Beautyful of traffic in Seoul at night and cityscape, South Korea with motion blur.

Konferencja ITS POLSKA i GITD „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego” Warszawa, 13 czerwca 2024 r.

W imieniu Organizatorów Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Systemy ITS w bezpieczeństwie ruchu drogowego” zaplanowanej na 13 czerwca 2024 r. w Hotelu Felix w Warszawie (ul. Omulewska 24). Swoje wsparcie jako Partner Merytoryczny zgłosili: VITRONIC Machine Vision Polska, Neurosoft oraz Sprint, Idemia i Camea.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (Ministerstwo, GDDKiA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.) oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych. Z uwagi na charakter konferencji liczba miejsc ograniczona jest do 60 osób, obowiązuje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Konferencja podzielona została na dwie sekcje: otwarcie i ogólne wystąpienia oraz pracę w grupach roboczych. Zakres tematyczny konferencji obejmie w szczególności systemy ważenia pojazdów w ruchu, kontroli prędkości oraz naruszeń przejazdu na czerwonym świetle. Celem konferencji będzie omówienie stanu prac i założeń przygotowywanej polityki oraz standaryzacji w wyżej wymienionym zakresie. Wytyczne dotyczące założeń zostaną podsumowane i zredagowane w grupach roboczych.

Oferta dla Partnera Merytorycznego konferencji

Zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wystąpić ze swoją prezentacją w programie, do zgłoszenia swojego udziału jako Partner Merytoryczny konferencji. W ramach współpracy proponujemy: 15 min prezentację, uczestnictwo 2 reprezentantów, umieszczenie banneru reklamowego w sali konferencyjnej 1 szt., zamieszczenie logo Partnera na ekranach (slajd), inne działania do ustalenia.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz elektroniczne odesłanie formularza na adres: ababel@itspolska.pl.


Karta zgłoszenia: 

Pobierz kartę zgłoszenia

Program: 

Pobierz program

Koszt udziału w konferencji:

Uczestnictwo dla reprezentantów sektora publicznego  (dla 1 osoby)

bezpłatnie 

Uczestnictwo dla reprezentantów uczelni i instytutów badawczych

350 PLN netto + 23% VAT

Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA 

(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)

450 PLN netto + 23% VAT

Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA           

900 PLN netto + 23% VAT

Partner Merytoryczny

5000 PLN netto + 23% VAT

W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowej konferencji, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa oraz lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Kontakt:

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem konferencji:

Anna Bąbel – Dyrektor Organizacyjny

e-mail: ababel@itspolska.pl 

Stowarzyszenie ITS POLSKA

e-mail: sekretariat@itspolska.pl

www.itspolska.pl

Uprzejmie informujemy, że Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) niniejszy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji lub chcecie wskazać innych właściwych odbiorców prosimy o kontakt: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”, e-mail: sekretariat@itspolska.pl.

 

It is skyscraper with traffic light and cars motion blurred in Hong Kong.

Zaproszenie na konferencję naukową IBDIM 11.04.2024, Warszawa

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, pt. „Bezpieczny Punkt Oświetleniowy jako element poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Konferencja odbędzie się dnia 11 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Laboratorium Technik Komunikacyjnych IBDiM (Warszawa, ul. Instytutowa 1), początek o godz. 10.00.

Na konferencji omawiane będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Szczegółowo przedstawione będą właściwości słupów oświetleniowych, których zadaniem jest pochłanianie energii zderzenia, w ramach różnych poziomów powstrzymywania, podczas uderzenia pojazdów. Omówione będą także innowacyjne oprawy oświetleniowe, które zapewniają odpowiednie oświetlenie obszaru drogi, chodnika lub przejścia dla pieszych, a także zapewniają minimalizację obrażeń uczestników kolizji. W szczególności ograniczenie skutków zdarzenia powinno dotyczyć pieszych i rowerzystów – jako najbardziej narażonych na kontakt z oprawami lub elementami opraw oświetleniowych. 

Bezpieczeństwo elementów wsporczych (w tym przypadku słupów oświetleniowych) i opraw oświetleniowych, ma o tyle istotne znaczenie dla rozwiązań z zakresu ITS, że oba te elementy są stosowane w połączeniu z ITS. Konstrukcje wsporcze, takie jak słupy oświetleniowe, czy bramownice są stosowane jako elementy, na których są instalowane urządzenia ITS. Z kolei oprawy oświetleniowe mają znaczenie w przypadku rozwiązań związanych z inteligentnymi i bezpiecznymi przejściami dla pieszych. Wszystkie te rozwiązania powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa drogowego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat samej konferencji znajdziecie  Państwo na stronie internetowej: https://www.ibdim.edu.pl/pl/o-nas/aktualnosci/812-zaproszenie-na-konferencje-bpo

itspolska

Podsumowanie ze spotkania projektowego SmartCity Lab 31 stycznia 2024 r., Chełm

31 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się spotkanie projektowe SmartCity Lab, nowej inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Spotkanie otworzył, witając licznie zgromadzonych uczestników, dr inż. Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA oraz inicjator i dyrektor SmartCity Lab w Chełmie, a następnie spotkanie zaadresowała Pani Dorota Cieślik, wiceprezydent Miasta Chełm.

Miasto Chełm reprezentowane było przez kierownictwo kluczowych Departamentów Miasta, Spółek Miejskich oraz Policji i Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu – firmy: A-STER, ELDRO, HIKVISION, iKOM, LENOVO oraz SWARCO. Dodatkowo w spotkaniu udział wzięli opiekunowie naukowi wraz ze studentami Katedry Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie miało charakter projektowy, a jego celem było omówienie założeń trzech projektów związanych z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego (BRD), C-ITS oraz budową Smart City Lab (SCL) i bezpieczeństwem sieci.

SmartCity Lab (SCL) jest inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Poza domeną inteligentnego transportu, obejmuje także całą przestrzeń projektów z dziedziny tzw. Inteligentnego miasta, czyli szeroko pojętych technologii informatycznych i komunikacyjnych służąc zarówno miastom, jak i ich mieszkańcom. Laboratorium powstało w nowo wybudowanym Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej i obejmuje środowisko testowe, podczas gdy środowiskiem produkcyjnym będzie obszar miasta Chełm i innych współpracujących w projekcie miast.

Przyjęto założenie, zgodnie z którym każdy projekt SCL będzie realizowany przez połączone środowisko przedstawicieli: nauki, sektora publicznego oraz firm technologicznych, współpracujących w ramach laboratorium SmartCity Lab, utrzymywanego i rozwijanego w tym właśnie celu.

Sektor publiczny, nauki i biznesu będzie rozwijał w Laboratorium innowacyjne technologie, takie jak m.in. inteligentny transport. SmartCity Lab jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą dla rozwoju nowych technologii w Polsce.

Pierwszy projekt Smart City Lab będzie realizowany z Miastem Poznań, Politechniką Poznańską oraz firmą PTV Group – członkiem ITS POLSKA. Projekt będzie dotyczył budowy operacyjnego modelu planistycznego dla transportu publicznego w Poznaniu.

Kolejne trzy projekty SmartCity Lab, którym zostało poświęcone spotkanie projektowe, będą realizowane wspólnie z Miastem Chełm:

https://www.radiobonton.pl/artykul/15751,goscie-radia-bon-ton-dr-marek-litwin-prezes-its-polska-projekt-smartcity-lab-w-chelmie

Laboratorium miejskie zaprasza do współpracy wszystkie ośrodki badawczo- rozwojowe, firmy oraz sektor publiczny – mówi prezes ITS POLSKA i inicjator projektu SmartCity Lab w Chełmie dr inż. Marek Litwin – Założeniem jest bowiem, że każdy projekt będzie realizowany z udziałem tych trzech sektorów równocześnie.

Powstaje strona internetowa www.smartcitylab.pl, za pośrednictwem której możliwy będzie płynny przepływ informacji dotyczących projektów realizowanych w SCL. Strona jest obecnie w fazie testów i uzupełniania treści. Będzie ona także dostępna z poziomu strony internetowej Stowarzyszenia ITS POLSKA – www.itspolska.pl.

IBD_1302

Spotkanie biznesowe ITS Polska i Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Taiwan

W poniedziałek 19.06.2023 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie (IBDiM) odbyło się spotkanie biznesowe ITS Polska z Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Taiwan.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia ITS Polska, IBDiM oraz przedstawiciele firm biorących udział w misji gospodarczej Tajwanu.

Uczestników spotkania przywitał dr inż. M. Litwin, prezes zarządu Stowarzyszenia ITS Polska oraz dr Agnieszka Łukasiewicz z ramienia IBDiM.
W imieniu delegacji Tajwanu głos zabrała pani Chel Yun-Chi Wang, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Taiwan Green Energy Association.

Podczas spotkania dyskutowano na temat zagadnień poświęconych zastosowaniom nowych technologii w sektorze transportu, energii i ochrony środowiska naturalnego.

Dodatkowo zostały omówione możliwości współpracy z nowo utworzonym laboratorium badawczo-rozwojowym SmartCity Lab w Chełmie.

Obecna na spotkaniu delegacja Smart City Summit and Expo (https://en.smartcity.org.tw/) pod przewodnictwem pana Davida Chen z Taiwan Smart City Solutions Alliance (TSSA), przekazała oficjalne zaproszenie do uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu Smart City Summit and Expo 2024 prezesowi ITS Polska, dr. Markowi Litwinowi.

Spotkanie zakończyła seria spotkań networkingowych B2B.

Tegoroczne spotkanie biznesowe jest kontynuacją współpracy między ITS Polska i ITS Taiwan. Oficjalna ceremonia podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy ITS Polska i ITS Taiwan odbyła się 18.10.2021 r. podczas XIII Polskiego Kongresu ITS w Warszawie. List intencyjny został podpisany przez reprezentantów: dr. Marka Litwina, prezesa ITS Polska i pana Shih Yi-Fang, prezesa ITS Taiwan w obecności pana Bob Loong-Jin Chen, ambasadora Tajwanu w Polsce oraz śp. prof. Wojciecha Suchorzewskiego, przewodniczącego Rady Programowej ITS Polska.

Zainteresowani uczestnictwem w misji, w ramach wydarzeń 2024 Smart City Summit & Expo proszeni są o kontakt z biurem ITS Polska, sekretariat@itspolska.pl .

server_chmura

„Przetransportuj firmę do chmury”

Z inicjatywy Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA oraz Operatora Chmury Krajowej (OChK) serdecznie zapraszamy na webinar „Przetransportuj firmę do chmury””, który odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. (środa) w godz. 12:30. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Główne zagadnienia webinaru: 

Spotkanie przeznaczone jest dla firm i instytucji, które są zainteresowane rozwijaniem i skalowaniem swojej działalności z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej. Podpowiemy, jak podejść do tematu kompleksowo – od budowy strategii po poszczególne etapy transformacji cyfrowej. Opowiemy o:

  • Strategiach migracji do chmury,

  • Poszczególnych etapach transformacji,

  • Modelach dojrzałości organizacyjnej pod kątem chmury obliczeniowej,

  • Przedstawimy także możliwości, jakie oferuje OChK w zakresie współpracy partnerskiej.

Prelegenci: 

Zgłoszenie udziału:

Aby wziąć udział bardzo prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego – pobierz tutaj – na adres mailowy: ababel@itspolska.pl. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo link do spotkania.

655f0519-7067-4a66-a7db-e8d8015626d7

Podsumowanie z konferencji „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce” 17 marca 2023 r., Chełm

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji „SmartCity Lab: Sektor publiczny, nauka i biznes dla rozwoju innowacji technologicznej w Polsce”, która odbyła się 17 marca 2023 r. w Akademickim Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Chełm. Organizatorami wydarzenia byli: ITS POLSKA i PANS w Chełmie. Firmy zainteresowane współpracą ze SmartCity Lab to: Lenovo Polska, Hikvision Poland, PTV Group, Smart Factor i A-Ster oraz MSR Traffic.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową dotyczącą pierwszego w Polsce SmartCity Lab na Lubelszczyźnie – czytaj

Program – zobacz

Prezentacje – pobierz

Fotorelacja – zobacz 

Konferencja zainicjowała pierwszy w Polsce projekt utworzenia SmartCity Lab, w którym sektor publiczny, nauki i biznesu będą rozwijać nowe technologie. Siedzibą SmartCity Lab jest Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej.

Wydarzenie to skupiło przedstawicieli samorządów, zespołów naukowych, jak również przedstawicieli sektora firm. Zainteresowani projektem przybyli z odległych od Chełma zakątów Polski, takich jak m. in.: Gdańsk, Poznań czy Katowice. Konferencja była okazją do przedstawienia ciekawych prezentacji i wysłuchania interesujących dyskusji.

Konferencję otworzyli dr inż. Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA, inicjator projektu SmartCity Lab oraz Senator RP Józef Zając, prorektor PANS i gospodarz Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Sekretarz miasta Chełm, Renata Ciepłowicz odczytała list z podziękowaniami od Prezydenta Miasta Chełm, Jakuba Banaszka

Na zakończenie, uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają nowoczesne laboratoria Centrum Studiów Inżynierskich chełmskiej PANS w Depułtyczach Królewskich.

Wybrane źródła informacji na temat konferencji:

1/ Serwis jednostek samorządu terytorialnego – Miasto Chełm

2/ Redakcja gazety „Super Tydzień Chełmski

 3/ Redakcja gazety „Kurier Lubelski”

Na Briefing prasowy przybyli m. in. dziennikarze stacji Radia Bon Ton oraz TVP3 Lublin.

Posłuchaj wywiadu Radia Bon Ton. 

Organizatorzy

Partnerzy

Cropped image of happy business man sitting by the table

ZAPROSZENIE na seminarium ITS POLSKA ,,ITS jako element Smart City w Tarnowie” 13 października 2022 r., Tarnów

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom informujemy, że seminarium nt. „ITS jako element Smart City w Tarnowie” odbędzie się w ciągu jednego dnia 13 października 2022 r. (czwartek) w Hotelu Cristal Park w Tarnowie. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA i Gmina Miasto Tarnów a Patronat objął Prezydent Miasta Tarnowa. Merytorycznie seminarium wpierają firmy: SPRINT, A-STER, HIKVISION POLAND, LENOVO INTEL oraz ZIR-Systemy Sterowania Ruchem.

Udział w seminarium dla przedstawicieli administracji publicznej jest bezpłatny.

Karta zgłoszenia: pobierz

Program: pobierz

Celem jednodniowego seminarium jest zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem wykorzystywanego w Tarnowie jako elementu Smart City – programu realizowanego od wielu lat przez Gminę Miasta Tarnowa. W szczególności zaprezentowane zostaną funkcjonalności Systemu ITS oraz planów dotyczących Integracji Transportu Publicznego i mobilności. W drugiej połowie dnia będziemy zwiedzać Centrum Sterowanie Ruchem w Tarnowie, wraz z prezentacją na żywo poszczególnych podsystemów.

Koszt udziału w seminarium:

Uczestnictwo dla reprezentantów sektora publicznego (2 osoby) Bezpłatnie
Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli uczelni (cena uwzględnia 50% zniżki za udział) 600 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA           1200 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo Partnera seminarium    5.000 PLN netto + 23% VAT

W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowym seminarium, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Noclegi:

Hotel Cristal Park *** TARNÓW
ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów

Recepcja: tel : +48 14 633 12 25
e-mail: hotel@cristalpark.pl

 Na hasło „ITS: hotel oferuje ceny specjalne:

– pokój jednoosobowy Classic ze śniadaniem 230 PLN/doba

– pokój jednoosobowy o podwyższonym standardzie Deluxe 280 PLN/doba

– pokój dwuosobowy Classic ze śniadaniami 265 PLN/doba

– pokój dwuosobowy o podwyższonym standardzie Deluxe 310 PLN/doba

Organizatorzy:

Patronat:

Partnerzy Merytoryczni:

Cropped photo of attractive young man in office working with documents. Coworking.

„Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie dziękują za udział w seminarium „Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”, które odbyły się w dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie. Partnerem Głównym był wykonawca firma Siemens Mobility a partnerem merytorycznym AB-Micro/Barco. Partnerem organizacyjnym zostało Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”

Prezentacja 1 – pobierz

Prezentacja 2 – pobierz

Happy pretty young woman sitting on sofa and using laptop at home

„Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”

W imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dziękujemy za Państwa udział w międzynarodowej konferencji pn.: „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”, zorganizowanej w dniu 9 kwietnia 2018 roku, w hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie (ul. Marszałkowska 94). Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Konsorcjum Projektu EU European ITS Platform a koordynatorem było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA.

Podczas konferencji zaprezentowano efekty prac wybranych państw europejskich nad krajowymi punktami dostępowymi do danych o warunkach ruchu (KPD), ze szczególnym uwzględnieniem uruchomionego 6 grudnia 2017 r. polskiego KPD, zrealizowanego w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2. Niezwykle istotną kwestią było, aby wszystkim zainteresowanym zaprezentować dotychczasowe rezultaty prac oraz nakreślić korzyści, jakie otrzymają współpracując z Krajowym Punktem Dostępowym w celu zapewnienia kierowcom aktualnej i rzetelnej informacji o utrudnieniach. Więcej informacji o KPD dostępnych na kpd.gddkia.gov.pl.

Prezentacja 1 – pobierz
Prezentacja 2 –
pobierzW konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, beneficjentów projektu CROCODILE 2 oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędów Marszałkowskich i Województw, zarządców dróg samorządowych, służb, mediów oraz dostawców usług dla podróżnych.

Two business partners working in office

„Nowe możliwości dla przedsiębiorstw na rynku kanadyjskim”

Szanowni Państwo,
ITS POLSKA pragnie zaprosić Państwa na spotkanie seminaryjno-warsztatowe, które w sposób syntetyczny przedstawi Państwu kwestie związane z porozumieniem CETA jak również otoczeniem prawno-administracyjnym funkcjonowania przedsiębiorstw w Kanadzie.  

Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 23 marca 2018 r. w godz. 10:00-16:00 w Warszawie w siedzibie ITS POLSKA (ul. Elektronowa 2). Seminarium odbędzie w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Cel spotkania:
W ciągu jednego dnia przedyskutujemy między innymi: rodzaje przedsiębiorstw i proces ich zakładania, otoczenie prawne, bankowość i finanse, zamówienia publiczne, kwestie prawa imigracyjnego, charakterystykę rynku kanadyjskiego oraz typowe bariery rozwoju biznesu w Kanadzie. Ponieważ umiejscowienie przedsiębiorstwa ma duże znaczenie dla jego powodzenia, przedstawimy Państwu możliwości i zalety rozpoczęcia działalności gospodarczej w regionie Windsor-Essex w Ontario, który posiada wiele walorów w tym przystępność cenową, dostępność kadr w tym mówiących w języku polskim, doskonałe możliwości rozwoju, bliskość rynku amerykańskiego dzięki porozumieniu NAFTA, silną pozycję instytucji naukowo-badawczych oraz walory logistyczne.

Po seminarium odbędzie się szkolenie warsztatowe z komunikacji biznesowej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału „Training Attendance Certificate”.

Zakres szkolenia warsztatowego:
Speaking the Language – The Importance of Effective Communication
The Illusion of Effective Communication
Case studies in communication failures and successes
Effective Communication Strategies
Exercise – creating a 'message’ and 'mandate’
Separating the Technical Mandate and the Political Mandate
Case Studies – pitfalls and troubleshooting
Vision vs. Outcome – A Primer on Contextual Thinking
Goal Setting and Metrics

Uczestnicy:
Zaproszenie udziału w spotkaniu skierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów, dyrektorów ds. rozwoju i dyrektorów wykonawczych, którzy zainteresowani są rynkiem Ameryki Północnej w szczególności Kanadą.

Prowadzący:
Prowadzącym spotkanie będzie Pan Mark Galvin, który jest z wykształcenia prawnikiem i inżynierem. Mark Galvin pracuje obecnie jako Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju oraz Usług Legislacyjnych miasta Amherstburg. Mark Galvin pracował wcześniej jako dyrektor jednego z międzynarodowych przejść granicznych pomiędzy Windsor a Detroit. Roczny obrót towarów i usług odprawianych pomiędzy USA a Kanadą na przejściach granicznych Windsor-Detroit jest szacowany na pół miliarda dolarów USD dziennie.


Koszt udziału:

Uczestnictwo dla członków ITS POLSKA oraz przedstawicieli samorządów
(cena uwzględnia 50% zniżki za udział)                                         550 PLN netto + 23% VAT
Uczestnictwo osób i firm niezrzeszonych w ITS POLSKA               1100 PLN netto + 23% VAT
W cenę wliczone jest: uczestnictwo w jednodniowym spotkaniu seminaryjno-warsztatowym, materiały, świadczenia cateringowe (przerwa kawowa, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Warunki uczestnictwa w seminarium:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie karty-zgłoszenia oraz odesłanie jej najpóźniej do dnia 09.03.2018 r. mailem na adres: sekretariat@itspolska.pl. Jednocześnie warunkiem udziału w spotkaniu jest uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia 09.03.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia organizator zwraca wniesione opłaty.

Wprowadzenie do spotkania:

21 września 2017 roku weszła w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą. CETA czyli Comprehensive Economic and Trade Agreement oznacza zniesienie prawie 98 procent ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między UE i Kanadą. CETA będzie sprzyjać wymianie handlowej, a przez to pobudzać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsce pracy. CETA pomoże europejskim przedsiębiorstwom konkurować na kanadyjskim rynku nie tylko poprzez zniesie należności celnych ale także m.in. poprzez zlikwidowanie konieczności przeprowadzania podwójnego testowania czy ułatwienie wysyłania inżynierów w celu świadczenia usługi utrzymaniowych i wsparcia sprzedaż sprzętu, urządzeń i oprogramowania z krajów europejskich, w tym z Polski. Dzięki CETA przedsiębiorstwa z UE będą także mogły także stawać do przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także – jako pierwsze przedsiębiorstwa spoza Kanady – na poziomie prowincji i gmin. Dla polskich przedsiębiorców otwiera się w związku z tym rynek warty miliardy euro rocznie.