstawiciele branży Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Eksperci, praktycy branży ITS i przedstawiciele świata akademickiego poruszą całą gamę zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami w transporcie zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS będziemy mówić o technologiach ITS w transporcie publicznym, systemach zarządzania ruchem, o technologiach przetwarzania i analizy obrazu oraz autonomizacji transportu. Na XIV POLSKIM KONGRESIE ITS nie zabraknie także nowych, ważkich obszarów tematycznych takich jak np. wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie, systemy C-ITS, strefy „czystego” transportu w miastach, czy też zagadnień związanych z prawem i finansowaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Na Kongresie poruszymy także wątek ITS w transporcie kolejowym oraz lotniczym.

Podobnie do formatu poprzedniej edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS także i w nadchodzącej przewidujemy otwarte panele dyskusyjne, stwarzające możliwości aktywnego uczestnictwa w Kongresie.

Nadchodzące spotkanie otworzą jak zawsze wystąpienia przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwijanie i wdrażanie technologii ITS.

Serdecznie zapraszamy

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA

Hong kong, China - September 14, 2018 : Mtr subway station is the in hong kong city

ZAPROSZENIE na seminarium ITS POLSKA “Technologie w transporcie miejskim. System zarządzania transportem publicznym w Białymstoku” 30 czerwca – 1 lipca 2021 r., Białystok

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Urzędem Miasta w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na seminarium nt. „Technologie w transporcie miejskim. System zarządzania transportem publicznym w Białymstoku”, które odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2021 r. w Białymstoku.

Informujemy, że dla przedstawicieli administracji publicznej (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W ramach zgłoszenia oferujemy uczestnictwo w dwudniowym seminarium, świadczenia cateringowe 1 dnia: przerwa kawowa, lunch, kolacja. Udział nie obejmuje przejazdów oraz noclegów.

Karta zgłoszenia: pobierz

Oferta dla Partnera seminarium: zobacz


Zapraszamy wszystkie firmy do zapoznania się z ofertą współpracy jako Partnera merytorycznego seminarium. Jesteśmy przekonani, że włączenie się w merytorykę i organizację seminarium podniesie rangę spotkania i  przyczyni się do wzmocnienia pozycji Państwa firmy wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Zakres merytoryczny seminarium:
Celem seminarium jest zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem wykorzystywanego przez Miasto Białystok, jego funkcjonalności oraz sposobu pracy. Realizuje swoje cele w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy: kierowców, pasażerów transportu publicznego, pieszych i rowerzystów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania szczegółowego zakresu merytorycznego.
Planujemy, aby pierwszego dnia prelegenci  przedstawili ogólną prezentację miasta, infrastruktury drogowej, działań w zakresie ITS, białostockiego systemu ITS oraz sposób wykorzystywania systemu przez pracowników Centrum Zarządzania Ruchem. Prelegentami będą przedstawiciele Miasta (w tym: Urzędu Miasta Białegostoku i Miejskiego Zarządu Dróg w Białymstoku), wybrani wykonawcy i podwykonawcy. Drugiego dnia (prawdopodobnie z podziałem na grupy) będzie możliwość zwiedzania Centrum Zarządzania Ruchem w Białymstoku.

Uczestnicy seminarium:

Zaproszenie uczestnictwa skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (Ministerstwo, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.

Koszt udziału w seminarium:

Uczestnictwo dla reprezentantów sektora publicznego (2 osoby) – Bezpłatnie
Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli uczelni – 600 PLN netto + 23% VAT
(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)  
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA – 1.200 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo Partnera seminarium – 4.000 PLN netto + 23% VAT


W cenę wliczone jest: uczestnictwo w dwudniowym seminarium, świadczenia cateringowe 1 dnia (przerwa kawowa, lunch, kolacja). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Warunki uczestnictwa w seminarium:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej mailem na adres: ababel@itspolska.pl. Warunkiem udziału w seminarium jest dokonanie wpłaty do dnia 18.06.2021 r. Bezkosztowa rezygnacji z udziału możliwa na 5 dni przed seminarium. Niepoinformowanie organizatora o nieobecności na 1 dzień przed seminarium spowoduje 100% obciążeniem kosztami udziału.

Członkostwo w ITS POLSKA:

Członkowie Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA uczestniczą w seminarium z 50% zniżką. Osoby zainteresowane członkostwem oraz działalnością Stowarzyszenia zapraszamy na www.itspolska.pl, gdzie znajdziecie Państwo m.in. deklaracje członkowskie indywidualne i dla firm. Istnieje możliwość uregulowania składki członkowskiej podczas seminarium.

Abstract blur Business Conference and Presentation

Nowy termin! Spotkajmy się osobiście! XIII edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS 18-19 października 2021, Warszawa

Szanowni Państwo,
Z uwagi na nadal panujące restrykcje w sektorze konferencyjnym oraz brak możliwości przewidzenia decyzji rządu w najbliższym okresie czasu Zarząd Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA podjął decyzję o przesunięciu XIII edycji Polskiego Kongresu ITS na 18-19 października 2021.

Organizatorzy nie mogą jednak wykluczyć sytuacji, w której restrykcje związane z epidemią będą nadal obowiązywały. Dlatego też równolegle do przygotowania Polskiego Kongresu ITS w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia Kongresu do przestrzeni wirtualnej bądź dalszego odsunięcia terminu Kongresu organizowanego w trybie stacjonarnym.

W związku z sytuacją zwracamy się do autorów nadesłanych zgłoszeń z prośbą o ich pozostawienie do dalszego procedowania. Liczymy na Państwa cierpliwość i zrozumienie.  Więcej >>

Zakres merytoryczny:
1.    Big data – wykorzystanie danych w rozwiązaniach ITS
2.    Autonomizacja transportu
3.    Systemy zarządzania popytem
4.    Zarządzanie ruchem w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego
5.    ITS w transporcie publicznym
6.    Systemy Parkingowe
7.    Inteligentna mobilność
8.    Rola ITS w zarządzaniu utrzymaniem elementów systemów transportowych
9.    Wsparcie ITS dla ruchu pieszego i rowerowego
10.    Systemy ITS jako narzędzie poprawy BRD, w tym systemy kontroli naruszeń
11.    Krajowy System Zarządzania Ruchem i Krajowy Punkt Dostępowy – projekty GDDKiA
12.    Kierunki rozwoju ITS w perspektywie 2021-2027
13.    Finansowanie projektów ITS, prawo i zarządzanie    

Do 30 kwietnia – zgłaszanie prezentacji: – zobacz
W celu usystematyzowania warunków zgłaszania swoich tematów wystąpień podczas XII POLSKIEGO KONGRESU ITS zapraszamy do zapoznania się z zasadami zgłaszania i opracowywania abstraktów oraz prezentacji.

Oferta sponsoringu, partnerstwa i promocji: – pobierz
Proponujemy włączenie się Państwa firmy w organizację POLSKIEGO KONKRESU ITS w charakterze Sponsora, Partnera lub firmy zainteresowanej dodatkowym wyeksponowaniem wśród uczestników spotkania (wystąpienie, stolik, inserowanie, inne). Jesteśmy przekonani, że włączenie się w merytorykę i organizację wydarzenia podniesie rangę spotkania i  przyczyni się do wzmocnienia pozycji Państwa firmy wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Businesswoman sitting in desk and work with financial documents company

Zaproszenie do udziału w XI edycji konkursu LIDER ITS 2021.

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań ITS do udziału w jedenastej edycji konkursu LIDER ITS.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00.
Regulamin konkursu – zobacz

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz jedenasty statuetka LIDER ITS nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2019 i 2020 roku w czterech kategoriach:
•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
•    najlepsza praca naukowo-badawczą,
•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział w konkursie LIDER ITS należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla jednej z w/w kategorii i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do dnia 15.03.2021 r. do godz. 15:00.

Formularze zgłoszeniowe:

Najlepszy produkt (przedsiębiorstwa) – pobierz

Najlepsze wdrożenie (administracja centralna, regionalna i lokalna) – pobierz

Najlepsza praca naukowo-badawcza (naukowcy i badacze) – pobierz

Najlepsza praca dyplomowa (absolwenci) – pobierz

Gala wręczenia nagród LIDER ITS nastąpi podczas XIII POLSKIEGO KONGRESU ITS 2021 (www.pkits.pl).

Organizator konkursu:
ITS POLSKA
e-mail: lider-its@itspolska.pl

A vertical shot of a tramway as it passes through the buildings of a city during nighttime

„Zawsze po drodze – w przyszłość z transportem publicznym” projekt Gazety Wyborczej

Redakcja „Gazety Wyborczej” rozpoczęła projekt „Zawsze po drodze – w przyszłość z transportem publicznym”, którego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak duże znaczenie w budowaniu lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości ma transport publiczny. Od 11 grudnia br. do marca 2021 r., co tydzień na łamach dziennika oraz w serwisie Wyborcza.biz, ukazują się artykuły poświęcone temu tematowi.

Zapraszamy do udziału merytorycznego w l projekcie  (styczeń – marzec 2021)  Zawsze po drodze. Prowadzimy długofalową i spójną akcję skierowaną do pieszych, pasażerów, kierowców i decydentów miast.
Opieramy się o 3 filary: ZUFANIE – ROZWÓJ – PRZYSZŁOŚĆ, które będzie spinała klamra INNOWACJI.

Zapoznaj się z propozycją współpracy:
Zawsze_po_drodze_2021 – pobierz
Zawsze_po_drodze_2021 – pobierz

Empty Parking Lot ,Parking lane outdoor in public park

Podsumowanie z webinarium „Systemy parkingowe” 22.10.2020 r

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy PIARC dziękują za Państwa udział w webinarium nt. „Systemów parkingowych”, które odbyło się w dniu 22.10.2020 r. Partnerami merytorycznymi webinarium zostały firmy: Bosch, Koma Nord, Neurosoft i Sprint.

Link do webinarium – zobacz
Prezentacje – zobacz

Program – zobacz

group-diverse-people-having-business-meeting

Nowy, stary Zarząd wybrany przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS POLSKA 30 lipca 2020 r.

20200730_175046x

Szanowni Państwo,
W imieniu swoim jak i Zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA pragnę podziękować za Państwa udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, na którym podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2018 i 2019 r. oraz wybrano członków zarządu na kolejną kadencję 2019-2022 i członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023.

Zarząd (2019-2022):

• Wiesław Graczyk

• Mariusz Kołkowski

• Piotr Krukowski

• Marek Litwin- Prezes

• Janusz Wrobel

Rada Nadzorcza (2019-2023):

• Jerzy Ekiert

• Andrzej Kobuszewski

• Piotr Olszewski – Przewodniczący RN

• Paweł Piwowarczyk

• Władysław Skonecki

Aerial view of traffic in roundabout and highway at night.

Seminarium ITS POLSKA i MZUiM w Chorzowie „ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM W CHORZOWIE” 20-21 lutego 2020 r., Chorzów

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie za Państwa udział w seminarium nt. „Zintegrowany system zarządzania ruchem w Chorzowie”, które odbyło się w dniach 20-21 lutego 2020 r. w Chorzowie. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Chorzowa. Partnerami merytorycznymi wydarzenia zostały firmy: Sprint, APM PRO, A-ster, HikVision, Ortana, S4E, Grupa ZIR.


Prezentacje: cz 1cz 2cz 3

Program- zobacz


Zakres tematyczny seminarium został opracowany przez Radę Programową pod przewodnictwem dr hab. inż. Tomasz Kamińskiego z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Program obejmuje przedstawienie głównych założeń Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie i miastach sąsiadujących. Podczas seminarium przedstawione będą różne punkty widzenia w zakresie priorytetów i zasad działania systemu – z perspektywy zarządzającego (właściciela systemu), wykonawcy i użytkownika. Omówione zostaną poszczególne aspekty funkcjonowania systemu ITS.

Showing data. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Podsumowanie z XII edycji ITS POLSKIEGO KONGRESU ITS 22-23 maja 2019 r., Warszawa

W dniach 22-23 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się XII edycja Polskiego Kongresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). W imprezie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 250 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej. Wśród uczestników Kongresu ponad 70 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego. Więcej>>