Excited multiracial team giving high five together celebrating victory business success, happy motivated diverse colleagues join palms promising good relations unity, engaging in teambuilding concept

Podsumowanie wspólnego rejsu członków ITS POLSKA na żaglowcu Kapitan Głowacki w dniach 26-30 września 2012 r., Morze Bałtyckie.

W dniach 26-30 września 2012 r. ITS POLSKA organizowało dla grupy swoich członków rejs żaglowcem Kapitan Głowacki po Bałtyku. W rejsie wzięło udział 18 osób, z czego połowa stanowili członkowie Stowarzyszenia z firm: APM, iKOM, Hewlett-Packard, Info-T, Traffic Consulting, oraz Trax Elektronik.

Zaokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 26 września – godzina 14:00
Wyokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 30 września – godzina 12:00

Głowacki ma 30 metrów długości. Żegluje na nim 25 osób (18 załogantów, 4 oficerów, bosman, mechanik, kapitan). Na dwóch masztach i bukszprycie można postawić 8 żagli z czego 3 są rejowe. Nie zmuszamy nikogo do wchodzenia na reje, jednak gorąco zachęcamy bo jest to niesamowita przygoda. Żaglowiec na żaglach pływa szybciej i zgrabniej niż Zawisza Czarny. Agregatu używa się tylko kilka godzin dziennie, więc można pożeglować w ciszy. Kolejną zaletą jest to iż wszystko znajduje się pod pokładem czyli np. do łazienki nie trzeba wychodzić na górę. Załoga śpi w 2 kabinach 6 osobowych i 2 kabinach 4 osobowych. Czwórki mają własne łazienki a 6 jedną wspólną. Z minusów to brak zawodowego kucharza oraz ogrzewanie i ciepła woda tylko wtedy gdy chodzi agregat. Zwyczajowo uruchamiamy go  3 razy dziennie, czyli w okolicach śniadania, obiadu i kolacji.

close-up-of-businessman-explaining-business-strategy-to-his-colleagues

Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania

W dniu 21 września 2012 r. w Lublinie odbyło się seminarium pt. ‘’Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania’’. Pomysłodawcą seminarium był Regionalny Oddział Lubelski – ITS POLSKA. W seminarium udział wzięły 64 osoby w tym reprezentanci sektora usług stanowili – 41%, jednostek samorządowych – 35%, uczelni – 5 %, instytutów badawczych i organizacji – 14%, a prasy – 5%.

Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman. Partnerami merytorycznymi seminarium zostali: ACISA, APM, CE-Traffic, Elektronika i Telematyka Drogowa, iKOM oraz Krakowskie Zakłady Automatyki, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. Patronat medialny objęły portale: www.edroga.pl, www.Przeglad-its.pl;www.euroinfrastruktura.eu oraz magazyny: „DROGI Budownictwo infrastrukturalne”, „Inżynieria Ruchu Drogowego”, „Magazyn Autostrady” oraz „Polskie Drogi”.

Celem seminarium było zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Podczas licznych wystąpień przedstawione zostały zagadnienia: modelowania ruchu w tym koncepcja centrum zarządzania ruchem w Lublinie, współpraca z urbanistami i architektami, sterowanie i zarządzanie ruchem kolejowym – telematyka, innowacyjne rozwiązania techniczne dla inteligentnego sterowania ruchem, działania kontrolne i nadzór nad nadmierną degradacją i eksploatacją dróg (m.in. preselekcja wagowa, pobór opłat) oraz akty prawne.

Zaproszenie uczestnictwa skierowane było do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym gminnych, powiatowych, wojewódzkich i miejskich, zarządców dróg miejskich, inspektoraty ruchu drogowego oraz przedstawicieli zespołów urbanistów i architektów, sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.

                     Patronat:                                               Organizatorzy:

     

                     Partnerzy merytoryczni:

  
  
 
     

                      Patroni medialni: