zdjecie_konferencja

Śniadanie biznesowe – 11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

Zaproszenie na śniadanie członków ITS POLSKA
Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA
Gość: Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego
11 marca 2024 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum

Organizator: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA zaprasza swoich członków do udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem będzie Pan Minister Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Pan Rafał Rewoliński, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego.

Spotkanie zaplanowane zostało na 11 marca 2024 r. (poniedziałek) w godz. 08:45-11:00 w sali konferencyjnej w hotelu Mercure Warszawa Centrum (ul. Złota 48/54) w Warszawie.

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA. Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzmacnianie uczciwej konkurencji w transporcie. Mamy nadzieję, że równocześnie podczas spotkania będziemy mieli możliwość poinformowania Gości o oczekiwaniach branży ITS, możliwościach firm i perspektywach rozwoju systemów ITS w Polsce.

Warunki udziału:

Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 450 PLN netto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 6). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o pilne odesłanie do dnia 01.03.2024 r. karty zgłoszenia na e-mail: ababel@itspolska.pl

Karta zgłoszenia – pobierz

Program śniadania:

08:45 – Rejestracja, śniadanie

09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA

09:05 – Słowo wstępne – Artur Czapiewski, Główny Inspektor Transportu Drogowego

09:10 – Dyskusja 

11:00 – Zakończenie śniadania

Artur Czapiewski jest ekspertem w dziedzinie krajowych i europejskich przepisów transportowych. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wysoka specjalizacja oraz praktyczne doświadczenie zostały docenione na arenie międzynarodowej. W ramach prowadzonego projektu twinningowego, wspierał ministerstwo transportu Turcji w implementacji krajowych rozwiązań prawnych dotyczących przewozów ADR. Realizował też projekty szkoleniowe w Ukrainie i Chorwacji. Uczestniczył również w grupach roboczych w strukturach UE, jako przedstawiciel ITD. 

Doświadczenie i wiedzę związane z funkcjonowaniem oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi krajowych oraz międzynarodowych przewozów drogowych zdobywał, pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej w sektorze serwisu ciężkich pojazdów użytkowych i transportu drogowego oraz od 2002 roku w Inspekcji Transportu Drogowego. Z instytucją jest związany od początku jej funkcjonowania. W 2002 r. ukończył I edycję szkolenia dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego wraz z kursem dla kadry szkoleniowej ITD. Po ukończonym kursie, pracę na stanowisku inspektora transportu drogowego rozpoczął w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, uczestnicząc równolegle w procesie szkolenia kolejnych 10 kursów szkoleniowych dla kandydatów na inspektorów ITD. W 2007 r. objął stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i do 2012 r. kierował WITD w Bydgoszczy. W kolejnych latach (2012-2016) pracował w strukturach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, m.in. jako Naczelnik Delegatury i Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych. 

W ostatnich latach zajmował stanowiska kierownicze m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie kierował Departamentem Transportu, nadzorując WORD oraz ośrodki szkolenia ADR. 

Artur Czapiewski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

itspolska

Podsumowanie ze spotkania projektowego SmartCity Lab 31 stycznia 2024 r., Chełm

31 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się spotkanie projektowe SmartCity Lab, nowej inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Spotkanie otworzył, witając licznie zgromadzonych uczestników, dr inż. Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz inicjator i dyrektor SmartCity Lab w Chełmie, a następnie spotkanie zaadresowała Pani Dorota Cieślik, wiceprezydent Miasta Chełm.

Miasto Chełm reprezentowane było przez kierownictwo kluczowych Departamentów Miasta, Spółek Miejskich oraz Policji i Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu – firmy: A-STER, ELDRO, HIKVISION, iKOM, LENOVO oraz SWARCO. Dodatkowo w spotkaniu udział wzięli opiekunowie naukowi wraz ze studentami Katedry Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie miało charakter projektowy, a jego celem było omówienie założeń trzech projektów związanych z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (BRD), C-ITS oraz budową Smart City Lab (SCL) i bezpieczeństwem sieci.

SmartCity Lab (SCL) jest inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Poza domeną inteligentnego transportu, obejmuje także całą przestrzeń projektów z dziedziny tzw. Inteligentnego miasta, czyli szeroko pojętych technologii informatycznych i komunikacyjnych służąc zarówno miastom, jak i ich mieszkańcom. Laboratorium powstało w nowo wybudowanym Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej i obejmuje środowisko testowe, podczas gdy środowiskiem produkcyjnym będzie obszar miasta Chełm i innych współpracujących w projekcie miast.

Przyjęto założenie, zgodnie z którym każdy projekt SCL będzie realizowany przez połączone środowisko przedstawicieli: nauki, sektora publicznego oraz firm technologicznych, współpracujących w ramach laboratorium SmartCity Lab, utrzymywanego i rozwijanego w tym właśnie celu.

Sektor publiczny, nauki i biznesu będzie rozwijał w Laboratorium innowacyjne technologie, takie jak m.in. inteligentny transport. SmartCity Lab jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce.

Pierwszy projekt Smart City Lab będzie realizowany z Miastem Poznań, Politechniką Poznańską oraz firmą PTV Group – członkiem ITS POLSKA. Projekt będzie dotyczył budowy operacyjnego modelu planistycznego dla transportu publicznego w Poznaniu.

Kolejne trzy projekty SmartCity Lab, którym zostało poświęcone spotkanie projektowe, będą realizowane wspólnie z Miastem Chełm:

https://www.radiobonton.pl/artykul/15751,goscie-radia-bon-ton-dr-marek-litwin-prezes-its-polska-projekt-smartcity-lab-w-chelmie

Laboratorium miejskie zaprasza do współpracy wszystkie ośrodki badawczo- rozwojowe, firmy oraz sektor publiczny – mówi prezes ITS POLSKA i inicjator projektu SmartCity Lab w Chełmie dr inż. Marek Litwin – Założeniem jest bowiem, że każdy projekt będzie realizowany z udziałem tych trzech sektorów równocześnie.

Powstaje strona internetowa www.smartcitylab.pl, za pośrednictwem której możliwy będzie płynny przepływ informacji dotyczących projektów realizowanych w SCL. Strona jest obecnie w fazie testów i uzupełniania treści. Będzie ona także dostępna z poziomu strony internetowej Stowarzyszenia ITS POLSKA – www.itspolska.pl.

leader

Wyniki konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego 2023 – projekty zrealizowane w 2022 roku

W imieniu ITS POLSKA organizatora konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego informujemy o wynikach oceny wniosków nadesłanych przez agendy rządowe i samorządy, uczelnie, dyplomantów, jednostki naukowo-badawcze i projektowe, stowarzyszenia oraz producentów i  usługodawców rozwiązań.

W dniu 9 października 2023 r. podczas 15 edycji Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz dwunasty statuetką LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego 2023 nagrodzono projekty i zadania zrealizowane w 2022 roku w trzech z czterech kategorii:

•    najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,

•    najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,

•    najlepsza praca naukowo-badawcza,

•    najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Fotorelacja – zobacz

Jury konkursu w składzie: prof. Mirosław Siergiejczyk – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, dr inż. Marek Litwin, prof. Jacek Oskarbski, profesor Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 • Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”. 

YUNEX Sp. z o.o za „Współpracujący inteligentny system transportowy C-ITS”.

 • Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”. 

MIEJSKI ZARZĄD ULICI MOSTÓW W TYCHACH za „Inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem” w Tychach

 • Kategoria „Najlepsza praca naukowo-badawcza”

Zespół Autorów Andrzej Czyżewski i Andrzej Sroczyński z Politechniki Gdańskiej za „INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”.

 • Wyróżnienie w konkursie LIDER ITS 2023 w kategorii „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS” 

firma SNARTO Sp. z o.o za „SNARTO ITS – rozwiązanie w postaci silnika sztucznej inteligencji, którego głównym celem jest optymalizacja procesów transportowych”.

Więcej aktualności dotyczących Lidera ITS znajdziesz tutaj.

header-photo

Podsumowanie 15. edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS 9-10 października 2023 r., Warszawa

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatora, Stowarzyszenia ITS POLSKA, serdecznie dziękujemy za Państwa udział w XV, jubileuszowym POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbył się w dniach 9-10 października 2023 r. w hotelu „Mercure Warszawa Centrum” w Warszawie. Podczas dwóch dni obrad ponad 240 osób wzięło udział w kongresie i warto zaznaczyć, że 61% stanowili reprezentanci sektora publicznego, których udział jest bezpłatny, 34% to uczestnicy z firm oraz 8% stanowili pracownicy z uczelni i instytucji. 

POLSKI KONGRES ITS jest największym wydarzeniem dla firm sektora ITS w Polsce. Od 15. lat jest miejscem pozyskiwania nowej wiedzy, wymiany poglądów, inspiracji i nawiązywania relacji biznesowych. W 14. dotychczasowych edycjach uczestniczyło blisko 4000 przedsiębiorców i ekspertów z Polski, krajów europejskich, azjatyckich, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu i świata nauki.

Fotorelacja – zobacz

W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyły się 3 sesje: „Technologie ITS w transporcie miejskim”, „Innowacje i modelowanie ITS”, „Sztuczna inteligencja i chmura cyfrowa” oraz 5 paneli dyskusyjnych: „SmartCity Lab: Nauka-Biznes-Samorząd”, „Jak poprawić mobilność w miastach?”, „Dobre praktyki i wyzwania wdrożeń ITS”, „Vertiport elementem infrastruktury transportu multimodalnego Smart City”, „Dostępność w transporcie od strony zarządców i użytkowników”. Podziękowania dla wszystkich Prelegentów, którzy poprzez wystąpienia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Program – pobierz

Prezentacje – pobierz

Zapraszamy do przeczytania listu, który otrzymaliśmy od Pana Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka – zobacz

W dniu 9 października 2023 r., podczas 15. edycji Polskiego Kongresu ITS odbył się finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Przyznawaną po raz trzynasty statuetką LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego, w roku 2023 nagrodzono projekty i zadania zrealizowane w 2022 roku w trzech z czterech kategorii:

 • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
 • najlepsze wdrożenie projektów/działań przez agendy rządowe, samorządy i instytucje,
 • najlepsza praca naukowo-badawcza,
 • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Głównym celem konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Jury konkursu w składzie: prof. Mirosław Siergiejczyk – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM, dr inż. Marek Litwin, prof. Jacek Oskarbski, profesor Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło następujących laureatów poszczególnych kategorii tematycznych.

 • Kategoria „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

YUNEX Sp. z o. o. za „Współpracujący inteligentny system transportowy C-ITS”.

 • Kategoria „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”:

MIEJSKI ZARZĄD ULICI MOSTÓW W TYCHACH za „Inteligentny system zarządzania i sterowania ruchem” w Tychach”.

 • Kategoria „Najlepsza praca naukowo-badawcza”:

Zespół Autorów Andrzej Czyżewski i Andrzej Sroczyński z Politechniki Gdańskiej za „INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”.

 • Wyróżnienie w konkursie LIDER ITS 2023 w kategorii „Najlepszy produkt-urządzenie z branży ITS”:

firma SNARTO Sp. z o. o. za „SNARTO ITS – rozwiązanie w postaci silnika sztucznej inteligencji, którego głównym celem jest optymalizacja procesów transportowych”.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Sponsorów, Patronów i Partnerów, którzy wsparli nasze działania i przyczynili się do sukcesu POLSKIEGO KONGRESU ITS, który organizowany jest po raz 15. Z niektórymi z Państwa znamy się od początku istnienia Stowarzyszenia ITS POLSKA, spotykamy się rokrocznie i wspólnie tworzymy środowisko szerzące wiedzę i nowości o bezpiecznym transporcie, które można implementować na drogach miejskich i krajowych.

Podziękowania składamy wszystkim sponsorom, bez których bezpłatny udział przedstawicieli instytucji publicznych nie byłby możliwy: Hikvision Poland jako sponsorowi diamentowemu i gospodarzowi lunchu. Image Sensing Systems, Integrated Solutions, Swarco Poland jako sponsorom złotym i gospodarzom przerw kawowych oraz Advantech Poland, APM PRO, Sprint, Neurosoft jako sponsorom srebrnym

Przez dwa dni kongresu na uczestników czekała strefa wystawowa, gdzie mogli bezpośrednio porozmawiać z firmami nt. prezentowanych produktów lub rozwiązań. Swoje standy zaplanowali: HikVision Poland, Integrated Solutions, Image Sensing Systems, Advantech Poland, Sprint, APM PRO, Neurosoft, ZIR ELDRO, Elmark Automatyka oraz Solix Digital Signage Systems.

Słowa podziękowania kierujemy pod adresem naszych Patronów Honorowych: europejskiej organizacji ERTICO / ITS Nationals, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Związku Powiatów Polskich, Konwentu Zarządu Dróg Wojewódzkich, Związku Miast Polskich, Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa; 13. Marszałków Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego; 12. Prezydentów Miast: Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry; Partnerów PKITS: SmartCity Lab Chełm, Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”, Polskiego Klubu Lotniczego, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu KLIR oraz Polskiego Kongresu Drogowego oraz Partnerom medialnym, czyli portalom branżowym: brd24.pl, Konferencjespecjalistyczne.pl, edroga.pl jak i Magazynowi Autostrady oraz Drogi Publiczne.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA, Marek Litwin

Więcej informacji: https://pkits.pl/

IBD_1302

Spotkanie biznesowe ITS Polska i Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Taiwan

W poniedziałek 19.06.2023 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie (IBDiM) odbyło się spotkanie biznesowe ITS Polska z Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Taiwan.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia ITS Polska, IBDiM oraz przedstawiciele firm biorących udział w misji gospodarczej Tajwanu.

Uczestników spotkania przywitał dr inż. M. Litwin, prezes zarządu Stowarzyszenia ITS Polska oraz dr Agnieszka Łukasiewicz z ramienia IBDiM.
W imieniu delegacji Tajwanu głos zabrała pani Chel Yun-Chi Wang, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Taiwan Green Energy Association.

Podczas spotkania dyskutowano na temat zagadnień poświęconych zastosowaniom nowych technologii w sektorze transportu, energii i ochrony środowiska naturalnego.

Dodatkowo zostały omówione możliwości współpracy z nowo utworzonym laboratorium badawczo-rozwojowym SmartCity Lab w Chełmie.

Obecna na spotkaniu delegacja Smart City Summit and Expo (https://en.smartcity.org.tw/) pod przewodnictwem pana Davida Chen z Taiwan Smart City Solutions Alliance (TSSA), przekazała oficjalne zaproszenie do uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu Smart City Summit and Expo 2024 prezesowi ITS Polska, dr. Markowi Litwinowi.

Spotkanie zakończyła seria spotkań networkingowych B2B.

Tegoroczne spotkanie biznesowe jest kontynuacją współpracy między ITS Polska i ITS Taiwan. Oficjalna ceremonia podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy ITS Polska i ITS Taiwan odbyła się 18.10.2021 r. podczas XIII Polskiego Kongresu ITS w Warszawie. List intencyjny został podpisany przez reprezentantów: dr. Marka Litwina, prezesa ITS Polska i pana Shih Yi-Fang, prezesa ITS Taiwan w obecności pana Bob Loong-Jin Chen, ambasadora Tajwanu w Polsce oraz śp. prof. Wojciecha Suchorzewskiego, przewodniczącego Rady Programowej ITS Polska.

Zainteresowani uczestnictwem w misji, w ramach wydarzeń 2024 Smart City Summit & Expo proszeni są o kontakt z biurem ITS Polska, sekretariat@itspolska.pl .

sniadanie-biznesowe

Śniadanie biznesowe z Joanną Lech, Dyrektor CUPT, 28 kwietnia 2023 r., Warszawa

Organizator: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dziękuje członkom za udział w śniadaniu biznesowym, którego gościem była Pani Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Systemów Transportowych oraz Pan Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz i Transportu CUPT. Spotkanie odbyło się 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 09:00-11:00 w hotelu Mercure Warszawa Centrum (ul. Złota 48/54) w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci najwyższego szczebla z firm zrzeszonych w ITS POLSKA: Sprint, Kapsch Telematic Services, Neurosoft oraz Swarco Poland.

Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia jak środki finansowe na inwestycje infrastrukturalne, a w szczególności projekty ITS, planowane działania CUPT w zakresie wspierania rozwoju rozwiązań ITS w Polsce. Równocześnie podczas spotkania mieliśmy możliwość poinformowania Gości o oczekiwaniach branży ITS, możliwościach firm i perspektywach rozwoju systemów ITS w Polsce. 

Ustalono również aby w czerwcu zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli CUPT oraz działającego w ramach stowarzyszenia Komitetu ds. Architektury oraz Standaryzacji ITS – KASI. Celem spotkania jest przedstawienie wypracowanego przez komitet Kodeksu Dobrych Praktyk efektywnego wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych, aby uzgodnione w ramach komitetu dobre praktyki mogły być dalej propagowane i wykorzystywane podczas realizacji kolejnych projektów ITS.

Program śniadania:

 • 08:45 – Rejestracja, śniadanie
 • 09:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA
 • 09:05 – Słowo wstępne – Joanna Lech, Dyrektor CUPT
 • 09:10 – Dyskusja 
 • 11:00 – Zakończenie śniadania

O gościu: Joanna Lech – od dnia 26 marca 2019 r. Joanna Lech pełni funkcję p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  z tytułem magistra administracji  i socjologii.  W warszawskiej Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Prawo Europejskie”. Obowiązki dyrektora CUPT pełni od marca 2019. Od 2014 r. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym m.in. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego odpowiadała za Pomoc Techniczną POIiŚ, systemy zarządzania- zarządzanie procesowe, normy ISO 9001 i 17025, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie projektami. W latach 2018-2019 na stanowisku Dyrektora Generalnego GDDKiA odpowiadała za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji poprzez nadzorowanie procesów administracyjnych, IT, planowania, finansowo-księgowych, kontroli zarządczej, zarządzanie projektami usprawniającymi funkcjonowanie instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi.

AdobeStock_116472569

Pierwsze w Polsce SmartCity Lab na Lubelszczyźnie

Lenovo Poland, Hikvision Poland, PTV Group, Smart Factor, A-STER oraz MSR Traffic to firmy zainteresowane współpracą z pierwszym w Polsce SmartCity Lab. Sektor publiczny, nauki oraz biznesu będzie w nim rozwijał innowacyjne technologie, m.in. inteligentny transport. Projekt realizuje ITS POLSKA. Na lokalizację przedsięwzięcia wybrano Chełm, a na partnera naukowego tamtejszą Państwową Akademię Nauk Stosowanych.

SmartCity Lab jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Poza domeną inteligentnego transportu, obejmie także całą przestrzeń projektów z dziedziny tzw. inteligentnego miasta. Laboratorium powstanie w nowo wybudowanym Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej, a docelowym środowiskiem testowym i produkcyjnym stanie się całe miasto Chełm.

– Laboratorium miejskie SmartCity Lab zaprasza do współpracy wszystkie ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy oraz sektor publiczny – mówi prezes ITS Polska i inicjator projektu dr inż. Marek Litwin. – Założeniem jest bowiem, że każdy projekt będzie realizowany z udziałem tych trzech sektorów równocześnie – dodaje.

Współpraca w ramach SmartCity Lab w Chełmie to okazja dla startupów, które zyskują unikalne środowisko wdrożeniowe. To także sposobność dla innych miast na przetestowanie nowych rozwiązań.

– Cieszę się i niezwykle doceniam to, że Chełm stał się partnerem i jednocześnie gospodarzem tak wartościowej inicjatywy gospodarczej. Uważam, że realizowane w laboratorium projekty przyczynią się do rozwoju nowoczesnego rynku pracy, szczególnie dla młodych i kreatywnych osób oraz firm. Niewątpliwie wypromują również nasze miasto jako ośrodek, w którym można prowadzić innowacyjne projekty – zaznacza Prezydent Miasta Chełm, Jakub Banaszek.

Jak wskazuje dr Beata Fałda, prorektor ds. studenckich PANS w Chełmie, Projekt SmartCity Lab to ciekawy sposób na włączenie studentów w realizację innowacji technologicznych. Zdobyte przez młodych ludzi, w trakcie realizacji projektu, doświadczenie praktyczne na pewno stanowić będzie istotną wartość dodaną w ich przyszłym wejściu na rynek pracy.

– Laboratorium może stworzyć doskonałe warunki dla firm do sprawdzenia nowych rozwiązań i zaadaptowania ich do realnych potrzeb administracji zarówno samorządowej, jak i centralnej. Co więcej, proces ten z uwagi na współdziałanie z ośrodkami naukowymi odbywać się będzie zgodnie z rzetelnymi metodykami badawczymi – dodaje dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. transportu i nowych technologii.

– SmartCity Lab to bardzo dobra propozycja dla wszystkich stron – mówi Tomasz Turczynowicz, prezes zarządu firmy Smart Factor. – Sektor biznesowy przy wsparciu nauki i samorządu będzie mógł zarówno zaprezentować swoje możliwości, jak i współtworzyć nowe rozwiązania przydatne dla miasta – dodaje. – Będzie to miejsce na testowanie wszelkich rozwiązań, a firmie Smart Factor pozwoli na szersze wykorzystanie danych przestrzennych.

Projekt zainauguruje konferencja „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce”, która odbędzie się 17 marca w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Organizatorami są ITS Polska i PANS w Chełmie. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Chełm.

Chełm, 17 marca 2023 r.

655f0519-7067-4a66-a7db-e8d8015626d7

Podsumowanie z konferencji „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce” 17 marca 2023 r., Chełm

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce”, która odbyła się 17 marca 2023 r. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Chełm. Organizatorami wydarzenia byli: ITS POLSKA i PANS w Chełmie. Firmy zainteresowane współpracą ze SmartCity Lab to: Lenovo Polska, Hikvision Poland, PTV Group, Smart Factor i A-Ster oraz MSR Traffic.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową dotyczącą pierwszego w Polsce SmartCity Lab na Lubelszczyźnie – czytaj

Program – zobacz

Prezentacje – pobierz

Fotorelacja – zobacz 

Konferencja zainicjowała pierwszy w Polsce projekt utworzenia SmartCity Lab, w którym sektor publiczny, nauki i biznesu będą rozwijać nowe technologie. Siedzibą SmartCity Lab jest Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej.

Wydarzenie to skupiło przedstawicieli samorządów, zespołów naukowych, jak również przedstawicieli sektora firm. Zainteresowani projektem przybyli z odległych od Chełma zakątów Polski, takich jak m. in.: Gdańsk, Poznań czy Katowice. Konferencja była okazją do przedstawienia ciekawych prezentacji i wysłuchania interesujących dyskusji.

Konferencję otworzyli dr inż. Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA, inicjator projektu SmartCity Lab oraz Senator RP Józef Zając, prorektor PANS i gospodarz Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Sekretarz miasta Chełm, Renata Ciepłowicz odczytała list z podziękowaniami od Prezydenta Miasta Chełm, Jakuba Banaszka

Na zakończenie, uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają nowoczesne laboratoria Centrum Studiów Inżynierskich chełmskiej PANS w Depułtyczach Królewskich.

Wybrane źródła informacji na temat konferencji:

1/ Serwis jednostek samorządu terytorialnego – Miasto Chełm

2/ Redakcja gazety „Super Tydzień Chełmski

 3/ Redakcja gazety „Kurier Lubelski”

Na Briefing prasowy przybyli m. in. dziennikarze stacji Radia Bon Ton oraz TVP3 Lublin.

Posłuchaj wywiadu Radia Bon Ton. 

Organizatorzy

Partnerzy

Cropped image of happy business man sitting by the table

ZAPROSZENIE na seminarium ITS POLSKA ,,ITS jako element Smart City w Tarnowie” 13 października 2022 r., Tarnów

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom informujemy, że seminarium nt. „ITS jako element Smart City w Tarnowie” odbędzie się w ciągu jednego dnia 13 października 2022 r. (czwartek) w Hotelu Cristal Park w Tarnowie. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA i Gmina Miasto Tarnów a Patronat objął Prezydent Miasta Tarnowa. Merytorycznie seminarium wpierają firmy: SPRINT, A-STER, HIKVISION POLAND, LENOVO INTEL oraz ZIR-Systemy Sterowania Ruchem.

Udział w seminarium dla przedstawicieli administracji publicznej jest bezpłatny.

Karta zgłoszenia: pobierz

Program: pobierz

Celem jednodniowego seminarium jest zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem wykorzystywanego w Tarnowie jako elementu Smart City – programu realizowanego od wielu lat przez Gminę Miasta Tarnowa. W szczególności zaprezentowane zostaną funkcjonalności Systemu ITS oraz planów dotyczących Integracji Transportu Publicznego i mobilności. W drugiej połowie dnia będziemy zwiedzać Centrum Sterowanie Ruchem w Tarnowie, wraz z prezentacją na żywo poszczególnych podsystemów.

Koszt udziału w seminarium:

Uczestnictwo dla reprezentantów sektora publicznego (2 osoby) Bezpłatnie
Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli uczelni (cena uwzględnia 50% zniżki za udział) 600 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA           1200 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo Partnera seminarium    5.000 PLN netto + 23% VAT

W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowym seminarium, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Noclegi:

Hotel Cristal Park *** TARNÓW
ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Recepcja: tel : +48 14 633 12 25
e-mail: hotel@cristalpark.pl

 Na hasło „ITS: hotel oferuje ceny specjalne:

– pokój jednoosobowy Classic ze śniadaniem 230 PLN/doba

– pokój jednoosobowy o podwyższonym standardzie Deluxe 280 PLN/doba

– pokój dwuosobowy Classic ze śniadaniami 265 PLN/doba

– pokój dwuosobowy o podwyższonym standardzie Deluxe 310 PLN/doba

Organizatorzy:

Patronat:

Partnerzy Merytoryczni: